Personakt Antavla

Erik Jakobsson Flygare Hamrell

Kronobåtsman. Blev 54 år.

Far:Jakob Persson ("Olsson") Berg (~1696 - 1763)
Mor:Margareta [!] Eriksdotter (~1695 - 1756)

Född:1727-08-24 Norrala sn, HÄL 1)Födelsenotisen är införd i avdelningen för båtsmansfolk och övriga. Föräldrar: Jakob Persson Berg och Margareta Ersdotter, utan angiven vistelseort. Faddrar: Ander Larsson i Ringa och hu. Sara Persdotter; herr fiskalen ("H. Fiscal.") Walleyer och herr fiskalens "käraste". (Ungfaddrar:) Per Nyman, Magdalena ("Magdelin") Ersdotter i Borg.
Kronobåtsman:från 1743 Båtsmansrote 120 (omfattade 1737 Hamre nr 2, Hamre nr 3, Hamre nr 4, Ingsta nr 1, Ingsta nr 2), Norrala sn, HÄL 2)I det maskinskrivna registret anges att Erik Jakobsson Flygare antagits som båtsman i rote 120 år 1743. I en parallellnotis i samma register skrivs han felaktigt som Erik Jansson Flygare, med samma rote och antagningsår. [A.a., G I b:14] (I avdelningen för födda, på sidan som vanligen reserverats för ordinarie båtsmän, på uppslaget för "Cronobåtsman för 14 Rotan, Hambre och Ingsta" skrivs "Eric Jacobsson Flygare hust. Chersti Olofsdotter Åman" i samband med barnens födelse 1750-1770. [C:3, p. 386])
Fadderskap:1746 Hamre nr 2, Norrala sn, HÄL 3)Båtsman Erik Flygare och Kerstin Olsdotter Åman, utan angiven vistelseort, står 1746 som ungfaddrar till Olof (f. 1746-07-18), son till Erik Olsson och Malin Andersdotter i Hamre nr 2.
Fadderskap:1746 Ringa nr sub 7, Norrala sn, HÄL 4)"Båtsm. Eric Flygare", utan angiven vistelseort, står 1746 som drängfadder till Anna (f. 1746-04-19), dotter till Jon Andersson och Sigrid Olsdotter i Ringa nr sub 7.
Fadderskap:1746 Ingsta nr 2, Norrala sn, HÄL 5)"Båtsm. Eric Flygare", utan angiven vistelseort, står 1746 som drängfadder till Anna (f. 1746-02-25), dotter till Olof Johansson och Karin Nilsdotter i Ingsta nr 2.
Fadderskap:1747 Ringa nr sub 7, Norrala sn, HÄL 4)Erik Flygare, utan angiven vistelseort, står 1747 som drängfadder till Sara (f. 1747-06-14), dotter till Jon Andersson och Sigrid Olsdotter i Ringa nr sub 7.
Bosatt:omkring 1747 Norrala sn, HÄL 6)Flygare användes som båtsmansnamn i Norrala och i vigselnotisen finns ingen notering om att han inte var bosatt i socknen.
Fadderskap:1748 Borg+, Norrala sn, HÄL 7)Erik Flygare och hu. Kerstin Olsdotter ("Chersti Olai") i Hamre står 1748 som faddrar till Anders (f. 1748-07-01), son till båtsmannen Olof Andersson Dalkarl och hu. Brita Jakobsdotter. Födelsenotisen är införd på uppslaget för "Crono-Båtsman wid 12 Rotan. Borgsrotan".
