Personakt Antavla

Jon Jakobsson Norin

Landbonde.

Far:Jakob Jonsson Norin (1734 - 1797)
Mor:Helena Persdotter (1736 - 1800)

Född:1769-09-14 Kungsgården, Norrala sn, HÄL 1)Födelsenotisen är införd på sidan med rubriken "Julmakare Jacob Norin. Wid Kungsgården." Föräldrar: Jakob Jonsson och hu. Helena Persdotter. Faddrar: Olof Hansson och hustru Ingrid Hansdotter i Svarven; Erik Svensson och hustru Brita Persdotter i Åkre. (Ungfaddrar:) Drängfadder Olof Svensson i Ringa, pigfadder Brita Jonsdotter i Ale.
Arvsskifte:1797-08-21 Kungsgården, Norrala sn, HÄL 2)Arvsskiftet efter fadern Jakob Jonsson Norin hålls i Kungsgården den 21 augusti 1797. Se utdrag ur bouppteckningen i dennes personakt.
Arvsskifte:1800-04-15 Kungsgården, Norrala sn, HÄL 3)Arvsskiftet efter modern Helena Persdotter hålls i Kungsgården den 15 april 1800. Se utdrag ur bouppteckningen i hennes personakt.
Bosatt:omkring 1804 Svarven nr sub 3, Norrala sn, HÄL 4)Vid denna tid var endast hemmanet nr sub 3 i Svarven i utomsocknes ägo; det hade 1803 köpts av prosten Per Regnell i Norrala. Jon bör därför ha varit landbonde på detta hemman.
Landbonde:omkring 1804 Svarven nr sub 3, Norrala sn, HÄL 4)
Arvsskifte:1804-12-27 Heden (Svarven), Norrala sn, HÄL 5)Bouppteckningen efter systern inleds: "År 1804. den 27:de December, anstäldes Bouptekning, Utredning och Skifte efter afledna Hjulmakaren Jacob Norins Dotter Brita Jacobsdotter i Svarfven, som afled ogift den 16:de [sic - enligt dödsnotisen avled hon den 14] dennes. Dess Moder Helena Pärsdotter är och förut afliden. Den aflednas Syskon, som äro, Bröderne: Hjulmakaren Pär Norin i Kungsgården, Landbonden Jonas Norin i Svarfven och Jacob Norin i Närby, samt Systrarne: Margta Jacobsdotter, gift med Fiskaren Lars Olofsson i Kolsta; Helena Jacobsdotter, gift med Husman Hans Hansson i Ringa och Juliana Jacobsdotter, gift med KronoBåtsmannen Eric Åker i Enånger, woro alla härwid närwarande, och, efter tillsägelse, upgåfwo den ägendom, som wid den aflednas dödstima befants". Ingen fast egendom upptas. Hon efterlämnade följande fordringar: "af Eric Matsson i Bäckmora" [Enångers sn] 32 skillingar; "af Måns Sundström i Gransjö" [ev. Grängsjö i Enånger], 1 mk.r Ull" motsvarande 10 riksdaler 8 skillingar; "af Båtsman Åker i Enånger, 1 Get" motsvarande 1 riksdaler 5 skillingar 2 runstycken; "och af Jacob Jacobsson i Närby" 32 skillingar. Bland skulderna, som något överstiger fordringarna, upptas "Till Doctor Norblad i Söderhamn" 3 riksdaler 16 skillingar; "Apothekaren Lehman derstädes för Medicamenter" 2 riksdaler 17 skillingar 4 runstycken, och dessutom skulder till Hans Hansson i Ringa, Per Norin, Jakob Norin, Jon Jakobsson och Lars Olofsson i Kolsta. Undertecknande bytesdeltagare är Per Norin i Kungsgården; Jon Jakobsson i Svarven; drängen Jakob Jakobsson; båtsman Erik Persson på sin hustrus vägnar; strandfiskaren Lars Olofsson i Kolsta på sin hustrus vägnar; Hans Hansson i Ringa på sin hustrus vägnar.

