Personakt

Erik Hall

Befallningsman.

Bosatt:omkring 1700 Oslättfors bruk, Hille sn, GÄS 1)
Fadderskap:1704 Nygården nr 1, Norrala sn, HÄL 2)Erik Hall står 1704 som fadder till Margta (f. 1704-08-27), dotter till (landbonden) Lars Hansson och hustrun Brita Eriksdotter i Nygården (nr 1).
Jordtransaktion:omkring 1705 Nygården nr 1, Norrala sn, HÄL 3)På tinget i Söderala 1705-09-23 låter befallningsman Erik Hall första gången uppbjuda det hemman Nygården han köpt av herr kapten Erik Lille för 1050 daler kopparmynt. [Renoverade småprotokoll 1705, häradsrätter, Gävleborg, vol. 2, pag. 1871, Advokatfiskalen, Svea hovrätt, RA] Det uppbudet skedde vid tinget i Norrala i oktober [d:o, pag. 2526, 2527], det tredje vid tinget i Mo i oktober [d:o, pag. 2530].
Bosatt:från 1705 Nygården nr 1, Norrala sn, HÄL 4)Hans namn - "Nygården H: Befal: E: Hall" - står angivet på uppslaget för Nygården i den ministerialbok som upprättades ca 1708. På uppslaget skrivs sedan födelsenotiserna för de två landbondefamiljer som brukar hemmanet. (För startår, se Jordtransaktion.)
Fadderskap:1707 Fors nr 1, Norrala sn, HÄL 5)Befallningsman Erik Hall "med thess Förnäma Hustru" står 1707 som faddrar till Helena (f. 1707-12-01), dotter till bonden Per Larsson och hu. Brita Andersdotter i Fors nr 1.
Kronobefallningsman:omkring 1707 Hälsinglands södra fogderi, HÄL 6)
Fadderskap:1710 Norrala sn, HÄL 7)Herr befallningsman Erik Hall och mad. Maria Schening ("Skening"), utan angiven vistelseort, står 1710 som faddrar till Kerstin ("Christina") (f. 1710-12-0x), dotter till sockenskrivaren Jöns Fors och Gertrud Persdotter (utan angiven vistelseort). Vid samma tillfälle står jungfru Lisken Schenning ("Skening"), utan ortsangivelse, som ungfadder.
Fadderskap:1710 Å nr 1, Norrala sn, HÄL 8)"Befal: Erik Hall" och "Hust: Maria Schening", utan angiven vistelseort, står 1710 som faddrar till Petter (f. 1710-07-20), son till bokhållaren Guldbrand Palm och Katarina Agner i Å.
Fadderskap:1710 komministergården+, Orsten, Trönö sn, HÄL 9)"H.r Befallningsman Erich Hall" står 1710 som fadder till Dominicus (f. 1710-11-21), son till komministern Anders Grip och hu. Katarina Warg i Trönö sn.
Fadderskap:1710 Norrala sn, HÄL 7)Erik Hall, utan angiven vistelseort, står 1710 som fadder till Maria Cecilia (f. 1710-02-08), dotter till Johan ("Jean") Lindegren, protokollist till häradshövdingen Petrus Jansonius, och Magdalena Nerbelia, utan angiven vistelseort. Vid samma tillfälle står jungfru Ebba Hall, utan ortsangivelse, som ungfadder.
Fadderskap:1711 Fors nr 2, Norrala sn, HÄL 10)"H:r BefalningsMan Hal" och "Madam Maria Schening", utan angiven vistelseort, står 1711 som faddrar till Jöns (f. 1711-12-17), son till bonden Olof Svensson och hu. Margta Andersdotter i Fors nr 2. Vid samma tillfälle står också jungfru Ebba Hall och en monsieur Gustav Roth, båda utan ortsangivelse, som ungfaddrar.
Fadderskap:1712 Å nr 2, Norrala sn, HÄL 11)Herr befallningsman Hall ("Hal") och madam "Maria Schening" står 1712 som faddrar till Petter (f. 1712-01-15), son till bonden Sven Månsson och Karin Olofsdotter i Å nr 2. Vid samma tillfälle står som ungfaddrar monsieur Gustav Roth och jungfru Ebba Hall ("Hal"), båda utan ortsangivelser.
Fadderskap:1712 Sand (Svarven nr 3), Norrala sn, HÄL 12)"H.r Befalningsman Hall" och "Mad: Maria Schening", utan angiven vistelseort, står 1712 som faddrar till Mickel (f. 1712-07-01), son till gästgivaren Olof Hansson och Anna Mickelsdotter på Sand. Vid samma tillfälle står jungfru Ebba Hall, utan angiven vistelseort, som ungfadder.
Fordran:1715 Norrala ting, HÄL 13)Vid Norrala ting i oktober-november 1715 bevisar kronobefallningsman Erik Hall hur han på Lars Perssons vägnar i Fors levererat 11 daler 4 öre kopparmynt till herr Johan Lindbom. Därför blir av kreditorernas fordran honom till säkerhet i Lars Perssons hemman intecknat.
Omnämns:1749 14)Han omnämns i samband med att hans tidigare piga Anna Persdotter, sedermera gift med Hans Olsson på Kattön, dör 1749-07-24 ("reste til Pomern uti Gouverneur Bielkes tid, kom sedan hem och derpå hit hos Befalningsman Hall på nygården").
Omnämns:1773 15)I dödsnotisen för "Fogdedottren Greta Hall" från 1773 anges hon vara född på Oslättfors bruk 1700. "Fadren Befallningsman Eric Hall, modren Maria Schener. Fölgde med sina Föräldrar hit til socknen (--) uthan i sin ungdom blef både Fader och moderlös".

