Personakt Antavla

Jakob Jonsson Norin

Hjulmakare. Blev 62 år.

Far:Jon [!] Jakobsson (~1704 - ~1777)
Mor:Gölin Olsdotter (1704 - 1756)

Född:1734-10-03 Ringa, Norrala sn, HÄL 1)Föräldrar till "Jacobus": Jon Jakobsson och Gölin ("Göli") Olsdotter i Ringa nr 5. Faddrar: Erik Jakobsson i Källene och hustru Ingrid "ibd" (dvs. på samma ställe); Lars Ersson i Ringa och hustru Karin ibidem. Drängfadder Olof Jakobsson ibidem, Kerstin Jakobsdotter i Ringa.
Tjänstedräng:omkring 1754 Ringa nr sub 7, Norrala sn, HÄL 2)
Bosatt:omkring 1754 Ringa nr sub 7, Norrala sn, HÄL 3)I husförhörslängden 1754, förhör i "Ringa Rote" den 20 februari, skrivs hos bonden Jon Andersson i Ringa nr 7 "Drängen Jacob Jonsson" (f. 1734-10-03), 20 år. [Luthers katekes:] "bene"; [Svebilii katekes:] "beneqdm."
Fadderskap:1755 Ringa nr sub 7, Norrala sn, HÄL 4)"Jacob Jonsson, hjulmakare", utan angiven vistelseort, står 1755 som drängfadder till Barbro (f. 1755-08-28), dotter till Jon Andersson och Sigrid Olsdotter i Ringa.
Hjulmakare:omkring 1755 Kungsgården+, Norrala sn, HÄL 5)
Fadderskap:1767 Skettene nr 3, Norrala sn, HÄL 6)Jakob Jonsson och hu. Helena Persdotter i Kungsgården står 1767 som faddrar till Per (f. 1767-11-26), son till Erik Persson och Karin Andersdotter i Skettene nr 3.
Bosatt:omkring 1767 Kungsgården, Norrala sn, HÄL 5)En av sidorna i avdelningen för födda bland de obesuttna är reserverad för "Julmakare Jacob Norin. Wid Kungsgården." Vid dottern Gölins födelsenotis från 1761 står som föräldrar Jakob Jonsson och hustru Helena Persdotter. [C:3, p. 351]
Fadderskap:1768 Åkre nr 1, Norrala sn, HÄL 7)"Julmak. Jacob Jonsson, hust. Helena Pärsdotter i Kungsgården" står 1768 som faddrar till Margta (f. 1768-12-10), dotter till Erik Svensson och hu. Brita Persdotter i Åkre nr 1.
Fadderskap:1775 Kungsgården nr sub 1, Norrala sn, HÄL 8)Jakob Norin och hans hu. Helena Persdotter, utan angiven vistelseort, står 1775 som faddrar till Kerstin ("Christina") (f. 1775-07-18), dotter till Lars Bröms och Dorotea Engelbrecht i Kungsgården nr sub 1.
Död:1797-08-15 Kungsgården, Norrala sn, HÄL 9)Dödsnotisen med datumet den 15 augusti 1797 lyder: "Hjulmakare Jacob Jonsson Norin ifr. Kungsgården af vatusot." Åldern 63 år.
Bouppteckning:1797-08-21 Kungsgården, Norrala sn, HÄL 10)Bouppteckningen inleds: "Åhr. 1797. den 21 Augusti upteknades. wärderades och delades. all befintelig qwarlåtenskap efter afledne Sockne Julmakaren Jaccob [sic] Jonson Norin i Kungsgården Emellan des qwarlåtna Änka hustru Helena Pärsdotter och des siu efter Löfwande [sic] baren [sic] Sönnerna Pär. Jonas. och Jaccob. skielf Myndiga dottren Gulin [sic] gifter med Crono ordinari bådsman Erik Pärson Åker i Enånger och Bäckmora by förmyndare för dottren Margta blifwer Nämndeman Jöns Pärson i Swartwik och förmyndare för döttrena Brita och Helena Blifwer bonden Lars Olofson i Styfwe Änkan biträd af bonden Olof Pärson i Styfwe hwilka förmyndare Bör förordnas Egen domen upgafs och wärderades efter bästa förstån [sic] i nedanskrefne mäns närwaro som fölier Neml:". Själva längden inleds med: "Enlig [sic] 1796 Års afwittrins [sic] Längd Innestående af Gårdens wärde" 502 daler 16 öre kopparmynt. Det anges att "Sonen Pär Norin" har lagt ut för begravningskostnaderna. I slutet sägs: "Den skull Som wed avittringen år 1795 Blef förglömd hos Lars Pärson i Stärte [Trönö sn] och när Hans Pärson i Tygsta [Trönö sn] skall Sonen Pär Norin betala för den Halm och Höö Som han wid afvittringen tillträde Som då ej blef wärderat[.] Modren Blifwer i ett HusHåll med Sin Son och Sonnahustru och niuter de förmoner Som wid afwittringen äro utsatte". Undertecknande bytesdeltagare är änkan hustru Helena Persdotter; "Sonen" Per Jakobsson Norin; "Sonen" Jonas Jakobsson; "Sonen" Jakob Jakobsson; Erik Persson Åker på sin hustrus vägnar; Jöns Persson i Svartvik, förmyndare för dottern Margta; Lars Olofsson i Styvje, förmyndare för döttrarna Brita och Helena.

