Personakt Antavla

Katarina Jerlin

Blev 39 år.

Far:Karl Jerlin
Mor:Ingrid Magdalena Krafft (1710 - )

Född:1738-01-13 Oslättfors bruk, Hille sn, GÄS 1)Föräldrar till "Catharina": "H.r Bokhållaren Carl Jerlin [och] Mad: Ingrid Magdalena Kraft" i Oslättfors. Faddrar: Komminister A. Rivelius; fru Anna Sofia Djurberg; herr handelsman Petter Strömbeck; madam ("Mad:") Greta Strömbäck; herr Christian Ar. Cadovius; madam ("Mad:") Charlotta Cadovia; herr handelsman Petter Almgren; jungfru Kristina Rivelia.
Fadderskap:1775 Kungsgården nr sub 1, Norrala sn, HÄL 2)"Hans Norell [och] des Hust. Caisa Jerlin", utan angiven vistelseort, står 1775 som faddrar till Kerstin ("Christina") (f. 1775-07-18), dotter till Lars Bröms och Dorotea Engelbrecht i Kungsgården nr sub 1.
Bosatt:från 1775-06-11 Kungsgården nr 2, Norrala sn, HÄL 3)
Död:1777-05-19 Kungsgården nr 2, Norrala sn, HÄL 4)Dödsnotisen med datumet den 19 maj 1777 lyder: "Gästgifwaren Hans Norels Hustru Caisa Jerlin, I barnsäng", 39 år gammal.
Bouppteckning:1777-08-21 Kungsgården nr 2, Norrala sn, HÄL 5)Bouppteckningen inleds: "År 1777 den 21. Augustii woro underteknade kallade af Sockenskrifwaren och Gästgifwaren Herr Hans Norell på Kungsgården i Norrala, till, at upteckna och wärdera den ägendom som befunnits uti boet wid dess Salige Hustrus Catharina Jerlins frånfälle den, 19 Maii förutgående". Under "Järn Saker" upptas bl.a. en "Caffe brännare". Under "Gångkläder" sägs: "Enär sårgkläder blifwit afsatt, och Madame Magdalena Kraft efter den dödas yttersta wilja, nu genast undfått en Hederlig Klädning, ansågs det öfriga af Kläderna wara wärdt" 150 daler. Längre fram i längden sägs: "Wid slutet af egendomens upgifwande begärte H. Norell det skulle antagas at han friwilligt åter skiänker det Tenn Swärmodren Madame Magdalena Kraft förärat i Brudgåfwa, samt emot undfående af den Sum(m)a han infriat stora bägaren före, återlemnade den samma sin Swärmoder". Under "Husets skuld" upptas "Brodren Lars Norell", med "Innestående Arf efter Modren Cath: Olofsdotter enl: 1748 Års Bytes Instrument" 92 daler 19 öre, samt "Dito: Efter Fadren Lars Hansson Norell efter 1775. Års Bytes Längd" 626 daler 20 öre; "Brodren, Eric Norell", bl.a. "Moders arfwet Efter 1774. års Bytes Instrument" och "Innestår af Fadrens Arf" enligt 1775 års byteslängd; "Systren Brita Norell" likaså arv efter fadern och modern; för "Son Lars", "Son Sven", "D:o Hans" och "Dott: Catharina" anges: "1774. Tillfalit i Lösa ägendomen efter dess afledna moder Christina Swensdotter". Bland övriga till vilka boet står i skuld är "Per Svenssons Barn i Kålsta" 200 daler och "Per Svensson i Borg" 301 daler. Inga undertecknande bytesdeltagare.

Familj med Hans Larsson Norell (1734 - 1798)

Vigsel:1775-06-11 Kungsgården nr 2, Norrala sn, HÄL 6)Vigselnotisen på sidan för vigda i Kungsgården (nr 2) lyder: "Denne Hans Norell 1775 11 Junii Andra resan med Jungfr. Catharina Jerlin, föd på Oslättfors Bruk i Hille 1738, Fadr. Inspect. Carl Jerlin och Modr. Ingri Magdlena Kraft." [C:3, p. 95] - En dubblettvigselnotis med samma datum finns införd i den följande ministerialboken, upprättad ca 1775. Den lyder: "Gästgifwaren Hans Norell och Jungfru Catharina Jerlin på Kungsgården." [C:4, f. 96v]

Barn:
(Dödfödd Son) (1777 - )

Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1738 Födelse 1738-01-13 Oslättfors bruk, Hille sn, GÄS.  1)
1775 Fadderskap 1775 Kungsgården nr sub 1, Norrala sn, HÄL.  2)
1775 37 år Vigsel Hans Larsson Norell 1775-06-11 Kungsgården nr 2, Norrala sn, HÄL.  6)
>1775 Bosatt från 1775-06-11 Kungsgården nr 2, Norrala sn, HÄL.  3)
1777 39 år Sonen (Dödfödd Son) föds 1777-05-09 Kungsgården nr 2, Norrala sn, HÄL 7).
1777 39 år Död 1777-05-19 Kungsgården nr 2, Norrala sn, HÄL.  4)
1777 39 år Bouppteckning 1777-08-21 Kungsgården nr 2, Norrala sn, HÄL.  5)

Källor

1)Hille C:2, p. 96
  
2)C:3, p. 321
  
3)Se Vigsel
  
4)C:4, f. 113r
  
5)Bouppteckningar 1777-1780, nr 153, Norrala häradsrätt, Ala tingslag, Sydöstra Hälsinglands domsaga, Gävleborgs län, HLA
  
6)C:3, p. 95
  
7)C:4, f. 4r