Personakt

Fredric Jacob Rönquist

Prost, kyrkoherde. Blev 66 år.

Född:1756-12-10 Rönnebo, Bjuråkers sn, HÄL 1)För uppgift om föräldrarna, se Kyrkoherde.
Student:1774 2)
Bataljonspredikant, extraordinarie:från 1780 till 1785 Hälsinge regemente, HÄL 3)
Prästvigd:1780-06-17 3)
Bataljonspredikant:från 1785-03-08 till 1792 Hälsinge regemente, HÄL 3)
Bosatt:från 1792 till 1807 prästgården, Norrbo sn, HÄL 4)
Kyrkoherde:från 1792-10-28 till 1807 Norrbo pastorat, HÄL 3)
Kyrkoherde:från 1805-07-30 Norrala pastorat, HÄL 5)I det gamla herdaminnet för ärkestiftet anges om honom: "21. FREDRIC JACOB RÖNQUIST. Född 10 Dec. 1756. i Bjuråker och Rönnebo. Föräldrar: Majoren och Ridd. Axel Rönquist och Dorothea Elis. Frodlin. Stud. 1774. Vic. Apologist i Jacobi schola i Sthm 1778. Pvgd 17 Juni 1780 till E. O. Bat.pred. vid Helsinge regemente. Past.Ex. 1784. Ord. Bat.Pred. 8 Mars 1785. Bevistade Finska kriget 1788-90. Kyrkoh. i Norrbo 28 oct. 1792; här 30 Juli 1805. Prost 1808. V. Contr.Prost 1811. Död 29 April 1823. Prosten Rönqvist [sic] hann blott predika sitt inträde i den gamla kyrkan i Norrala, emedan densamma förstördes af åskeld 2 Juli 1807; hvilken bedröfliga händelse påkallade mycken omtanka och drift för bedrifvande af en ny kyrkas uppbyggande, som ock redan år 1810 var uppförd, och försågs sedermera med ett större och väl utsiradt orgelverk. - Gift 1. 1793 med Hedvig Magdalena Almquist, dotter af Theol. Prof. m. m. Doct. Eric Jonas Almquist, död 1810. Barn: Axel Eric, Prost i Mo; Jonas Fredric, f. 1803, Student, [korstecken:] 1820; Hedvig Magd. Cecilia, f. 1802, g. m. Kyrkoh. Nils Leon. Åkerberg i Tyresö. G. 2. 1811 med Anna Magd. Zimmerman, död 1813, dotter af Hof-Qvartermäst. Christ. Zimmerman. Barn: Sophia Margreta, f. 1812, [korstecken:] 1813. G. 3. 1814 m. afl. Lieut. Omnbergs [sic - ska vara: major G. Gyllengahms] enka Christina Elis. Gyllengahm. Barn: Gustaf Pehr Jacob, f. 1815, [korstecken:] 1820; Carolina Dor. Fredrica, f. 1820; Gustaf Pehr Magnus, f. 1822, Handelsbokh." - Observera att även om utnämningen skedde 1805 så tillträdde han inte förrän 1807.
Bosatt:från 1807 till 1823-04-29 prästgården, Norrala sn, HÄL 3)
Prost:från 1808 Norrala pastorat, HÄL 3)
Arvsskifte:1810-04-03 prästgården, Norrala sn, HÄL 6)Arvsskiftet efter hustrun Hedvig Magdalena Almquist hålls i prostgården den 3-4 april 1810. Se utdrag ur bouppteckningen i hennes personakt.
Prost, vice kontrakts-:från 1811 Hälsinglands södra kontrakt, HÄL 3)
Död:1823-04-29 prästgården, Norrala sn, HÄL 3)

Familj med Hedvig Magdalena Almquist (~1762 - 1810)

Vigsel:1793 3)Herdaminnets vigselår 1793 överensstämmer med uppgiften i I Hedvig Magdalena Almquists dödsnotis från den 1 februari 1810, där det anges att hon varit gift i 17 år och nära två månader. [C:4, f. 131r]

Barn:
Axel Erik Rönquist (~1795 - )
Hedvig Magdalona Cecilia Rönquist+ (1802 - )
Jonas Fredrik Rönquist (1803 - 1820)

Familj med Anna Magdalena Zimmerman (- 1813)

Vigsel:1811-02-14 Norrala sn, HÄL 7)Vigselnotisen med datumet den 14 februari 1811 lyder: "Prosten och Kyrkoherden Fredr. Jac. Rönqvist och Mademoiselle Anna Magdalena Zimmerman". I kommentarskolumnen står: "Enkl: afvittr. Giftoman hennes: Victualie handlaren i Stockholm Johan Zimmerman."

Barn:
Sofia Magdalena Rönquist+ (1812 - 1813)

Familj med Kristina Elisabet Gyllengahm (1763 - 1820)

Vigsel:1814 3)Enligt hennes dödsnotis var hon änka efter majoren G. Gyllengahm.

