Personakt Antavla

Brita Mickelsdotter

Blev 72 år.

Far:Mickel Jonsson
Mor:Kerstin Persdotter

Född:1704-07-24 Florhed, Mo sn, HÄL 1)
Bosatt:omkring 1740 Ringa nr 5, Norrala sn, HÄL 2)
Fadderskap:1746 Skettene, Norrala sn, HÄL 3)"Brita Mickelsdotter, Barnets moster", utan angiven vistelseort, står 1746 som pigfadder till Brita (f. 1746-01-30), dotter till avskedade båtsmannen Olof Larsson Lind och hu. Kerstin Mickelsdotter i Skettene.
Fadderskap:1751 Källene nr sub 3, Norrala sn, HÄL 4)Pigan Brita Mickelsdotter i Källene står 1751 som ungfadder till Ingrid (f. 1751-01-30), dotter till Jon Mickelsson och Kerstin Larsdotter i Källene nr sub 3.
Bosatt:omkring 1751 Källene, Norrala sn, HÄL 5)
Testamente:1762-02-11 Norrala sn, HÄL 6)Vid Norrala häradsrätt behandlas den 31 oktober 1776 följande:
"§. 18.
S.D. Blef det inbördes Testamente, som Husmannen Jon Jakobsson i Ringa och hans sednare Hustru Brita Mikelsdotter, uti witnens Klåckarens Jöns Ahls samt Jon Mikelssons och Erik Jakobssons i Källone widerwaru d.n 11. Februarii 1762 sin [sic] emellan uprättat, åter för Härads Rätten upwist; Och hwaraf efter upläsande inhämtade, att som Jon afwittrat sina barn af förra giftet; Så hafwer han och hans Hustru kommit öfwerens, att hwilkendera, som den andra öfwerlefde, skulle behålla all den ringa ägendom, som uti huset eller Boet finnas kunde, alldeles oklandradt så af Jons barn som af Britas slägtingar, men om något efter bägges deras dödeliga afgång woro öfrigt skulle deras arfwingar wara dertill lika berättigade; Och hwarom Härads Rättens Minnes Bok för den 12. Februarii samma år innehåller.
Och emedan Hustru Brita berättades wara nyl.n genom döden afliden; ty ålades det hännes Man Jon Jakobsson, att med första tillställa hennes närmaste arfwingar sannade afskrifter utaf etta Testamente, som af dem om de sig dertill befogade finna, lagligen klandras kan, innom den tid, 18. Cap. 3. §. ÄB.n utsätter."
 
Bosatt:omkring 1773 Ringa nr 8+, Norrala sn, HÄL 7)I husförhörslängden 1773 skrivs efter gårdsfolket på Ringa nr 8 inhyseshjonet Jon Jakobsson och hans hustru Brita (f. 1704-07-20?), 70 år. (Det är möjligt att de inte var bosatta just på det hemmanet, som nämns som sista gård i byn, utan att de skrivs som allmänt inhysesfolk i västra Ringa.)
Bosatt:till 1776-10-03 Haga, Norrala sn, HÄL 8)
Död:1776-10-03 Haga, Norrala sn, HÄL 9)Dödsnotisen med datumet den 3 oktober 1776 lyder: "ibm [dvs. därstädes, syftande på Haga som nämns direkt ovanför], Jon Jacobs Hustru, Brita, af Ålderdom", 72 år gammal.

Familj med Jon [!] Jakobsson (~1704 - ~1777)

Vigsel:1757-06-24 Ringa, Norrala sn, HÄL 10)Vigselnotisen på sidan för "Utawidsfolk. Husfolk" lyder: "1757. d. 24 Junii el.r Midsom(m)arsdagen gifte sig Jon Jacobsson i Ringa andra gången 53 år g. med pigan Brita Mickelsd.r 53 år g. född 1704 Julii 24 uti Mo Socken och Florhed, fadren bonde, Mickel Jonsson, modren hustru Cherstin Pärsdotter."

Noteringar

Hon är kanske släkt med den Jon Mickelsson, f. 1707-12-20 i Florhed, Mo sn, som 1739-01-07 gifter sig till Källene nr sub 3 och blir bonde där (se dennes personakt).


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1704 Födelse 1704-07-24 Florhed, Mo sn, HÄL.  1)
1706 2 år Systern Kerstin Mickelsdotter föds 1706-11-10 Florhed, Mo sn, HÄL 11).
1707 3 år Brodern Jon Mickelsson föds 1707-12-20 Florhed, Mo sn, HÄL 1).
~1740 Bosatt omkring 1740 Ringa nr 5, Norrala sn, HÄL.  2)
1746 Fadderskap 1746 Skettene, Norrala sn, HÄL.  3)
1751 Fadderskap 1751 Källene nr sub 3, Norrala sn, HÄL.  4)
~1751 Bosatt omkring 1751 Källene, Norrala sn, HÄL.  5)
1757 52 år Vigsel Jon [!] Jakobsson 1757-06-24 Ringa, Norrala sn, HÄL.  10)
1762 57 år Testamente 1762-02-11 Norrala sn, HÄL.  6)
1772 67 år Systern Kerstin Mickelsdotter dör 1772-04-18 Skettene, Norrala sn, HÄL 12).
~1773 Bosatt omkring 1773 Ringa nr 8+, Norrala sn, HÄL.  7)
<1776 Bosatt till 1776-10-03 Haga, Norrala sn, HÄL.  8)
1776 72 år Död 1776-10-03 Haga, Norrala sn, HÄL.  9)

Källor

1)Se Vigsel
  
2)Jämför barnens födelsenotiser
  
3)C:3, p. 392
  
4)C:3, p. 280
  
5)Se Fadderskap
  
6)Dombok för Hälsingland 1776, renoverad, Häradsrätter, Gävleborg:165, f. 475r, Advokatfiskalen, Svea hovrätt, Riksarkivet
  
7)AI:1, 1773, p. 20
  
8)Se Död
  
9)C:4, f. 113r
  
10)C:3, p. 116
  
11)Mo (HÄL) C:1, ministerialbok 1694-1753, Genline ID: 2213.17.84200
  
12)C:3, p. 523