Personakt Antavla

Anders Eriksson Bergenström Bergström Norman Ringare

Kronobåtsman. Blev 79 år.

Far:VII:9 Erik Persson (1702 - 1767)
Mor:VII:10 Kerstin Mårtensdotter (1701 - 1791)

Född:1742-03-25 Edvik nr 1, Norrala sn, HÄL 1)Föräldrar: Erik Persson och Kerstin Mårtensdotter i Edvik nr 1. Faddrar: Olof Olsson och hans ej namngivna hustru i Skettene; Per Ström och hans hu. Ingrid Olsdotter i Edvik. (Ungfaddrar:) Drängen Abram Svensson och "Systren" Gölin ("Göli") Svensdotter i Edvik.
Fadderskap:1761 Edvik nr 1, Norrala sn, HÄL 1)Anders Ersson Bergström, utan angiven vistelseort, står 1761 som ungfadder till Kerstin (f. 1761-08-08), dotter (och första barnet) till Erik Ersson och hu. Brita Olsdotter i Edvik nr 1.
Fördubblingsbåtsman:från 1761 till 1767 Båtsmansrote 109 (omfattade 1737 Remsta nr 1, Remsta nr 2, Losjö nr 1, Losjö nr 2, Berge nr 1), Norrala sn, HÄL 2)Enligt det maskinskrivna registret hade Anders Ersson Bergström antagits som båtsman i rote 109 år 1761. [Register till båtsmansrullor Gävleborgs 1745-1816, Västernorrlands II 1736-1795, Västernorrlands läns landskontor 1736-1795 (fiche S02375), vol. G I b:18] För slutår, se Kronobåtsman. - I avdelningen för födda skrivs på uppslaget "CronoBåtsman uti 3 Rotan. Remstad, Losiö etc." "Fördubl. And. Erici Bergström Hust. Margta Jonsdotter" i samband med sonen Magnus' födelse 1763. Nästa födelsenotis rör fördubblingsbåtsmannen Mats Persson Bergströms son, född 1768. [C:3, p. 365]
Fadderskap:1762 Edvik nr 2, Norrala sn, HÄL 3)"Anders Bergenstrom [sic], Båtsm.", utan angiven vistelseort, står 1762 som drängfadder till Lars (f. 1762-04-22), son till Abraham Svensson och hu. Karin Persdotter i Edvik nr 2.
Fadderskap:1762 Svartvik, Norrala sn, HÄL 4)Anders Bergenström, utan angiven vistelseort, står 1762 som drängfadder till Margta (f. 1762-07-30), dotter till Johan Nilsson och hu. Karin Ersdotter. Födelsenotisen är införd på uppslaget för "Husfolksbarn".
Bosatt:omkring 1763 Losjö+, Norrala, HÄL 5)
Fadderskap:1764 Varberg nr sub 2, Norrala sn, HÄL 6)"Båts. And. Bergström" och hu. Margta Jönsdotter, utan angiven vistelseort, står 1764 som faddrar till Sigrid (f. 1764-02-29), dotter till Erik Jönsson och hu. Brita Andersdotter i Varberg nr sub 2.
Bosatt:omkring 1767 Båtsmansrote 111, Norrala sn, HÄL 7)I avdelningen för födda skrivs på den sida som reserverats för ordinarie båtsmän på uppslaget "CronoBåtsman åt 5 Rotan. Skettene, Kolstad." "Anders Ersson Norman Hust. Margta Jönsdotter" i samband med barnens födelse (1767-1769). En hänvisning till den tidigare sonen ges vid deras namn: "Magnus Augustin vid. Supra [dvs. se ovan] 365.".
Kronobåtsman:från 1767 Båtsmansrote 111 (omfattade 1737 Ringa nr 1, Skettene nr 1, Skettene nr 3, Skettene nr 4, Kolsta nr 1, Kolsta nr 2), Norrala sn, HÄL 8)Enligt det maskinskrivna registret hade Anders Ersson Norman antagits som båtsman i rote 111 år 1761. Detta måste vara felskrivet, antagligen för 1767: 1761 var han fortfarande fördubblingsbåtsman, 1767 nämns han som båtsman med tillnamnet Norman, och enligt det ovannämnda båtsmansregistret hade Lars Persson Norman antagits som båtsman i rote 111 år så sent som 1766.
Fadderskap:1770 Edvik nr 1, Norrala sn, HÄL 9)"Kr. Båtsman Anders Norman" och "H. Margeta Jönsd.r", utan angiven vistelseort, står 1764 som faddrar till Anders (f. 1771-02-08), son till bonden Erik Ersson och Brita Olofsdotter i Edvik nr 1.
