Personakt Antavla

Brita Eriksdotter

Blev 66 år.

Far:VII:9 Erik Persson (1702 - 1767)
Mor:VII:10 Kerstin Mårtensdotter (1701 - 1791)

Född:1735-02-13 Edvik nr 1, Norrala sn, HÄL 1)Föräldrar: Erik Persson och Kerstin Mårtensdotter i Edvik nr 1. Faddrar: Anders Persson i Fläcka och hu. Karin Jonsdotter därstädes, Enångers sn; Per Persson ("Päl Pärson") och hu. Helena Andersdotter därstädes. Ungfadder Erik Bjur ("Biur") i Söderhamn, Kristina Bjur i Söderhamn.
Emigrerade:1753 Söderhamn, HÄL 2)
Bosatt:från 1753 Söderhamn, HÄL 3)I tjänstefolkets förhörslängd från år 1754 för Söderhamn anges att Brita Eriksdotter ("Er.dr") föddes i Norrala 1735, flyttade in till Söderhamn 1753, och sedan flyttat tillbaka med attest hem (dock utan tidsangivelse).
Tjänstepiga:från 1753 Söderhamn, HÄL 2)
Immigrerade:1759 Norrala sn, HÄL 4)I en bilaga över "Inkomna" till husförhörslängden 1759 upptas: "Eric Pärs dotter Brita i Edwik ifrå Söderhamn d. 25 sept. attesterad ärl. med förswarl. kundskap, sista S. Coena [dvs. sista gången hon tog nattvarden] D(omi)n(i)ca p. Trinit [dvs. söndagen efter Trefaldighet]. And. Forslund".
Fadderskap:1764 Edvik nr 1, Norrala sn, HÄL 5)"Gardieskarlen Pehr Lund" och hu. Brita Eriksdotter, utan angiven vistelseort, står 1764 som faddrar till Olof (f. 1764-02-07), son till bonden Erik Ersson och Brita Olofsdotter i Edvik nr 1.
Bosatt:omkring 1764 Norrala sn+, HÄL 6)
Arvsskifte:1767-04-21 Edvik nr 1, Norrala sn, HÄL 7)Bouppteckningen inleds: "År 1767. d. 21 April skiedde arfskifte efter afl. Socknemannen Erik Pärsson i Edwik, emellan des efterlåtna änka Hustru Chierstin Mårtensdotter, hwars Målsman är Jon Pålsson i Kolstad, och des Sex barn, Sonen Erik Eriksson, Sonen Anders Eriksson Norman, Dottren Karin med des man Jan Nilsson, Dottren Margta, Hwars Målsman är Abram Swensson i Edwik, Dottren Brita eller Corporalen Lunds Hustru, och Dottren Anna med deras Ombudsman Olof Andersson i Haga." Hänvisning görs till "1761: Års Afwitrings Längd". Undertecknande bytesdeltagare är Jon Pålsson i Kolsta, målsman för hustru Kerstin; Erik Ersson i Edvik; Anders Eriksson Norman; Jan Nilsson i Svartvik; Abraham Svensson i Edvik; Olof Andersson i Haga, "ombudsman" för Anna och Brita.
Arvsskifte:1791-04-04 Edvik nr 1, Norrala sn, HÄL 8)Bouppteckningen efter modern inleds: "Åhr 1791 den 4 Aprill upteknades wärderades och delades den Egendom som fans efter afl. Soknemannen Erik Pärsons efwen afl. änka Hustru Kerten [sic] Mårtensdotter i Edwik emellan des fäm efterLöfwande [sic] Barn och den siätte är dotter dottren Hustru Lisa Pärsdotter och de öfriga äro följande Neml. Bonden Erik Erikson i Edwik afskedade CronoBådsman [sic] Anders Norman i Kolsta änkan Hustru Karen Eriksdotter i Swartwik bitrad [sic] af Bonden Sven Abramson i Edwik änkan Hustru Brita Eriksdotter är ej närwarande men i des ställe såsom ombud efwen bonden Swän Abramson i Edwik dottren Hustru Anna Eriksdotter gifter med Husmannen Erik Eriksson i Skiättene skielf [sic] närwarande dotter dottren Hustru Lisa Pärsdotter gifter med drängen Hinrick Kasperson är ej närwarande men i des ställe Bonden Olof Jaccobson i Siknäs". Den fasta egendomen inleds med: "Fasta Pänningar efter 1767: Åhrs byteslängd" 118 daler kopparmynt. Arvslotterna nämns som "Sonnen Erick Erickssons Andell"; "sonnen Anders Erickson Normans Andell"; "Dottren Hustru Karens Andell"; "Dottren Hustru Brita Ersdotters Andell"; "Dotren Hustru Anna Ericks Dotters Andell"; "Dotter Dotren Lisa Pärs Dotters Andell". Undertecknande bytesdeltagare är Erik Eriksson i Edvik; Anders Eriksson Norman i Kolsta [endast förleden "Koh" syns p.g.a. marginalskugga i den mikrofilmade kopian]; Sven Abramsson i Edvik på Karin Eriksdotters vägnar; d:o Sven Abramsson på dottern Brita Eriksdotters vägnar; Erik Eriksson i Skettene på sin hustrus vägnar; Olof Jakobsson i Siknäs på dotterdottern Lisa Persdotters vägnar.
Död:1801-03-25 Norrala sn, HÄL 9)Dödsnotisen med datumet den 15 mars 1801 lyder: "Corpor. Lunds Enka Brita Ersd.r Dito [dvs. död i lungsot]". Åldern 66 år 1 månad.

