Personakt Antavla

Greta (Margareta) Hall

Blev högst 73 år.

Far:Erik Hall
Mor:Maria Schening (Schenning)

Född:1700 Oslättfors bruk, Hille sn, GÄS 1)Hon saknas emellertid i ministerialboken C:1 (födda 1688-1724) för Hille bland födda. Denna är upplagd alfabetiskt efter barnens namn, men ingen motsvarande Greta eller Margareta finns noterad där.
Bosatt:från 1705 Nygården nr 1+, Norrala sn, HÄL 2)Hon anges ha flyttat med sina föräldrar till socknen i dödsnotisen. Eftersom dessa köpte hemmanet Nygården 1705 bör hon själv ha varit bosatt där som ung. (Se deras personnotiser.)
Emigrerade:1748-09-30 Enångers sn, HÄL 3)I inflyttningslängden för Enånger upptas följande: "1748. d. 30. Sept: gaf Past. i Norala H.r Ol. Nordlinder i Norala och Tröne witnesbörd til qwinsperson [notera det nedsättande epitetet] Greta Hall, at hon kan och förstår förswarl.n sin christendom, lefwat ärlig, och brukat salighets medlen; warandes hinderlös til ägtenskap."
Bosatt:omkring 1753 kyrkovallen, Norrala sn, HÄL 4)I husförhörslängden 1753 nämns under "Vallen", efter byarna Arklo och Åkre, en sjuklig hustru Anna, 76 år, och en Greta Hall, 54 år. Greta uppges ha varit frånvarande från husförhöret. Båda upptas under "Wallen" föregående år, 1752.
Hon skrivs också i längden 1754, ensam, före Ale-roten.
 
Emigrerade:1766 Njutångers sn, HÄL 5)
Bosatt:omkring 1766 Njutångers sn, HÄL 6)I husförhörslängden 1766 skrivs hos ordinarie båtsman Göran Lustig och dennes familj vid Nygården "Modr. Greta Hall", 66 år. I kommentarskolumnen står: "Abs. [dvs. frånvarande] attesterat til Niutånger."
Tjänstepiga:före 1773 Norrala sn, HÄL 1)
Bosatt:till 1773-11-17 Fors, Norrala sn, HÄL 1)
Död:1773-11-17 Fors, Norrala sn, HÄL 7)Dödsnotisen lyder: "1773 d. 17 November dödde Fogdedottren Greta Hall, född på Oslättfors Bruk år 1700. Fadren Befallningsman Eric Hall, modren Maria Schener. Fölgde med sina Föräldrar hit til Socknen, men fick icke länge åtniuta deras sam(m)anlefnad, utan i sin ungdom blef både Fader och moderlös, hwarefter hon sedan hos åtskilliga tient, och för sin flit och trohet förwärfwat sig godt beröm, men, där krafterna aftogo begaf hon sig til Sonen Båtsman(n)en Göran Lustig i forss, som med de sina hemma til det sista, wäl skjött och uppehållit. In til de sista åren har hon warit begåfwat med god hälsa, och äfwen haft denne förmon ock uti sin Ålderdom wäl se läsa i bok, h[wi]l[k]et hon eij underlåtit, ty guds ord har warit hennes förnärmsta skatt och fornöijelse. dog i Rötfeber 73 år gl." [C:3, p. 520] (I den längd över avlidna 1773 som ingår i husförhörslängden detta år upptas för den 17 november "Fogde dottren Greta Hall", 73 år, död i rötfeber. Ortsangivelsen är otydlig p.g.a. rättning men i själva husförhörslängden skrivs hon under Fors. [AI:1, 1773, p. 26])

Familj med ?

Barn:
Göran (Georg) Göransson Frisk Lustig (1727 - 1785)

Noteringar

I husförhörslängden 1754 upptas bland husfolk i Fors-roten bl.a. [AI:1, 1754, p. 1]:
Greta Hall, simplex, 55 år
"Göran Lustigs Hust: Brita", bene, f. i augusti 1725, 29 år.


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1700 Födelse 1700 Oslättfors bruk, Hille sn, GÄS.  1)
>1705 Bosatt från 1705 Nygården nr 1+, Norrala sn, HÄL.  2)
1727 Sonen Göran (Georg) Göransson Frisk Lustig föds 1727-11-07 8).
1748 Emigration 1748-09-30 Enångers sn, HÄL.  3)
~1753 Bosatt omkring 1753 kyrkovallen, Norrala sn, HÄL.  4)
1766 Emigration 1766 Njutångers sn, HÄL.  5)
~1766 Bosatt omkring 1766 Njutångers sn, HÄL.  6)
<1773 Tjänstepiga före 1773 Norrala sn, HÄL.  1)
<1773 Bosatt till 1773-11-17 Fors, Norrala sn, HÄL.  1)
1773 Död 1773-11-17 Fors, Norrala sn, HÄL.  7)

Källor

1)Se Död
  
2)Baserat på indicier
  
3)Enånger C:2
  
4)AI:1
  
5)Se Bosatt
  
6)AI:1, 1766, p. 1
  
7)C:3, p. 520
  
8)AI:1, 1773, p. 2