Personakt Antavla

Karin Eriksdotter

Blev 72 år.

Far:VII:59 Erik Andersson (- 1741)
Mor:VII:60 Elisabet Jonsdotter (1702 - 1782)

Född:1732-02-29 Snarböle nr 1, Norrala sn, HÄL 1)Föräldrar till "Catarina": Erik Andersson och Elisabet Jönsdotter ("Lisbeta Jönsd.r") i Snarböle nr 1. Faddrar: Lars Högberg i Söderhamn och hu. Brita ("Brigita") Ersdotter; Anders Jonsson i Remsta och hu. Kerstin Olsdotter. (Ungfaddrar:) Lars Larsson, Margta Ersdotter.
Bosatt:omkring 1754 Ringa nr 1, Norrala sn, HÄL 2)I husförhörslängden 1754, förhör i "Ringa Rote" den 20 februari, skrivs hos bonden Nils Andersson i Ringa nr 1 "Pigan Karin " (f. 1732-02-29), 22 år. [Luthers katekes:] "rent"; [Svebilii katekes:] "bene".
Tjänstepiga:omkring 1754 Ringa nr 1, Norrala sn, HÄL 3)
Bosatt:omkring 1766 Losjö, Norrala sn, HÄL 4)På sidan för "Gift lejofolks barn" skrivs "Losiö Jean Pärsson, hust. Carin Ersdotter" i samband med barnens födelse (1766-1769).
Fadderskap:1777 Hamre nr 3, Norrala sn, HÄL 5)Johan Persson i Losjö och hans hu. Karin Ersdotter står 1777 som faddrar till Per (f. 1777-02-14), son till Per Hansson och dennes tredje hustru Ingrid Persdotter i Hamre nr 3.
Arvsskifte:1801-12-14 Snarböle nr 1, Norrala sn, HÄL 6)Bouppteckningen efter systern inleds: "År 1801 den 14 December, anstäldes Bouptekning och Arfskifte efter gamla Pigan Anna Eriksdotter i Snarböle Norrala Sokn, som aflidit den 10:de i denna månad. Dess arfwingar äro den afl. äldre Systren Hustru Chjerstin Eriksdotters Sonebarn, neml. Olof 10 år, dottren Karin 8 år och dottren Chjerstin 4 år, hwilkas tillförordnade Förmyndare äro Bonden Olof Eriksson i Berge och Erik Jonsson i Arklo: Systerdottren Brita Olofsdotter 48 år ogift, hwars rätt bewakades af dess tillförordnade Förmyndare Olof Eriksson i Berge: Systerdottren Lisa Olofsdotter, gift med Bonden Jon Jonsson i Snarböle: Systren Karin Eriksdotter, gift med Husman Johan Pärsson i Losjö: Systren Brita Eriksdotter gift med g. Bonden Lars Larsson i Styfje. Desse Arfwingar woro dels sjelfwa närwarande och dels, för ålderdomsbräkligheter, hade sine ombud, som wid detta tillfälle bewakade deras rätt. Arfwingarna tillsades att upgifwa ägendomen, som den wid dödstiman befun--- [slutleden av ordet dolt i marginalen] hwilken uppgift skedde på efterskrefne s[ätt]". Under rubriken "Hus- och Jordpenningar" sägs: "Efter Fadren" 3 riksdaler 6 skillingar 10 runstycken; "Efter Modren" 1 riksdaler 26 skillingar 10 runstycken; "Hennes innestående Humbla medtogs äfwen wid begrafningen". Hon efterlämnar också "En stufwa med förstufwa, kontor och en g. Foderbod", liksom 6 fjärdingar "Potatoes". Bland skulderna nämns "Till Jon Elg, Direct. Robsam [dvs. Robsahm], Erik Larsson i Arklo och Bobergs Enka", inalles 12 riksdaler 3 skillingar. Undertecknande bytesdeltagare är Erik (bomärke) Jonsson i Arklo, förmyndare för Per Olofssons son Olof; Olof (bomärke) Ersson i Berge, förmyndare för hans döttrar Karin och Kerstin; Olof (bomärke) Ersson i Berge, förmyndare för systerdottern Brita Olsdotter; Lars (bomärke) Larsson i Styvje på sin hustru Brita Ersdotters vägnar; Jon (bomärke) Jonsson i Snarböle på sin hustru Lisa Olofsdotters vägnar; Johan Persson i Losjö [undertecknar med egen hand] på sin hustru Karin Ersdotters vägnar.
Arvsskifte:1802-09-20 Losjö, Norrala sn, HÄL 7)Arvsskiftet efter maken Johan Persson hålls i Losjö den 20 september 1802. Se utdrag ur bouppteckningen i dennes personnotis.
Död:1804-08-09 Losjö, Norrala sn, HÄL 8)Dödsnotisen med datumet den 9 augusti 1804 lyder: "Husm. Enk. Karin Ersd:r i Losjö, f i Snarböle d. 29 febr. 1732. Fadr. Bond. Eric Anderss. Modr. Lisa Jonsd:r. Gift 1760 med Husm. Joh. Pehrss. i Losjö. Barn 4. 1 Son och 3 Döttrar, som alla lefva. Enka 1802. Haft skälig hälsa. Lefvat anständigt nog, dock oroligt inom hus." Dödsorsak: "Vattusot". Åldern 72 år 5 månader x dagar [dagsiffran otydlig i marginalen i den mikrofilmade kopian].

