Personakt Antavla

Göran (Georg) Göransson Frisk Lustig

Kronobåtsman. Blev 57 år.

Mor:Greta (Margareta) Hall (1700 - 1773)

Född:1727-11-07 1)
Fördubblingsbåtsman:från 1748 till 1753 Båtsmansrote 120 (omfattade 1737 Hamre nr 2, Hamre nr 3, Hamre nr 4, Ingsta nr 1, Ingsta nr 2), Norrala sn, HÄL 2)Enligt det maskinskrivna registret antogs Göran Göransson Lustig som båtsman i rote 120 år 1748. (För slutår, se Kronobåtsman.)
Straffad/dömd:före 1750-09-21 Söderhamn, HÄL 3)
Bosatt:till 1750-09-21 Söderhamn, HÄL 3)
Immigrerade:1750-09-21 Hamre, Norrala sn, HÄL 4)I avdelningen för in- och utflyttade i ministerialboken C:3 upptas: "Hamre [förleden av ordet dolt av bokstödet i den mikrofilmade kopian][:] Georg Frisk [inflyttnings- eller attestdatum:] 1750 21 Sept. __ kom med attest för sig och sin hustru (Brita Jönsdotter Löfberg, född i Liusdahl uti Augusti 1726) ifrå Söderhamn der de giftat sig och bött för otidigt sängelag. Laur. Bälter."
Bosatt:från 1750-09-21 Hamre, Norrala sn, HÄL 3)
Kronobåtsman:från 1753 Båtsmansrote 107 (omfattade 1737 Boda nr 1, Nygården nr 1 och Nygården nr sub 1, Fors nr 2, Å nr 1, Å nr 2), Norrala sn, HÄL 5)I det maskinskrivna registret anges att Jöran Jöransson Lustig antagits som båtsman i rote 107 år 1753. (I avdelningen för födda skrivs på sidan för ordinarie kronobåtsmän på uppslaget för "Crono-Båtsmän wid 1 Rotan" först Georg Lustig i samband med barnens födelse 1754-1757 och därefter skomakaren Olof Agerberg 1776. [C:3, p. 360])
Fadderskap:1755 Fors nr sub 2, Norrala sn, HÄL 6)Georg Lustig och hans ej namngivna hustru, utan angiven vistelseort, står 1755 som faddrar till Erik (f. 1755-12-15), son till bonden Olof Jonsson och hu. Karin Persdotter i Fors nr sub 2.
Fadderskap:1755 Fors nr 1, Norrala sn, HÄL 7)"Båtsm. Georg Lustig och hustru Brita Löfberg", utan angiven vistelseort, står 1755 som faddrar till Kerstin (f. 1755-08-06), dotter till bonden Lars Persson och Helena Olofsdotter i Fors nr 1.
Fadderskap:1756 Nygården nr 1, Norrala sn, HÄL 8)"Båtsm. Georg Lustig, hustru Brita Jonsd.r i Fors" står 1758 som faddrar till Hans (f. 1758-09-06), son till landbonden Lars Hansson och hu. Lisa Hansdotter i Nygården.
Fadderskap:1758 Nygården nr sub 1, Norrala sn, HÄL 8)Båtsman Georg Lustig och hu. Brita Jonsdotter i Fors står 1758 som faddrar till Hans (f. 1758-09-06), son till landbonden Lars Hansson och hu. Lisa Hansdotter i Nygården nr sub 1.
Fadderskap:1760 Fors nr sub 2, Norrala sn, HÄL 6)Georg Lustig och hu. Brita i Fors står 1760 som faddrar till Sven (f. 1760-07-06), son till bonden Olof Jonsson och hu. Kairn Persdotter i Fors nr sub 2.
Fadderskap:1760 Å nr sub 2, Norrala sn, HÄL 9)Georg Lustig och hu. Brita, utan angiven vistelseort, står 1760 som faddrar till Erik (f. 1760-09-23), son till bonden Olof Johansson och Karin Ersdotter i Å nr sub 2.
Fadderskap:1762 Å nr 1, Norrala sn, HÄL 9)"Georg Lustig, hustru Brita Löfberg", utan angiven vistelseort, står 1762 som faddrar till Lars (f. 1762-01-03), son till bonden Olof Jonsson och Anna Larsdotter i Å nr 1.
Fadderskap:1763 Nygården nr sub 1, Norrala sn, HÄL 8)Georg Lustig och hu. Brita Jonsdotter i Fors står 1763 som faddrar till Lars (f. 1763-07-11), son till landbonden Lars Hansson och hu. Lisa Hansdotter i Nygården nr sub 1.
Fadderskap:1763 Å nr 1, Norrala sn, HÄL 10)Georg Lustig och hu. Brita Löfberg (ev. Löfborg), utan angiven vistelseort, står 1762 som faddrar till Lars (f. 1762-01-03), son till bonden Olof Jonsson och hu. Anna Larsdotter i Å nr 1.
Fadderskap:1763 Fors, Norrala sn, HÄL 11)"Göran Lustig [och] Hust. Brita", utan angiven vistelseort, står 1763 som faddrar till Källbjörn (f. 1763-11-26), son till avskedade båtsmannen Olof Källbjörnsson Frisk och hu. Margta Olsdotter i Fors.
Fadderskap:1763 Kungsgården nr 1, Norrala sn, HÄL 12)"Georg Lustig [och] hust. Brita i Fors" står 1763 som faddrar till Sara Brita (f. 1763-08-13), dotter till Lars Bröms och Dorotea Engelbrecht i Kungsgården nr 1.
