Personakt Antavla

Jon [!] Jakobsson

Bonde. Blev ca 73 år.

Far:Jakob Eriksson (~1666 - 1739)
Mor:Sigrid Jonsdotter (~1672 - 1751)

Född:beräknat 1704 Ringa+, Norrala sn, HÄL 1)
Bosatt:omkring 1734 Ringa nr 5, Norrala sn, HÄL 2)Jon Jakobsson och Gölin Olsdotter skrivs på uppslaget för födda i Ringa (nr 5) i samband med åtminstone de tre första barnens födelse, från 1734 till 1740. [C:2, uppsl. 85] - "Jon Jacobsson" och "Göli Ohlsdotter" skrivs också på motsvarande uppslag för födda i "Ringa N.o 5." i den följande ministerialboken i samband med barnens födelse (1740-17449); födelsenotisen för sonen Per 1740 är dubblerad. [C:3, p. 312]
Omnämns:1760 3)Han nämns i samband med att sonen Jakob Jonsson gifter sig 1760-10-05 ("fadren Jon Jacobsson, modren Gölin Ohlsdotter i Ringa").
Testamente:1762-02-11 Norrala sn, HÄL 4)Vid Norrala häradsrätt behandlas den 31 oktober 1776 följande:
"§. 18.
S.D. Blef det inbördes Testamente, som Husmannen Jon Jakobsson i Ringa och hans sednare Hustru Brita Mikelsdotter, uti witnens Klåckarens Jöns Ahls samt Jon Mikelssons och Erik Jakobssons i Källone widerwaru d.n 11. Februarii 1762 sin [sic] emellan uprättat, åter för Härads Rätten upwist; Och hwaraf efter upläsande inhämtade, att som Jon afwittrat sina barn af förra giftet; Så hafwer han och hans Hustru kommit öfwerens, att hwilkendera, som den andra öfwerlefde, skulle behålla all den ringa ägendom, som uti huset eller Boet finnas kunde, alldeles oklandradt så af Jons barn som af Britas slägtingar, men om något efter bägges deras dödeliga afgång woro öfrigt skulle deras arfwingar wara dertill lika berättigade; Och hwarom Härads Rättens Minnes Bok för den 12. Februarii samma år innehåller.
Och emedan Hustru Brita berättades wara nyl.n genom döden afliden; ty ålades det hännes Man Jon Jakobsson, att med första tillställa hennes närmaste arfwingar sannade afskrifter utaf etta Testamente, som af dem om de sig dertill befogade finna, lagligen klandras kan, innom den tid, 18. Cap. 3. §. ÄB.n utsätter."
 
Omnämns:1763 5)Han nämns i samband med att sonen Olof gifter sig 1763-05-23: "Olof Nyman, född i Ringa 1737 d. 18 Martii, fad. Jon Jaksson[? - de sista bokstäverna är otydliga p.g.a. missfärgning] modren Göli Ohlsdotter".
Bosatt:till 1777 Ringa nr 8, Norrala sn, HÄL 6)Bland gårdsfolket på Ringa nr 8 skrivs i husförhörslängden 1777 "Inhyses Jon Jacobsson" (f. 1704 i maj), 73 år, med noteringen "bene" och i marginalen "död". (I längden 1773 skrivs han också som inhyses direkt efter Ringa nr 8 fast då tillsammans med hustrun Brita. [AI:1, 1773, p. 20]
Inhyseshjon:omkring 1777 Ringa nr 8+, Norrala sn, HÄL 7)
Död:omkring 1777 Ringa nr 8, Norrala sn, HÄL 7)

Familj med Gölin Olsdotter (1704 - 1756)

