Personakt Antavla

Brita Jonsdotter Löfberg

Barnmorska (jordegumma). Blev 64 år.

Far:Jon Löfberg
Mor:Brita Larsdotter

Född:1725-08-27 Björnbäcken, Ljusdals sn, HÄL 1)I inflyttningsnotisen, vilken baseras på flyttattesten, anges hon vara född i augusti 1726 i Ljusdals sn. I husförhörslängden 1772 anges hon vara född 1725-08-27. [AI:1, 1772, p. 2] I husförhörslängden 1782 anges hon emellertid vara född 1726-08-27. [AI:1, 1782, p. 2] I övriga längder skrivs hon med födelseåret 1725. - På Tony Jonssons hemsida (home.swipnet.se/~w-50985/Ljusdal/, 2003-12-01) finns register över födda i Ljusdal. Ingen Brita med patronymikonet Jonsdotter finns bland födda år 1726. Däremot finns en Brita född 1725-08-27 som dotter till Jon Löfberg och Brita Larsdotter i Björnbäcken.
Utomäktenskaplig förbindelse:före 1750-09-21 Söderhamn, HÄL 2)
Straffad/dömd:före 1750-09-21 Söderhamn, HÄL 2)
Bosatt:till 1750-09-21 Söderhamn, HÄL 2)
Immigrerade:1750-09-21 Hamre, Norrala sn, HÄL 3)I avdelningen för in- och utflyttade i ministerialboken C:3 upptas: "Hamre [förleden av ordet dolt av bokstödet i den mikrofilmade kopian][:] Georg Frisk [inflyttnings- eller attestdatum:] 1750 21 Sept. __ kom med attest för sig och sin hustru (Brita Jönsdotter Löfberg, född i Liusdahl uti Augusti 1726) ifrå Söderhamn der de giftat sig och bött för otidigt sängelag. Laur. Bälter."
Bosatt:från 1750-09-21 Hamre, Norrala sn, HÄL 2)
Fadderskap:1755 Fors nr sub 2, Norrala sn, HÄL 4)Georg Lustig och hans ej namngivna hustru, utan angiven vistelseort, står 1755 som faddrar till Erik (f. 1755-12-15), son till bonden Olof Jonsson och hu. Karin Persdotter i Fors nr sub 2.
Fadderskap:1755 Fors nr 1, Norrala sn, HÄL 5)"Båtsm. Georg Lustig och hustru Brita Löfberg", utan angiven vistelseort, står 1755 som faddrar till Kerstin (f. 1755-08-06), dotter till bonden Lars Persson och Helena Olofsdotter i Fors nr 1.
Fadderskap:1756 Nygården nr 1, Norrala sn, HÄL 6)"Båtsm. Georg Lustig, hustru Brita Jonsd.r i Fors" står 1758 som faddrar till Hans (f. 1758-09-06), son till landbonden Lars Hansson och hu. Lisa Hansdotter i Nygården.
Fadderskap:1758 Nygården nr sub 1, Norrala sn, HÄL 6)Båtsman Georg Lustig och hu. Brita Jonsdotter i Fors står 1758 som faddrar till Hans (f. 1758-09-06), son till landbonden Lars Hansson och hu. Lisa Hansdotter i Nygården nr sub 1.
Fadderskap:1760 Å nr sub 2, Norrala sn, HÄL 7)Georg Lustig och hu. Brita, utan angiven vistelseort, står 1760 som faddrar till Erik (f. 1760-09-23), son till bonden Olof Johansson och Karin Ersdotter i Å nr sub 2.
Fadderskap:1760 Fors nr sub 2, Norrala sn, HÄL 4)Georg Lustig och hu. Brita i Fors står 1760 som faddrar till Sven (f. 1760-07-06), son till bonden Olof Jonsson och hu. Kairn Persdotter i Fors nr sub 2.
Fadderskap:1762 Å nr 1, Norrala sn, HÄL 7)"Georg Lustig, hustru Brita Löfberg", utan angiven vistelseort, står 1762 som faddrar till Lars (f. 1762-01-03), son till bonden Olof Jonsson och Anna Larsdotter i Å nr 1.
Fadderskap:1763 Nygården nr sub 1, Norrala sn, HÄL 6)Georg Lustig och hu. Brita Jonsdotter i Fors står 1763 som faddrar till Lars (f. 1763-07-11), son till landbonden Lars Hansson och hu. Lisa Hansdotter i Nygården nr sub 1.
Fadderskap:1763 Kungsgården nr 1, Norrala sn, HÄL 8)"Georg Lustig [och] hust. Brita i Fors" står 1763 som faddrar till Sara Brita (f. 1763-08-13), dotter till Lars Bröms och Dorotea Engelbrecht i Kungsgården nr 1.
Fadderskap:1763 Å nr 1, Norrala sn, HÄL 9)Georg Lustig och hu. Brita Löfberg (ev. Löfborg), utan angiven vistelseort, står 1762 som faddrar till Lars (f. 1762-01-03), son till bonden Olof Jonsson och hu. Anna Larsdotter i Å nr 1.
