Personakt Antavla

Helena Persdotter

Blev 63 år.

Far:VII:101 Per Persson (1707 - 1773)
Mor:VII:102 Margareta Eriksdotter (1706 - 1743)

Född:1736-09-21 Skettene nr 3, Norrala sn, HÄL 1)Födelsenotisen är införd på uppslaget för Skettene nr 3; observera att uppslagen för nr 1 och nr 3 ligger i omkastad ordning. Föräldrar till "Helena": Per Persson och hu. Margareta Ersdotter. Faddrar: Johan Olsson i Svartvik och hans ej namngivna hustru; Erik Larsson i Remsta och hustru Brita därstädes. (Ungfaddrar:) Drängfadder Olof Olsson i Skettene, pigfadder Brita Ersdotter i Remsta.
Fadderskap:1767 Skettene nr 3, Norrala sn, HÄL 2)Jakob Jonsson och hu. Helena Persdotter i Kungsgården står 1767 som faddrar till Per (f. 1767-11-26), son till Erik Persson och Karin Andersdotter i Skettene nr 3.
Bosatt:omkring 1767 Kungsgården, Norrala sn, HÄL 3)En av sidorna i avdelningen för födda bland de obesuttna är reserverad för "Julmakare Jacob Norin. Wid Kungsgården." Vid dottern Gölins födelsenotis från 1761 står som föräldrar Jakob Jonsson och hustru Helena Persdotter. [C:3, p. 351]
Fadderskap:1768 Åkre nr 1, Norrala sn, HÄL 4)"Julmak. Jacob Jonsson, hust. Helena Pärsdotter i Kungsgården" står 1768 som faddrar till Margta (f. 1768-12-10), dotter till Erik Svensson och hu. Brita Persdotter i Åkre nr 1.
Fadderskap:1775 Kungsgården nr sub 1, Norrala sn, HÄL 5)Jakob Norin och hans hu. Helena Persdotter, utan angiven vistelseort, står 1775 som faddrar till Kerstin ("Christina") (f. 1775-07-18), dotter till Lars Bröms och Dorotea Engelbrecht i Kungsgården nr sub 1.
Arvsskifte:1797-08-21 Kungsgården, Norrala sn, HÄL 6)Arvsskiftet efter maken Jakob Jonsson Norin hålls i Kungsgården den 21 augusti 1797. Se utdrag ur bouppteckningen i dennes personakt.
Död:1800-04-06 Kungsgården, Norrala sn, HÄL 7)Dödsnotisen med datumet den 6 april 1800 lyder: "Hjulm. Enk. Helena Pehrsd:r FlussFeber". Åldern 63 år 7 månader. [C:4, f. 121v] - Att hon var bosatt i Kungsgården vid sin död framgår av bouppteckningen.
Bouppteckning:1800-04-15 Kungsgården, Norrala sn, HÄL 8)Bouppteckningen inleds: "Åhr 1800. den 15.de Aprill upteknades. wärderades. och dellades. all befintelig qwarlåtenskap efter afledne Sokne-Julmakaren Jaccob [sic] Norins äfwen afledne Änka Hustru Helenna Pärsdotter i Kungsgården emellan des Siu efter löfwande [dvs. efterlevande] baren [sic] Sönnerna Pär. Jonas och Jaccob äro alla Sielf myndige dottren Juljana gifter med Crono bådsman [sic] Erik Pärson Åker i Bäckmora och Enångers Soken dottren Margta . gifter med stranfiskaren [sic] Lars Olofson i Kolsta döttrerna Helena och Brita. äro oförsede hwars förmyndare är bonden Lars Olofson i styfwe alla närwarande". Själva egendomen inleds med: "Enligt 1797. års byteslängd af den 21. Augusti äger den döda på Sin andel uti gården" 132 daler 26 öre kopparmynt samt vissa föremål som klädeskista, spinnrock, psalm och ett par gamla glasögon. Undertecknande bytesdeltagare är Per Norin i Kungsgården; Jon Jakobsson i Svarven; drängen Jakob Jakobsson; båtsman Erik Persson Åker på sin hustrus vägnar; Lars Olofsson i Kolsta på sin hustrus vägnar; Lars Olofsson i Styvje, förmyndare för döttrarna Helena och Brita.