Bosatt:omkring 1771 Kolsta, Norrala sn, HÄL 10)
Fadderskap:1771 Varberg nr sub 2, Norrala sn, HÄL 11)"Anders Norman, hust. Margta Jönsd.r i Kolsta" står 1771 som faddrar till Lars (f. 1771-12-17), son till Erik Jönsson och hu. Brita Andersdotter i Varberg nr sub 2.
Fadderskap:1771 Edvik nr 1, Norrala sn, HÄL 9)Båtsman Anders Norman och hu. Margta Jönsdotter i Kolsta står 1764 som faddrar till Olof (f. 1764-02-07), son till bonden Erik Ersson och Brita Olofsdotter i Edvik nr 1.
Jordinnehav:1778-03-26 Varberg nr sub 2, Norrala sn, HÄL 12)I bouppteckningen efter brodern, bonden Erik Jönsson i Varberg nr sub 2 av den 26 mars 1778 omnämns under skulder bl.a."Gesällen Anders Ruth i Söderhamn" 27 daler och "des Hustru Karin Jönsdotter uti Arfs fordran" 90 daler 13 öre; "Båtsmannen Anders Ringares Hustru Margta Jönsdotter uti arf" 90 daler 13 öre; "Smeden Olof Ruths Hustru Malin Jönsdotter uti arf" 90 daler 13 öre.
Arvsskifte:1791-04-04 Edvik nr 1, Norrala sn, HÄL 13)Bouppteckningen efter modern inleds: "Åhr 1791 den 4 Aprill upteknades wärderades och delades den Egendom som fans efter afl. Soknemannen Erik Pärsons efwen afl. änka Hustru Kerten [sic] Mårtensdotter i Edwik emellan des fäm efterLöfwande [sic] Barn och den siätte är dotter dottren Hustru Lisa Pärsdotter och de öfriga äro följande Neml. Bonden Erik Erikson i Edwik afskedade CronoBådsman [sic] Anders Norman i Kolsta änkan Hustru Karen Eriksdotter i Swartwik bitrad [sic] af Bonden Sven Abramson i Edwik änkan Hustru Brita Eriksdotter är ej närwarande men i des ställe såsom ombud efwen bonden Swän Abramson i Edwik dottren Hustru Anna Eriksdotter gifter med Husmannen Erik Eriksson i Skiättene skielf [sic] närwarande dotter dottren Hustru Lisa Pärsdotter gifter med drängen Hinrick Kasperson är ej närwarande men i des ställe Bonden Olof Jaccobson i Siknäs". Den fasta egendomen inleds med: "Fasta Pänningar efter 1767: Åhrs byteslängd" 118 daler kopparmynt. Arvslotterna nämns som "Sonnen Erick Erickssons Andell"; "sonnen Anders Erickson Normans Andell"; "Dottren Hustru Karens Andell"; "Dottren Hustru Brita Ersdotters Andell"; "Dotren Hustru Anna Ericks Dotters Andell"; "Dotter Dotren Lisa Pärs Dotters Andell". Undertecknande bytesdeltagare är Erik Eriksson i Edvik; Anders Eriksson Norman i Kolsta [endast förleden "Koh" syns p.g.a. marginalskugga i den mikrofilmade kopian]; Sven Abramsson i Edvik på Karin Eriksdotters vägnar; d:o Sven Abramsson på dottern Brita Eriksdotters vägnar; Erik Eriksson i Skettene på sin hustrus vägnar; Olof Jakobsson i Siknäs på dotterdottern Lisa Persdotters vägnar.
Fadderskap:1795 Svartvik, Norrala sn, HÄL 14)Båtsman Anders Ringare och hans hu. Margta Jonsdotter [sic] i Kolsta står 1795 som faddrar till Margta (f. 1795-11-19), dotter till bruksarbetaren Henrik Kaspersson och hu. Lisa Persdotter i Svartvik.
Bosatt:till 1821-04-23 Kolsta, Norrala sn, HÄL 15)Dödsnotisens uppgift att han bodde i Varberg vid sin död innebär troligen att han bodde hos sonen, torparen Jon Andersson i Varberg, trots att han skrivs under Kolsta.
Död:1821-04-23 Varberg, Norrala sn, HÄL 16)Dödsnotisen med datumet den 23 april 1821 lyder: "Warberg. Afsk.e Båtsman A: Ringare. Lefvat väl". Dödsorsak: "Ålderdom". Åldern 79 år 11 månader.