Fadderskap:1763 Fors, Norrala sn, HÄL 10)"Göran Lustig [och] Hust. Brita", utan angiven vistelseort, står 1763 som faddrar till Källbjörn (f. 1763-11-26), son till avskedade båtsmannen Olof Källbjörnsson Frisk och hu. Margta Olsdotter i Fors.
Fadderskap:1763 Å nr 2, Norrala sn, HÄL 11)Georg Lustig och hu. "Brita Barnmorskan" i Fors står 1763 som faddrar till Erik (f. 1763-11-08), son till bonden Lars Eriksson och hu. Karin Olsdotter i Å nr 2.
Fadderskap:1765 Å nr 2, Norrala sn, HÄL 11)Georg Lustig och hu. "Brita Barnmorska", utan angiven vistelseort, står 1765 som faddrar till Sven (f. 1765-01-13), son till bonden Lars Eriksson och hu. Karin Olsdotter i Å nr 2.
Barnmorska:omkring 1765 Norrala sn, HÄL 12)
Fadderskap:1765 Fors nr 2, Norrala sn, HÄL 13)Georg Lustig och "hust. Brita barnmorska", utan angiven vistelseort, står 1765 som faddrar till Jonas (f. 1765-01-15), son till bonden Sven Jonsson och hu. Margta Larsdotter i Fors nr 2.
Fadderskap:1766 Båtsmansrote 122, Norrala sn, HÄL 14)Georg Lustig och hu. Brita "Jordgum(m)an", utan angiven vistelseort, står 1766 som faddrar till Gölin (f. 1766-09-29), dotter till båtsmannen Hans Tomasson Snar och hu. Gölin Hansdotter. Födelsenotisen är införd på uppslaget för "Cronobåtsman wid 16 Rotan".
Fadderskap:1766 Nygården nr sub 1, Norrala sn, HÄL 6)Georg Lustig och hu. Brita Löfberg, utan angiven vistelseort, står 1766 som faddrar till Sara (f. 1766-03-06), dotter till landbonden Lars Hansson och hu. Lisa Hansdotter i Nygården nr sub 1.
Fadderskap:1766 Hamre+, Norrala sn, HÄL 15)Georg Lustig och hu. Brita "Barnmoderska", utan angiven vistelseort, står 1766 som faddrar till Barbro (f. 1766-01-11), dotter till båtsmannen Erik Jakobsson Flygare och hu. Kerstin Olsdotter Åman. Födelsenotisen är införd på uppslaget för "Cronobåtsman för 14 Rotan, Hambre och Ingsta."
Fadderskap:1771 Nygården nr sub 1, Norrala sn, HÄL 16)Båtsman Georg Lustig och hu. Brita Jonsdotter i Fors står 1771 som de enda angivna ordinarie faddrarna till Ingrid (f. 1771-08-23), dotter till bonden Erik Ersson och hu. Margta Larsdotter i Nygården nr sub 1.
Bosatt:omkring 1773 Fors, Norrala sn, HÄL 17)På uppslaget för födda bland "Crono-Båtsman wid 1 Rotan" skrivs "Georg Lustig Hust: Brita" i samband med barnens födelse (1754-1757). [C:3, p. 360] Hon skrivs med sin familj i Fors ännu i husförhörslängden 1773 - se utdrag i makens personnotis. [AI:1, 1773, p. 2]
Fadderskap:1775 Boda nr 1, Norrala sn, HÄL 18)"Giöran Lustig och Hust. Brita Jonsd.r", utan angiven vistelseort, står 1775 som faddrar till Per (f. 1775-06-12), första barnet till Lars Persson och Brita Larsdotter i Boda nr 1.
Arvsskifte:1785-06-07 Norrala sn, HÄL 19)Arvsskiftet efter maken Göran Lustig hålls i Norrala den 7 juni 1785. Se utdrag ur bouppteckningen i dennes personakt.
Död:1790-06-04 Fors, Norrala sn, HÄL 20)Dödsnotisen med datumet den 4 juni 1790 lyder: "Fors. Barnmorskan Brita Jonsdotter efter from lefnad och bröstfeber". Åldern 65 år.
Bouppteckning:1790-10-04 Fors, Norrala sn, HÄL 21)Bouppteckningen inleds: "Åhr 1790. den 4. October skjedde Bouptekning efter Afl.ne Barnmorskan Hustru Brita Jonsdotter i Fors, uti närwaro af des enda Dotter Hustru Greta Göransdotter och hännes Man Michel Nilsson därsammastädes." Boet består enbart av "Lösägendom": "Uptages den Aflednas andel efter 1785 Års BytesLängd" 277 daler 24 öre kopparmynt; i "Silfwer" "1 st. oförgyld Silfwerbägare om 4. lod. a. 6. D.r", samt "Säng-Linne och GångKläder tillsammans" 192 daler kopparmynt. Undertecknande bytesdeltagare är Greta Göransdotter och "des man" Mickel Nilsson.

