Personakt

Magister Isaac Krafft

Kyrkoherde.

Rektor:omkring 1690 Collegium Claraemontanum, Stockholms stads trivialskola, Stockholm 1)
Lektor:från 1695 Gävle gymnasium, Gävle, GÄS 1)Jämför dödsnotisen.
Bosatt:från 1707 till 1711 prästgården, Norrala sn, HÄL 2)
Kyrkoherde:från 1707-05-08 till 1711-07-11 Norrala pastorat, HÄL 3)I kyrkoräkenskaperna för Norrala finns i den inledande delen en förteckning över präster i Norrala pastorat, vilken upprättades omkring 1740 av kyrkoherde Olof Nordlinders hand och sedan kompletterades av efterträdarna. Bland kyrkoherdarna upptas efter Laurentius Jacobi Norelius: "1708 1 Maji [därunder tillagt med annan hand: "1709 11/7 introducerades"] [nr:] 12 Mag. Isac Kraft, tilförene Gr. Lingvae Lector i Gefle, dödde 1711. Adjunctus Mathias Avelius, som här dödde 1715 d. 1 April, blef hans Successor matrimonii [dvs. efterträdare i äktenskapet], [tillagt med senare hand med kyrkoherde Anders Forsslöfs hand:] med Ingri Warg, hwars dotter, som Pastorska hitflyttade 1775." (För slutdatum, se Död.)
Fadderskap:1708 Svartvik nr 3, Norrala sn, HÄL 4)"Isaac Krafft" och "Ingrid Warg", utan epitet och angiven vistelseort, står 1708 som faddrar till Per ("Petter") (f. 1708-12-11, döpt hemma samma dag), son till Måns Olsson och hu. Malin Månsdotter i Svartvik nr 3.
Fadderskap:1709 Borg nr sub 1, Norrala sn, HÄL 5)"Mr: Isaac Krafft" och "Ingrid Warg", utan epitet och angiven vistelseort, står 1709 som faddrar till Margta (f. 1709-05-08), dotter till [landbonden] Jon Hansson och hu. Anna Persdotter i Borg nr sub 1.
Fadderskap:1710 Norrala sn, HÄL 6)"Isaac Krafft" och Ingrid Warg står 1710 som faddrar till Maria Cecilia (f. 1710-02-08), dotter till Johan ("Jean") Lindegren, protokollist hos häradshövding Petrus Jansonius, och dennes hu. Magdalena Nerbelia, utan angiven vistelseort i socknen.
Fadderskap:1710 Å nr 1, Norrala sn, HÄL 7)"Past: Isaac Krafft" och "Hust: Ingrid Warg", utan angiven vistelseort, står 1710 som faddrar till Petter (f. 1710-07-20), son till bokhållaren Guldbrand Palm och Katarina Agner i Å.
Fadderskap:1710 komministergården+, Orsten, Trönö sn, HÄL 8)"H.r kyrkioherden Ehrewyrdige H.r Magister Isaac Krafft" står 1710 som fadder till Dominicus (f. 1710-11-21), son till komministern Anders Grip och hu. Katarina Warg i Trönö sn.
Död:1711-07-11 prästgården, Norrala sn, HÄL 9)Dödsnotisen lyder: "magister Isaac Kraft, som tilförne war Lector Gr. Ling. [dvs. lektor i grekiska] i Gefle Gymnasio, tilträdde Norrala Pastorat 1708 i Maji; men lefde icke längre än til d. 11 Julii 1711 och begrafdes d. 21 ejusdem uti Norrala Kyrka."

Familj med Ingrid Warg (1686 - )

Vigsel: 10)

Barn:
Lars Isaksson Krafft (1708 - )
Ingrid Magdalena Krafft (1710 - )

Familj med ?

Barn:
Erik Krafft+

Noteringar

I det gamla ärkestiftet för herdaminnet anges om honom: "14. Mag. ISAAC KRAFT. Rosl. Född 166.. Stud. 1680. Pvgd 1690. Magister 1691. Vice Pastor vid Clarae förs. i Sthlm 1692. Den siste Rector vid Collegium Claraemontanum 169.. Graecae Linguae Lector i Gefle 1695. Kyrkoh. här genom K. fullmagt dat. Alt-Ranstadt 8 Maj 1707. Död 11 Juli 1711. 'Felix erat Homileticus i[n] Cathedra sacra.' (A. N. R.) - Gift 1. med Christina Halenius, Pastorsdotter i Weddö; 2. m. Ingrid Warg, Kronofogdedotter i Helsingland, som sedan blef g. m. Commin. A. Avelius [sic - ska vara Arelius] i Söderala och A. Rivelius i Hille. Han hade 3 barn: Eric, drunknade; Lars Isaac, Sjöman; Ingrid Magdalena. - Skrift: Jesu Christi Kärleksmåltid. Ups. 1703." [Fant, Johan Eric & Låstbom, August Theodor: Upsala ärkestifts herdaminne, d. 2 (Hacksta t.o.m. Simtuna), 1843, s. 298]


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1686 Makan Ingrid Warg föds 1686 11).
~1690 Rektor omkring 1690 Collegium Claraemontanum, Stockholms stads trivialskola, Stockholm.  1)
>1695 Lektor från 1695 Gävle gymnasium, Gävle, GÄS.  1)
>1707 Bosatt från 1707 till 1711 prästgården, Norrala sn, HÄL.  2)
>1707 Kyrkoherde från 1707-05-08 till 1711-07-11 Norrala pastorat, HÄL.  3)
1708 Fadderskap 1708 Svartvik nr 3, Norrala sn, HÄL.  4)
1708 Sonen Lars Isaksson Krafft föds 1708-10-15 prästgården, Norrala sn, HÄL 12).
1709 Fadderskap 1709 Borg nr sub 1, Norrala sn, HÄL.  5)
1710 Fadderskap 1710 Norrala sn, HÄL.  6)
1710 Fadderskap 1710 Å nr 1, Norrala sn, HÄL.  7)
1710 Fadderskap 1710 komministergården+, Orsten, Trönö sn, HÄL.  8)
1710 Dottern Ingrid Magdalena Krafft föds 1710-03-14 prästgården, Norrala sn, HÄL 12).
1711 Död 1711-07-11 prästgården, Norrala sn, HÄL.  9)

Källor

1)Fant, Johan Eric & Låstbom, August Theodor: Upsala ärkestifts herdaminne, d. 2 (Hacksta t.o.m. Simtuna), 1843, s. 298
  
2)Se Kyrkoherde
  
3)LI:1, opag. (Genline ID: 700.18.39100)
  
4)C:2, uppsl. 45
  
5)C:2, uppsl. 66
  
6)C:2, uppsl. 97
  
7)C:2, uppsl. 6
  
8)Trönö C:1, p. 122
  
9)C:2, f. 110v
  
10)Jämför barnens födelsenotiser
  
11)Broman, Olof Johansson: Glysisvallur och öfriga skrifter rörande Helsingland, utg. genom Karl A. Haegermarck & Anders Grape, avd. AEttqvisl, genealogi för släkten Varg (d. 2, Uppsala 1912-1953), s. 756
  
12)C:2, inledande, ofolierat uppslag