Familj med Helena Persdotter (1736 - 1800)

Vigsel:1760-10-05 Norrala sn, HÄL 11)Vigselnotisen på sidan märkt "Julmakare" lyder: "1760 d. 5 Octob. wigdes Jacob Jonsson, född d. 3 Octob. 1734, fadren Jon Jacobsson, modren Gölin Ohlsdotter i Ringa, med pig. Helena Pärsdotter i Schettene född d. 21 Sept. 1736. fadren Pär Pärsson, modr. hustru Margta Ersdotter." [C:3, p. 109] På sidan för vigda i "Schettene N. 3" står noterat: "Dottren Helena Pärsdotter p. 109." [C:3, p. 31]

Barn:
Juliana (Gölin) Jakobsdotter (1761 - )
Margareta Jakobsdotter (1763 - )
Per Jakobsson Norin (1766 - 1842)
Jon Jakobsson Norin (1769 - )
Helena Jakobsdotter Norin (1772 - )
Jakob Jakobsson Norin (1776 - 1855)
Brita Jakobsdotter (1780 - 1804)

Noteringar

I husförhörslängden 1766, förhör i Kungsgården den 15 februari, skrivs bland husfolket där [AI:1, 1766, p. 27]:
"Juhlmakar Jacob Jonsson" (f. 1734-10-03), 32 år. [Luthers katekes:] "bene". I kommentarskolumnen: "et beneqdm resp:"
Hu. Helena Persdotter ("Petri") (f. 1736-09-21), 30 år. I betygskolumnerna: "per ora bene"
Dotter Gölin (f. 1761-07-02), 5 år
D:o Margta (f. 1763-09-24), 3 år
"Systren" Margta Jonsdotter (f. 1744-04-29), 22 år, "blind". I kommentarskolumnen: "abs." [dvs. frånvarande].


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1734 Födelse 1734-10-03 Ringa, Norrala sn, HÄL.  1)
1736 1 år Makan Helena Persdotter föds 1736-09-21 Skettene nr 3, Norrala sn, HÄL 12).
1737 2 år Brodern Olof Jonsson Snäll Nyman föds 1737-03-18 Ringa nr 5, Norrala sn, HÄL 13).
1740 5 år Brodern Per Jonsson+ föds 1740-03-12 Ringa nr 5, Norrala sn, HÄL 13).
1743 8 år Brodern Jon Jonsson+ föds 1743-01-22 Ringa nr 5, Norrala sn, HÄL 14).
1743 8 år Brodern Jon Jonsson+ dör 1743-04-15 Ringa nr 5, Norrala sn, HÄL 14).
1743 8 år Brodern Per Jonsson+ dör 1743-07-17 Ringa nr 5, Norrala sn, HÄL 14).
1744 9 år Systern Margareta Jonsdotter föds 1744-04-29 Ringa nr 5, Norrala sn, HÄL 14).
~1754 Tjänstedräng omkring 1754 Ringa nr sub 7, Norrala sn, HÄL.  2)
~1754 Bosatt omkring 1754 Ringa nr sub 7, Norrala sn, HÄL.  3)
1755 Fadderskap 1755 Ringa nr sub 7, Norrala sn, HÄL.  4)
~1755 Hjulmakare omkring 1755 Kungsgården+, Norrala sn, HÄL.  5)
1756 21 år Modern Gölin Olsdotter dör 1756-07-04 Ringa nr 5, Norrala sn, HÄL 15).
1760 26 år Vigsel Helena Persdotter 1760-10-05 Norrala sn, HÄL.  11)
1761 26 år Dottern Juliana (Gölin) Jakobsdotter föds 1761-07-02 Kungsgården, Norrala sn, HÄL 16).
1763 28 år Dottern Margareta Jakobsdotter föds 1763-09-24 Kungsgården, Norrala sn, HÄL 16).
1766 32 år Sonen Per Jakobsson Norin föds 1766-12-31 Kungsgården, Norrala sn, HÄL 16).
1767 Fadderskap 1767 Skettene nr 3, Norrala sn, HÄL.  6)
~1767 Bosatt omkring 1767 Kungsgården, Norrala sn, HÄL.  5)
1768 Fadderskap 1768 Åkre nr 1, Norrala sn, HÄL.  7)
1769 34 år Sonen Jon Jakobsson Norin föds 1769-09-14 Kungsgården, Norrala sn, HÄL 16).
1772 38 år Dottern Helena Jakobsdotter Norin föds 1772-12-20 Kungsgården, Norrala sn, HÄL 16).
1773 38 år Brodern Olof Jonsson Snäll Nyman dör 1773-06-13 Haga, Norrala sn, HÄL 17).
1775 Fadderskap 1775 Kungsgården nr sub 1, Norrala sn, HÄL.  8)
1776 41 år Sonen Jakob Jakobsson Norin föds 1776-01-28 Kungsgården, Norrala sn, HÄL 16).
~1777 Fadern Jon [!] Jakobsson dör omkring 1777 Ringa nr 8, Norrala sn, HÄL 2).
1780 45 år Dottern Brita Jakobsdotter föds 1780-08-10 Heden (Svarven), Norrala sn, HÄL 18).
1797 62 år Död 1797-08-15 Kungsgården, Norrala sn, HÄL.  9)
1797 62 år Bouppteckning 1797-08-21 Kungsgården, Norrala sn, HÄL.  10)

Källor

1)C:3, uppsl. 85
  
2)Se Bosatt
  
3)AI:1, 1754, p. 26
  
4)C:3, p. 317
  
5)Se Fadderskap
  
6)C:3, p. 190
  
7)C:3, p. 182
  
8)C:3, p. 321
  
9)C:4, f. 120v
  
10)Bouppteckningar 1796-1797, nr 81, Norrala häradsrätt, Ala tingslag, Sydöstra Hälsinglands domsaga, Gävleborgs län, HLA
  
11)C:3, p. 109
  
12)C:2, uppsl. 26
  
13)C:2, uppsl. 85
  
14)C:3, p. 312
  
15)C:3, p. 487
  
16)C:3, p. 351
  
17)C:3, p. 523
  
18)C:4, f. 7v