Personakt Antavla

Katarina Öijer

Blev 64 år.

Far:Magister Laurentius Öijer
Mor:Kristina Flodman (1677 - 1744)

Född:1705-04-24 1)
Bosatt:Veckholms sn+, UPP 2)
Fadderskap:1721 Styvje nr 2, Norrala sn, HÄL 3)"Jungf. Cajsa Öjer", utan angiven vistelseort, står 1721 som ungfadder till Olof (f. 1721-05-11), son till Mickel Olsson och Helena Olsdotter i Styvje nr 2. (Vid samma tillfälle står kyrkoherden Petrus Aurivillius och dennes hustru Kristina Flodman som ordinarie faddrar.)
Fadderskap:1721 Styvje nr 4, Norrala sn, HÄL 4)"Jungf: Cajsa Öjer", utan angiven vistelseort, står 1721 som pigfadder till Per (f. 1721-11-15), son till Jon Abrahamsson och hu. Brita Persdotter i Styvje nr 4.
Fadderskap:1722 Sand (Svarven nr 3), Norrala sn, HÄL 5)"Madems. Cath: Öijer", utan angiven vistelseort, står 1722 som ungfadder - jämte adjunkt Lars Elfvik - till Olof (f. 1722-12-01), son till gästgivaren Olof Hansson på Sand och Anna Mickelsdotter.
Fadderskap:1723 Närby nr 2, Norrala sn, HÄL 6)"Jungf. C. Oijer [sic]", utan angiven vistelseort, står 1723 - jämte Lars Elfvik - som ungfadder till Annika (f. 1723-08-21), dotter till bonden Per Persson och Anna Mickelsdotter i Närby nr 2.
Fadderskap:1723 Styvje+, Norrala sn, HÄL 7)"Adjunctus Laur: Elfvik" och "Mad:le Catharina Oijer", utan angiven vistelseort, står 1723 som ungfaddrar till Margareta (f. 1723-09-28), dotter till Per Hansson Styf och hu. Ella Larsdotter, utan angiven vistelseort i socknen. Födelsenotisen är införd i avdelningen för båtsmansfolk och övriga.
Fadderskap:1724 Remsta nr 1, Norrala sn, HÄL 8)"Jungf. Cath: Öijer", utan angiven vistelseort, står 1724 - jämte adjunkt Lars Elfvik - som ungfadder till Karin (f. 1724-04-26), dotter till Anders Jonsson och hu. Kerstin i Remsta nr 1.
Fadderskap:1724 Å nr 1, Norrala sn, HÄL 9)"Jung. Cath: Öijer", utan angiven vistelseort, står 1724 som ungfadder till Ingrid (f. 1724-02-19), tvillingbarn till bonden Jonas Andersson och hu. Ingrid Olofsdotter i Å nr 1. Vid samma tillfälle står hennes blivande make, adjunkten Lars Elfvik som ungfadder till det andra tvillingbarnet, Jonas.
Fadderskap:1725 Närby nr 2, Norrala sn, HÄL 6)"Jung. Cath. Oijer [sic]", utan angiven vistelseort, står 1725 - jämte adjunkt Lars Elfvik - som ungfadder till Per (f. 1725-04-08), son till bonden Per Persson och Anna Mickelsdotter i Närby nr 2.
Bosatt:omkring 1726 prästgården, Norrala sn, HÄL 10)"Catharina Öijer" nämns med maken Laurentius Elfvik i samband med barnens födelse i Norrala (1726-1738). [C:2, uppsl. 109] "Pastor Ol. Nordlinder hust. Catharina Öjer" skrivs på sidan för födda i "Prästgården" i samband med barnens födelse (1741-1745). [C:3, p. 344]
Fadderskap:1727 Haga nr 1 (nuv. Haga 1:2), Norrala sn, HÄL 11)"H.r Pastor Elfvik" och "Mad. Cath. Öjer", utan angiven vistelseort, står 1727 som faddrar till Lars (f. 1727-12-24), son till Tyris Larsson och hu. Kerstin Månsdotter i Haga nr 1.