Fadderskap:1763 Å nr 2, Norrala sn, HÄL 13)Georg Lustig och hu. "Brita Barnmorskan" i Fors står 1763 som faddrar till Erik (f. 1763-11-08), son till bonden Lars Eriksson och hu. Karin Olsdotter i Å nr 2.
Fadderskap:1765 Fors nr 2, Norrala sn, HÄL 14)Georg Lustig och "hust. Brita barnmorska", utan angiven vistelseort, står 1765 som faddrar till Jonas (f. 1765-01-15), son till bonden Sven Jonsson och hu. Margta Larsdotter i Fors nr 2.
Fadderskap:1765 Å nr 2, Norrala sn, HÄL 13)Georg Lustig och hu. "Brita Barnmorska", utan angiven vistelseort, står 1765 som faddrar till Sven (f. 1765-01-13), son till bonden Lars Eriksson och hu. Karin Olsdotter i Å nr 2.
Fadderskap:1766 Båtsmansrote 122, Norrala sn, HÄL 15)Georg Lustig och hu. Brita "Jordgum(m)an", utan angiven vistelseort, står 1766 som faddrar till Gölin (f. 1766-09-29), dotter till båtsmannen Hans Tomasson Snar och hu. Gölin Hansdotter. Födelsenotisen är införd på uppslaget för "Cronobåtsman wid 16 Rotan".
Fadderskap:1766 Hamre+, Norrala sn, HÄL 16)Georg Lustig och hu. Brita "Barnmoderska", utan angiven vistelseort, står 1766 som faddrar till Barbro (f. 1766-01-11), dotter till båtsmannen Erik Jakobsson Flygare och hu. Kerstin Olsdotter Åman. Födelsenotisen är införd på uppslaget för "Cronobåtsman för 14 Rotan, Hambre och Ingsta."
Fadderskap:1766 Nygården nr sub 1, Norrala sn, HÄL 8)Georg Lustig och hu. Brita Löfberg, utan angiven vistelseort, står 1766 som faddrar till Sara (f. 1766-03-06), dotter till landbonden Lars Hansson och hu. Lisa Hansdotter i Nygården nr sub 1.
Fadderskap:1771 Nygården nr sub 1, Norrala sn, HÄL 17)Båtsman Georg Lustig och hu. Brita Jonsdotter i Fors står 1771 som de enda angivna ordinarie faddrarna till Ingrid (f. 1771-08-23), dotter till bonden Erik Ersson och hu. Margta Larsdotter i Nygården nr sub 1.
Bosatt:omkring 1773 Fors, Norrala sn, HÄL 1)I bilagan över "Födde 1754" till husförhörslängden detta år anges i tabellform att "Båtsm: Georg Lustig" i Fors den 4 juli fått en dotter "Graeta". [AI:1, 1754, p. 30]
Omnämns:1773-11-17 18)Han omnämns i dödsnotisen för fogdedottern Greta Hall, död i Fors 1773-11-17. Hon anges sedermera ha flyttat "til Sonen Båtsman(n)en Göran Lustig i forss".
Fadderskap:1775 Nygården nr 1, Norrala sn, HÄL 19)Göran Lustig "och des Hustr Greta Giöransdotter" [sic - förväxling med dottern Greta, som står som ungfadder vid samma tillfälle], utan angiven vistelseort, står 1775 som faddrar till Lars (f. 1775-09-30), son till bonden Lars Ersson och hu. Karin Andersdotter i Nygården nr 1. [C:3, p. 134] - I dubblettfödelsenotisen i den följande ministerialboken, upprättad 1775, anges Göran Lustigs hustru som hu. Brita Jonsdotter. [C:4, f. 2v] I båda notiserna anges pigan Greta Göransdotter (alltså dottern), utan angiven vistelseort, stå som ungfadder.
Fadderskap:1775 Boda nr 1, Norrala sn, HÄL 20)"Giöran Lustig och Hust. Brita Jonsd.r", utan angiven vistelseort, står 1775 som faddrar till Per (f. 1775-06-12), första barnet till Lars Persson och Brita Larsdotter i Boda nr 1.
Död:1785-05-16 Fors, Norrala sn, HÄL 21)Dödsnotisen med datumet den 16 maj 1758 lyder: "Fors. Båtsm. Giöran Lustig efter långlig siukdom i lungsot. __ 58. [år]".
Bouppteckning:1785-06-07 Norrala sn, HÄL 22)Bouppteckningen inleds: "År 1785 den 7. Junii förrättades Arfskifte efter Afleden Afskjedade Krono-Ordinaire [sic] Båtsmannen Göran Lustig emellan des qwarlåtna Enka Hustru Brita Jonsdotter och Dottren Greta Göransdotter, Gifter med Husmannen Michel Nilsson i Fors; Alla närwarande". "Gården med alla uthusen" värderas till 700 daler kopparmynt. Boskapen består av två kor, en försommarskviga, fyra får och ett lamm. Under skulder upptas först "Till Petter Langs Enka i Söderhamn" 206 daler. Boets behållning är 555 daler 16 öre. Undertecknande bytesdeltagare är Brita Jonsdotter; Mickel Nilsson å sin hu. Greta Göransdotters vägnar.

