Personakt Antavla

IX:129 Jon Andersson

Far:IX:151 Andreas Olai Chrochius (Krok) (- 1646)
Mor:IX:152 Ingrid Larsdotter (Schalin)

Inskrivning som student:1645-02-15 Uppsala universitet, Uppsala, UPP 1)
Bosatt:omkring 1649 Å nr 1, Norrala sn, HÄL 2)
Jordinnehav:omkring 1652 Borg nr 1, Norrala sn, HÄL 3)
Övrigt tingsärende:1652-01-30 Norrala ting, HÄL 4)Från tinget 1652-01-30: "Effter godhe mäns Syyn och proof bleef Lars Bertilssson i Borg [nr 1] skyldigh för waanbruk på BorgsHemmanet till Joen Andersson och Lars Nillsson __ 4 Tunnor Sädh, och särdeles förlijka dhem för dijke- och gärdsgårdsfall." Det vill säga, Lars Bertilsson var landbonde på Jon Anderssons och Lars Nilssons hemman i Borg (nr 1).
Död:omkring 1655 Borg nr 1, Norrala sn, HÄL 5)Testamente om 2 daler inlämnades räkenskapsåret 1654-55 till kyrkan efter salig Joen Andersson i Borg.

Familj med IX:130 Brita

Vigsel:omkring 1649 Å nr 1, Norrala sn, HÄL 6)16 öre i föräringspengar lämnades av Jon Andersson i Å till kyrkan räkenskapsåret 1649-50. Detta skedde sannolikt i samband med vigseln.

Barn:
VIII:65 Anders [!] Jonsson

Noteringar

Utdrag ur U. Sikeborg: "Prästerskap i Norrala pastorat till 1600-talets mitt ...", Släkt och Hävd 1990:3-4, s. 168f (källhänvisningarna är här utelämnade): "'Jonas Andreae Krocius' (Jo[e]n Andersson Krok) inskrevs vid Uppsala universitet 1645 15/2 jämte brodern Olof men kallar sig därefter endast Jo[e]n Andersson. Han brukade 1652 Borg (nr 1) tillsammans med svågern Lars Nilsson. Han avled antagligen omkring 1655 eftersom av honom testamenterade penningar, 2 daler kmt, inlämnades till kyrkan räkenskapsåret 1654-55."


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1645 Inskrivning som student 1645-02-15 Uppsala universitet, Uppsala, UPP.  1)
1646 Fadern IX:151 Andreas Olai Chrochius (Krok) dör 1646 prästgården, Norrala sn, HÄL 7).
~1649 Bosatt omkring 1649 Å nr 1, Norrala sn, HÄL.  2)
~1649 Vigsel IX:130 Brita omkring 1649 Å nr 1, Norrala sn, HÄL.  6)
~1652 Jordinnehav omkring 1652 Borg nr 1, Norrala sn, HÄL.  3)
1652 Övrigt tingsärende 1652-01-30 Norrala ting, HÄL.  4)
~1655 Död omkring 1655 Borg nr 1, Norrala sn, HÄL.  5)

Källor

1)Sikeborg, Urban: "Prästerskap i Norrala pastorat, Hälsingland, fram till 1600-talets mitt (...)", Släkt och Hävd 1990:3-4, s. 168f
  
2)Se Vigsel
  
3)Se Övrigt tingsärende
  
4)Dombok för Hälsingland 1652, f. 120v, HLA
  
5)Norrala kyrkoräkenskaper, LI:1
  
6)LI:1, f. 133v
  
7)Sikeborg, Urban: "Prästerskap i Norrala pastorat, Hälsingland, fram till 1600-talets mitt (...)", Släkt och Hävd 1990:3-4, s. 168ff