Personakt

Jakob Eriksson

Bonde. Blev ca 73 år.

Född:beräknat 1666 1)
Fadderskap:1692 Svarven nr 1, Norrala sn, HÄL 2)Han är sannolikt identisk med Jakob Eriksson i Svarven, som nämns 1692: Jakob Eriksson i Svarven står 1692 som ungfadder till Lars (f. 1692-08-12 och döpt samma dag), son till landbonden Hans Larsson och hustrun Kerstin i Svarven nr 1. Vid samma tillfälle står Erik Larsson och hustrun Kerstin Jakobsdotter i Svarven (nr 3) som ordinarie faddrar.
Fördubblingsbåtsman:omkring 1696 Båtsmansrote X, Norrala sn, HÄL 3)
Bonde:omkring 1699 Ringa nr 5, Norrala sn, HÄL 1)
Bosatt:omkring 1699 Ringa nr 5, Norrala sn, HÄL 4)Han skrivs på uppslaget för Ringa nr 5 i den äldsta ministerialboken samband med barnens födelse. [C:1, f. 84v] Hans namns skrivs också på hemmansföreståndarens plats (då tillsammans med Sigrid Jonsdotter) på uppslaget för födda i gården i den följande kyrkboken från ca 1708, liksom på sidorna för vigda och avlidna där. [C:2, uppsl. 85 respektive C:2, f. 153v] Han verkar emellertid ha flyttat till Svarven kort därefter (se Bosatt).
Fadderskap:1704 Ringa nr 4, Norrala sn, HÄL 5)Han och hans ej namngivna hustru i Ringa står 1704 som faddrar till Lars (f. 1704-10-13), son till bonden Erik Larsson och hustrun Karin Jonsdotter i Ringa nr 4.
Bosatt:omkring 1707 Svarven, Norrala sn, HÄL 4)I födelsenotisen för dottern Annika 1707 uppges emellertid fadern vara Jakob Eriksson, "hwilken nu flyttat till Swarfwen". [C:1, f. 84v] Han är bosatt där ännu 1717 (se Övrigt tingsärende).
Övrigt tingsärende:1717 Norrala ting, HÄL 6)Vid tinget i Norrala 1717-04-26 låter rådman Sven Nilsson Berg i Söderhamn bevaka sina fordringar hos följande:
Nils Persson __ 95 __
Anders Larsson __ 69 __
och Per Jonsson i Källene __ 143
Gullik Sigfridsson __ 33
Hans Hansson __ 36
Johan Olsson __ 85 __
och Per Andersson i Hamre ("Pär [sic] Pär Andersson i Hambre") -- 15 __
Per Nilsson i Ingsta __ 97 __
Jakob Eriksson __ 184
Lars Jonsson __ 45
Sven Matsson __ 207 __
och Anders Larsson __ 39 __ 24
[f. 778v] Hindrik Johansson [sic - ska vara Jonsson] __ 208 __
och Olof Gulliksson i Svarven __ 125
Jon Andersson __ 117
och Erik Persson i Ale __59
Per Hansson i Remsta __ 45
Sven Persson __ 57 __
och Jon Svensson i Skettene __ 11 __
Lars Larsson i Haga __ 39 __.
 
Övrigt tingsärende:1717 Norrala ting, HÄL 7)Vid tinget i Norrala 1717-04-26 låter handelsman Daniel Stenbit i Söderhamn bevaka sina fordringar hos följande: [f. 778r] (---)
Sigfrid Gulliksson i Hamre 222 __ 7 __
Hindrik Jonsson i Svarven __ 166 __ 29
Gissel Svensson i Ringa __ 169 __ 29
Erik Larsson därstädes __ 108 __ 11
Per Nilsson i Ingsta __ 78 __ 18
Jakob Eriksson i Svarven __ 60 __ 7.
 
Död:1739 Ringa nr 5, Norrala sn, HÄL 1)Observera att det är möjligt att han avlidit i Svarven men att begravningsnotisen förts in på det hemman han tidigare brukat; det finns ett par andra exempel på att prästen gjort liknande.
Begravd:1739-06-29 Norrala kyrkogård, Norrala sn, HÄL 8)Begravningsnotisen på sidan för avlidna i Ringa nr 5 lyder: "1739 Junii 29 begrofs Jacob Ersson i gårds lägerstad, lefwat stilla i 73 år. LikTexten af Gen. 47:9. liten och ond är min eländes tid."

