Personakt Antavla

Bryngel [!] Sigfridsson

Bonde, skeppshövitsman.

Far:XII:2189 Sigfrid Andersson (- ~1543)
Mor:XII:2190 Cecilia

Född:Norrala sn+, HÄL 1)
Bosatt:omkring 1558 Hamre nr 3-4, Norrala sn, HÄL 2)
Bosatt:omkring 1559 Nygården nr 1, Norrala sn, HÄL 2)
Straffad/dömd:1559 Norrala ting, HÄL 2)Han får då böta för lönskeläge.
Straffad/dömd:1561 Norrala ting, HÄL 2)Han får då böta 40 mark för hemgång.
Kronouppdrag:1562 2)
Bonde:omkring 1563 Nygården nr 1, Norrala sn, HÄL 2)
Kronouppdrag:1563 2)
Död:1565 Stockholm 3)
Skeppshövitsman:omkring 1565 3)
Bonde:omkring 1565 Hamre nr 3-4, Norrala sn, HÄL 2)
Begravd:1565 storkyrkan, Stockholm 3)

Noteringar

Utdrag ur U. Sikeborg: "Anders Sigfridsson (Rålamb) och hans släktkrets i Hälsingland", Släkt och Hävd 1992:3-4, s. 148 (noter och källhänvisningar är här utelämnade):
"Brynolf Sigfridsson nämns tidigast i räkenskaperna 1557 (han har detta år erlagt tullströmming). 1558, då han fiskat id i Stäksån, uppges han bo i Hamre, med all sannolikhet på det hemman som förestods av Sigfrids i Ingsta änka Cecilia, där han själv senare skrivs. När han 1559 fick böta tre mark för lönskeläge, var han bosatt på Olof Sverkilssons gård i Fors (en del av hemmanet Nygården därstädes). År 1561 ålades Brynolf Sigfridsson 40 mark i böter för hemgång, men var tillräckligt betrodd för att åtminstone 1562 och 1563 ges i uppdrag leverera en del av uppbörden från Hälsingland till Stockholm å fogdens vägnar. 1563 står för gården i Fors (Nygården B) en Anders Eriksson, antagligen landbonde, och Brynolf själv nämns överhuvud inte i Norrala förrän 1565. Detta år brukar han utöver Fors tillika Cecilias hemman i Hamre. Han förekommer inte i längderna för Norrala eller Trönö socknar därefter."
---
I avdelningen Kompletteringar och rättelser till genealogiska arbeten, Släkt och Hävd 1994:3-4, s. 231-232, har jag följande förslag till komplettering:
"Släkt och Hävd 1992:3-4, s 129-192
Brynolf Sigfridsson, bror till överste tygmästaren Anders Sigfridsson (Rålamb), nämns sista gången i tiondelängderna 1565, då han skrivs på ett skattehemman i Fors [Nygården], Norrala socken, i Hälsingland. I min artikel 'Anders Sigfridsson (Rålamb) och hans släktkrets i Hälsingland' framkastas på sid. 179 tanken att denne Brynolf skulle kunna vara identisk med en 'Anders Sigfridssons broder', efter vilken begravningspenngar inlämnades [s. 232] den 13 oktober 1565 till Stockholms storkyrka (se Christopher von Warnstedt, 'Personmaterialet i Stockholms storkyrkas räkenskaper 1562-1568', Stadsbor i gångna tider, 1989, sid. 176). Belägget är otillräckligt för en identifiering, men intressant, eftersom jag hade kunnat belägga att Brynolf Sigfridsson åtminstone två gånger hade levererat del av skatteuppbörden från hälsingefogden till Stockholm.
En Brynolf Sigfridsson omnämns 565 som skeppshövitsman vid sjöslag i Jasmund den 21 maj, vid Bukow den 4 juni och vid Bornholm-Rügen den 7 juli, men förekommer sedan inte i källorna (Hj. Börjesson & G. Hafström, Skeppshövidsmän vid örloggsflottan under 1500-talet. Biografiska anteckningar, Uppsala 1949, sid. 21). Skeppshövitsmannen Brynolf Sigfridsson skulle tidsmässigt passa in på Anders Sigfridssons bror. Av speciellt intresse är ocksåa tt en nära släkting till Anders och Brynolf Sigfridssöner, Sverkil Simonsson från Fors i Norrala, tjänstgjorde som skeppshövitsman vid samma tillfällen (a. a. sid. 75); änkan efter Anders' och Brynolfs bror Mats Sigfridsson i Norrala gifte för sin del om sig med just en f.d. skeppshövitsman vid örloggsflottan.
Brynolf Sigfridsson från Norrala kan själv beläggas ha haft en anknytning, om än svag, till flottan. Han omnämns i en kvittens daterad Stockholm 1563 den 27 oktober ha levererat tjära till Kungl. Maj:ts skeppsgårds behov; under en avskrift av en kvittens, daterad Stockholm 1563 den 2 november, uppges att Brynolf Sigfridssons leverans av tjära varit avsedd för kungens skeppsflottas behov, och att kungen själv meddelat att ersättningen skulle utgå i sakörespenningar från Hälsingland, när Brynolf själv så äskar; i kungl. brev av den 18 februari 1564 till fogden i Hälsingland anges att Brynolf Sigfridsson givit tillkänna att att ännu inte bekommit någon betalning för den tjära han levererat till Stockholms slott och fördenskull skall erhålla sin likvid i tiondespannmål (Hälsinglands handlingar 1564:9).
Det ovanliga namn Anders Sigfridssons bror bar och att han synes ha vistats en längre tid i Stockholm, i kombination med kopplingen till flottan, att uppdraget som skeppshövitsman innehafts av andra i familjen och att han lyckats vinna Erik XIV:s uppmärksamhet vid såväl leveransen som vid den uteblivna betalningen, att såväl skeppshövitsmannen som Brynolf Sigfridsson i Fors försvinner ur källorna samtidigt som Anders Sigfridssons bror uppges ha begravts i Stockholms storkyrka (möjligen en följd av den då grasserande pesten), gör att jag finner det troligt att dessa tre (Brynolf Sigfridsson i Norrala, skeppshövitsmannen Brynolf Sigfridsson och 'Anders Sigfridssons broder') i själva verket är en och samma person.
Urban Sikeborg"


