Personakt

Anna Magdalena Zimmerman

Född:Salo härad, Uleåborgs län, Finland 1)Föräldrarna anges i hennes dödsnotis vara bosatta i "Pyhujocks Sockn".
Bosatt:från 1811 till 1813-09-26 prästgården, Norrala sn, HÄL 2)
Död:1813-09-26 prästgården, Norrala sn, HÄL 3)Dödsnotisen med datumet den 26 september 1813 lyder: "Prosten och Kyrkoherden Fr: J: Rönquists Andra Älskade Maka Högädla Fru Anna Magdalena Zimemrman, Dotter af Framlidne Herr Hof-Quartermästaren och Krono-Befallningsman Christian Zim(m)erman och Fru Margreta Holmgren i Pyhujocks Sockn i Uleoborgs Län och Salo Härad, afled d. 26 Septembr. kl. 1/2 7. f.m., 1/? -- [otydligt i marginalen] före dess död förlöst med en dödfödd Son; 34 1/2 år gammal. Under sitt k. Ägtenskap med ofvannämnde, sedan d: 14 Febr. 1811 ägt 1 Dotter som afled d. 14 nästledne Januarii. Detta Goda och Förståndiga Fruntimmer sörjes och saknas af alla och mäst af Dess efterlemnade Man och Dess Barn. IESUS vår Högtofvade [sic] Frälsare, låte oss med glädje få mötas, då dagarna hafva en ände!!!"

Familj med Fredric Jacob Rönquist (1756 - 1823)

Vigsel:1811-02-14 Norrala sn, HÄL 4)Vigselnotisen med datumet den 14 februari 1811 lyder: "Prosten och Kyrkoherden Fredr. Jac. Rönqvist och Mademoiselle Anna Magdalena Zimmerman". I kommentarskolumnen står: "Enkl: afvittr. Giftoman hennes: Victualie handlaren i Stockholm Johan Zimmerman."

Barn:
Sofia Magdalena Rönquist+ (1812 - 1813)

Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1756 Maken Fredric Jacob Rönquist föds 1756-12-10 Rönnebo, Bjuråkers sn, HÄL 5).
>1811 Bosatt från 1811 till 1813-09-26 prästgården, Norrala sn, HÄL.  2)
1811 Vigsel Fredric Jacob Rönquist 1811-02-14 Norrala sn, HÄL.  4)
1812 Dottern Sofia Magdalena Rönquist+ föds 1812 prästgården+, Norrala sn, HÄL 1).
1813 Dottern Sofia Magdalena Rönquist+ dör 1813-01-14 prästgården, Norrala sn, HÄL 6).
1813 Död 1813-09-26 prästgården, Norrala sn, HÄL.  3)

Källor

1)Se Död
  
2)Se informationen om övriga händelser
  
3)C:4, f. 135v
  
4)C:4, f. 107v
  
5)Fant, Johan Eric & Låstbom, August Theodor: Upsala ärkestifts herdaminne, d. 2 (Hacksta t.o.m. Simtuna), 1843, s. 302
  
6)C:4, f. 134v