Personakt Antavla

Hedvig Magdalena Almquist

Blev ca 48 år.

Far:Teologie doktor Erik Jonas Almquist
Mor:Hedvig Cecilia Bergman

Född:beräknat 1762 Tierps sn+, UPP 1)
Bosatt:till 1810-02-01 prästgården, Norrala sn, HÄL 1)
Död:1810-02-01 prästgården, Norrala sn, HÄL 2)Dödsnotisen från 1810 lyder: "Prosten och Kyrkoherden Fredr. J. Rönquists kär älskeliga och Goda Maka, Högädla Fru Hedvig Magdalena Almquist, Dotter af framlidne Theol. Doctorn Professorn och Prosten i Tierp H.r Eric Jonas Almquist och Dess än lefvande Fru Högädla Hedvig Cecilia Bergman, afled här i Norrala d. 1 Februarii kl. 3/4 9 f.m. i Nerf-Febren efter 1 månads ganska svår och häftig sjukdom, i Dess 48 Ålders År. Hon har lefvat Sin Werld dygdigt, fromt, ärbart och väl igenom. Sörjes och saknas nu på det ömmaste af en kär Man [rättat från "Mann"], Två Söner och En dotter. Ägt under sitt Äktenskap, som varit 17 År och nära 2 månader, 6 Barn, af hvilka 3.ne äro föregågne [sic] i Evigheten. Herren låte oss, för Jesu, Wår Högtlofvade Frälsares skuld, med glädje, en gång få mötas inför Lambsens Thron!!!"
Bouppteckning:1810-04-03 prästgården, Norrala sn, HÄL 3)Bouppteckningen inleds: "År 1810, den 3. och 4. April anställdes och förrättades följande Bouptekning och Arfskifte uti Norrala Probstegård, efter Fru Prostinnan Hedvig Magdalena Rönquist född Almquist, som därstädes aflidit, den 1.sta Februarii sistledne, och efter sig lämnat Herr Prosten Fredric Jacob Rönquist och med honom 3.ne barn, Sönerne: Herr Axel Eric på 15.de året Jonas Fredric på det 9.de [ska vara: 7.de] och dottren Demoiselle Hedvig Lona Cecilia på 9.de året g.a; för desse sine Barn wille Herr Prosten sjelf, som Förmyndare tillstädes wara och, på sätt 9:de Cap. Ärfd.B. bjuder, Boet upgifwa". Boets tillgångar är bara 248 riksdaler 16 skillingar större än skulderna (på drygt 1649 riksdaler). Undertecknande bytesdeltagare är Fredric Jacob Rönquist.

Familj med Fredric Jacob Rönquist (1756 - 1823)

Vigsel:1793 4)Herdaminnets vigselår 1793 överensstämmer med uppgiften i I Hedvig Magdalena Almquists dödsnotis från den 1 februari 1810, där det anges att hon varit gift i 17 år och nära två månader. [C:4, f. 131r]

Barn:
Axel Erik Rönquist (~1795 - )
Hedvig Magdalona Cecilia Rönquist+ (1802 - )
Jonas Fredrik Rönquist (1803 - 1820)

Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
~1762 Födelse beräknat 1762 Tierps sn+, UPP.  1)
1793 Vigsel Fredric Jacob Rönquist 1793.  4)
~1795 Sonen Axel Erik Rönquist föds beräknat 1795 5).
1802 Dottern Hedvig Magdalona Cecilia Rönquist+ föds 1802 6).
1803 Sonen Jonas Fredrik Rönquist föds 1803-04-23 Norrbo sn, HÄL 1).
<1810 Bosatt till 1810-02-01 prästgården, Norrala sn, HÄL.  1)
1810 Död 1810-02-01 prästgården, Norrala sn, HÄL.  2)
1810 Bouppteckning 1810-04-03 prästgården, Norrala sn, HÄL.  3)

Källor

1)Se Död
  
2)C:4, f. 131r
  
3)Bouppteckningar 1810-1812, nr 3, Norrala häradsrätt, Ala tingslag, Sydöstra Hälsinglands domsaga, Gävleborgs län, HLA
  
4)Fant, Johan Eric & Låstbom, August Theodor: Upsala ärkestifts herdaminne, d. 2 (Hacksta t.o.m. Simtuna), 1843, s. 303
  
5)Se Arvsskifte
  
6)Fant, Johan Eric & Låstbom, August Theodor: Upsala ärkestifts herdaminne, d. 2 (Hacksta t.o.m. Simtuna), 1843, s. 302-303