Familj med Göran (Georg) Göransson Frisk Lustig (1727 - 1785)

Vigsel:före 1750-09-21 Söderhamn, HÄL 2)

Barn:
Margareta Göransdotter Lustig (1754 - 1828)
Jon Göransson+ (1757 - 1758)

Noteringar

I husförhörslängden 1754 upptas bland husfolk i Fors-roten bl.a. [AI:1, 1754, p. 1]:
Greta Hall, simplex, 55 år
"Göran Lustigs Hust: Brita", bene, f. i augusti 1725, 29 år.


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1725 Födelse 1725-08-27 Björnbäcken, Ljusdals sn, HÄL.  1)
1727 2 år Maken Göran (Georg) Göransson Frisk Lustig föds 1727-11-07 22).
<1750 Utomäktenskaplig förbindelse före 1750-09-21 Söderhamn, HÄL.  2)
<1750 Straffad/dömd före 1750-09-21 Söderhamn, HÄL.  2)
<1750 Vigsel Göran (Georg) Göransson Frisk Lustig före 1750-09-21 Söderhamn, HÄL.  2)
<1750 Bosatt till 1750-09-21 Söderhamn, HÄL.  2)
1750 25 år Immigration 1750-09-21 Hamre, Norrala sn, HÄL.  3)
>1750 Bosatt från 1750-09-21 Hamre, Norrala sn, HÄL.  2)
1754 28 år Dottern Margareta Göransdotter Lustig föds 1754-07-04 Fors, Norrala sn, HÄL 17).
1755 Fadderskap 1755 Fors nr sub 2, Norrala sn, HÄL.  4)
1755 Fadderskap 1755 Fors nr 1, Norrala sn, HÄL.  5)
1756 Fadderskap 1756 Nygården nr 1, Norrala sn, HÄL.  6)
1757 32 år Sonen Jon Göransson+ föds 1757-12-13 Fors+, Norrala sn, HÄL 17).
1758 Fadderskap 1758 Nygården nr sub 1, Norrala sn, HÄL.  6)
1758 33 år Sonen Jon Göransson+ dör 1758-09-18 Fors+, Norrala sn, HÄL 17).
1760 Fadderskap 1760 Å nr sub 2, Norrala sn, HÄL.  7)
1760 Fadderskap 1760 Fors nr sub 2, Norrala sn, HÄL.  4)
1762 Fadderskap 1762 Å nr 1, Norrala sn, HÄL.  7)
1763 Fadderskap 1763 Nygården nr sub 1, Norrala sn, HÄL.  6)
1763 Fadderskap 1763 Kungsgården nr 1, Norrala sn, HÄL.  8)
1763 Fadderskap 1763 Å nr 1, Norrala sn, HÄL.  9)
1763 Fadderskap 1763 Fors, Norrala sn, HÄL.  10)
1763 Fadderskap 1763 Å nr 2, Norrala sn, HÄL.  11)
1765 Fadderskap 1765 Å nr 2, Norrala sn, HÄL.  11)
~1765 Barnmorska omkring 1765 Norrala sn, HÄL.  12)
1765 Fadderskap 1765 Fors nr 2, Norrala sn, HÄL.  13)
1766 Fadderskap 1766 Båtsmansrote 122, Norrala sn, HÄL.  14)
1766 Fadderskap 1766 Nygården nr sub 1, Norrala sn, HÄL.  6)
1766 Fadderskap 1766 Hamre+, Norrala sn, HÄL.  15)
1771 Fadderskap 1771 Nygården nr sub 1, Norrala sn, HÄL.  16)
~1773 Bosatt omkring 1773 Fors, Norrala sn, HÄL.  17)
1775 Fadderskap 1775 Boda nr 1, Norrala sn, HÄL.  18)
1785 59 år Maken Göran (Georg) Göransson Frisk Lustig dör 1785-05-16 Fors, Norrala sn, HÄL 23).
1785 59 år Arvsskifte 1785-06-07 Norrala sn, HÄL.  19)
1790 64 år Död 1790-06-04 Fors, Norrala sn, HÄL.  20)
1790 65 år Bouppteckning 1790-10-04 Fors, Norrala sn, HÄL.  21)

Källor

1)Register över födda i Ljusdals sn 1721-1725, Tony Olssons hemsida (http://home.swipnet.se/~w-50985/Ljusdal/), 2003-12-01
  
2)Se Immigration
  
3)C:3, p. 304 (efter p. 561!)
  
4)C:3, p. 141
  
5)C:3, p. 142
  
6)C:3, p. 139
  
7)C:3, p. 149
  
8)C:3, p. 320
  
9)C:3, p. 147
  
10)C:3, p. 392
  
11)C:3, p. 148
  
12)Se Fadderskap
  
13)C:3, p. 342
  
14)C:3, p. 390
  
15)C:3, p. 386
  
16)C:3, p. 135
  
17)C:3, p. 360
  
18)C:3, p. 137
  
19)Bouppteckningar 1784-1786, nr 63, Norrala häradsrätt, Ala tingslag, Sydöstra Hälsinglands domsaga, Gävleborgs län, HLA
  
20)C:4, f. 118r
  
21)Bouppteckningar 1790-1792, nr 66, Norrala häradsrätt, Ala tingslag, Sydöstra Hälsinglands domsaga, Gävleborgs län, HLA
  
22)AI:1, 1773, p. 2
  
23)C:4, f. 116r