Fadderskap:1728 Närby, Norrala sn, HÄL 12)"L. Elfvik" och "H.[ustru] Cath. Oijer", utan angiven vistelseort, står som faddrar till Helena (f. 1728-01-16), dotter till Olof Olsson Orre i Närby och hu. Anna Knutsdotter. Födelsenotisen är införd i avdelningen för båtsmansfolk och övriga.
Fadderskap:1729 Ingsta nr 2, Norrala sn, HÄL 13)"Pastor L. Elfvik" och "Hust: Cathr: Oijer [sic]", utan angiven vistelseort, står 1729 som faddrar till Nils (f. 1729-03-09), son till Nils Persson och hu. Kerstin Matsdotter i Ingsta nr 2.
Fadderskap:1730 Ale nr 2, Norrala sn, HÄL 14)"P.[astor] L. Elfvik" och "Hust. Catharina Oijer" [sic] står 1730 som faddrar till Olof (f. 1730-10-07), son till bonden Jonas Olofsson och hu. Helena Svensdotter i Ale nr 2.
Fadderskap:1730 Snarböle nr 1, Norrala sn, HÄL 15)"Madam. Öjer", utan angiven vistelseort, står 1730 som fadder till Kerstin ("Christina") (f. 1730-01-01), dotter till Erik Andersson och Elisabet Jonsdotter i Snarböle nr 1.
Fadderskap:1730 Remsta nr 2, Norrala sn, HÄL 16)"P.[astor] L. Elfvik" och "Hust Cath. Öijer", utan angiven vistelseort, står 1730 som faddrar till Brita (f. 1730-11-10), dotter till Erik Larsson och hu. Brita Persdotter i Remsta nr 2.
Fadderskap:1730 klockargården+, Norrala sn, HÄL 7)"P.[astor] Lars Elfvik" och "Catharina Öijer", utan angiven vistelseort, står 1730 som faddrar till Per ("Petrus") (f. 1730-12-21), son till klockaren Jöns Persson och Elisabet Nilsdotter, utan angiven vistelseort i socknen.
Fadderskap:1730 Svartvik nr 2, Norrala sn, HÄL 17)"P.[astor] L. Elfvik" och "Hust: Cathar. Oijer [sic]", utan angiven vistelseort, står 1730 som faddrar till Anders (f. 1730-10-18), son till Olof Andersson och hu. Anna Johansdotter i Svartvik nr 2.
Fadderskap:1731 Svartvik nr 3, Norrala sn, HÄL 18)"P.[astor] L. Elfvik" och "Catharina Öijer", utan angiven vistelseort, står 1730 som faddrar till Malin ("Magdalena") (f. 1731-01-16), tvillingdotter till Olof Månsson och hu. Anna Larsdotter i Svartvik nr 3.
Fadderskap:1731 Borg nr 4+, Norrala sn, HÄL 19)"Past. L. Elfvik" och "Mad. Cath. Öijer", utan angiven vistelseort, står 1731 som faddrar till Måns ("Magnus") (f. 1731-08-24), son och första barnet till kapten Erik Lorin och fru Helena Lorin i Borg. Födelsenotisen är införd på nederdelen av uppslaget för Borg nr 4.
Fadderskap:1731 Borg nr 5, Norrala sn, HÄL 20)"H.r Kyrckioherden L: Elfwijk" och "Madame Cath: Öijer", utan angiven vistelseort, står 1731 som faddrar till Kerstin ("Christina") (f. 1731-11-20), dotter och första barn till Lars Jonsson och Karin Jansdotter i Borg nr 5.
Fadderskap:1732 Borg nr 1, Norrala sn, HÄL 21)"H.r Past. Laur. Elfvik" och "Mad. Cath. Öjer", utan angiven vistelseort, står 1732 som faddrar till Margareta (f. 1732-10-08), dotter till [landbonden] Lars Eriksson och Anna Persdotter i Borg nr 1.