Lysning:1733 Söderala sn, HÄL 8)Vigselnotisen från 1733 i Söderala uppger att lysning förkunnats för Jon Jakobsson "ifrån Norala och ringa" och pigan Gölin Olofsdotter i Järvsböle ("Jerfsböle") söndagen den första advent. Vigseln uppges emellertid ha ägt rum i Norrala (möjligen så sent som i januari 1734).
Vigsel:1733-12-28 Norrala sn, HÄL 8)Vigselnotisen från 1733 i Söderala uppger att lysning förkunnats för Jon Jakobsson "ifrån Norala och ringa" och pigan Gölin Olofsdotter i Järvsböle ("Jerfsböle") söndagen den första advent. Vigseln uppges emellertid ha ägt rum i Norrala. I Norrala kyrkbok anges på uppslaget för Ringa nr 5 att Jon Jakobsson gift sig 1733-12-28 "med Gulina NNd.r ifrå Söderala Kingsta".

Barn:
Jakob Jonsson Norin (1734 - 1797)
Olof Jonsson Snäll Nyman (1737 - 1773)
Per Jonsson+ (1740 - 1743)
Jon Jonsson+ (1743 - 1743)
Margareta Jonsdotter (1744 - )

Familj med Brita Mickelsdotter (1704 - 1776)

Vigsel:1757-06-24 Ringa, Norrala sn, HÄL 9)Vigselnotisen på sidan för "Utawidsfolk. Husfolk" lyder: "1757. d. 24 Junii el.r Midsom(m)arsdagen gifte sig Jon Jacobsson i Ringa andra gången 53 år g. med pigan Brita Mickelsd.r 53 år g. född 1704 Julii 24 uti Mo Socken och Florhed, fadren bonde, Mickel Jonsson, modren hustru Cherstin Pärsdotter."

Noteringar

I husförhörslängden 1747 upptas för Ringa nr 5 [AI:1, 1747, p. 19]:
Jon Jakobsson
Hustru Gölin
Son Jakob
Son Olof
Modern, hustru Ingrid
Dottern Kerstin, absens
---
I husförhörslängden 1752 skrivs bonden Olof Pålsson och hans familj för hemmanet Ringa nr 5. Under husfolk i Ringa skrivs i stället:
Jon Jakobsson, 48 år
Hustru Gölin, 47 år
Dottern Margta, 8 år, "Blind. Kan några böner uti a.b.c boken." [AI:1, 1752, p. 19]
---
I husförhörslängden 1754, förhör i "Ringa Rote" den 20 februari, skrivs bland båtsmans- och husfolk i Ringa bl.a. [AI:1, 1754, p. 27]:
Jon Jakobsson, 50 år, "absens" [dvs. frånvarande]
Hu. Gölin (f. 1704-10-19), 50 år. [Luthers katekes:] "Simpl."
Dotter Margta (f. 1744-04-29), 10 år. "Fader wår och Tron; är blind".
---
Hemmanet övertas senare av Olof Pålsson.