Fadderskap:1750 Hamre nr 3, Norrala sn, HÄL 8)"Eric Flygare med sin hustru", utan angiven vistelseort, står 1750 som faddrar till Hans (f. 1750-10-26), son till Per Hansson och Brita Larsdotter i Hamre nr 3.
Fadderskap:1754 Hamre nr 4, Norrala sn, HÄL 9)"Eric Flygare, [och] hust: Margta [sic] Olofsd.r i Hambre" står 1754 som faddrar till Sara (f. 1754-02-19), dotter till Hans Persson och Kerstin Persdotter i Hamre nr 4.
Fadderskap:1754 Ingsta nr 2, Norrala sn, HÄL 5)Erik Flygare och hans ej namngivna hustru i Hamre står 1754 som faddrar till tvillingarna Johan och Olof (f. 1754-07-07), söner till Olof Johansson och Karin Nilsdotter i Ingsta nr 2. (Det görs ingen uppdelning i födelsenotisen mellan faddrarna för de respektive barnen.)
Fadderskap:1758 Ingsta nr 2, Norrala sn, HÄL 10)Erik Flygare och hans ej namngivna hustru, utan angiven vistelseort, står 1758 som faddrar till Olof (f. 1758-01-30), son till Olof Johansson och Karin Nilsdotter i Ingsta nr 2.
Fadderskap:1763 Styvje+, Norrala sn, HÄL 11)"Eric Flygare, hust. Cherst. Olai", utan angiven vistelseort, står 1763 som faddrar till Kerstin (f. 1763-08-04), dotter till båtsmannen Olof Dalkarl och hu. Margta Olsdotter Åman. Födelsenotisen är visserligen införd på uppslaget för "CronoBåtsman för 11. [Rotan]", där Olofs tidigare barn skrivs. Vid denna tid hade emellertid Olof Dalkarl sannolikt avancerat till ordinarie båtsman i den tolfte roten (se dennes personakt).
Fadderskap:1766 Ingsta nr 1, Norrala sn, HÄL 12)"Eric Flygare [och] hust. Chersti Olai i Hambre" står 1766 som faddrar till Per (f. 1766-04-14), son till Jon Svensson och Brita Svensdotter i Ingsta nr 1.
Fadderskap:1769 Ingsta nr sub 1, Norrala sn, HÄL 13)"Eric Flygare, [och] hust. Cherstin Ohlsd.r i Hamre" står 1769 som faddrar till Sigrid (f. 1769-06-30), dotter till Anders Svensson och Karin Mickelsdotter i Ingsta nr sub 1. Vid samma tillfälle står Margta Eriksdotter Flygare som pigfadder.
Fadderskap:1769 Hamre nr 2, Norrala sn, HÄL 14)"Eric Flygare, [och] hust. Margta [sic] Ohlsdotter i Hambre" står 1769 som faddrar till Erik (f. 1769-10-07), son till Erik Olsson och hu. Kerstin Olofsdotter i Hamre nr 2.
Fadderskap:1770 Hamre nr 3, Norrala sn, HÄL 15)Erik Flygare och hu. Kerstin Olsdotter i Hamre står 1770 som faddrar till Karin (f. 1770-01-28), dotter till Per Hansson och hu. Anna Jönsdotter i Hamre nr 3.
Död:1782-07-20 Norrala sn, HÄL 16)Dödsnotisen med datumet den 20 juli 1782 lyder: "Afskiedad Båtsm. Eric Jacobsson Hamrell af lungsot". Åldern 55 år.

