Personakt Antavla

Jemima Katarina (Karin) Elfvik

Blev 63 år.

Far:Lars Elfvik (~1685 - 1738)
Mor:Katarina Öijer (1705 - 1769)

Född:1732-03-25 prästgården, Norrala sn, HÄL 1)Födelsenotisen står i avdelningen för båtsmansfolk och övriga. Föräldrar till "Jemima Catharina": (Kyrkoherden) Laurentius Elfvik och Katarina Öijer. Faddrar: Herr kapten E. Lorin och fru Helena Lorin; herr inspektorn Joh. Lindbom och mad. Kristina Norelia; Per Persson i Närby och hu. Anna Mickelsdotter.
Fadderskap:1749 Sand+ (Svarven), Norrala sn, HÄL 2)"Jungfru Jemima Elfwik", utan angiven vistelseort, står 1749 som (ung-)fadder till Olof (f. 1749-07-09), son till [pastorsadjunkten] Petrus Hambraeus och hu. Kristina Elfvik. Födelsenotisen är införd bland födda i prästgården, men familjen bodde åtminstone 1759 i Svarven, sannolikt på Sand.
Fadderskap:1753 Källene nr 2, Norrala sn, HÄL 3)"Studiosus Peturs Elfvik, [och] Jungf. Jemima Elfvik", utan angiven vistelseort, står 1753 som ungfaddrar till Göran (f. 1753-03-06), son till Kristoffer Göransson och Margta Larsdotter i Källene nr 2.
Fadderskap:1754 Styvje nr 3, Norrala sn, HÄL 4)"Jungf Jemima Cath. Elfvik", utan angiven vistelseort, står 1754 som ungfadder till Lars (f. 1754-01-24), son till Jöns Olofsson och Karin Persdotter i Styvje nr 3.
Fadderskap:1765 Åkre nr 1, Norrala sn, HÄL 5)"Jungf. Jemima Elfvik", utan angiven vistelseort, står 1765 som ungfadder till Sven (f. 1765-07-23), son till Erik Svensson och hu. Brita Persdotter i Åkre nr 1.
Bosatt:omkring 1766 prästgården, Norrala sn, HÄL 6)I husförhörslängden 1766 skrivs i samband med husförhöret i prästgården den 16 mars hos (kyrkoherden) Olof Nordlinders familj "Jemima Elfvik" (f. 1732-03-25), 34 år.
Fadderskap:1766 Kungsgården nr 1, Norrala sn, HÄL 7)"Jungf. Jemima Elfvik", utan angiven vistelseort, står 1766 som ungfadder till David (f. 1766-09-29), son till Lars Bröms och Dorotea Engelbrecht i Kungsgården nr 1.
Fadderskap:1766 Ringa nr sub 7, Norrala sn, HÄL 8)"Jungf. Jemima Elfvik", utan angiven vistelseort, står 1766 som ungfadder till Jonas (f. 1766-06-20), son till Jon Andersson och hu. Sigrid Olsdotter i Ringa nr sub 7.
Fadderskap:1766 Skettene nr 1, Norrala sn, HÄL 9)"Jungf. Jemima Elfvik", utan angiven vistelseort, står 1766 som ungfadder till Ingrid (f. 1766-09-10), dotter till Lars Larsson och hu. Kerstin Persdotter i Skettene nr 1.
Arvsskifte:1770-04-19 prästgården, Norrala sn, HÄL 10)Bouppteckningen efter modern inleds: "År 1770: d. 19 April skedde bouptekning effter Afledne Fru Probstinnan Catharina Larsd.r Öjer uti Norrala; då följande Ägendom upteknades, wärderades och delades emellan Probsten, herr Olof Nordlinder och 4 Stjufbarnen samt Dottren Lena Catharina Nordlinder: Sönerne Pehr och Lars Elfwik sjelf myndige, Dottren Christina Elfwik gifter med Kyrkoherden Mag. Pehr Hambraeus uti Enånger och Dotren Jemima Catharina Elfwik gifter med Fältskären Herr Pehr Hernstedt uti Söderhamn." Undertecknande bytesdeltagare är Olof Nordlinder; "Pehr Elfvik"; Lars Elfvik; "Christina Elfvik"; "Pehr Hambraeus"; "P Hernstedt": "Catharina Elfvik"; "Helena Cath. Nordlinder".
Bosatt:omkring 1780 prästgården, Enångers sn, HÄL 11)I husförhörslängden för Enångers sn 1780 skrivs "Fru Gemina Hernstedt" (f. 1732), 48 år gammal, hos kyrkoherden Petrus Hambraeus och dennes hustru Kristina Elfvik.
Död:1796-01-31 prästgården, Enångers sn, HÄL 12)Dödsnotisen på uppslaget för avlidna i "Prestgården" i Norrala kyrkbok lyder: "Fru Gemima Catharina Hornstedt afled uti Enångers Prestgård d. 31 Januarii 1796 i des 64 År. Plura vide pag. 102 [dvs. se vidare pag. 102, sidan för vigda i prästgården]." [C:3, p. 501] (Under hennes namn i födelsenotisen har noterats "död uti Enånger d. --- [otydligt i marginalen] 1796." [C:2, uppsl. 109]