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1527 Brodern Anders [!] Sigfridsson (Rålamb) föds 1527-06-01 Norrala sn+, HÄL 4).
~1543 Fadern XII:2189 Sigfrid Andersson dör omkring 1543.
~1558 Bosatt omkring 1558 Hamre nr 3-4, Norrala sn, HÄL.  2)
~1559 Bosatt omkring 1559 Nygården nr 1, Norrala sn, HÄL.  2)
1559 Straffad/dömd 1559 Norrala ting, HÄL.  2)
1561 Straffad/dömd 1561 Norrala ting, HÄL.  2)
1562 Kronouppdrag 1562.  2)
~1563 Bonde omkring 1563 Nygården nr 1, Norrala sn, HÄL.  2)
1563 Kronouppdrag 1563.  2)
1565 Död 1565 Stockholm.  3)
~1565 Skeppshövitsman omkring 1565.  3)
~1565 Bonde omkring 1565 Hamre nr 3-4, Norrala sn, HÄL.  2)
1565 Begravning 1565 storkyrkan, Stockholm.  3)

Källor

1)Sikeborg, Urban: "Anders Sigfridsson (Rålamb) och hans släktkrets i Hälsingland", Släkt och Hävd 1990:3-4
  
2)Sikeborg, Urban: "Anders Sigfridsson (Rålamb) och hans släktkrets i Hälsingland", Släkt och Hävd 1990:3-4, s. 148
  
3)Kompletteringar och rättelser till genealogiska arbeten, Släkt och Hävd 1994:3-4, s. 231-232
  
4)Almquist, Jan Eric: "Rålamb", Äldre svenska frälsesläkter, d. I:3, s. 247-249