Familj med Sigrid Jonsdotter (~1672 - 1751)

Vigsel:1696-11-15 Ringa nr 5, Norrala sn, HÄL 9)Vigselnotisen på uppslaget för Ringa nr 5 lyder: "1696. den 15. Novemb. wigdes Extraod. [sic] Båtsmannen Jacob Erichsson med Sigri, Jon Erichssons dotter i Ringa." Jon Ersson nämns också som svärfar till Jakob Ersson 1700. [Ting i Norrala i Fors gästgivargård 14-20/12 1700, dombok för Hälsingland, HLA]

Barn:
Kerstin Jakobsdotter (~1699 - 1750)
Erik Jakobsson (1701 - 1767)
Jon [!] Jakobsson (~1704 - ~1777)
Anna Jakobsdotter+ (1707 - ~1710)
(Dödfött Barn) (1707 - 1707)
Olof Jakobsson Snäll (1708 - 1741)
Lars Jakobsson+ (1709 - 1717)
Sigrid Jakobsdotter (1712 - 1790)
Olof Jakobsson (1715 - )

Noteringar

Han är möjligen son till bonden Erik Larsson och hustrun Kerstin Jakobsdotter i Svarven nr 3. Det som talar för är att det var vanligt att barn till ordinarie faddrar stod som ungfaddrar och att Jakob nämns utan epitet i faddernotisen 1692, vilket också var brukligt för bondeståndet. Vad som talar emot detta är att Erik Larsson 1702 ger en son född i tredje giftet samma dopnamn Jakob och det inte var brukligt att ge två barn samma namn. [C:1, f. 74v] (Detta i bygden ovanliga dopnamn är emellertid belagt i alla Erik Larssons tre hustrurs familjer. Det är därför möjligt att de alla var inbördes besläktade och att man gett två barn samma dopnamn, syftande på två olika personer, en företeelse känd på andra håll.) Eventuellt finns en koppling till Söderala: Ett par från Ringnäs i Söderala står som faddrar till deras första barn och sonen Jon gifter sig med en kvinna från Söderala.


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
~1666 Födelse beräknat 1666.  1)
~1672 Makan Sigrid Jonsdotter föds beräknat 1672 Ringa nr 5+, Norrala sn, HÄL 10).
1692 Fadderskap 1692 Svarven nr 1, Norrala sn, HÄL.  2)
~1696 Fördubblingsbåtsman omkring 1696 Båtsmansrote X, Norrala sn, HÄL.  3)
1696 Vigsel Sigrid Jonsdotter 1696-11-15 Ringa nr 5, Norrala sn, HÄL.  9)
~1699 Bonde omkring 1699 Ringa nr 5, Norrala sn, HÄL.  1)
~1699 Bosatt omkring 1699 Ringa nr 5, Norrala sn, HÄL.  4)
~1699 Dottern Kerstin Jakobsdotter föds beräknat 1699 Ringa nr 5+, Norrala sn, HÄL 10).
1701 Sonen Erik Jakobsson föds 1701-12-29 Ringa nr 5, Norrala sn, HÄL 4).
1704 Fadderskap 1704 Ringa nr 4, Norrala sn, HÄL.  5)
~1704 Sonen Jon [!] Jakobsson föds beräknat 1704 Ringa+, Norrala sn, HÄL 11).
~1707 Bosatt omkring 1707 Svarven, Norrala sn, HÄL.  4)
1707 Dottern Anna Jakobsdotter+ föds 1707-09-17 Ringa nr 5, Norrala sn, HÄL 4).
1707 Sonen (Dödfött Barn) föds 1707-09-17 Ringa nr 5, Norrala sn, HÄL 4).
1707 Sonen (Dödfött Barn) dör 1707-09-17 Ringa nr 5, Norrala sn, HÄL 9).
1708 Sonen Olof Jakobsson Snäll föds 1708-10-22 Ringa nr 5, Norrala sn, HÄL 12).
1709 Sonen Lars Jakobsson+ föds 1709-12-14 Ringa nr 5, Norrala sn, HÄL 12).
~1710 Dottern Anna Jakobsdotter+ dör omkring 1710 Ringa nr 5, Norrala sn, HÄL 9).
1712 Dottern Sigrid Jakobsdotter föds 1712-03-01 Ringa nr 5, Norrala sn, HÄL 12).
1715 Sonen Olof Jakobsson föds 1715-12-12 Ringa nr 5, Norrala sn, HÄL 12).
1717 Övrigt tingsärende 1717 Norrala ting, HÄL.  6)
1717 Övrigt tingsärende 1717 Norrala ting, HÄL.  7)
1717 Sonen Lars Jakobsson+ dör 1717-10-21 Ringa nr 5, Norrala sn, HÄL 12).
1739 Död 1739 Ringa nr 5, Norrala sn, HÄL.  1)
1739 Begravning 1739-06-29 Norrala kyrkogård, Norrala sn, HÄL.  8)

Källor

1)Se Begravning
  
2)C:1, f. 73v
  
3)Se Vigsel
  
4)C:1, f. 84v
  
5)C:1, f. 104v
  
6)Renoverade småprotokoll 1717, häradsrätter, Gävleborg, vol. 10, f. 778r, 778v, Advokatfiskalen, Svea hovrätt, RA
  
7)Renoverade småprotokoll 1717, häradsrätter, Gävleborg, vol. 10, f. 777v, 778r, Advokatfiskalen, Svea hovrätt, RA
  
8)C:3, p. 154
  
9)C:1, f. 85r
  
10)Se Död
  
11)AI:1, 1754, p. 27
  
12)C:2, uppsl. 85