Personakt Antavla

Johan Persson

Tjänstedräng, husman. Blev 78 år.

Far:Per Eriksson (1687 - 1766)
Mor:Malin Johansdotter (1691 - 1765)

Född:1723-10-06 Losjö nr 1, Norrala sn, HÄL 1)Födelsenotisen för "Johannes" är införd på uppslaget för Losjö nr 1, under bonden Per Erssons och hustru Malin "Jeansd:" namn (Per Ersson anges i sin tur som son till bonden Erik Svensson där). Faddrar: Olof Persson i Närby och hans hustru Brita; Erik Eriksson därstädes och hustru Sigrid. (Ungfaddrar:) Mickel Ersson i Styvje, Margareta Persdotter i Losjö.
Fadderskap:1750 Skettene nr 3, Norrala sn, HÄL 2)"Joh. Pärsson i Losiö" står 1750 som ungfadder - jämte Olof Wiks dotter Margta - till Margta (f. 1750-03-30), dotter till Per Persson och Brita Olofsdotter i Skettene nr 3.
Fadderskap:1751 Losjö nr 1, Norrala sn, HÄL 3)"Johannes Pärsson i Losiö" står 1751 som ungfadder till Per (f. 1751-10-10), son till bonden Erik Persson och Karin Jonsdotter i Losjö nr 1.
Fadderskap:1752 Varberg nr 1, Norrala sn, HÄL 4)Johan Persson i Losjö står 1749 som drängfadder till Helena (f. 1752-01-09), dotter till Hans Jonsson och Brita Johansdotter i Varberg nr 1.
Fadderskap:1752 Losjö nr 2, Norrala sn, HÄL 5)"Johan Persson i Losiö" står 1752 som drängfadder till Lars (f. 1752-10-25), son till bonden Lars Persson och Brita Larsdotter i Losjö nr 2.
Bosatt:omkring 1766 Losjö, Norrala sn, HÄL 6)På sidan för "Gift lejofolks barn" skrivs "Losiö Jean Pärsson, hust. Carin Ersdotter" i samband med barnens födelse (1766-1769).
Tjänstedräng:omkring 1766 Losjö, Norrala sn, HÄL 7)
Fadderskap:1777 Hamre nr 3, Norrala sn, HÄL 8)Johan Persson i Losjö och hans hu. Karin Ersdotter står 1777 som faddrar till Per (f. 1777-02-14), son till Per Hansson och dennes tredje hustru Ingrid Persdotter i Hamre nr 3.
Husman:omkring 1801 Losjö, Norrala sn, HÄL 9)
Arvsskifte:1801-12-14 Snarböle nr 1, Norrala sn, HÄL 10)Arvsskiftet efter hustruns syster Anna Eriksdotter i Snarböle ägde rum den 14 december 1801; se utdrag ur bouppteckningen i hustruns personakt.
Död:1802-09-14 Losjö, Norrala sn, HÄL 11)Dödsnotisen med datumet den 14 september 1802 lyder: "ibm [dvs. ibidem = därsammastädes, syftande på Losjö] Husm. Jan Pehrsson __ ålderdom". Åldern 78 år 11 månader x dagar [dagsiffran otydlig].
Bouppteckning:1802-09-20 Losjö, Norrala sn, HÄL 12)Bouppteckningen inleds: "Åhr 1802. den 20. September. skede Bouptekning efter afl. Husman Johan Pärson i Losiö emellan hans qwarlåtna Änka Hustru Karen Ericsd. och des fyra efter löfwande [dvs. efterlevande] Baren [sic] Son Erik Johanson skielf Myndig. dottren Anna gifter med Bonden Mikell Pärson i Losiö. dottren Malen oförsed hwars Förmydare [sic] blifwer bonden Anders Jonson i Remsta och Förmyndare för dottren Lisa blifwer bonden Jon Jonson i Snarböle hwilka förmyndare böra förordnas Änkan biträd af Bonden Pär Erikson i Losiö alla närwarande". Gården består av: "stuga något gamall med mur och annat innan rede" värderad till 100 riksdaler; "Kammare gent emot med en liten förstuga emelan men kammaren är utan mur och myket klent tak. men finnes till lagad takwed och näfwer til des för bätring"; "liten Sädes lada med låga [dvs. loge]"; "foderbodar gl."; "gl. fähus" och ett "redskap Hus"; "weleder" och ett "båthus"; "Sädes lada med loga i rödninge [sic]", tillsammans med stugan värderade till 25 riksdaler 24 skillingar. Boskapen utgörs av en ko, en försommarskviga, tre getter och ett får. Därefter sägs: "efter 1801. Års bytes längd af den 14. Desember innestår i Snarböle" i spannmål och fasta penningar. Bland skulderna nämns smärre summor till bonden Mickel Persson i Losjö för råg; till sonen Erik Johansson för strömming; till "drängen Anders Olofson i Kungsgården". Undertecknande bytesdeltagare är änkan hustru Karin Eriksdotter i Losjö och hennes biträde Per Eriksson i Losjö; "Son" Erik Johansson i "Snar---" [dvs. Snarböle; slutleden av ordet dold i marginalen i den mikrofilmade kopian]; Anders Jonsson i Remsta, förmyndare för dottern Malin; Jon Jonsson i Snarböle, förmyndare för dottern Lisa; Mickel Persson i Losjö.

