Personakt Antavla

Ingrid Persdotter

Blev 67 år.

Far:Per Eriksson (1687 - 1766)
Mor:Malin Johansdotter (1691 - 1765)

Född:1735-05-17 Losjö nr 1, Norrala sn, HÄL 1)Födelsenotisen är införd på uppslaget för Losjö nr 1, under bonden Per Erssons och hustrun Malin Johansdotters namn. Faddrar till "Ingrid": Olof Persson i Närby och hans hustru; Mickel Ersson i Styvje och hans hustru. (Ungfaddrar:) Erik Olsson i Närby och "Systr." Anna Olsdotter.
Bosatt:omkring 1754 Losjö nr 1, Norrala sn, HÄL 2)
Fadderskap:1754 Losjö nr 1, Norrala sn, HÄL 3)"Pig. Ingrid Pärsdotter i Losiö" står 1754 som ungfadder till Jonas (f. 1754-05-23), son till bonden Erik Persson och Karin Jonsdotter i Losjö nr 1.
Bosatt:från 1773-11-14 Hamre nr 3, Norrala sn, HÄL 4)Ingrid Persdotter skrivs med maken Per Hansson på andra sidan av uppslaget för födda i "Hamre N.o 3." i samband med barnens födelse (1774-1777). Hon anges vara hans tredje hustru. (För startdatum, se vigselnotisen.)
Arvsskifte:1792-06-04 Borg nr 5, Norrala sn, HÄL 5)Bouppteckningen efter farbrodern inleds: "Åhr 1792 den 4.de Juni upteknades och ärderades all Befintelig qwarlåtenskap efter afle Bonden Hans Hansson i Borg då hans fyra afledne Bröders arwingar woro merendels tilstädes då efterföliande öfwerenskommelse träfwades [sic]". Inledningsvis hänvisas till "1764. Åhrs avittringslängd". Det noteras att "Jon Larsson utlagt i Conttant för sin stufader", att han "kiöpt Tobak åt sin stufader" och dessutom lagt ut för begravningskostnaderna för honom. Efter att skulderna dragits av värderas boet till 337 daler kopparmynt. Arvingarna kommer överens om följande: "Kommo de sålunda öfwerens att Jon Larsson gifwer godwilligt Till sin stufaders afledne Bröders arwingar 1 Rd.r specie [motsvarande 18 daler kopparmynt] wardera Neml. till afl. Pär Hansons baren [sic] i Hambre"; "till afl. Olof Hanssons baren på Heden"; "Till afle Lars Hansons baren i Åsbo [Söderala sn]; "Till afl. Erick Hansons baren i Hambre". Undertecknande bytesdeltagare är "drängen Anders Olsson" på sin --- [ord dolt av marginalskugga i den mikrofilmade kopian, men är sannolikt faders] Olof Hanssons arvingars vägnar; Hans Eriksson Hamrell ("Hammerell") på den avlidne Erik Hanssons arvingars vägnar; avlidne Per Hanssons änka hustru Ingrid ("Ingren") Persdotter på sina barns vägnar.
Död:1802-07-30 Hamre nr 3, Norrala sn, HÄL 6)Dödsnotisen med datumet den 30 juli 1802 lyder: "B. Enk. Ingrid Pehrsd:r i Hambre Obstruct." Åldern 67 år 2 månader 1x dagar [sista siffran i dagantalet otydligt i marginalen i den mikrofilmade kopian].
Bouppteckning:1802-08-02 Hamre nr 3, Norrala sn, HÄL 7)Bouppteckningen inleds:"Åhr 1802. den 2 Augusti upteknades. wärderades. och delades. all befintelig qwarlåtenskap efter afledne Bonden Pär Hansons äfwen afledne Änka Hustru Ingren [sic] Pärsdotter i Hambre emellan des twenne efterlöfwande [dvs. efterlevande] Sönner Hans och Erik Pärs Sönner hwilka äro bäge skielf my[n]diga och nu närwarande". Ingen fast egendom upptas. I längden nämns: "Enligt 1765. och 1766. års bytes längder innestår i Losiö föliande uti Spanmål (---)", fasta penningar (22 skillingar 4 runstycken), m.m. Undertecknande bytesdeltagare är "Son" Hans Persson i Hamre; "Son" Erik Persson därstädes.