Familj med Margareta Jönsdotter (1730 - 1818)

Vigsel:1763-10-24 Norrala sn, HÄL 17)Vigselnotisen i avdelningen för vigda bland "Crono-Båtsmän" lyder: "1762 d. 24 Octob. gifte sig Fördubl. Anders Bergenström [sic] för Losiörotan, född 1742 d. 25 Martii, fadren Eric Pärsson, modr. Cherstin Mårtensd.r i Edwik, med änkan Margta Jönsdotter, född 1730 d. 18 Nov, fadren Jöns Jonsson, modren, Hust. Malin Ersdotter i Warberg."

Barn:
Magnus Augustinus (1763 - )
Erik Andersson+ (1767 - 1772)
Jon Andersson (1769 - )

Noteringar

I husförhörslängden 1816-1821 skrivs bland Kolsta utanvidsfolk [AI:2, uppsl. 77]:
[Överstruken:] Avsk. båtsman A. Ringare [ovanför överstruket: "Norman"] (f. 1742-03-25, d. 1821-xx-24), "Befr"
[Överstruken:] Hu. Margta Jönsdotter (f. 1730, d. 1818-02-26), "Befr."


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1742 Födelse 1742-03-25 Edvik nr 1, Norrala sn, HÄL.  1)
1753 11 år Brodern Mårten Eriksson Forsman Lustig dör 1753-06-16 Boda+, Norrala sn, HÄL 18).
1754 11 år Brodern Per Eriksson Werngren dör 1754-02-20 Edvik nr 1, Norrala sn, HÄL 19).
1761 Fadderskap 1761 Edvik nr 1, Norrala sn, HÄL.  1)
>1761 Fördubblingsbåtsman från 1761 till 1767 Båtsmansrote 109 (omfattade 1737 Remsta nr 1, Remsta nr 2, Losjö nr 1, Losjö nr 2, Berge nr 1), Norrala sn, HÄL.  2)
1762 Fadderskap 1762 Edvik nr 2, Norrala sn, HÄL.  3)
1762 Fadderskap 1762 Svartvik, Norrala sn, HÄL.  4)
~1763 Bosatt omkring 1763 Losjö+, Norrala, HÄL.  5)
1763 Brodern Jon Eriksson Bergström Åman dör 1763 20).
1763 21 år Sonen Magnus Augustinus föds 1763-07-21 Losjö+, Norrala, HÄL 21).
1763 21 år Vigsel Margareta Jönsdotter 1763-10-24 Norrala sn, HÄL.  17)
1764 Fadderskap 1764 Varberg nr sub 2, Norrala sn, HÄL.  6)
~1767 Bosatt omkring 1767 Båtsmansrote 111, Norrala sn, HÄL.  7)
>1767 Kronobåtsman från 1767 Båtsmansrote 111 (omfattade 1737 Ringa nr 1, Skettene nr 1, Skettene nr 3, Skettene nr 4, Kolsta nr 1, Kolsta nr 2), Norrala sn, HÄL.  8)
1767 24 år Sonen Erik Andersson+ föds 1767-03-21 Båtsmansrote 111, Norrala sn, HÄL 7).
1767 25 år Fadern VII:9 Erik Persson dör 1767-04-10 Edvik nr 1, Norrala sn, HÄL 19).