Familj med Jakob Jonsson Norin (1734 - 1797)

Vigsel:1760-10-05 Norrala sn, HÄL 9)Vigselnotisen på sidan märkt "Julmakare" lyder: "1760 d. 5 Octob. wigdes Jacob Jonsson, född d. 3 Octob. 1734, fadren Jon Jacobsson, modren Gölin Ohlsdotter i Ringa, med pig. Helena Pärsdotter i Schettene född d. 21 Sept. 1736. fadren Pär Pärsson, modr. hustru Margta Ersdotter." [C:3, p. 109] På sidan för vigda i "Schettene N. 3" står noterat: "Dottren Helena Pärsdotter p. 109." [C:3, p. 31]

Barn:
Juliana (Gölin) Jakobsdotter (1761 - )
Margareta Jakobsdotter (1763 - )
Per Jakobsson Norin (1766 - 1842)
Jon Jakobsson Norin (1769 - )
Helena Jakobsdotter Norin (1772 - )
Jakob Jakobsson Norin (1776 - 1855)
Brita Jakobsdotter (1780 - 1804)

Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1736 Födelse 1736-09-21 Skettene nr 3, Norrala sn, HÄL.  1)
1739 2 år Systern Brita Persdotter föds 1739-08-24 Skettene nr 3, Norrala sn, HÄL 1).
1743 6 år Modern VII:102 Margareta Eriksdotter dör 1743-08-28 Skettene nr 3, Norrala sn, HÄL 10).
1760 24 år Vigsel Jakob Jonsson Norin 1760-10-05 Norrala sn, HÄL.  9)
1761 24 år Dottern Juliana (Gölin) Jakobsdotter föds 1761-07-02 Kungsgården, Norrala sn, HÄL 11).
1763 27 år Dottern Margareta Jakobsdotter föds 1763-09-24 Kungsgården, Norrala sn, HÄL 11).
1766 30 år Sonen Per Jakobsson Norin föds 1766-12-31 Kungsgården, Norrala sn, HÄL 11).
1767 Fadderskap 1767 Skettene nr 3, Norrala sn, HÄL.  2)
~1767 Bosatt omkring 1767 Kungsgården, Norrala sn, HÄL.  3)
1768 Fadderskap 1768 Åkre nr 1, Norrala sn, HÄL.  4)
1769 32 år Sonen Jon Jakobsson Norin föds 1769-09-14 Kungsgården, Norrala sn, HÄL 11).
1772 36 år Dottern Helena Jakobsdotter Norin föds 1772-12-20 Kungsgården, Norrala sn, HÄL 11).
1773 36 år Fadern VII:101 Per Persson dör 1773-09-04 Skettene nr 3, Norrala sn, HÄL 10).
1775 Fadderskap 1775 Kungsgården nr sub 1, Norrala sn, HÄL.  5)
1776 39 år Sonen Jakob Jakobsson Norin föds 1776-01-28 Kungsgården, Norrala sn, HÄL 11).
1780 43 år Dottern Brita Jakobsdotter föds 1780-08-10 Heden (Svarven), Norrala sn, HÄL 12).
1797 60 år Maken Jakob Jonsson Norin dör 1797-08-15 Kungsgården, Norrala sn, HÄL 13).
1797 60 år Arvsskifte 1797-08-21 Kungsgården, Norrala sn, HÄL.  6)
1800 63 år Död 1800-04-06 Kungsgården, Norrala sn, HÄL.  7)
1800 63 år Bouppteckning 1800-04-15 Kungsgården, Norrala sn, HÄL.  8)

Källor

1)C:2, uppsl. 26
  
2)C:3, p. 190
  
3)Se Fadderskap
  
4)C:3, p. 182
  
5)C:3, p. 321
  
6)Bouppteckningar 1796-1797, nr 81, Norrala häradsrätt, Ala tingslag, Sydöstra Hälsinglands domsaga, Gävleborgs län, HLA
  
7)C:4, f. 121v
  
8)Bouppteckningar 1798-1800, nr 121, Norrala häradsrätt, Ala tingslag, Sydöstra Hälsinglands domsaga, Gävleborgs län, HLA
  
9)C:3, p. 109
  
10)C:3, p. 430
  
11)C:3, p. 351
  
12)C:4, f. 7v
  
13)C:4, f. 120v