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
~1704 Födelse beräknat 1704 Ringa+, Norrala sn, HÄL.  1)
1704 Makan Brita Mickelsdotter föds 1704-07-24 Florhed, Mo sn, HÄL 10).
1704 Makan Gölin Olsdotter föds 1704-10-19 Kingsta, Söderala sn, HÄL 11).
1707 Systern Anna Jakobsdotter+ föds 1707-09-17 Ringa nr 5, Norrala sn, HÄL 12).
1707 Brodern (Dödfött Barn) föds 1707-09-17 Ringa nr 5, Norrala sn, HÄL 12).
1707 Brodern (Dödfött Barn) dör 1707-09-17 Ringa nr 5, Norrala sn, HÄL 13).
1708 Brodern Olof Jakobsson Snäll föds 1708-10-22 Ringa nr 5, Norrala sn, HÄL 14).
1709 Brodern Lars Jakobsson+ föds 1709-12-14 Ringa nr 5, Norrala sn, HÄL 14).
~1710 Systern Anna Jakobsdotter+ dör omkring 1710 Ringa nr 5, Norrala sn, HÄL 13).
1712 Systern Sigrid Jakobsdotter föds 1712-03-01 Ringa nr 5, Norrala sn, HÄL 14).
1715 Brodern Olof Jakobsson föds 1715-12-12 Ringa nr 5, Norrala sn, HÄL 14).
1717 Brodern Lars Jakobsson+ dör 1717-10-21 Ringa nr 5, Norrala sn, HÄL 14).
1733 Lysning Gölin Olsdotter 1733 Söderala sn, HÄL.  8)
1733 Vigsel Gölin Olsdotter 1733-12-28 Norrala sn, HÄL.  8)
~1734 Bosatt omkring 1734 Ringa nr 5, Norrala sn, HÄL.  2)
1734 Sonen Jakob Jonsson Norin föds 1734-10-03 Ringa, Norrala sn, HÄL 15).
1737 Sonen Olof Jonsson Snäll Nyman föds 1737-03-18 Ringa nr 5, Norrala sn, HÄL 14).
1739 Fadern Jakob Eriksson dör 1739 Ringa nr 5, Norrala sn, HÄL 16).
1740 Sonen Per Jonsson+ föds 1740-03-12 Ringa nr 5, Norrala sn, HÄL 14).
1741 Brodern Olof Jakobsson Snäll dör 1741-12-14 Finland 17).
1743 Sonen Jon Jonsson+ föds 1743-01-22 Ringa nr 5, Norrala sn, HÄL 18).
1743 Sonen Jon Jonsson+ dör 1743-04-15 Ringa nr 5, Norrala sn, HÄL 18).
1743 Sonen Per Jonsson+ dör 1743-07-17 Ringa nr 5, Norrala sn, HÄL 18).
1744 Dottern Margareta Jonsdotter föds 1744-04-29 Ringa nr 5, Norrala sn, HÄL 18).
1750 Systern Kerstin Jakobsdotter dör 1750-06-25 Ringa nr 5, Norrala sn, HÄL 19).
1751 Modern Sigrid Jonsdotter dör 1751-02-04 Fattigstugan, Norrala sn, HÄL 20).
1756 Makan Gölin Olsdotter dör 1756-07-04 Ringa nr 5, Norrala sn, HÄL 20).
1757 Vigsel Brita Mickelsdotter 1757-06-24 Ringa, Norrala sn, HÄL.  9)
1760 Omnämns 1760.  3)
1762 Testamente 1762-02-11 Norrala sn, HÄL.  4)
1763 Omnämns 1763.  5)
1767 Brodern Erik Jakobsson dör 1767-04-19 Källene nr 3, Norrala sn, HÄL 21).
1773 Sonen Olof Jonsson Snäll Nyman dör 1773-06-13 Haga, Norrala sn, HÄL 22).
1776 Makan Brita Mickelsdotter dör 1776-10-03 Haga, Norrala sn, HÄL 23).
<1777 Bosatt till 1777 Ringa nr 8, Norrala sn, HÄL.  6)
~1777 Inhyseshjon omkring 1777 Ringa nr 8+, Norrala sn, HÄL.  7)
~1777 Död omkring 1777 Ringa nr 8, Norrala sn, HÄL.  7)

Källor

1)AI:1, 1754, p. 27
  
2)Se informationen om övriga händelser
  
3)C:3, p. 109
  
4)Dombok för Hälsingland 1776, renoverad, Häradsrätter, Gävleborg:165, f. 475r, Advokatfiskalen, Svea hovrätt, Riksarkivet
  
5)C:3, p. 113
  
6)AI:1, 1777, p. 19
  
7)Se Bosatt
  
8)Söderala C:1, p. 48
  
9)C:3, p. 116
  
10)Se Vigsel
  
11)Se Död
  
12)C:1, f. 84v
  
13)C:1, f. 85r
  
14)C:2, uppsl. 85
  
15)C:3, uppsl. 85
  
16)Se Begravning
  
17)C:3, p. 508
  
18)C:3, p. 312
  
19)C:3, p. 512
  
20)C:3, p. 487
  
21)C:3, p. 475
  
22)C:3, p. 523
  
23)C:4, f. 113r