Personakt Antavla

Anders [!] Sigfridsson (Rålamb)

Slottsfogde, häradshövding, kammarråd. Blev högst 54 år.

Far:XII:2189 Sigfrid Andersson (- ~1543)
Mor:XII:2190 Cecilia

Född:1527-06-01 Norrala sn+, HÄL 1)
Fogdekarl:omkring 1554 Norrala sn+, HÄL 1)
Fogde:från 1555 till 1556 Hälsingland, HÄL 1)
Fogde:från 1557 till 1558 Ångermanland, ÅNG 1)
Bosatt:från 1558 till 1563 Stockholms slott, Stockholm 1)
Ledamot av konungsnämnden:från 1561 Stockholm 1)
Förläning:från 1562 till 1581 Norrala pastorat, HÄL 1)
Hövitsman:1563 Finland 1)Han var hövitsman i Finland vid fälttåget mot hertig Johan detta år.
Lagman:från 1563-12-30 Norrland 1)
Överste arklimästare:omkring 1565 1)
Överste tygmästare:omkring 1565 1)
Bosatt:från 1565 till 1581 Brogård, Bro sn, UPP 1)
Häradshövding:från 1569 Österbotten, Finland 1)
Häradshövding:omkring 1575 Östra härad, SMÅ 1)Han nämns som häradshövding där åtminstone åren 1573-1579.
Häradshövding:omkring 1579 Bro härad, UPP 1)
Död:1581 Brogård+, Bro sn, UPP 1)

Familj med Anna Larsdotter (- ~1559)

Vigsel: 2)

Barn:
Sigfrid Andersson Rålamb

Noteringar

Utdrag ur Hans Gillingstams släktartikel "Rålamb" i Svenskt biografiskt lexikon, bd 31 (2000):
"Rålamb, släkt, härstammande från storbonden Sigfrid Andersson (d tidigast 1535) i Närby, Norrala, Hälsingland, sannolikt (Sikeborg, s 178) identiskt med en skattebonde med samma förnamn i Ingsta, Norrala (d tidigast 1542).
Hans son Anders Sigfridsson (1727-81) har tidigast observerats 1550 (Sikeborg 1992) och var fogde i Hälsingland 1555-56, i Ångermanland 1557-58 och på Sthlms slott 1558-65. Han gifte sig med fogden och ledamoten av Erik XIV:s nämnd Lasse Olssons (bd 4, s 652-56) dotter Anna och använde från 1563 ett sigill med en springande rådjurskalv. Denna vapenbild kan 1518 beläggas i sigillet för häradshövdingen i Gästrikland Per Ralam. En äldre namne till denne hade 1471 bott i Svartvik i Norrala, som åtminstone från 1555 tillhörde Lasse Olssons son Mårten. Något belägg för en senare hävdad släktskap mellan Per Ralam och A är dock ej känt, varför den senare misstänks (Almquist, Den friherrliga ätten R:s ursprung) på eget bevåg ha lagt sig till med detta sigill för att betraktas som adelsman. 1563 sände Erik XIV honom med en truppstyrka till Åbo, där han tillfångatog dennes bror hertig Johan (sedermera Johan III) och förde honom till Sverige. Som artilleribefälhavare med titlar som överste tygmästare och överste arklimästare deltog A sedan i nordiska sjuårskriget, under vilket han 1568 blev skjuten i ett ben i en strid vid Ängelholm. Vid kung Eriks avsättning 1568 spelade han en viktig roll genom att öppna Sthlms södra port för dennes motståndare, och under den följande striden blev han stucken i ryggen av en av Eriks drabanter. A hade 1563 blivit lagman i Norrland, vilket han ännu var 1568, och tidvis var han häradshövding i olika härad i Uppland, Finland och Småland. Den först på 1700-talet (Åkerstein) belagda och ännu hos Staf förekommande ättartavleuppgiften, att han en tid var ståthållare i Västerås, har ej kunnat verifieras (Kumlien). A:s sätesgård var Bro (nu Brogård) i Bro, Uppland.
1577 inskrevs vid universitetet i Greifswald hans båda äldsta söner, tvillingarna 'Laurentius Andreae Ralamb' och 'Sigfridus Andreae Ralamb'. Av dem tillhörde Lars Andersson eller Lars R (1563-99) till Länna i Almunge, Uppland, kung Sigismunds anhängare och kallades 1597 av hertig Karl 'tiuf, skälm, förräder och mammeluck' (SRA), då han kom med brev från Sigismund. Han förde 1598 den heliga Birgittas (bd 4), hennes dotter Katarinas (bd 21) och Ingrid Elofsdotters (bd 20) relikskrin från Vadstena till Kalmar, efter vars erövring hertig Karl lät avrätta honom och placera hans huvud på en järnstång över stadsporten.
Tvillingbrodern, som vanligen kallades Sigfrid Andersson men skrev sig (K 346) Sigfrid R (1563-tidigast 1592), gifte sig i Italien 1582 (Sikeborg) men gick 1587 i Sigismunds tjänst (K 346) och tjänstgjorde 1590 vid Johan III:s hov (ÄSF). S å sändes han tillsammans med Erik Falck d y (bd 15) av kung Johan till khanen av Krim, men denna resa tycks aldrig ha fullföljts, ty de var ännu 1592 i Kraków (Tatarica), och Falck kan senare beläggas annorstädes. R har inte senare kunnat beläggas i livet.
Stamfar för släktens senare medlemmar blev deras yngre halvbror Broor Andersson (d 1647), vars mor var Anders Sigfridssons andra hustru Anna Brodersdotter (Buth), änka efter Krister Persson (Halvhjort av Flishult; bd 18)." Från denne Broor Andersson härstammar den friherrliga ätten Rålamb.


