Personakt Antavla

Karin Olsdotter

Blev högst 81 år.

Far:Olof [!] Källbjörnsson (~1651 - 1715)
Mor:Elisabet [!] Håkansdotter (~1658 - 1728)

Född:1679 Sund nr 1, Norrala sn, HÄL 1)
Döpt:1679-02-11 Sund nr 1, Norrala sn, HÄL 2)Dopnotisen på uppslaget för Sund nr 1 under bonden Olof Källbjörnssons namn lyder: "1679. d. 11 (senare tillagt; ursprungliga datumet 16 överstruket) Februarij Christnadhes Karin Olofsdotter." (Observera emellertid att hon anges med födelsedatumet 1678-02-16 i husförhörslängden 1754. [AI:1, 1754, p. 21])
Fadderskap:1694 Sund nr 2, Norrala sn, HÄL 3)Karin Olofsdotter i Sund står 1694 som ungfadder till Anna (f. 1694-12-02), dotter till bonden Per Olofsson och hu. Kerstin Persdotter i Sund nr 2.
Fadderskap:1702 Skensta nr 2, Norrala sn, HÄL 4)Karin Olofsdotter i Sund står 1702 som ungfadder till Erik (f. 1702-10-10), andra barnet till bonden Lars Eriksson och hu. Anna Jönsdotter i Skensta nr 2. (Deras första barn, Kerstin, fick som faddrar Olof Källbjörnsson och hustrun Elisabet i Sund.)
Fadderskap:1704 Berge nr 2, Norrala sn, HÄL 5)Karin Olofsdotter i Sund står 1704 jämte Håkan Olofsson därsammastädes (från nr 1) som ungfadder till Olof (f. 1704-03-21), son till bonden Erik Jonsson i Berge nr 2. Vid samma tillfälle står bonden Olof Källbjörnsson och hans hustru i Sund nr 1 som ordinarie faddrar vid samma tillfälle.
Bosatt:omkring 1704 Sund nr 1, Norrala sn, HÄL 6)
Bosatt:till 1741 Sund, Norrala sn, HÄL 7)
Bosatt:från 1741 Ale nr 4, Norrala sn, HÄL 7)
Fattigunderstöd:till 1760 Norrala sn, HÄL 8)
Död:1760-03-22 prästgården, Norrala sn, HÄL 9)Dödsnotisen på sidan för avlidna i Ale nr 4 lyder: "Hustru Karin Ohlsdotter dödde i Prestgården 1760 d. 22 Martis begrofs d. 24 dito. warit wäl grundad i sin Christendom, men ifrå År 1742 warit ängslig och suckande öf(we)r sitt gifte med Jon Anderson, derigenom hon tykt sig förspilt alt både til kropp och siäl, och har sål. intet welat gå i kyrkan eller bruka den Hel. Nattwarden. förts många år kring Soknen och togs nu nyss för sistl. Sjuk til Prestgården på det hon dagl. mätt hålla under Presta upseende och njöt prästaförmaning, warning och tröst til sista Andedrägten. Wille haf[w].a Guds nåd och sal. warda; men kunde swårl. tilägna sig något etc. Eliest fört en Ärl. wandel i 81 år och 2 månader." Under hennes namn i dödsnotisen står: "Född i Sund, gården N. 1." (Jämför hur hon omnämns i dödsnotisen för maken Jon Andersson.)

Familj med VIII:59 Jon [!] Andersson (1667 - 1747)

Vigsel:1741 Ale nr 4, Norrala sn, HÄL 10)Vigselnotisen på sidan för vigda och begravda i Ale nr 4 är mycket otydlig: "Gifte Sig andra gången med [kort men oläsligt namn] från Sund som än gaf --- [oläsligt]".

Noteringar

I husförhörslängden 1754, förhör i Borg den 18 februari, skrivs bland husfolket där bl.a."Hustru Karin Olofsd.r i Ale" (f. 1678-02-16), 76 år. Om henne noteras: "Ingen bättring; Gud hjelpe nådel." [AI:1, 1754, p. 21] Hon var sannolikt tillfälligt i Borg som en del av hennes sockengång.


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1679 Födelse 1679 Sund nr 1, Norrala sn, HÄL.  1)
1679 Dop 1679-02-11 Sund nr 1, Norrala sn, HÄL.  2)
1682 Brodern Håkan Olsson föds 1682 Sund nr 1, Norrala sn, HÄL 1).
1683 Systern Brita Olsdotter föds 1683 Sund nr 1, Norrala sn, HÄL 1).
1694 Fadderskap 1694 Sund nr 2, Norrala sn, HÄL.  3)
1702 Fadderskap 1702 Skensta nr 2, Norrala sn, HÄL.  4)
1704 Fadderskap 1704 Berge nr 2, Norrala sn, HÄL.  5)
~1704 Bosatt omkring 1704 Sund nr 1, Norrala sn, HÄL.  6)
1711 Systern Brita Olsdotter dör 1711 Trönbyn nr 2, Trönö sn, HÄL 11).
1715 Fadern Olof [!] Källbjörnsson dör 1715-02-20 Sund nr 1, Norrala sn, HÄL 12).
~1720 Brodern Källbjörn Olsson Arnö (Arn) dör beräknat 1720 13).
1728 Modern Elisabet [!] Håkansdotter dör 1728 Sund nr 1, Norrala sn, HÄL 14).
<1741 Bosatt till 1741 Sund, Norrala sn, HÄL.  7)
1741 Vigsel VIII:59 Jon [!] Andersson 1741 Ale nr 4, Norrala sn, HÄL.  10)
>1741 Bosatt från 1741 Ale nr 4, Norrala sn, HÄL.  7)
1747 Maken VIII:59 Jon [!] Andersson dör 1747-03-14 Ale nr 4, Norrala sn, HÄL 9).
<1760 Fattigunderstöd till 1760 Norrala sn, HÄL.  8)
1760 Död 1760-03-22 prästgården, Norrala sn, HÄL.  9)

Källor

1)Se Dop
  
2)C:1, f. 60v
  
3)C:1, f. 61v
  
4)C:1, f. 54v
  
5)C:1, f. 7v
  
6)Se Fadderskap
  
7)Se Vigsel
  
8)Se Död
  
9)C:3, p. 413
  
10)C:1, f. 1r
  
11)Trönö C:1, p. 70
  
12)C:2, f. 135r
  
13)C:3, p. 521
  
14)Se Begravning