Familj med Brita Jonsdotter Löfberg (1725 - 1790)

Vigsel:före 1750-09-21 Söderhamn, HÄL 3)

Barn:
Margareta Göransdotter Lustig (1754 - 1828)
Jon Göransson+ (1757 - 1758)

Noteringar

I husförhörslängden 1773 skrivs sist i Fors (förhör den 2 november, vilket väl avser 1772) [AI:1, 1773, p. 2]:
Ordinare båtsman Göran Lustig (f. 1727-11-07), 45 år
Hustru Brita (f. 1725-08-27), 48 år
Dotter Greta (f. 1754-07-04), 19 år,
"Mod." Greta Hall, 73 år, absens (dvs. frånvarande).
---
I husförhörslängden 1777 skrivs sist i Fors-roten (efter hemmanet Sand) [AI:1, 1777, p. 2]:
Ordinarie båtsman Göran Lustig (f. 1727-11-07), 50 år. I kommentarskolumnen står: ""aegr." [dvs. sjuklig]
Hu. Brita Jonsdotter (f. 1725-08-27), 52 år, "abs." [dvs. frånvarande]
Dotter Greta (f. 1754-07-04). [Innantilläsning:] "bene"; [Luthers katekes:] "bene"; [Svebilii katekes:] "bene".
---
I husförhörslängden 1782 skrivs bland de obesuttna i Fors (direkt efter hemmanet Sand) [AI:1, 1782, p. 2]:
Avskedad båtsman Georg Lustig (f. 1727-11-07), 56 år
Hu. Brita Jonsdotter (f. 1726-08-27 [sic]), 57 år
Snickaren Mickel Nilsson (f. 1755-03-09), 27 år
Hu. Margareta Lustig [tillnamnet mycket otydligt] (f. 1754-07-04), 29 år.


