Personakt

XII:2190 Cecilia

Bosatt:omkring 1543 Ingsta nr 2, Norrala sn, HÄL 1)
Bosatt:omkring 1563 Hamre nr 3-4, Norrala sn, HÄL 1)
Jordtransaktion:före 1589 Närby nr 2, Norrala sn, HÄL 2)Ett intyg från 1589, vilket ingått i gårdsarkivet för Närby nr 1, lyder: "Bekennes Wij effterskriffne tolff Edsordne [sic] i Forssa sochn [här följer en uppräkning av de edsvurna] Att, Anno Domin 1589. then 9 Januarij tå wårt rätte laga ting höldz, kom för rätten beskedelig quinna hustru Marit i Balra. och witnade om itt iordebythe som Jöns kälbiörnss i Fiskeby i Tuna sn, hade gjiordt medh Hustru Sissila i Närby, i thz, att för:de Jon Kälbiörnss vthgaff i lille Närby 40 måll iord, för 40 måll i Balra, thz hon för rätten witnade, och wille medh Edhe hålla, att hon så aldeles witnade, sättia wij wåre bomerkien här vnder. [Följt av ytterligare en kort stadfästelse av kyrkoherden Andreas Magni.]"
Jordinnehav:före 1589 Baldra, Högs sn, HÄL 3)Det är intressant i sammanhanget att det säregna namnet Bryngel förekommer bland bönderna på Baldra nr 1 under 1500- och 1600-talet, samma dopnamn som Cecilia ger en av sina söner. En Jon Bryngelsson skrivs för detta hemman åren 1543-1570. [Sveriges släktregister (Min släkt). Släkthistorisk samling från Forsa (X 8) och Hög (X 20) socknar, Gävleborgs län (forskningsledare: Tore Sundberg) (Sthlm 1955), signum 1A, s. 674]

Familj med XII:2189 Sigfrid Andersson (- ~1543)

Vigsel: 1)

Barn:
Anders [!] Sigfridsson (Rålamb) (1527 - 1581)
XI:1095 Mats [!] Sigfridsson (- ~1580)
Kerstin [!] Sigfridsdotter
XII:858 Margareta (Marit) [!] Sigfridsdotter
Bryngel [!] Sigfridsson (- 1565)
Gunborg [!] Sigfridsdotter

Noteringar

Utdrag ur Urban Sikeborg: "Anders Sigfridsson (Rålamb) och hans släktkrets i Hälsingland", Släkt och Hävd 1990:3-4, s. 147 (noter och källhänvisningar är här utelämnade):
"1543 uppförs änkan Cecilia för gården i Ingsta. Cecilia påträffas i följande bevarade skattelängd, mantalslängden 1555, som förestående Jon Larssons hemman i Hamre, vilket senare efter klyvning fick nummer 3 och 4. Hon fortsatte likafullt att ta aktiv del av Ingstahemmanets skötsel. Cecilia nämns i Hamre ännu 1563."
---
En Jöns Källbjörnsson i Fiskeby i Hälsingtuna sn hade alltså vid en inte angiven tidpunkt bytt bort sina 40 mål jord i Lillnärby till Cecilia, som avhänt sig sina 40 mål jord i Baldra i Högs sn, som ingick i Forsa tingslag. Det förhållande att Jöns kan avyttra en så pass stor andel av Lillnärby, som då ägdes av Sigfrid Anderssons arvingar, indikerar att antingen han själv eller hans hustru var arvfallen till jord i Närby.
Thomas Sverker i Borås har meddelat om denne Jöns Källbjörnsson att han skrivs för hemmanet Fiskeby nr 4 åren 1555-1556. Därefter skrivs han för Finflo nr 2 i samma socken 1557-1563, ett hemman som dessförinnan föreståtts av kyrkoherden i Forsa Magnus Erici, vilken av Sverker identifierats med den prästman Måns Erici som därefter förestår hemmanet Ingsta nr 2 i Norrala sn, grannhemmanet till Sigfrid Anderssons hemman. (Ett indicium för en koppling är att det ovanliga dopnamnet Sverkil, som förekommer bland arvingarna efter Sigfrid Andersson också finns bland Forsaprästens närmaste ättlingar.)
I den lilla byn Baldra i Högs sn (inte långt från Hälsingtuna) förekom bland ägarna till det hemman som senare får jordeboksnumret 1 flera personer med dopnamnet Bryngel under 1500- och 1600-talen. Bryngel var också ett mycket ovanligt dopnamn i landskapet vid denna tid. (Jämför I. Fredriksson: Svenskt dopnamnsskick vid 1500-talets slut, Lund 1974, s. 67, 69.) Det förekom emellertid i Hög och Hälsingtuna socknar. En son till Cecilia och Sigfrid Andersson ges namnet Bryngel. Enligt Hans Jonsson Thuneus herdaminne över Ångermanland, vilket han sammanställde 1766 utifrån material i de lokala kyrkoarkiven, ska den förste kyrkoherden i Indal efter reformationen ha varit en Brynolphus Helsingus, född i byn Baldra i Högs sn, Hälsingland. [L. Bygdén: Hernösands stifts herdaminne, d. 2, Uppsala & Stockholm 1923, s. 4.] Finns där en koppling kan det kanske förklara varför Cecilias dotter Gunborgs make Petrus Oestani lämnar Hälsingland för att tillträda som kyrkoherde i Torsåker i Ångermanland.


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1527 Sonen Anders [!] Sigfridsson (Rålamb) föds 1527-06-01 Norrala sn+, HÄL 4).
~1543 Maken XII:2189 Sigfrid Andersson dör omkring 1543.
~1543 Bosatt omkring 1543 Ingsta nr 2, Norrala sn, HÄL.  1)
~1563 Bosatt omkring 1563 Hamre nr 3-4, Norrala sn, HÄL.  1)
1565 Sonen Bryngel [!] Sigfridsson dör 1565 Stockholm 5).
~1580 Sonen XI:1095 Mats [!] Sigfridsson dör omkring 1580 Hamre nr 3-4+, Norrala sn, HÄL 6).
1581 Sonen Anders [!] Sigfridsson (Rålamb) dör 1581 Brogård+, Bro sn, UPP 4).
<1589 Jordtransaktion före 1589 Närby nr 2, Norrala sn, HÄL.  2)
<1589 Jordinnehav före 1589 Baldra, Högs sn, HÄL.  3)

Källor

1)Sikeborg, Urban: "Anders Sigfridsson (Rålamb) och hans släktkrets i Hälsingland", Släkt och Hävd 1990:3-4, s. 147
  
2)Gårdsarkiv för Närby nr 1, Norrala, i Långvinds bruks arkiv, Enskilda arkiv A93, 1679-1927, F3:3, HLA
  
3)Se Jordtransaktion
  
4)Almquist, Jan Eric: "Rålamb", Äldre svenska frälsesläkter, d. I:3, s. 247-249
  
5)Kompletteringar och rättelser till genealogiska arbeten, Släkt och Hävd 1994:3-4, s. 231-232
  
6)Sikeborg, Urban: "Anders Sigfridsson (Rålamb) och hans släktkrets i Hälsingland", Släkt och Hävd 1990:3-4, s. 148-150