Personakt Antavla

VIII:59 Jon [!] Andersson

Bonde. Blev 79 år.

Far:IX:117 Anders Nilsson (- <1690)
Mor:IX:118 Kerstin Jonsdotter

Född:1667-07-15 Ale nr 4+, Norrala sn, HÄL 1)Att han var född i Ale nr 4 som son till bonden Anders Nilsson där indikeras av att dennes änka hu. Kerstin skrivs i mantalslängderna med två icke namngivna söner och 1694 (och 1695 och 1696) också med en sonhustru. (Se moderns personakt.) Eftersom Jon Andersson enligt fadderskapsnotisen bor där redan 1691 och sedan gifter sig på hemmanet 1694 är han troligen en av dessa söner. Att domböckerna inte innehåller några uppgifter om att hemmanet skulle ha gått ur släkten styrker detta ytterligare.
Bonde:Ale nr 4, Norrala sn, HÄL 2)
Fadderskap:1690 Losjö nr 1, Norrala sn, HÄL 3)Jon Andersson i Ale står 1690 som ungfadder till Anders (f. 1690-10-19), son till bonden Erik Svensson och hu. Anna Eriksdotter i Losjö nr 1.
Fadderskap:1691 Närby nr 1, Norrala sn, HÄL 4)Jonas Andersson i Ale står 1691(?) som ungfadder till Sigrid(?) (f. 1691?-05-xx), dotter till bonden Olof Jönsson och hu. Sigrid i Närby nr 1.
Fadderskap:1699 Siknäs nr 1, Norrala sn, HÄL 5)Han och hustrun Karin Larsdotter står 1699 som faddrar till Karin (f. 1699-08-09), dotter till bonden Jakob Olofsson och hu. Karin Andersdotter i Siknäs nr 1.
Fadderskap:1700 Losjö nr 2, Norrala sn, HÄL 6)Han och hustrun Karin Larsdotter står 1700 som faddrar till Kerstin (f. 1700-01-12[?]), dotter till bonden Per Larsson och hu. Margareta Andersdotter i Losjö nr 2.
Fadderskap:1700 Närby nr 1, Norrala sn, HÄL 4)Han och hustrun Karin Larsdotter står 1700 som faddrar till Margta (f. 1700-02-11), dotter till landbonden Olof Jönsson och hu. Sigrid Persdotter i Närby nr 1.
Fadderskap:1707 Ringa nr 7, Norrala sn, HÄL 7)Han och hans ej namngivna hustru står 1707 som faddrar till Lars (f. 1707-01-22), son till bonden Anders Larsson och hustrun Sara Persdotter i Ringa nr 7.
Fadderskap:1707 Ale, Norrala sn, HÄL 8)"Joen" Andersson och hustrun Karin står 1707 som faddrar till Anders (f. 1707-01-06), son till båtsman Anders Andersson Orre och hustrun Elisabet Olofsdotter i Ale.
Fadderskap:1708 Närby nr 1, Norrala sn, HÄL 4)Han och hans ej namngivna hustru står 1708 som faddrar till Per (f. 1708-02-08), son till landbonden Jöns Olofsson och hu. Barbro Persdotter i Närby nr 1. Noteringen är understruken, med en notering inom parentes: "uthi theras ställe Pehr Olsson och hans hustru i Närby".
Övrigt tingsärende:1717 Norrala ting, HÄL 9)Vid tinget i Norrala 1717-04-26 låter rådman Sven Nilsson Berg i Söderhamn bevaka sina fordringar hos följande:
Nils Persson __ 95 __
Anders Larsson __ 69 __
och Per Jonsson i Källene __ 143
Gullik Sigfridsson __ 33
Hans Hansson __ 36
Johan Olsson __ 85 __
och Per Andersson i Hamre ("Pär [sic] Pär Andersson i Hambre") -- 15 __
Per Nilsson i Ingsta __ 97 __
Jakob Eriksson __ 184
Lars Jonsson __ 45
Sven Matsson __ 207 __
och Anders Larsson __ 39 __ 24
[f. 778v] Hindrik Johansson [sic - ska vara Jonsson] __ 208 __
och Olof Gulliksson i Svarven __ 125
Jon Andersson __ 117
och Erik Persson i Ale __59
Per Hansson i Remsta __ 45
Sven Persson __ 57 __
och Jon Svensson i Skettene __ 11 __
Lars Larsson i Haga __ 39 __.
 
Bosatt:till 1747 Ale nr 4, Norrala sn, HÄL 10)"Joen Anders:" och "Karin Larsdr" skrivs på uppslaget för födda i Ale nr 4 i samband med sonen Lars' födelse 1709. (För slutår, se dödsnotisen.)
Död:1747-03-14 Ale nr 4, Norrala sn, HÄL 11)Dödsnotisen på sidan för avlidna i Ale nr 4 ("N. 5.") lyder: "Jon Andersson 1747. 14 Martii [begravd:] 23 dito. warit2 resor gift, lemnade sednare Hustrun Änka, Karin Olofsdotter, som förr och nu i mång År icke an(n)at tagit sig före, än ång--- [otydligt] det hon med gifte öf.(we)rlemnat sina Föräldrars hus i Sund, ehuru man(n)en i den ängslan ingen minsta orsak warit, utan i den delen såsom i alt sitt öfriga lef.(wer)ne sig Ärl., beskedl. och Christel. förehållit. Warit en Gudfruchtig och tolig man med god hälsa begåfwad til 10 sista dagarna han lefde. Åldren 80 År på 3 månader när. född 1667 d. 15 Julii".