Familj med Karin Eriksdotter (1732 - 1804)

Vigsel:1760-11-09 Losjö nr 1, Norrala sn, HÄL 13)Vigselnotisen på sidan för vigda i Losjö nr 1 lyder: "dr. Johan Pärsson med pig. Karin Eriksdotter 1760. 9 Nov. Han född 1723 d. 6 Octob: fadren Pär Ersson, modr. Hustru Malin Jonsd.r i Losiö. Hon född. 1732 d. 29 febr: fadren Eric Andersson, modren hustru Elisabeth Jonsdotter i Snarböle." [C:3, p. 21] På motsvarande sida för Snarböle-hemmanet står också: "Pig. Karin Ersdotter. gift vide Supra pag. 21. Losiö." [C:3, p. 25]

Barn:
Malin Johansdotter (1761 - )
Erik Johansson (1763 - )
Elisabet Johansdotter (1766 - ~1830)
Anna Johansdotter (1769 - )

Noteringar

För två av barnen, Erik Johansson och Malin Johansdotter (f. 1761) saknas födelsenotiser i Norrala ministerialbok. Familjen bör alltså ha varit bosatt utanför socknen en tid.


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1723 Födelse 1723-10-06 Losjö nr 1, Norrala sn, HÄL.  1)
1727 3 år Brodern Per Persson+ föds 1727-01-16 Losjö nr 1, Norrala sn, HÄL 1).
1730 6 år Systern Anna Persdotter föds 1730-07-24 Losjö nr 1, Norrala sn, HÄL 1).
1732 8 år Makan Karin Eriksdotter föds 1732-02-29 Snarböle nr 1, Norrala sn, HÄL 14).
1732 8 år Systern Ingrid Persdotter+ dör 1732-06-02 Losjö nr 1, Norrala sn, HÄL 1).
1732 8 år Brodern Per Persson+ dör 1732-06-14 Losjö nr 1, Norrala sn, HÄL 1).
1734 10 år Brodern Per Persson+ föds 1734-02-20 Losjö nr 1, Norrala sn, HÄL 1).
1734 10 år Brodern Per Persson+ dör 1734-03-14 Losjö nr 1, Norrala sn, HÄL 1).
1735 11 år Systern Ingrid Persdotter föds 1735-05-17 Losjö nr 1, Norrala sn, HÄL 1).
1750 Fadderskap 1750 Skettene nr 3, Norrala sn, HÄL.  2)
1751 Fadderskap 1751 Losjö nr 1, Norrala sn, HÄL.  3)
1752 Fadderskap 1752 Varberg nr 1, Norrala sn, HÄL.  4)
1752 Fadderskap 1752 Losjö nr 2, Norrala sn, HÄL.  5)
1753 29 år Systern Anna Persdotter dör 1753-02-02 Losjö nr 1, Norrala sn, HÄL 1).
1760 37 år Vigsel Karin Eriksdotter 1760-11-09 Losjö nr 1, Norrala sn, HÄL.  13)
1761 Dottern Malin Johansdotter föds 1761 15).
1763 Sonen Erik Johansson föds 1763 16).
1765 41 år Modern Malin Johansdotter dör 1765-04-22 Losjö nr 1, Norrala sn, HÄL 17).
~1766 Bosatt omkring 1766 Losjö, Norrala sn, HÄL.  6)
~1766 Tjänstedräng omkring 1766 Losjö, Norrala sn, HÄL.  7)
1766 42 år Dottern Elisabet Johansdotter föds 1766-02-07 Losjö, Norrala sn, HÄL 6).
1766 42 år Fadern Per Eriksson dör 1766-05-31 Losjö nr 1, Norrala sn, HÄL 17).
1769 45 år Dottern Anna Johansdotter föds 1769-09-26 Losjö, Norrala sn, HÄL 6).
1772 49 år Brodern Erik Persson dör 1772-12-15 Losjö nr 1, Norrala sn, HÄL 17).
1777 Fadderskap 1777 Hamre nr 3, Norrala sn, HÄL.  8)
~1801 Husman omkring 1801 Losjö, Norrala sn, HÄL.  9)
1801 78 år Arvsskifte 1801-12-14 Snarböle nr 1, Norrala sn, HÄL.  10)
1802 78 år Systern Ingrid Persdotter dör 1802-07-30 Hamre nr 3, Norrala sn, HÄL 11).
1802 78 år Död 1802-09-14 Losjö, Norrala sn, HÄL.  11)
1802 78 år Bouppteckning 1802-09-20 Losjö, Norrala sn, HÄL.  12)

Källor

1)C:2, uppsl. 18
  
2)C:3, p. 190
  
3)C:3, p. 170
  
4)C:3, p. 224
  
5)C:3, p. 172
  
6)C:3, p. 393
  
7)Se Bosatt
  
8)C:3, p. 287
  
9)Se Arvsskifte
  
10)Bouppteckningar 1801-1804, nr 55, Norrala häradsrätt, Ala tingslag, Sydöstra Hälsinglands domsaga, Gävleborgs län, HLA
  
11)C:4, f. 122v
  
12)Bouppteckningar 1801-1804, nr 105, Norrala häradsrätt, Ala tingslag, Sydöstra Hälsinglands domsaga, Gävleborgs län, HLA
  
13)C:3, p. 21
  
14)C:2, uppsl. 22
  
15)AI:2, uppsl. 38
  
16)AI:2, uppsl. 51
  
17)C:3, p. 420