Familj med Per Hansson (1718 - 1785)

Vigsel:1773-11-14 Hamre nr 3, Norrala sn, HÄL 8)Vigselnotisen på sidan för vigda i "Hamre N. 3." lyder: "Pehr Hansson gifte sig 3.die gången med ärl. Pigan Ingrid Pehrsdotter i Losiö 1773. d. 14 November. Han född 1718 d. 26 Novemb. parentes supra [dvs. "föräldrarna ovan", vilket är en hänvisning till Hans Gulliksson som nämns i samband med sitt andra giftermål 1743 strax ovanför]. Hon född 1735 den 17 Maji. Fadren Pehr Ersson, modren Malin Jansdotter i Losiö."

Barn:
Hans Persson (1774 - 1832)
Per Persson+ (1777 - 1777)
Erik Persson Fors (1779 - )

Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1735 Födelse 1735-05-17 Losjö nr 1, Norrala sn, HÄL.  1)
1753 17 år Systern Anna Persdotter dör 1753-02-02 Losjö nr 1, Norrala sn, HÄL 1).
~1754 Bosatt omkring 1754 Losjö nr 1, Norrala sn, HÄL.  2)
1754 Fadderskap 1754 Losjö nr 1, Norrala sn, HÄL.  3)
1765 29 år Modern Malin Johansdotter dör 1765-04-22 Losjö nr 1, Norrala sn, HÄL 9).
1766 31 år Fadern Per Eriksson dör 1766-05-31 Losjö nr 1, Norrala sn, HÄL 9).
1772 37 år Brodern Erik Persson dör 1772-12-15 Losjö nr 1, Norrala sn, HÄL 9).
1773 38 år Vigsel Per Hansson 1773-11-14 Hamre nr 3, Norrala sn, HÄL.  8)
>1773 Bosatt från 1773-11-14 Hamre nr 3, Norrala sn, HÄL.  4)
1774 39 år Sonen Hans Persson föds 1774-09-27 Hamre nr 3, Norrala sn, HÄL 4).
1777 41 år Sonen Per Persson+ föds 1777-02-14 Hamre nr 3, Norrala sn, HÄL 4).
1777 42 år Sonen Per Persson+ dör 1777-06-24 Hamre nr 3, Norrala sn, HÄL 10).
1779 43 år Sonen Erik Persson Fors föds 1779-04-27 Hamre nr 3, Norrala sn, HÄL 11).
1785 49 år Maken Per Hansson dör 1785-02-09 Hamre nr 3, Norrala sn, HÄL 12).
1792 57 år Arvsskifte 1792-06-04 Borg nr 5, Norrala sn, HÄL.  5)
1802 67 år Död 1802-07-30 Hamre nr 3, Norrala sn, HÄL.  6)
1802 67 år Bouppteckning 1802-08-02 Hamre nr 3, Norrala sn, HÄL.  7)

Källor

1)C:2, uppsl. 18
  
2)Se Fadderskap
  
3)C:3, p. 170
  
4)C:3, p. 287
  
5)Bouppteckningar 1790-1792, nr 169, Norrala häradsrätt, Ala tingslag, Sydöstra Hälsinglands domsaga, Gävleborgs län, HLA
  
6)C:4, f. 122v
  
7)Bouppteckningar 1801-1804, nr 102, Norrala häradsrätt, Ala tingslag, Sydöstra Hälsinglands domsaga, Gävleborgs län, HLA
  
8)C:3, p. 82
  
9)C:3, p. 420
  
10)C:4, f. 113r
  
11)C:4, f. 6r
  
12)C:4, f. 116r