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1527 Födelse 1527-06-01 Norrala sn+, HÄL.  1)
~1543 Fadern XII:2189 Sigfrid Andersson dör omkring 1543.
~1554 Fogdekarl omkring 1554 Norrala sn+, HÄL.  1)
>1555 Fogde från 1555 till 1556 Hälsingland, HÄL.  1)
>1557 Fogde från 1557 till 1558 Ångermanland, ÅNG.  1)
>1558 Bosatt från 1558 till 1563 Stockholms slott, Stockholm.  1)
~1559 Makan Anna Larsdotter dör omkring 1559 3).
>1561 Ledamot av konungsnämnden från 1561 Stockholm.  1)
>1562 Förläning från 1562 till 1581 Norrala pastorat, HÄL.  1)
1563 Hövitsman 1563 Finland.  1)
>1563 Lagman från 1563-12-30 Norrland.  1)
~1565 Överste arklimästare omkring 1565.  1)
~1565 Överste tygmästare omkring 1565.  1)
1565 Brodern Bryngel [!] Sigfridsson dör 1565 Stockholm 4).
>1565 Bosatt från 1565 till 1581 Brogård, Bro sn, UPP.  1)
>1569 Häradshövding från 1569 Österbotten, Finland.  1)
~1575 Häradshövding omkring 1575 Östra härad, SMÅ.  1)
~1579 Häradshövding omkring 1579 Bro härad, UPP.  1)
~1580 Brodern XI:1095 Mats [!] Sigfridsson dör omkring 1580 Hamre nr 3-4+, Norrala sn, HÄL 5).
1581 Död 1581 Brogård+, Bro sn, UPP.  1)

Källor

1)Almquist, Jan Eric: "Rålamb", Äldre svenska frälsesläkter, d. I:3, s. 247-249
  
2)X36 (Johan Bures släktbok över Bureätten), Uppsala universitetsbibliotek
  
3)Sikeborg, Urban: "Anders Sigfridsson (Rålamb) och hans släktkrets i Hälsingland", Släkt och Hävd 1990:3-4, s. 174
  
4)Kompletteringar och rättelser till genealogiska arbeten, Släkt och Hävd 1994:3-4, s. 231-232
  
5)Sikeborg, Urban: "Anders Sigfridsson (Rålamb) och hans släktkrets i Hälsingland", Släkt och Hävd 1990:3-4, s. 148-150