Barn:
Gustav Per Jakob Rönquist+ (~1815 - 1820)

Noteringar

I kyrkoräkenskaperna för Norrala finns i den inledande delen en förteckning över präster i Norrala pastorat, vilken upprättades omkring 1740 av kyrkoherde Olof Nordlinders hand och sedan kompletterades av efterträdarna. Bland kyrkoherdarna upptas efter Per Regnell: "1807. 1 Maji __ [nr:] 19. Fr. J. Rönquist. Född i Bjuråker 1756. Bataillons Pred. via Kongl. Hels. Regimentet 1780. Bevistat Finska kriget 1783, 1789, 1790. Past i Norrbo och Bjuråker 1792. Past. L.[oci, dvs. kyrkoherde här] 1805. Praep. Hon. [dvs. honorärsprost] 1808. Dog d. 29 Aprill 1823, 66 år 4 m. 19 [dagar gammal]." [LI:1, opag. (Genline ID: 700.18.39200)]
---
I Nyström, Ludvig: Upsala ärkestifts herdaminne, ny följd, d. 4 (Uppsala 1893), s. 313, anges följande kompletterande uppgifter om honom under kyrkoherdar i Norrala och Trönö:
"21. RÖNQUIST, F. J. Se II, 302.
Sista hustrun, f. 1784 [sic]. Barn: Gust. Per Magn., landtbruk."
---
Gösta Berglöw skriver om honom, med det gamla herdaminnet för ärkestiftet som källa [Berglöw, Gösta: Trönö kyrkor och prästgårdar, utg. av Trönö hembygdsförening (Norrala 1989), s. 138]: "Fredric Jacob Rönquist. Född 1756 i Bjuråker. Blev student 1774 och prästvigdes 1780. Var med i Finska kriget 1788-90 som bataljonspredikant. Först kyrkoherde i Norrbo och sedan kyrkoherde här 1805. Han tillträdde 1807 och hann endast göra sin inträdespredikan i Norrala kyrka när åskan några dagar senare slog ned och förstörde den fullständig. Rönquist var gift tre gånger och hande åtta barn. Han dog 1821."


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1756 Födelse 1756-12-10 Rönnebo, Bjuråkers sn, HÄL.  1)
~1762 Makan Hedvig Magdalena Almquist föds beräknat 1762 Tierps sn+, UPP 8).
1763 6 år Makan Kristina Elisabet Gyllengahm föds 1763-03-25 prästgården, Hanebo sn, HÄL 8).
1774 Student 1774.  2)
>1780 Bataljonspredikant, extraordinarie från 1780 till 1785 Hälsinge regemente, HÄL.  3)
1780 23 år Prästvigd 1780-06-17.  3)
>1785 Bataljonspredikant från 1785-03-08 till 1792 Hälsinge regemente, HÄL.  3)
>1792 Bosatt från 1792 till 1807 prästgården, Norrbo sn, HÄL.  4)
>1792 Kyrkoherde från 1792-10-28 till 1807 Norrbo pastorat, HÄL.  3)
1793 Vigsel Hedvig Magdalena Almquist 1793.  3)
~1795 Sonen Axel Erik Rönquist föds beräknat 1795 9).
1802 Dottern Hedvig Magdalona Cecilia Rönquist+ föds 1802 5).
1803 46 år Sonen Jonas Fredrik Rönquist föds 1803-04-23 Norrbo sn, HÄL 8).
>1805 Kyrkoherde från 1805-07-30 Norrala pastorat, HÄL.  5)
>1807 Bosatt från 1807 till 1823-04-29 prästgården, Norrala sn, HÄL.  3)
>1808 Prost från 1808 Norrala pastorat, HÄL.  3)
1810 53 år Makan Hedvig Magdalena Almquist dör 1810-02-01 prästgården, Norrala sn, HÄL 10).
1810 53 år Arvsskifte 1810-04-03 prästgården, Norrala sn, HÄL.  6)
>1811 Prost, vice kontrakts- från 1811 Hälsinglands södra kontrakt, HÄL.  3)
1811 54 år Vigsel Anna Magdalena Zimmerman 1811-02-14 Norrala sn, HÄL.  7)
1812 Dottern Sofia Magdalena Rönquist+ föds 1812 prästgården+, Norrala sn, HÄL 8).
1813 56 år Dottern Sofia Magdalena Rönquist+ dör 1813-01-14 prästgården, Norrala sn, HÄL 11).
1813 56 år Makan Anna Magdalena Zimmerman dör 1813-09-26 prästgården, Norrala sn, HÄL 12).
1814 Vigsel Kristina Elisabet Gyllengahm 1814.  3)
~1815 Sonen Gustav Per Jakob Rönquist+ föds beräknat 1815 prästgården+, Norrala sn, HÄL 8).
1820 63 år Sonen Gustav Per Jakob Rönquist+ dör 1820-05-25 prästgården, Norrala sn, HÄL 13).
1820 63 år Sonen Jonas Fredrik Rönquist dör 1820-09-13 prästgården, Norrala sn, HÄL 14).
1820 63 år Makan Kristina Elisabet Gyllengahm dör 1820-09-15 prästgården, Norrala sn, HÄL 14).
1823 66 år Död 1823-04-29 prästgården, Norrala sn, HÄL.  3)

Källor

1)Fant, Johan Eric & Låstbom, August Theodor: Upsala ärkestifts herdaminne, d. 2 (Hacksta t.o.m. Simtuna), 1843, s. 302
  
2)Berglöw, Gösta: Trönö kyrkor och prästgårdar, utg. av Trönö hembygdsförening (Norrala 1989), s. 138
  
3)Fant, Johan Eric & Låstbom, August Theodor: Upsala ärkestifts herdaminne, d. 2 (Hacksta t.o.m. Simtuna), 1843, s. 303
  
4)Se informationen om övriga händelser
  
5)Fant, Johan Eric & Låstbom, August Theodor: Upsala ärkestifts herdaminne, d. 2 (Hacksta t.o.m. Simtuna), 1843, s. 302-303
  
6)Bouppteckningar 1810-1812, nr 3, Norrala häradsrätt, Ala tingslag, Sydöstra Hälsinglands domsaga, Gävleborgs län, HLA
  
7)C:4, f. 107v
  
8)Se Död
  
9)Se Arvsskifte
  
10)C:4, f. 131r
  
11)C:4, f. 134v
  
12)C:4, f. 135v
  
13)C:4, f. 143v
  
14)C:4, f. 144r