Fadderskap:1733 Svartvik nr 3, Norrala sn, HÄL 18)"H.r Past. Laur. Elfvik" och "Mad. Catharina Öjer", utan angiven vistelseort, står 1733 som faddrar till Sven (f. 1733-04-07), son till Olof Månsson och hu. Anna Larsdotter i Svartvik nr 3.
Fadderskap:1733 Remsta nr 1, Norrala sn, HÄL 8)"H.r Pastor Elfvik" och "Mad. Catarina Öjer" står 1733 som faddrar till Olof (f. 1733-08-25), son till Anders Jonsson och hu. Kerstin i Remsta nr 1.
Fadderskap:1735 Borg nr sub 1, Norrala sn, HÄL 22)"H.r Pastor, Laur. Elfvik" och "Mad. Catharina Öjer", utan angiven vistelseort, står 1735 som faddrar till Kerstin ("Christina") (f. 1735-04-17), dotter till [landbonden] Jon Svensson och hu. Margta Jonsdotter.
Fadderskap:1740 klockargården+, Norrala sn, HÄL 23)Pastor O. Nordlinder och "Elfvikii Relicta" [dvs. Elfviks änka] Katarina Öijer ("Cath. Öjer"), utan angiven vistelseort, står 1740 som faddrar till Lars (f. 1740-02-08), son till klockaren Jöns Ahl och Lisa Hammarklang i Norrala sn. [C:3, p. 346] - I en dubblettnotis i den föregående ministerialboken skrivs Nordlinder som "H.r Ol. N." och Katarina Öijer saknas bland faddrarna. [C:2, uppsl. 103]
Fadderskap:1740 Åkre nr 1, Norrala sn, HÄL 24)"Pastor O. Nordlinder" och "Hustru Catharina Öjer", utan angiven vistelseort, står 1740 som faddrar till Erik (f. 1740-12-31, döpt 1741-01-01), son till Sven Ersson och hu. Barbro i Åkre nr 1. [C:2, uppsl. 24] "Pastor Ol. Nordlinder och Cath. Öjer" skrivs också som faddrar i den dubblettfödelsenotis som införd i den följande ministerialboken; barnamoderns namn anges där vara Barbro Pålsdotter. [C:3, p. 182]
Fadderskap:1741 Svartvik nr sub sub 1, Norrala sn, HÄL 25)"Past. Ol. Nordlinder" och "Hust. Carin Öjer", utan angiven vistelseort, står 1741 som faddrar till Anna (f. 1741-08-04), dotter och första barnet till Olof Jonsson och Brita Olsdotter i Svartvik nr sub sub 1.
Fadderskap:1741 Siknäs nr 1, Norrala sn, HÄL 26)"Past. Ol. Nordlinder" och "Catharina Öjer", utan angiven vistelseort, står 1741 som faddrar till Kerstin (f. 1741-07-02), dotter till bonden Erik Jonsson och Kerstin Jakobsdotter i Siknäs nr 1.
Fadderskap:1742 Snarböle nr 1, Norrala sn, HÄL 27)"Pastor. Ol. Nordlinder" och "Hustru Cajsa Öjer", utan angiven vistelseort, står 1742 som faddrar till Erik (f. 1742-04-29), son till "Afledne" Erik Andersson och Elisabet ("Lisbet") Jonsdotter i Snarböle nr 1.
Fadderskap:1742 Edvik nr 2, Norrala sn, HÄL 28)"Ol. Nordlinder" och "hust. Catharina Öjer", utan angiven vistelseort, står 1742 som faddrar till Joakim (f. 1742-03-03), son till Sven Abrahamsson och Kerstin Joakimsdotter i Edvik nr 2.
Fadderskap:1744 Kungsgården nr 1, Norrala sn, HÄL 29)"Pastorskan Catharina Öjer", utan angiven vistelseort, står 1744 som fadder till Karl Johan (f. 1744-05-06), son till sergeanten Karl David Engelbrecht och madam Kristina Lindbom i Kungsgården nr 1.
