Personakt Antavla

Kerstin [!] Sigfridsdotter

Far:XII:2189 Sigfrid Andersson (- ~1543)
Mor:XII:2190 Cecilia

Född:Norrala sn+, HÄL
Jordinnehav:omkring 1579 Nygården nr 1, Norrala sn, HÄL 1)
Bosatt:till 1584 Vallen, Hälsingtuna sn, HÄL 2)
Bosatt:från 1584 Närby nr 1, Norrala sn, HÄL 3)
Jordtransaktion:1584-03-10 Närby nr 1, Norrala sn, HÄL 4)I det gamla gårdsarkivet för Närby nr 1 finns följande kungligt brev: "Wij Johan then tridie medh Guds nåde, Swerigis Gothes och Wendes Konungh, StorFurste till Findlandh Charelen Ingermannelandh och Solonski pechan[?] i Rydslandh, och öfuer the Ester wdi Lijfflandh Hertigh etc. Göre wetterligitt, att efther thett wij hafue förun(n)att att thenn nys begyntte Kopstadh [sic - ska var Köpstadh] i Helsingelandh, Hudwikswaldh icke hafuer kunnett bygges eller besitties, medh mindre ähn att ther vnder motte legges någre äger, Dherföre haffuer wij befaledt att Tre gårder ther strax, hoos, en benempd wallen, och twåå nemde Hwdwijk, skulle lägges ther vnder Staden till godhe och vthrym(m)e, medh altt huad ther till både vid wåthe och torre, åker, Engh, Skogh och Fijske watn, af ålder lydtt och legett hafuer, Och hafue nu förthenskuldh aff ynnest och nåde, vndt och efterlände wår Vndersåthe Per Nilsson som på wallen tilförenne bodtt och dett hemmenett åtth hafuer, till wederlagh igen en gårdh i Norale Sochnn benempd Närby, medh alle the tillager som aff åldher ther till legett haffue, och icke elliest, som Framlidne Anders Siffridss(on)s barn till Arffs efther theris fader fallen är, Sså att för.de Per Nilsson hans Echte barn, och rette eftherkommende Erffuinger för[.]ne Närby, för theris faste vnder skatten, niuthe bruke och beholle måge till Ewärdelige äghe, Men huadh Framlidne Anders Siffidssons barn tilkommer, wele wij framdelis när the Oss ther om tillbörligen i vnderdånighett besökendes warde, lathe wederlegge på en annan stadh igen, Dock icke i Norlanden, efther thz wij ther inge frälsses gods eller gårder tencke till att lijdhe eller hafue wele, Ther för[.]ne Anders Siffridssons barn, så wäll som alle andre wåre Vndersåther och tienere, Befalningsmän, Fougdter, Domare, och andre hafue sigh efter rätte, Icke görendes för[.]de Per Nilsson, eller hans rätte efterkommende Erffwinger, her emott någ(o)tt meen eller förfångh Giffuit på wårt Slott Westeråhs thenn 10 Martij, Anno etc 84, vdi wår Regements tidjh på thz Sextonde, I. R. S."
Jordinnehav:1586 Närby nr 2, Norrala sn, HÄL 5)Hon anges i lagmansprotokollet uttryckligen vara syster till Anders Sigfridsson och Märit Sigfridsdotter.
Straffad/dömd:1592 Norrala ting, HÄL 3)Hustru Kerstin i Närby sakfälls då till tre mark för okvädensord mot rätten, nio mark för skövling på kyrkovallen och tre mark för en blånad.

Familj med Per Nilsson

Vigsel: 1)

Barn:
Brita Persdotter+
Hans Persson
N.N. Persdotter+ (- <1614)
Nicolaus Petri (- ~1609)

Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1527 Brodern Anders [!] Sigfridsson (Rålamb) föds 1527-06-01 Norrala sn+, HÄL 6).
~1543 Fadern XII:2189 Sigfrid Andersson dör omkring 1543.
1565 Brodern Bryngel [!] Sigfridsson dör 1565 Stockholm 7).
~1579 Jordinnehav omkring 1579 Nygården nr 1, Norrala sn, HÄL.  1)
~1580 Brodern XI:1095 Mats [!] Sigfridsson dör omkring 1580 Hamre nr 3-4+, Norrala sn, HÄL 8).
1581 Brodern Anders [!] Sigfridsson (Rålamb) dör 1581 Brogård+, Bro sn, UPP 6).
<1584 Bosatt till 1584 Vallen, Hälsingtuna sn, HÄL.  2)
>1584 Bosatt från 1584 Närby nr 1, Norrala sn, HÄL.  3)
1584 Jordtransaktion 1584-03-10 Närby nr 1, Norrala sn, HÄL.  4)
1586 Jordinnehav 1586 Närby nr 2, Norrala sn, HÄL.  5)
1592 Straffad/dömd 1592 Norrala ting, HÄL.  3)
~1609 Sonen Nicolaus Petri dör omkring 1609 Gävle+, GÄS 2).
<1614 Dottern N.N. Persdotter+ dör före 1614 Fly nr 2+, Trönö sn, HÄL 9).

Källor

1)Sikeborg, Urban: "Anders Sigfridsson (Rålamb) och hans släktkrets i Hälsingland", Släkt och Hävd 1990:3-4, s. 138
  
2)Se Jordtransaktion
  
3)Sikeborg, Urban: "Anders Sigfridsson (Rålamb) och hans släktkrets i Hälsingland", Släkt och Hävd 1990:3-4, s. 141
  
4)Gårdsarkiv för Närby nr 1, Norrala, i Långvinds bruks arkiv, Enskilda arkiv A93, 1679-1927, F3:3, HLA
  
5)Sikeborg, Urban: "Anders Sigfridsson (Rålamb) och hans släktkrets i Hälsingland", Släkt och Hävd 1990:3-4, s. 137
  
6)Almquist, Jan Eric: "Rålamb", Äldre svenska frälsesläkter, d. I:3, s. 247-249
  
7)Kompletteringar och rättelser till genealogiska arbeten, Släkt och Hävd 1994:3-4, s. 231-232
  
8)Sikeborg, Urban: "Anders Sigfridsson (Rålamb) och hans släktkrets i Hälsingland", Släkt och Hävd 1990:3-4, s. 148-150
  
9)Se Omnämns