Familj med Johan Persson (1723 - 1802)

Vigsel:1760-11-09 Losjö nr 1, Norrala sn, HÄL 9)Vigselnotisen på sidan för vigda i Losjö nr 1 lyder: "dr. Johan Pärsson med pig. Karin Eriksdotter 1760. 9 Nov. Han född 1723 d. 6 Octob: fadren Pär Ersson, modr. Hustru Malin Jonsd.r i Losiö. Hon född. 1732 d. 29 febr: fadren Eric Andersson, modren hustru Elisabeth Jonsdotter i Snarböle." [C:3, p. 21] På motsvarande sida för Snarböle-hemmanet står också: "Pig. Karin Ersdotter. gift vide Supra pag. 21. Losiö." [C:3, p. 25]

Barn:
Malin Johansdotter (1761 - )
Erik Johansson (1763 - )
Elisabet Johansdotter (1766 - ~1830)
Anna Johansdotter (1769 - )

Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1732 Födelse 1732-02-29 Snarböle nr 1, Norrala sn, HÄL.  1)
1734 2 år Systern Brita Eriksdotter föds 1734-10-27 Snarböle nr 1, Norrala sn, HÄL 1).
1738 6 år Systern Anna Eriksdotter föds 1738-06-18 Snarböle nr 1, Norrala sn, HÄL 1).
1741 9 år Fadern VII:59 Erik Andersson dör 1741-11-26 Snarböle nr 1, Norrala sn, HÄL 10).
1742 10 år Brodern Erik Eriksson+ föds 1742-04-29 Snarböle nr 1, Norrala sn, HÄL 10).
1743 11 år Brodern Erik Eriksson+ dör 1743-09-17 Snarböle nr 1, Norrala sn, HÄL 10).
~1754 Bosatt omkring 1754 Ringa nr 1, Norrala sn, HÄL.  2)
~1754 Tjänstepiga omkring 1754 Ringa nr 1, Norrala sn, HÄL.  3)
1760 28 år Vigsel Johan Persson 1760-11-09 Losjö nr 1, Norrala sn, HÄL.  9)
1761 Dottern Malin Johansdotter föds 1761 11).
1763 Sonen Erik Johansson föds 1763 12).
~1766 Bosatt omkring 1766 Losjö, Norrala sn, HÄL.  4)
1766 33 år Dottern Elisabet Johansdotter föds 1766-02-07 Losjö, Norrala sn, HÄL 4).
1769 37 år Dottern Anna Johansdotter föds 1769-09-26 Losjö, Norrala sn, HÄL 4).
1777 Fadderskap 1777 Hamre nr 3, Norrala sn, HÄL.  5)
1780 47 år Systern VI:30 Kerstin Eriksdotter dör 1780-01-22 Snarböle nr 1, Norrala sn, HÄL 13).
1782 50 år Modern VII:60 Elisabet Jonsdotter dör 1782-07-21 Snarböle nr 1, Norrala sn, HÄL 14).
1801 69 år Systern Anna Eriksdotter dör 1801-12-10 Snarböle nr 1, Norrala sn, HÄL 15).
1801 69 år Arvsskifte 1801-12-14 Snarböle nr 1, Norrala sn, HÄL.  6)
1802 70 år Maken Johan Persson dör 1802-09-14 Losjö, Norrala sn, HÄL 16).
1802 70 år Arvsskifte 1802-09-20 Losjö, Norrala sn, HÄL.  7)
1804 72 år Död 1804-08-09 Losjö, Norrala sn, HÄL.  8)

Källor

1)C:2, uppsl. 22
  
2)AI:1, 1754, p. 24
  
3)Se Bosatt
  
4)C:3, p. 393
  
5)C:3, p. 287
  
6)Bouppteckningar 1801-1804, nr 55, Norrala häradsrätt, Ala tingslag, Sydöstra Hälsinglands domsaga, Gävleborgs län, HLA
  
7)Bouppteckningar 1801-1804, nr 105, Norrala häradsrätt, Ala tingslag, Sydöstra Hälsinglands domsaga, Gävleborgs län, HLA
  
8)C:4, f. 124v
  
9)C:3, p. 21
  
10)C:3, p. 178
  
11)AI:2, uppsl. 38
  
12)AI:2, uppsl. 51
  
13)C:4, f. 114r
  
14)C:4, f. 115r
  
15)C:4, f. 122r
  
16)C:4, f. 122v