Personakt Antavla

IX:152 Ingrid Larsdotter (Schalin)

Far:X:303 Laurentius Erici (1576 - 1656)
Mor:X:304 Karin Jonsdotter (1590 - 1672)

Bosatt:prästgården, Söderala sn, HÄL 1)
Bosatt:från 1641 till 1648 prästgården, Norrala sn, HÄL 1)
Supplik:omkring 1648 2)I en odaterad supplik till drottningen anges: "Min Man, som på någon tijd war kyrkioherde i Norrala Sochn, bleff för halfannat åhr sedan död, och iagh nu efter honom ähr bliffwen sittiandes uthj mycken gäld, och stoor fattigdom med många barn". Brevskriverskan uppger att hon bara har ett litet skattehemman att föda sig och barnen med, men hon märker att det inte förslår när hon ensam måste lita däruppå. Hon ber därför om frihet till någon tid för årliga utlagor. "gudh som sådanne höge wälgerningar wedergäller, han förgäter och alldrig wisserligen denna. E. M. M.t iagh befaller under Gudz nådige beskärm til liff och siäl.
ödmiuke och underdånige tienarinna
Ingredh Larsdotter".
I ett följebrev till sekreteraren ber hon även om frihet från knekten, skjutsning och gästning. Hon säger sig stå tillbaka med två års utlagor för prästgården och vet ingen råd. Hon ber därför om ett års frihet från detta.
 
Bosatt:omkring 1655 Borg nr 1, Norrala sn, HÄL 3)I kyrkoräkenskaperna för Norrala anges att kyrkan utgett penningar till prästänkan hustru Ingrid i Borg räkenskapsåren 1654-55, 1655-56, 1656-68, 1658-69, 1659-60, 1660-61, 1661-62 samt 1662-63.
Bosatt:omkring 1670 Å nr 1, Norrala sn, HÄL 3)I kyrkoräkenskaperna för Norrala anges räkenskapsåret 1670-71 att kyrkan utgett pengar till prästänkan hustru Ingrid i Å.

Familj med IX:151 Andreas Olai Chrochius (Krok) (- 1646)

Vigsel:

Barn:
IX:129 Jon Andersson (- ~1655)
VIII:76 Karin Andersdotter Krok (- ~1693)
Kristina (Kerstin) Krok

Noteringar

Utdrag ur U. Sikeborg: "Prästerskap i Norrala pastorat, Hälsingland, fram till 1600-talets mitt ...", Släkt och Hävd 1990:3-4, s. 168, 173-174 (källhänvisningarna är här utelämnade):
"Herr Anders änka Ingrid Larsdotter (Schalin), enligt Broman dotter till kyrkoherden i Söderala Laurentius Erici (Schalin) och hustrun Katarina Jonsdotter, bodde efter hans död med sin talrika barnaskara i Å (nr 1)." (---) Hon blev 1666 knuffad av sin berusade svärson, Per Larsson i Fors, när denne misshandlade hennes andre make, herr Erik Hoffnaerus, och skadade benet.
Ingrid levde som änka i Å ännu 1680-05-01 och brukade baka oblaten till kyrkan, enligt kyrkoräkenskaperna. Hon sägs efter andre maken herr Eriks död ha uppburit pension från pastoratet."


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1576 Fadern X:303 Laurentius Erici föds 1576 prästgården, Segersta sn, HÄL 4).
1590 Modern X:304 Karin Jonsdotter föds 1590 5).
1627 Brodern Jonas Laurentii Schalin föds 1627 prästgården, Söderala sn, HÄL 6).
>1641 Bosatt från 1641 till 1648 prästgården, Norrala sn, HÄL.  1)
1646 Maken IX:151 Andreas Olai Chrochius (Krok) dör 1646 prästgården, Norrala sn, HÄL 7).
~1648 Supplik omkring 1648.  2)
~1655 Bosatt omkring 1655 Borg nr 1, Norrala sn, HÄL.  3)
~1655 Sonen IX:129 Jon Andersson dör omkring 1655 Borg nr 1, Norrala sn, HÄL 8).
1656 Fadern X:303 Laurentius Erici dör 1656 prästgården, Söderala sn, HÄL 4).
~1670 Bosatt omkring 1670 Å nr 1, Norrala sn, HÄL.  3)
1672 Modern X:304 Karin Jonsdotter dör 1672 5).
1682 Brodern IX:215 Johannes Laurentii Scalinus (Schalin) dör 1682 prästgården, Mo sn, HÄL 9).
1685 Brodern Jonas Laurentii Schalin dör 1685 prästgården, Söderala sn, HÄL 6).
1692 Brodern Olaus Laurentii Schalin dör 1692 prästgården, Söderala sn, HÄL 10).
~1693 Dottern VIII:76 Karin Andersdotter Krok dör omkring 1693 Å nr 1, Norrala sn, HÄL 3).

Källor

1)Sikeborg, Urban: "Prästerskap i Norrala pastorat, Hälsingland, fram till 1600-talets mitt (...)", Släkt och Hävd 1990:3-4, s. 168, 173-174
  
2)Acta Ecclestiastica, vol. 58 (Norrala), Kammararkivet, Riksarkivet
  
3)LI:1
  
4)Sikeborg, Urban: "Prästerskap i Norrala pastorat, Hälsingland, fram till 1600-talets mitt samt kyrkoherdar i Söderala pastorat 1555-1656", Släkt och Hävd 1990:3-4, s. 175-176
  
5)Sikeborg, Urban: "Prästerskap i Norrala pastorat, Hälsingland, fram till 1600-talets mitt samt kyrkoherdar i Söderala pastorat 1555-1656", Släkt och Hävd 1990:3-4, s. 176
  
6)Fant, Johan Eric & Låstbom, August Theodor: Upsala ärkestifts herdaminne, d. 3 (Skepptuna t.o.m. Össeby), 1845, s. 64
  
7)Sikeborg, Urban: "Prästerskap i Norrala pastorat, Hälsingland, fram till 1600-talets mitt (...)", Släkt och Hävd 1990:3-4, s. 168ff
  
8)Norrala kyrkoräkenskaper, LI:1
  
9)Fant, Johan Eric & Låstbom, August Theodor: Upsala ärkestifts herdaminne, d. 2 (Hacksta t.o.m. Simtuna), 1843, s. 274
  
10)Broman, Olof Johansson: Glysisvallur och öfriga skrifter rörande Helsingland, utg. genom Karl A. Haegermarck & Anders Grape, avd. AEttqvisl, genealogi för släkten Schalin (d. 2, Uppsala 1912-1953), s. 716