Fadderskap:1745 Ale nr 2, Norrala sn, HÄL 30)"Past. Olof Nordlinder Hust. Cath. Öjer", utan angiven vistelseort, står 1745 som faddrar till Brita (f. 1745-05-03), dotter till bonden Jon Olsson och Brita Ersdotter i Ale nr 2.
Fadderskap:1747 Skettene nr 3, Norrala sn, HÄL 31)"Pastor Ol: Nordlinder" och "Hustru Cajsa Öjer", utan angiven vistelseort, står 1747 som faddrar till Olof (f. 1747-07-10), son till Per Persson och Brita Olofsdotter i Skettene nr 3.
Fadderskap:1748 Svartvik nr sub 1, Norrala sn, HÄL 32)"Olof Nordlinder, Hust. Cathr. Öjer", utan angiven vistelseort, står 1748 som faddrar till Per (f. 1748-11-19), tvillingson till Jon Nilsson och Ella Olsdotter i Svartvik nr sub 1.
Fadderskap:1748 Remsta nr 2, Norrala sn, HÄL 33)"Past. Ol. Nordliner, Hust. Catharina Öjer", utan angiven vistelseort, står 1748 som faddrar till Margareta (f. 1742-01-14), dotter till bonden Erik Larsson och Brita Persdotter i Remsta nr 2.
Fadderskap:1749 Sand+ (Svarven), Norrala sn, HÄL 34)"Kyrkoherden Olof Nordlinder [och] Fru Catharina Öijer", utan angiven vistelseort, står 1749 som faddrar till Olof (f. 1749-07-09), son till [pastorsadjunkten] Petrus Hambraeus och hu. Kristina Elfvik. Födelsenotisen är införd bland födda i prästgården, men familjen bodde åtminstone 1759 i Svarven, sannolikt på Sand.
Fadderskap:1750 Skettene nr 2, Norrala sn, HÄL 35)"Past. Ol. Nordlinder" och "Hust. Cath. Öjer", utan angiven vistelseort, står 1750 som faddrar till Karin ("Catharina") (f. 1750-10-22), dotter till Olof Olsson och Helena Jonsdotter i Skettene nr 2.
Fadderskap:1752 Losjö nr 2, Norrala sn, HÄL 36)"Olof Nordlinder, Hust. Karin Öjer i Prästgården" står 1752 som faddrar till Lars (f. 1752-10-25), son till bonden Lars Persson och Brita Larsdotter i Losjö nr 2.
Fadderskap:1756 Å nr 2, Norrala sn, HÄL 37)"Ol. Nordlinder Catharina Öjer", utan angiven vistelseort, står 1756 som faddrar till Karin (f. 1756-08-28), dotter och första barnet till bonden Lars Eriksson och hu. Karin Olsdotter i Å nr 2.
Fadderskap:1756 Haga nr 1 (nuv. Haga 1:2), Norrala sn, HÄL 38)"Olof Nordlinder [och] Hust. Cathar. Öjer", utan angiven vistelseort, står 1756 som faddrar till Tyris (f. 1756-08-25), son och första barnet till Lars Tyrisson och hu. Karin Olsdotter i Haga nr 1.
Fadderskap:1757 Svartvik nr sub 3, Norrala sn, HÄL 39)"Olof Nordlinder [och] hust. Caisa Öjer", utan angiven vistelseort, står 1757 som faddrar till Sara (f. 1757-03-27), dotter till Lars Olsson och Karin Olsdotter i Svartvik nr sub 3. (Vid samma tillfälle står herr Per Elfvik som ungfadder.)
Fadderskap:1757 Å nr sub 2, Norrala sn, HÄL 40)Olof Nordlinder och hu. Karin Öijer ("Karin Öjer"), utan angiven vistelseort, står 1757 som faddrar till Johan (f. 1757-10-23), förste sonen och andra barnet till bonden Olof Johansson och Karin Ersdotter i Å nr sub 2.