Familj med Petrus (Per) Hernstedt

Vigsel:1769-12-10 prästgården, Norrala sn, HÄL 13)Vigselnotisen på sidan för vigda i prästgården lyder: "Stjufdottren [dvs. till prosten Olof Nordlinder i Norrala] Gemima Catharina Elfvik 1769. 10. Decem. Gifte sig med Stads och Kongl. Cronones Factoriets Factoriets FältSchärn Herr Petr. Hornstedt [sic] uti Söderhamn. Hon född 1732 d. 25 Martii härstädes. Dotter af Herr kyrkoherden Lars Elfvik och Fru Pastorskan Catharina Öijer". [C:3, p. 102] - I det gamla herdaminnet för ärkestiftet anges att kyrkoherde Isaac Kraffts hade dottern "Jemina Catharina, g. m. Stadsfältskärn Fernstedt i Söderhamn". [Fant, Johan Eric & Låstbom, August Theodor: Upsala ärkestifts herdaminne, d. 2 (Hacksta t.o.m. Simtuna), 1843, s. 301]

Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1732 Födelse 1732-03-25 prästgården, Norrala sn, HÄL.  1)
1735 3 år Brodern Jojada Martinus Elfvik föds 1735-04-09 prästgården, Norrala sn, HÄL 1).
1736 3 år Brodern Levi Laurentius (Lars) Elfvik föds 1736-02-27 prästgården, Norrala sn, HÄL 1).
1738 Brodern Olof Kristfrid Elfvik+ dör 1738 prästgården, Norrala sn, HÄL 1).
1738 5 år Brodern Olof Kristfrid Elfvik+ föds 1738-01-23 prästgården, Norrala sn, HÄL 1).
1738 6 år Fadern Lars Elfvik dör 1738-06-20 prästgården, Norrala sn, HÄL 14).
1743 10 år Brodern Jojada Martinus Elfvik dör 1743-01-06 prästgården, Norrala sn, HÄL 1).
1749 Fadderskap 1749 Sand+ (Svarven), Norrala sn, HÄL.  2)
1753 Fadderskap 1753 Källene nr 2, Norrala sn, HÄL.  3)
1754 Fadderskap 1754 Styvje nr 3, Norrala sn, HÄL.  4)
1765 Fadderskap 1765 Åkre nr 1, Norrala sn, HÄL.  5)
~1766 Bosatt omkring 1766 prästgården, Norrala sn, HÄL.  6)
1766 Fadderskap 1766 Kungsgården nr 1, Norrala sn, HÄL.  7)
1766 Fadderskap 1766 Ringa nr sub 7, Norrala sn, HÄL.  8)
1766 Fadderskap 1766 Skettene nr 1, Norrala sn, HÄL.  9)
1769 37 år Vigsel Petrus (Per) Hernstedt 1769-12-10 prästgården, Norrala sn, HÄL.  13)
1769 37 år Modern Katarina Öijer dör 1769-12-21 prästgården, Norrala sn, HÄL 15).
1770 38 år Arvsskifte 1770-04-19 prästgården, Norrala sn, HÄL.  10)
~1780 Bosatt omkring 1780 prästgården, Enångers sn, HÄL.  11)
1786 54 år Brodern Per Elfvik dör 1786-10-16 Enångers sn, HÄL 16).
1789 57 år Systern Kristina Elfvik Hambraea (Hambraeus) dör 1789-08-16 17).
1796 63 år Död 1796-01-31 prästgården, Enångers sn, HÄL.  12)

Källor

1)C:2, uppsl. 109
  
2)C:3, p. 344a
  
3)C:3, p. 276
  
4)C:3, p. 254
  
5)C:3, p. 182
  
6)AI:1, 1766, p. 29
  
7)C:3, p. 320
  
8)C:3, p. 343
  
9)C:3, p. 186
  
10)Bouppteckningar 1768-1771, nr 60, Norrala häradsrätt, Ala tingslag, Sydöstra Hälsinglands domsaga, Gävleborgs län, HLA
  
11)Enånger AI:2, 1751-1788, Genline ID: 2212.30.89900
  
12)C:3, p. 501
  
13)C:3, p. 102
  
14)C:2, uppsl. 111
  
15)C:3, p. 500
  
16)Enånger C:3 (död- och begravningsbok 1756-1800), p. 427
  
17)Genealogi 1804 över släkten Hambraeus (från Norrala) av kontraktsprosten Lars Hambraeus, S 161 aa:5, p. 429, Uppsala universitetsbibliotek