Familj med Maria Schening (Schenning)

Vigsel:före 1707 16)

Barn:
Greta (Margareta) Hall (1700 - 1773)

Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
~1700 Bosatt omkring 1700 Oslättfors bruk, Hille sn, GÄS.  1)
1700 Dottern Greta (Margareta) Hall föds 1700 Oslättfors bruk, Hille sn, GÄS 17).
1704 Fadderskap 1704 Nygården nr 1, Norrala sn, HÄL.  2)
~1705 Jordtransaktion omkring 1705 Nygården nr 1, Norrala sn, HÄL.  3)
>1705 Bosatt från 1705 Nygården nr 1, Norrala sn, HÄL.  4)
<1707 Vigsel Maria Schening (Schenning) före 1707.  16)
1707 Fadderskap 1707 Fors nr 1, Norrala sn, HÄL.  5)
~1707 Kronobefallningsman omkring 1707 Hälsinglands södra fogderi, HÄL.  6)
1710 Fadderskap 1710 Norrala sn, HÄL.  7)
1710 Fadderskap 1710 Å nr 1, Norrala sn, HÄL.  8)
1710 Fadderskap 1710 komministergården+, Orsten, Trönö sn, HÄL.  9)
1710 Fadderskap 1710 Norrala sn, HÄL.  7)
1711 Fadderskap 1711 Fors nr 2, Norrala sn, HÄL.  10)
1712 Fadderskap 1712 Å nr 2, Norrala sn, HÄL.  11)
1712 Fadderskap 1712 Sand (Svarven nr 3), Norrala sn, HÄL.  12)
1715 Fordran 1715 Norrala ting, HÄL.  13)
1749 Omnämns 1749.  14)
1773 Omnämns 1773.  15)
1773 Dottern Greta (Margareta) Hall dör 1773-11-17 Fors, Norrala sn, HÄL 15).

Källor

1)Se Omnämns
  
2)C:1, f. 82v
  
3)Renoverade småprotokoll 1705, häradsrätter, Gävleborg, vol. 2, pag. 1871, Advokatfiskalen, Svea hovrätt, RA
  
4)C:2, uppsl. 2
  
5)C:1, f. 81v
  
6)Se informationen om övriga händelser
  
7)C:2, uppsl. 97
  
8)C:2, uppsl. 6
  
9)Trönö C:1, p. 122
  
10)C:2, uppsl. 3
  
11)C:2, uppsl. 7
  
12)C:2, uppsl. 102
  
13)Renoverade småprotokoll 1715, häradsrätter, Gävleborg, vol. 8, pag. 1575, Advokatfiskalen, Svea hovrätt, RA
  
14)C:3, p. 515
  
15)C:3, p. 520
  
16)Se Fadderskap
  
17)Se Död