Fadderskap:1757 Snarböle nr 1, Norrala sn, HÄL 27)"Olof Nordlinder, hust. Carin Öjer", utan angiven vistelseort, står 1757 som faddrar till Elisabet (f. 1757-06-17), dotter till Olof Persson och Kerstin Ersdotter i Snarböle nr 1.
Fadderskap:1764 Varberg nr sub 2, Norrala sn, HÄL 41)"Past. Ol. Nordlinder [och] hust. Cath. Öjer", utan angiven vistelseort, står 1764 som faddrar till Sigrid (f. 1764-02-29), dotter till Erik Jönsson och hu. Brita Andersdotter i Varberg nr sub 2. (Vid samma tillfälle står jungfru Lena Kajsa Nordlinder som ungfadder.)
Fadderskap:1766 Skettene nr 4, Norrala sn, HÄL 42)"Olof Nordlinder" och "Hust. Carin Öjer", utan angiven vistelseort, står 1766 som faddrar till Olof (f. 1766-08-08), son till Mårten Larsson och hu. Karin Persdotter i Skettene nr 4.
Fadderskap:1766 Skensta nr sub 3, Norrala sn, HÄL 43)Olof Nordlinder och hu. Katarina Öijer ("Cathar. Öjer"), utan angiven vistelseort, står 1766 som faddrar till Anders (f. 1766-11-15), son och första barnet till Olof Andersson och Margta Olsdotter i Skensta nr sub 3. Vid samma tillfälle står jungfru Lena Kajsa Nordlinder som ungfadder.
Död:1769-12-21 prästgården, Norrala sn, HÄL 44)Dödsnotisen på uppslaget för avlidna i "Prestgården" lyder: "1769 d. 21 Decemb. el.r Thomae dag kl. 11 på afton afled efter en liten tid afmattande siukdom genom hosta Probstinnan Hustru Catharina Öjer, hwars föräldrar nämnes här ofwanföre sub An. 1744 [dvs. i vigselnotisen]. Har lefwat med Past. et Pr.[aeposito] Nordlinder [namnet inskjutet ovanfrån] inemot 30 År i sådan jemn Gudsfruchtan såsom modren [hennes dödsnotis från 1744-02-14 skrivs längre upp på samma sida]. Begrafdes d. 2 Jan 1770. Åldren 64 År, 8 månader. Testam. til kyrk. 50 och fattiga 12 dal.r. Wid all kyrkbygnad, som i hen(n)es tid skett, matat alla mästare med deras sällskap."
Bouppteckning:1770-04-19 prästgården, Norrala sn, HÄL 45)Bouppteckningen inleds: "År 1770: d. 19 April skedde bouptekning effter Afledne Fru Probstinnan Catharina Larsd.r Öjer uti Norrala; då följande Ägendom upteknades, wärderades och delades emellan Probsten, herr Olof Nordlinder och 4 Stjufbarnen samt Dottren Lena Catharina Nordlinder: Sönerne Pehr och Lars Elfwik sjelf myndige, Dottren Christina Elfwik gifter med Kyrkoherden Mag. Pehr Hambraeus uti Enånger och Dotren Jemima Catharina Elfwik gifter med Fältskären Herr Pehr Hernstedt uti Söderhamn." Undertecknande bytesdeltagare är Olof Nordlinder; "Pehr Elfvik"; Lars Elfvik; "Christina Elfvik"; "Pehr Hambraeus"; "P Hernstedt": "Catharina Elfvik"; "Helena Cath. Nordlinder".
Omnämns:1772 46)Hon och maken nämns i samband med att dottern Helena Katarina Nordlinder gifter sig 1772: "Hon född d. 19 Julii 1745. dotter af Herr Probsten Olof Nordlinder, och Probstin(n)an Catharina Öijer".