Familj med Per Lund

Vigsel: 10)

Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1735 Födelse 1735-02-13 Edvik nr 1, Norrala sn, HÄL.  1)
1737 2 år Brodern VI:5 Erik Eriksson föds 1737-04-16 Edvik nr 1, Norrala sn, HÄL 1).
1739 4 år Systern Anna Eriksdotter föds 1739-09-14 Edvik nr 1, Norrala sn, HÄL 1).
1742 7 år Brodern Anders Eriksson Bergenström Bergström Norman Ringare föds 1742-03-25 Edvik nr 1, Norrala sn, HÄL 11).
1753 Emigration 1753 Söderhamn, HÄL.  2)
>1753 Bosatt från 1753 Söderhamn, HÄL.  3)
>1753 Tjänstepiga från 1753 Söderhamn, HÄL.  2)
1753 18 år Brodern Mårten Eriksson Forsman Lustig dör 1753-06-16 Boda+, Norrala sn, HÄL 12).
1754 19 år Brodern Per Eriksson Werngren dör 1754-02-20 Edvik nr 1, Norrala sn, HÄL 13).
1759 Immigration 1759 Norrala sn, HÄL.  4)
1763 Brodern Jon Eriksson Bergström Åman dör 1763 14).
1764 Fadderskap 1764 Edvik nr 1, Norrala sn, HÄL.  5)
~1764 Bosatt omkring 1764 Norrala sn+, HÄL.  6)
1767 32 år Fadern VII:9 Erik Persson dör 1767-04-10 Edvik nr 1, Norrala sn, HÄL 13).
1767 32 år Arvsskifte 1767-04-21 Edvik nr 1, Norrala sn, HÄL.  7)
1784 49 år Systern Margareta Eriksdotter dör 1784-03-04 Svartvik, Norrala sn, HÄL 15).
1791 56 år Modern VII:10 Kerstin Mårtensdotter dör 1791-03-25 Edvik nr 1, Norrala sn, HÄL 16).
1791 56 år Arvsskifte 1791-04-04 Edvik nr 1, Norrala sn, HÄL.  8)
1797 62 år Systern Karin Eriksdotter dör 1797-09-24 Svartvik, Norrala sn, HÄL 17).
1801 66 år Död 1801-03-25 Norrala sn, HÄL.  9)

Källor

1)C:2, uppsl. 39
  
2)Se Bosatt
  
3)Söderhamn AI:2, husförhörslängd 1749-1754, p. 73, nr 127
  
4)AI:1, 1759, p. 29
  
5)C:3, p. 211
  
6)Se Fadderskap
  
7)Bouppteckningar 1765-1767, nr 85, Norrala häradsrätt, Ala tingslag, Sydöstra Hälsinglands domsaga, Gävleborgs län, HLA
  
8)Bouppteckningar 1790-1792, nr 133, Norrala häradsrätt, Ala tingslag, Sydöstra Hälsinglands domsaga, Gävleborgs län, HLA
  
9)C:4, f. 122r
  
10)Se Arvsskifte
  
11)C:3, p. 210
  
12)C:3, p. 511
  
13)C:3, p. 440
  
14)Se Bouppteckning
  
15)C:4, f. 115v
  
16)C:4, f. 118v
  
17)C:4, f. 120v