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1727 Födelse 1727-11-07.  1)
>1748 Fördubblingsbåtsman från 1748 till 1753 Båtsmansrote 120 (omfattade 1737 Hamre nr 2, Hamre nr 3, Hamre nr 4, Ingsta nr 1, Ingsta nr 2), Norrala sn, HÄL.  2)
<1750 Straffad/dömd före 1750-09-21 Söderhamn, HÄL.  3)
<1750 Vigsel Brita Jonsdotter Löfberg före 1750-09-21 Söderhamn, HÄL.  3)
<1750 Bosatt till 1750-09-21 Söderhamn, HÄL.  3)
1750 22 år Immigration 1750-09-21 Hamre, Norrala sn, HÄL.  4)
>1750 Bosatt från 1750-09-21 Hamre, Norrala sn, HÄL.  3)
>1753 Kronobåtsman från 1753 Båtsmansrote 107 (omfattade 1737 Boda nr 1, Nygården nr 1 och Nygården nr sub 1, Fors nr 2, Å nr 1, Å nr 2), Norrala sn, HÄL.  5)
1754 26 år Dottern Margareta Göransdotter Lustig föds 1754-07-04 Fors, Norrala sn, HÄL 23).
1755 Fadderskap 1755 Fors nr sub 2, Norrala sn, HÄL.  6)
1755 Fadderskap 1755 Fors nr 1, Norrala sn, HÄL.  7)
1756 Fadderskap 1756 Nygården nr 1, Norrala sn, HÄL.  8)
1757 30 år Sonen Jon Göransson+ föds 1757-12-13 Fors+, Norrala sn, HÄL 23).
1758 Fadderskap 1758 Nygården nr sub 1, Norrala sn, HÄL.  8)
1758 30 år Sonen Jon Göransson+ dör 1758-09-18 Fors+, Norrala sn, HÄL 23).
1760 Fadderskap 1760 Fors nr sub 2, Norrala sn, HÄL.  6)
1760 Fadderskap 1760 Å nr sub 2, Norrala sn, HÄL.  9)
1762 Fadderskap 1762 Å nr 1, Norrala sn, HÄL.  9)
1763 Fadderskap 1763 Nygården nr sub 1, Norrala sn, HÄL.  8)
1763 Fadderskap 1763 Å nr 1, Norrala sn, HÄL.  10)
1763 Fadderskap 1763 Fors, Norrala sn, HÄL.  11)
1763 Fadderskap 1763 Kungsgården nr 1, Norrala sn, HÄL.  12)
1763 Fadderskap 1763 Å nr 2, Norrala sn, HÄL.  13)
1765 Fadderskap 1765 Fors nr 2, Norrala sn, HÄL.  14)
1765 Fadderskap 1765 Å nr 2, Norrala sn, HÄL.  13)
1766 Fadderskap 1766 Båtsmansrote 122, Norrala sn, HÄL.  15)
1766 Fadderskap 1766 Hamre+, Norrala sn, HÄL.  16)
1766 Fadderskap 1766 Nygården nr sub 1, Norrala sn, HÄL.  8)
1771 Fadderskap 1771 Nygården nr sub 1, Norrala sn, HÄL.  17)
~1773 Bosatt omkring 1773 Fors, Norrala sn, HÄL.  1)
1773 46 år Modern Greta (Margareta) Hall dör 1773-11-17 Fors, Norrala sn, HÄL 18).
1773 46 år Omnämns 1773-11-17.  18)
1775 Fadderskap 1775 Nygården nr 1, Norrala sn, HÄL.  19)
1775 Fadderskap 1775 Boda nr 1, Norrala sn, HÄL.  20)
1785 57 år Död 1785-05-16 Fors, Norrala sn, HÄL.  21)
1785 57 år Bouppteckning 1785-06-07 Norrala sn, HÄL.  22)

Källor

1)AI:1, 1773, p. 2
  
2)Register till båtsmansrullor Gävleborgs 1745-1816, Västernorrlands II 1736-1795, Västernorrlands läns landskontor 1736-1795 (fiche S02375), vol. G I b:15
  
3)Se Immigration
  
4)C:3, p. 304 (efter p. 561!)
  
5)Register till båtsmansrullor Gävleborgs 1745-1816, Västernorrlands II 1736-1795, Västernorrlands läns landskontor 1736-1795 (fiche S02375), vol. G I b:16
  
6)C:3, p. 141
  
7)C:3, p. 142
  
8)C:3, p. 139
  
9)C:3, p. 149
  
10)C:3, p. 147
  
11)C:3, p. 392
  
12)C:3, p. 320
  
13)C:3, p. 148
  
14)C:3, p. 342
  
15)C:3, p. 390
  
16)C:3, p. 386
  
17)C:3, p. 135
  
18)C:3, p. 520
  
19)C:3, p. 134
  
20)C:3, p. 137
  
21)C:4, f. 116r
  
22)Bouppteckningar 1784-1786, nr 63, Norrala häradsrätt, Ala tingslag, Sydöstra Hälsinglands domsaga, Gävleborgs län, HLA
  
23)C:3, p. 360