Familj med Lars Elfvik (~1685 - 1738)

Vigsel:1725-06-29 prästgården, Norrala sn, HÄL 47)Vigselnotisen lyder: "Anno 1725 Petri Pauli dag, inträdde äfwenledes Adjunctus til Norala och Trönö, Wördige och Högwällärde H: Lars Elfvik et Christärl.t Äckta förbund med Ärborna Gud- och dygdälskande Jungfru Catharina Öijer, wid hwilket tilfälle och gafs til kyrkan och de Fattiga :: 12 D.r"

Barn:
Johan Elfvik (1726 - )
Lars Elfvik+ (1727 - 1728)
Per Elfvik (1728 - 1786)
Kristina Elfvik Hambraea (Hambraeus) (1730 - 1789)
Jemima Katarina (Karin) Elfvik (1732 - 1796)
Jojada Martinus Elfvik (1735 - 1743)
Levi Laurentius (Lars) Elfvik (1736 - )
Olof Kristfrid Elfvik+ (1738 - 1738)

Familj med Olof Svensson Nordlinder (1703 - 1772)

Vigsel:1740-08-03 prästgården, Norrala sn, HÄL 46)Vigselnotisen på uppslaget för vigda i prästgården lyder: "Pastor Ol. Nordlinder Catharina Öjer __ 1740 3 aug. Född i Å, Fadren, Swen Månsson och modren hustru Carin Olofsdotter men Cath. Öjers föräldrar woro Probsten i Wekholm Mag.r Laur. Öjer och modren Christina Flodman."

Barn:
Margareta Nordlinder (1741 - 1747)
(Dödfödd Dotter) (1741 - 1741)
Olof Nordlinder (1743 - 1743)
Sven Nordlinder (1743 - 1743)
Helena Katarina Nordlinder Esping (1745 - 1778)

Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1705 Födelse 1705-04-24.  1)
1721 Fadderskap 1721 Styvje nr 2, Norrala sn, HÄL.  3)
1721 Fadderskap 1721 Styvje nr 4, Norrala sn, HÄL.  4)
1722 Fadderskap 1722 Sand (Svarven nr 3), Norrala sn, HÄL.  5)
1723 Fadderskap 1723 Närby nr 2, Norrala sn, HÄL.  6)
1723 Fadderskap 1723 Styvje+, Norrala sn, HÄL.  7)
1724 Fadderskap 1724 Remsta nr 1, Norrala sn, HÄL.  8)
1724 Fadderskap 1724 Å nr 1, Norrala sn, HÄL.  9)
1725 Fadderskap 1725 Närby nr 2, Norrala sn, HÄL.  6)
1725 20 år Vigsel Lars Elfvik 1725-06-29 prästgården, Norrala sn, HÄL.  47)
~1726 Bosatt omkring 1726 prästgården, Norrala sn, HÄL.  10)
1726 21 år Sonen Johan Elfvik föds 1726-06-03 prästgården+, Norrala sn, HÄL 10).
1727 Fadderskap 1727 Haga nr 1 (nuv. Haga 1:2), Norrala sn, HÄL.  11)
1727 22 år Sonen Lars Elfvik+ föds 1727-08-10 prästgården, Norrala sn, HÄL 10).
1728 Fadderskap 1728 Närby, Norrala sn, HÄL.  12)
1728 23 år Sonen Per Elfvik föds 1728-08-29 prästgården, Norrala sn, HÄL 10).
1728 23 år Sonen Lars Elfvik+ dör 1728-10-28 prästgården, Norrala sn, HÄL 10).
1729 Fadderskap 1729 Ingsta nr 2, Norrala sn, HÄL.  13)
1730 Fadderskap 1730 Ale nr 2, Norrala sn, HÄL.  14)
1730 Fadderskap 1730 Snarböle nr 1, Norrala sn, HÄL.  15)
1730 Fadderskap 1730 Remsta nr 2, Norrala sn, HÄL.  16)
1730 Fadderskap 1730 klockargården+, Norrala sn, HÄL.  7)
1730 Fadderskap 1730 Svartvik nr 2, Norrala sn, HÄL.  17)
1730 24 år Dottern Kristina Elfvik Hambraea (Hambraeus) föds 1730-03-30 prästgården, Norrala sn, HÄL 10).
1731 Fadderskap 1731 Svartvik nr 3, Norrala sn, HÄL.  18)
1731 Fadderskap 1731 Borg nr 4+, Norrala sn, HÄL.  19)
1731 Fadderskap 1731 Borg nr 5, Norrala sn, HÄL.  20)
1732 Fadderskap 1732 Borg nr 1, Norrala sn, HÄL.  21)
1732 26 år Dottern Jemima Katarina (Karin) Elfvik föds 1732-03-25 prästgården, Norrala sn, HÄL 10).
1733 Fadderskap 1733 Svartvik nr 3, Norrala sn, HÄL.  18)
1733 Fadderskap 1733 Remsta nr 1, Norrala sn, HÄL.  8)
1735 Fadderskap 1735 Borg nr sub 1, Norrala sn, HÄL.  22)
1735 29 år Sonen Jojada Martinus Elfvik föds 1735-04-09 prästgården, Norrala sn, HÄL 10).
1736 30 år Sonen Levi Laurentius (Lars) Elfvik föds 1736-02-27 prästgården, Norrala sn, HÄL 10).
1738 Sonen Olof Kristfrid Elfvik+ dör 1738 prästgården, Norrala sn, HÄL 10).
1738 32 år Sonen Olof Kristfrid Elfvik+ föds 1738-01-23 prästgården, Norrala sn, HÄL 10).
1738 33 år Maken Lars Elfvik dör 1738-06-20 prästgården, Norrala sn, HÄL 48).
1740 Fadderskap 1740 klockargården+, Norrala sn, HÄL.  23)
1740 Fadderskap 1740 Åkre nr 1, Norrala sn, HÄL.  24)
1740 35 år Vigsel Olof Svensson Nordlinder 1740-08-03 prästgården, Norrala sn, HÄL.  46)
1741 Fadderskap 1741 Svartvik nr sub sub 1, Norrala sn, HÄL.  25)
1741 Fadderskap 1741 Siknäs nr 1, Norrala sn, HÄL.  26)
1741 36 år Dottern Margareta Nordlinder föds 1741-04-30 prästgården, Norrala sn, HÄL 49).
1741 36 år Dottern (Dödfödd Dotter) föds 1741-04-30 prästgården, Norrala sn, HÄL 49).
1741 36 år Dottern (Dödfödd Dotter) dör 1741-04-30 prästgården, Norrala sn, HÄL 50).
1742 Fadderskap 1742 Snarböle nr 1, Norrala sn, HÄL.  27)
1742 Fadderskap 1742 Edvik nr 2, Norrala sn, HÄL.  28)
1743 37 år Sonen Jojada Martinus Elfvik dör 1743-01-06 prästgården, Norrala sn, HÄL 10).
1743 38 år Sonen Olof Nordlinder föds 1743-12-10 prästgården, Norrala sn, HÄL 49).
1743 38 år Sonen Sven Nordlinder föds 1743-12-10 prästgården, Norrala sn, HÄL 49).
1743 38 år Sonen Olof Nordlinder dör 1743-12-24 prästgården, Norrala sn, HÄL 49).
1743 38 år Sonen Sven Nordlinder dör 1743-12-25 prästgården, Norrala sn, HÄL 49).
1744 Fadderskap 1744 Kungsgården nr 1, Norrala sn, HÄL.  29)
1744 38 år Modern Kristina Flodman dör 1744-02-14 prästgården, Norrala sn, HÄL 44).
1745 Fadderskap 1745 Ale nr 2, Norrala sn, HÄL.  30)
1745 40 år Dottern Helena Katarina Nordlinder Esping föds 1745-07-19 prästgården, Norrala sn, HÄL 49).
1747 Fadderskap 1747 Skettene nr 3, Norrala sn, HÄL.  31)
1747 42 år Dottern Margareta Nordlinder dör 1747-05-04 prästgården, Norrala sn, HÄL 44).
1748 Fadderskap 1748 Svartvik nr sub 1, Norrala sn, HÄL.  32)
1748 Fadderskap 1748 Remsta nr 2, Norrala sn, HÄL.  33)
1749 Fadderskap 1749 Sand+ (Svarven), Norrala sn, HÄL.  34)
1750 Fadderskap 1750 Skettene nr 2, Norrala sn, HÄL.  35)
1752 Fadderskap 1752 Losjö nr 2, Norrala sn, HÄL.  36)
1756 Fadderskap 1756 Å nr 2, Norrala sn, HÄL.  37)
1756 Fadderskap 1756 Haga nr 1 (nuv. Haga 1:2), Norrala sn, HÄL.  38)
1757 Fadderskap 1757 Svartvik nr sub 3, Norrala sn, HÄL.  39)
1757 Fadderskap 1757 Å nr sub 2, Norrala sn, HÄL.  40)
1757 Fadderskap 1757 Snarböle nr 1, Norrala sn, HÄL.  27)
1764 Fadderskap 1764 Varberg nr sub 2, Norrala sn, HÄL.  41)
1766 Fadderskap 1766 Skettene nr 4, Norrala sn, HÄL.  42)
1766 Fadderskap 1766 Skensta nr sub 3, Norrala sn, HÄL.  43)
1769 64 år Död 1769-12-21 prästgården, Norrala sn, HÄL.  44)
1770 64 år Bouppteckning 1770-04-19 prästgården, Norrala sn, HÄL.  45)
1772 Omnämns 1772.  46)