Familj med Brita Larsdotter (1762 - )

Vigsel:1794-10-19 Norrala sn, HÄL 6)Vigselnotisen med datumet den 19 oktober 1794 lyder: "Jonas Jacobsson f. d. 14. Sept. 1769. Fadr. Jacob Norin Husman på Heden [och] Brita Larsd.r född d. [blankt] Jan. 1763. [sic] Fad. f. d. Bonden Lars Michelsson i Svarfven."

Barn:
Helena Jonsdotter+ (1795 - )
Brita Jonsdotter+ (1799 - 1800)
Brita Jonsdotter+ (1802 - )

Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1769 Födelse 1769-09-14 Kungsgården, Norrala sn, HÄL.  1)
1772 3 år Systern Helena Jakobsdotter Norin föds 1772-12-20 Kungsgården, Norrala sn, HÄL 1).
1776 6 år Brodern Jakob Jakobsson Norin föds 1776-01-28 Kungsgården, Norrala sn, HÄL 1).
1780 10 år Systern Brita Jakobsdotter föds 1780-08-10 Heden (Svarven), Norrala sn, HÄL 7).
1794 25 år Vigsel Brita Larsdotter 1794-10-19 Norrala sn, HÄL.  6)
1795 25 år Dottern Helena Jonsdotter+ föds 1795-07-07 Svarven nr sub 3, Norrala sn, HÄL 8).
1797 27 år Fadern Jakob Jonsson Norin dör 1797-08-15 Kungsgården, Norrala sn, HÄL 9).
1797 27 år Arvsskifte 1797-08-21 Kungsgården, Norrala sn, HÄL.  2)
1799 29 år Dottern Brita Jonsdotter+ föds 1799-05-07 Svarven, Norrala sn, HÄL 10).
1800 30 år Dottern Brita Jonsdotter+ dör 1800-01-03 Svarven, Norrala sn, HÄL 11).
1800 30 år Modern Helena Persdotter dör 1800-04-06 Kungsgården, Norrala sn, HÄL 11).
1800 30 år Arvsskifte 1800-04-15 Kungsgården, Norrala sn, HÄL.  3)
1802 32 år Dottern Brita Jonsdotter+ föds 1802-03-25 Svarven nr sub 3, Norrala sn, HÄL 12).
~1804 Bosatt omkring 1804 Svarven nr sub 3, Norrala sn, HÄL.  4)
~1804 Landbonde omkring 1804 Svarven nr sub 3, Norrala sn, HÄL.  4)
1804 35 år Systern Brita Jakobsdotter dör 1804-12-14 Heden (Svarven), Norrala sn, HÄL 13).
1804 35 år Arvsskifte 1804-12-27 Heden (Svarven), Norrala sn, HÄL.  5)
1842 72 år Brodern Per Jakobsson Norin dör 1842-05-23 Kungsgården, Norrala sn, HÄL 14).
1855 86 år Brodern Jakob Jakobsson Norin dör 1855-11-04 Skettene nr sub 3 ("Höjen"), Norrala sn, HÄL 15).

Källor

1)C:3, p. 351
  
2)Bouppteckningar 1796-1797, nr 81, Norrala häradsrätt, Ala tingslag, Sydöstra Hälsinglands domsaga, Gävleborgs län, HLA
  
3)Bouppteckningar 1798-1800, nr 121, Norrala häradsrätt, Ala tingslag, Sydöstra Hälsinglands domsaga, Gävleborgs län, HLA
  
4)Se Arvsskifte
  
5)Bouppteckningar 1805-1807, nr 23, Norrala häradsrätt, Ala tingslag, Sydöstra Hälsinglands domsaga, Gävleborgs län, HLA
  
6)C:4, f. 100r
  
7)C:4, f. 7v
  
8)C:4, f. 29v
  
9)C:4, f. 120v
  
10)C:4, f. 39r
  
11)C:4, f. 121v
  
12)C:4, f. 44v, Genline ID: 700.16.22700
  
13)C:4, f. 124v
  
14)AI:7, uppsl. 275
  
15)C:6