Personakt Antavla

Jon Eriksson Bergström Åman

Fördubblingsbåtsman. Blev högst 30 år.

Far:VII:9 Erik Persson (1702 - 1767)
Mor:VII:10 Kerstin Mårtensdotter (1701 - 1791)

Född:1733-03-02 Edvik nr 1, Norrala sn, HÄL 1)Föräldrar till "Jonas": Erik Persson och Kerstin Mårtensdotter i Edvik nr 1. Faddrar: Olof Persson i Skensta och hans ej namngivna hustru; båtsman Per Ström och hans ej namngivna hustru. Ungfadder Olof Svensson i Å, Brita Olsdotter i Närby.
Fördubblingsbåtsman:från 1750 Båtsmansrote 109 (omfattade 1737 Remsta nr 1, Remsta nr 2, Losjö nr 1, Losjö nr 2, Berge nr 1), Norrala sn, HÄL 2)Enligt det maskinskrivna registret hade Jon Ersson Bergström antagits som båtsman i rote 109 år 1750. [Register till båtsmansrullor Gävleborgs 1745-1816, Västernorrlands II 1736-1795, Västernorrlands läns landskontor 1736-1795 (fiche S02375), vol. G I b:15] Han finns också registrerad som Johan Ersson Åman, antagen som båtsman i rote 109 år 1750. [D:o, vol. G I b:18]
Bosatt:omkring 1754 Närby nr sub 1, Norrala sn, HÄL 3)I husförhörslängden 1754, förhöret i "Närby rotan" den 7 februari, skrivs bland tjänstefolket hos Erik Ersson i Närby nr "2" (i detta fall halva nr 1) "dräng Jon Ersson, " med noteringen "bene _ swag illa innan sättes N:74." (f. 1733-03-02), 21 år. (Direkt ovanför honom skrivs pigan Margta Olsdotter, som några år senare blir hans hustru.)
Tjänstedräng:omkring 1754 Närby nr sub 1, Norrala sn, HÄL 4)
Straffad/dömd:1755-11-18 5)Sist ministerialboken C:3 för Norrala finns avdelningen "Förtechning Vppå de Delinqventer som efter Härads-Rättens Domar stått Kyrckio-Plicht". Längden omfattar både Norrala och annexförsamlingen Trönö. Där upptas: "[Socken/By:] Norala [Delinkvent:] Fördubblings Båtsman Jon Ersson Bergström, Eric Pärs Son i Edwik [Datum för undergått straff:] 1755. 18 Novemb. [Orsak etc:] fick 22 par spön för 192 D.r Silf(wer)m[yn]ts stöld i Stornärby och stod kykroplicht den 23 Nov. el(le)r D(omi)n(i)ca XXVI p. Trinit. Efter Häradsrättens dom af Mo d. 11 Nov."
Bosatt:omkring 1757 Norrala sn, HÄL 6)Åtminstone hans änka var vid sin död 1785 bosatt i Närby (se hennes personakt).
Död:1763 7)Dödsnotisen saknas i ministerialboken för Norrala.
Bouppteckning:1763-02-10 Norrala sn, HÄL 8)Bouppteckningen inleds: "Åhr. 1763. d.n 10. Februarij skiedde uptäckning på Afl.ne ordinarie Båtsmannen, Jon Ericksson Åmans Lösa Egendom, den han till sin Kjära Hustru Margta Olofsdotter Testementerat åhr 1757. d.n 17. Novembr." Undertecknande bytesdeltagare är Margta Olofsdotter; Erik Persson i Edvik, "fadren til Jonas ---" [resten av namnet dolt av bokstödet i den mikrofilmade kopian]". Vittnesmän är Erik Larsson i Remsta (med bomärke) och Lars Svensson i Berge (med bomärke). Olof Nordlinder (kyrkoherde i Norrala) attesterar 24 öre kopparmynt som lämnats till fattigkassan.

Familj med Margareta Olsdotter (1700 - 1785)

Vigsel:1757-10-16 Edvik nr 1, Norrala sn, HÄL 9)Vigselnotisen på sidan för vigda i Edvik nr 1 lyder: "Fördubl. Jonas Bergström med pig. Marta Ohlsdr i Närby 1757. 16 Octob. Han född 1733 d. 2 Martii, fadren Eric Person, mod. Cherstin Mårtensd.r i Edwik. Hon född 1700 d. 11 febr. fadren Jöns Ohlson, modren Segrid Pärsd.r Lanbofolk i Stornärby. Wigdes ärl. brud i sina egna klader [sic] i kyrkan efter gudstjensten." [C:3, p. 42] (I avdelningen för vigda bland "Crono-Båtsmän" har i efterhand klämts in denna notering mellan två andra notiser: "1757 d. 10 Octob. fördubl. Jon Ersson Bergström. vide supra [dvs. se ovan] p. 42." [C:3, p. 112])

Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1733 Födelse 1733-03-02 Edvik nr 1, Norrala sn, HÄL.  1)
1735 1 år Systern Brita Eriksdotter föds 1735-02-13 Edvik nr 1, Norrala sn, HÄL 1).
1737 4 år Brodern VI:5 Erik Eriksson föds 1737-04-16 Edvik nr 1, Norrala sn, HÄL 1).
1739 6 år Systern Anna Eriksdotter föds 1739-09-14 Edvik nr 1, Norrala sn, HÄL 1).
1742 9 år Brodern Anders Eriksson Bergenström Bergström Norman Ringare föds 1742-03-25 Edvik nr 1, Norrala sn, HÄL 10).
>1750 Fördubblingsbåtsman från 1750 Båtsmansrote 109 (omfattade 1737 Remsta nr 1, Remsta nr 2, Losjö nr 1, Losjö nr 2, Berge nr 1), Norrala sn, HÄL.  2)
1753 20 år Brodern Mårten Eriksson Forsman Lustig dör 1753-06-16 Boda+, Norrala sn, HÄL 11).
~1754 Bosatt omkring 1754 Närby nr sub 1, Norrala sn, HÄL.  3)
~1754 Tjänstedräng omkring 1754 Närby nr sub 1, Norrala sn, HÄL.  4)
1754 20 år Brodern Per Eriksson Werngren dör 1754-02-20 Edvik nr 1, Norrala sn, HÄL 12).
1755 22 år Straffad/dömd 1755-11-18.  5)
~1757 Bosatt omkring 1757 Norrala sn, HÄL.  6)
1757 24 år Vigsel Margareta Olsdotter 1757-10-16 Edvik nr 1, Norrala sn, HÄL.  9)
1763 Död 1763.  7)
1763 29 år Bouppteckning 1763-02-10 Norrala sn, HÄL.  8)

Källor

1)C:2, uppsl. 39
  
2)Register till båtsmansrullor Gävleborgs 1745-1816, Västernorrlands II 1736-1795, Västernorrlands läns landskontor 1736-1795 (fiche S02375), vol. G I b:15
  
3)AI:1, 1754, p. 4
  
4)Se Bosatt
  
5)C:3, p. 352 (efter p. 561!)
  
6)Se Vigsel
  
7)Se Bouppteckning
  
8)Bouppteckningar 1734-1764, nr 104, Norrala häradsrätt, Ala tingslag, Sydöstra Hälsinglands domsaga, Gävleborgs län, HLA
  
9)C:3, p. 42
  
10)C:3, p. 210
  
11)C:3, p. 511
  
12)C:3, p. 440