Källor

1)AI:1, 1766, p. 29
  
2)Se Vigsel
  
3)C:2, uppsl. 59
  
4)C:2, uppsl. 61
  
5)C:2, uppsl. 102
  
6)C:2, uppsl. 14
  
7)C:2, uppsl. 103
  
8)C:2, uppsl. 16
  
9)C:2, uppsl. 5
  
10)C:2, uppsl. 109
  
11)C:2, uppsl. 53
  
12)C:2, uppsl. 107
  
13)C:2, uppsl. 80
  
14)C:2, uppsl. 10
  
15)C:2, uppsl. 22
  
16)C:2, uppsl. 17
  
17)C:2, uppsl. 44
  
18)C:2, uppsl. 45
  
19)C:2, uppsl. 69
  
20)C:2, uppsl. 70
  
21)C:2, uppsl. 65
  
22)C:2, uppsl. 66
  
23)C:3, p. 346
  
24)C:2, uppsl. 24
  
25)C:3, p. 218
  
26)C:3, p. 184
  
27)C:3, p. 178
  
28)C:3, p. 212
  
29)C:3, p. 320
  
30)C:3, p. 154
  
31)C:3, p. 190
  
32)C:3, p. 214
  
33)C:3, p. 168
  
34)C:3, p. 344a
  
35)C:3, p. 188
  
36)C:3, p. 172
  
37)C:3, p. 148
  
38)C:3, p. 240
  
39)C:3, p. 223
  
40)C:3, p. 149
  
41)C:3, p. 228
  
42)C:3, p. 193
  
43)C:3, p. 209
  
44)C:3, p. 500
  
45)Bouppteckningar 1768-1771, nr 60, Norrala häradsrätt, Ala tingslag, Sydöstra Hälsinglands domsaga, Gävleborgs län, HLA
  
46)C:3, p. 102
  
47)C:2, f. 111r
  
48)C:2, uppsl. 111
  
49)C:3, p. 344
  
50)Se Födelse