Familj med VIII:60 Karin [!] Larsdotter (- 1716)

Vigsel:1694-01-01 Ale nr 4, Norrala sn, HÄL 12)Vigselnotisen på den enda bevarade sidan för Ale nr 4 lyder: "(1)694. d. 1 Ianuarij blef Jon Andersson i Alij med Karin Larsdotter ifrån Losiö sammanwigder." (Därefter är med nästan helt oläsligt noterat: "Karin gifte Sig andra gången med (kort men oläsligt namn) från Sund som än gaf ---".)

Barn:
Kerstin Jonsdotter (~1695 - 1768)
Anders Jonsson (1696 - 1735)
VII:30 Brita Jonsdotter (1702 - 1780)
Lars Jonsson+ (1709 - 1716)

Familj med Karin Olsdotter (1679 - 1760)

Vigsel:1741 Ale nr 4, Norrala sn, HÄL 12)Vigselnotisen på sidan för vigda och begravda i Ale nr 4 är mycket otydlig: "Gifte Sig andra gången med [kort men oläsligt namn] från Sund som än gaf --- [oläsligt]".

Noteringar

Sidorna för Ale saknas i den äldsta ministerialboken, med undantag för två ofullständiga notiser för Jon Anderssons familj [C:1, f. 1r].


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1667 Födelse 1667-07-15 Ale nr 4+, Norrala sn, HÄL.  1)
~1672 Systern Margareta [!] Andersdotter föds beräknat 1672 Ale nr 4, Norrala sn, HÄL 1).
~1676 Systern VIII:236 Karin [!] Andersdotter föds beräknat 1676 Ale nr 4+, Norrala sn, HÄL 13).
1679 Makan Karin Olsdotter föds 1679 Sund nr 1, Norrala sn, HÄL 14).
1690 Fadderskap 1690 Losjö nr 1, Norrala sn, HÄL.  3)
1691 Fadderskap 1691 Närby nr 1, Norrala sn, HÄL.  4)
1694 26 år Vigsel VIII:60 Karin [!] Larsdotter 1694-01-01 Ale nr 4, Norrala sn, HÄL.  12)
~1695 Dottern Kerstin Jonsdotter föds beräknat 1695 Ale nr 4+, Norrala sn, HÄL 1).
1696 Sonen Anders Jonsson föds 1696 Ale nr 4, Norrala sn, HÄL 12).
1699 Fadderskap 1699 Siknäs nr 1, Norrala sn, HÄL.  5)
1700 Fadderskap 1700 Losjö nr 2, Norrala sn, HÄL.  6)
1700 Fadderskap 1700 Närby nr 1, Norrala sn, HÄL.  4)
1702 35 år Dottern VII:30 Brita Jonsdotter föds 1702-08-12 Ale nr 4+, Norrala sn, HÄL 15).
1707 Fadderskap 1707 Ringa nr 7, Norrala sn, HÄL.  7)
1707 Fadderskap 1707 Ale, Norrala sn, HÄL.  8)
1708 Fadderskap 1708 Närby nr 1, Norrala sn, HÄL.  4)
1709 42 år Sonen Lars Jonsson+ föds 1709-07-21 Ale nr 4, Norrala sn, HÄL 10).
1716 Makan VIII:60 Karin [!] Larsdotter dör 1716 Ale nr 4, Norrala sn, HÄL 16).
1716 49 år Sonen Lars Jonsson+ dör 1716-11-30 Ale nr 4, Norrala sn, HÄL 10).
1717 Övrigt tingsärende 1717 Norrala ting, HÄL.  9)
1735 67 år Sonen Anders Jonsson dör 1735-01-19 Ale nr 4, Norrala sn, HÄL 17).
1736 Systern VIII:236 Karin [!] Andersdotter dör 1736 Siknäs nr 1, Norrala sn, HÄL 16).
1741 Vigsel Karin Olsdotter 1741 Ale nr 4, Norrala sn, HÄL.  12)
<1747 Bosatt till 1747 Ale nr 4, Norrala sn, HÄL.  10)
1747 79 år Död 1747-03-14 Ale nr 4, Norrala sn, HÄL.  11)

Källor

1)Se Död
  
2)Se Bosatt
  
3)C:1, f. 31v
  
4)C:1, f. 33v
  
5)C:1, f. 48v
  
6)C:1, f. 32v
  
7)C:1, f. 78v
  
8)C:1, f. 90v
  
9)Renoverade småprotokoll 1717, häradsrätter, Gävleborg, vol. 10, f. 778r, 778v, Advokatfiskalen, Svea hovrätt, RA
  
10)C:2, uppsl. 11
  
11)C:3, p. 413
  
12)C:1, f. 1r
  
13)Baserat på indicier
  
14)Se Dop
  
15)AI:1
  
16)Se Begravning
  
17)C:2, f. 117r