1769 27 år Sonen Jon Andersson föds 1769-04-24 Båtsmansrote 111, Norrala sn, HÄL 7).
1770 Fadderskap 1770 Edvik nr 1, Norrala sn, HÄL.  9)
~1771 Bosatt omkring 1771 Kolsta, Norrala sn, HÄL.  10)
1771 Fadderskap 1771 Varberg nr sub 2, Norrala sn, HÄL.  11)
1771 Fadderskap 1771 Edvik nr 1, Norrala sn, HÄL.  9)
1772 29 år Sonen Erik Andersson+ dör 1772-01-15 Båtsmansrote 111, Norrala sn, HÄL 7).
1778 36 år Jordinnehav 1778-03-26 Varberg nr sub 2, Norrala sn, HÄL.  12)
1784 41 år Systern Margareta Eriksdotter dör 1784-03-04 Svartvik, Norrala sn, HÄL 22).
1791 49 år Modern VII:10 Kerstin Mårtensdotter dör 1791-03-25 Edvik nr 1, Norrala sn, HÄL 23).
1791 49 år Arvsskifte 1791-04-04 Edvik nr 1, Norrala sn, HÄL.  13)
1795 Fadderskap 1795 Svartvik, Norrala sn, HÄL.  14)
1797 55 år Systern Karin Eriksdotter dör 1797-09-24 Svartvik, Norrala sn, HÄL 24).
1801 59 år Systern Brita Eriksdotter dör 1801-03-25 Norrala sn, HÄL 25).
1807 65 år Brodern VI:5 Erik Eriksson dör 1807-04-29 Edvik nr 1, Norrala sn, HÄL 26).
1818 75 år Makan Margareta Jönsdotter dör 1818-02-26 Kolsta, Norrala sn, HÄL 15).
<1821 Bosatt till 1821-04-23 Kolsta, Norrala sn, HÄL.  15)
1821 79 år Död 1821-04-23 Varberg, Norrala sn, HÄL.  16)

Källor

1)C:3, p. 210
  
2)Register till båtsmansrullor Gävleborgs 1745-1816, Västernorrlands II 1736-1795, Västernorrlands läns landskontor 1736-1795 (fiche S02375), vol. G I b:18
  
3)C:3, p. 212
  
4)C:3, p. 394
  
5)Se Fördubblingsbåtsman
  
6)C:3, p. 228
  
7)C:3, p. 368
  
8)Register till båtsmansrullor Gävleborgs 1745-1816, Västernorrlands II 1736-1795, Västernorrlands läns landskontor 1736-1795 (fiche S02375), vol. G I b:19
  
9)C:3, p. 211
  
10)Se Fadderskap
  
11)C:3, p. 229
  
12)Bouppteckningar 1777-1780, nr 2, Norrala häradsrätt, Ala tingslag, Sydöstra Hälsinglands domsaga, Gävleborgs län, HLA
  
13)Bouppteckningar 1790-1792, nr 133, Norrala häradsrätt, Ala tingslag, Sydöstra Hälsinglands domsaga, Gävleborgs län, HLA
  
14)C:4, f. 30r
  
15)AI:2, uppsl. 77
  
16)C:4, f. 144v
  
17)C:3, p. 113
  
18)C:3, p. 511
  
19)C:3, p. 440
  
20)Se Bouppteckning
  
21)C:3, p. 365
  
22)C:4, f. 115v
  
23)C:4, f. 118v
  
24)C:4, f. 120v
  
25)C:4, f. 122r
  
26)C:4, f. 128r