Personakt Antavla

Ingrid Magdalena Krafft

Far:Magister Isaac Krafft (- 1711)
Mor:Ingrid Warg (1686 - )

Född:1710-03-14 prästgården, Norrala sn, HÄL 1)"1710: d. 14 Martij Klåckan 3 om morgonen föddes min dåtter Ingrid Magdalena Krafft och Christnades d. 16. hemma". Faddrar: Kyrkoherden och prosten i Söderala mag. Laurentius Jonae Halenius; kyrkoherden i Harmånge ("Ham[m]arånge") herr Martinus Portuan; landsskrivaren herr Petter Wahlman; madam Brita Folcker; syster Katarina Eriksdotter Warg; syster ("Syst:") Katarina Agerman.
Bosatt:omkring 1738 Oslättfors bruk, Hille sn, GÄS 2)
Omnämns:1775 3)Hon och maken nämns i samband med att dottern Katarina Jerlin gifter sig till Kungsgården i Norrala 1775-06-11: "föd på Oslättfors Bruk i Hille 1738, Fadr. Inspect. Carl Jerlin och Modr. Ingri Magdlena Kraft."
Bosatt:omkring 1776 Kungsgården nr 2, Norrala sn, HÄL 4)"SvärModren Inga Magdalena Kraft" (f. 1710-03-14), 67 år, skrivs hos gästgivaren Hans Norell i husförhörslängden från 1776.
Omnämns:1777-05-23 Norrala häradsrätt, Ala tingslag, Sydöstra Hälsinglands domsaga, Gävleborg 5)Hon omnämns i domboken från Norrala ting den 23 maj 1777, som under paragraf 65 behandlar dottern Katarina Jerlins testamentariska förordnande: "(---) med förordnande derjemte, att hennes Moder Madame Ingrid Magdalena Kraft skulle undfå en hederlig klädning." (Se svärsonen Hans Norells personakt för fullständigt utdrag.)
Omnämns:1777-08-21 6)Hon nämns i bouppteckningen från den 21 augusti 1777 efter dottern Katarina Jerlin: "Under "Gångkläder" sägs: "Enär sårgkläder blifwit afsatt, och Madame Magdalena Kraft efter den dödas yttersta wilja, nu genast undfått en Hederlig Klädning, ansågs det öfriga af Kläderna wara wärdt" 150 daler. Längre fram i längden sägs: "Wid slutet af egendomens upgifwande begärte H. Norell det skulle antagas at han friwilligt åter skiänker det Tenn Swärmodren Madame Magdalena Kraft förärat i Brudgåfwa, samt emot undfående af den Sum(m)a han infriat stora bägaren före, återlemnade den samma sin Swärmoder".

Familj med Karl Jerlin

Vigsel:före 1738 2)

Barn:
Katarina Jerlin (1738 - 1777)

Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1710 Födelse 1710-03-14 prästgården, Norrala sn, HÄL.  1)
1711 1 år Fadern Magister Isaac Krafft dör 1711-07-11 prästgården, Norrala sn, HÄL 7).
<1738 Vigsel Karl Jerlin före 1738.  2)
~1738 Bosatt omkring 1738 Oslättfors bruk, Hille sn, GÄS.  2)
1738 27 år Dottern Katarina Jerlin föds 1738-01-13 Oslättfors bruk, Hille sn, GÄS 8).
1775 Omnämns 1775.  3)
~1776 Bosatt omkring 1776 Kungsgården nr 2, Norrala sn, HÄL.  4)
1777 67 år Dottern Katarina Jerlin dör 1777-05-19 Kungsgården nr 2, Norrala sn, HÄL 9).
1777 67 år Omnämns 1777-05-23 Norrala häradsrätt, Ala tingslag, Sydöstra Hälsinglands domsaga, Gävleborg.  5)
1777 67 år Omnämns 1777-08-21.  6)

Källor

1)C:2, inledande, ofolierat uppslag
  
2)Se Omnämns
  
3)C:3, p. 95
  
4)AI:1, odaterad men enl. åldersuppgifterna från 1776, p. 20
  
5)Dombok för Hälsingland 1777, renoverad, Häradsrätter, Gävleborg:167, f. 535r-536v, Advokatfiskalen, Svea hovrätt, Riksarkivet
  
6)Bouppteckningar 1777-1780, nr 153, Norrala häradsrätt, Ala tingslag, Sydöstra Hälsinglands domsaga, Gävleborgs län, HLA
  
7)C:2, f. 110v
  
8)Hille C:2, p. 96
  
9)C:4, f. 113r