Familj med Kerstin Olsdotter Åman (1726 - 1807)

Vigsel:1747-11-01 Hamre nr 2, Norrala sn, HÄL 17)Vigselnotisen i avdelningen för vigda bland "Crono-Båtsmän" lyder: "1747. d. 1 Nov. wigdes Cronobåtsman Eric Jacobsson Flygare /effter Kongl. Majestets tilstånd för mindreårigheten skull/ med Ärliga pigan, Chersti Olofsdotter Åman i Hamre, ther ock Bröllopet stod hos Olof Johansson."

Barn:
Margareta Eriksdotter Flygare (1750 - 1814)
Olof Eriksson+ (1753 - 1770)
Jakob Hamrell (1757 - )
Per Eriksson Hamrell (1761 - )
Kerstin Eriksdotter+ (1764 - 1765)
Barbro Eriksdotter (1766 - )
Olof [!] Gren (1770 - 1808)

Noteringar

I husförhörslängden 1754, förhör i "Källene Rote" den 19 februari, skrivs bland husfolket, efter bönderna i Ingsta, och efter ordinarie båtsmannen Hans Åman och dennes familj [AI:1, 1754, p. 24]:
"Ordinarie Båtsm: Eric Flygare" (f. 1727-08-24), 27 år. [Luthers katekes:] "rent"
Hu. Kerstin Olofsdotter ("Olai") (f. 1726-09-15), 28 år. [Luthers katekes:] "bene"
Son Olof (f. 1753-09-30), 1 år
Dotter Margta (f. 1750-03-02), 4 år.


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1727 Födelse 1727-08-24 Norrala sn, HÄL.  1)
1733 5 år Brodern Per Jakobsson+ föds 1733-07-27 Norrala sn, HÄL 1).
1737 10 år Brodern Olof Jakobsson+ föds 1737-11-26 Norrala sn+, HÄL 1).
1739 12 år Brodern Olof Jakobsson+ dör 1739-08-25 Norrala sn, HÄL 1).
>1743 Kronobåtsman från 1743 Båtsmansrote 120 (omfattade 1737 Hamre nr 2, Hamre nr 3, Hamre nr 4, Ingsta nr 1, Ingsta nr 2), Norrala sn, HÄL.  2)
1746 Fadderskap 1746 Hamre nr 2, Norrala sn, HÄL.  3)
1746 Fadderskap 1746 Ringa nr sub 7, Norrala sn, HÄL.  4)
1746 Fadderskap 1746 Ingsta nr 2, Norrala sn, HÄL.  5)
1747 Fadderskap 1747 Ringa nr sub 7, Norrala sn, HÄL.  4)
~1747 Bosatt omkring 1747 Norrala sn, HÄL.  6)
1747 20 år Vigsel Kerstin Olsdotter Åman 1747-11-01 Hamre nr 2, Norrala sn, HÄL.  17)
1748 Fadderskap 1748 Borg+, Norrala sn, HÄL.  7)
1750 Fadderskap 1750 Hamre nr 3, Norrala sn, HÄL.  8)
1750 22 år Dottern Margareta Eriksdotter Flygare föds 1750-06-04 Hamre+, Norrala sn, HÄL 18).
1753 26 år Sonen Olof Eriksson+ föds 1753-09-30 Hamre+, Norrala sn, HÄL 18).
1754 Fadderskap 1754 Hamre nr 4, Norrala sn, HÄL.  9)
1754 Fadderskap 1754 Ingsta nr 2, Norrala sn, HÄL.  5)
1756 29 år Modern Margareta [!] Eriksdotter dör 1756-10-22 Sund, Norrala sn, HÄL 19).
1757 30 år Sonen Jakob Hamrell föds 1757-12-08 Hamre+, Norrala sn, HÄL 18).
1758 Fadderskap 1758 Ingsta nr 2, Norrala sn, HÄL.  10)
1761 33 år Sonen Per Eriksson Hamrell föds 1761-04-06 Hamre+, Norrala sn, HÄL 18).
1763 Fadderskap 1763 Styvje+, Norrala sn, HÄL.  11)
1763 35 år Fadern Jakob Persson ("Olsson") Berg dör 1763-02-08 Sund, Norrala sn, HÄL 20).
1764 37 år Dottern Kerstin Eriksdotter+ föds 1764-10-17 Hamre+, Norrala sn, HÄL 18).
1765 37 år Dottern Kerstin Eriksdotter+ dör 1765-01-06 Hamre+, Norrala sn, HÄL 18).
1766 Fadderskap 1766 Ingsta nr 1, Norrala sn, HÄL.  12)
1766 38 år Dottern Barbro Eriksdotter föds 1766-01-11 Hamre+, Norrala sn, HÄL 18).
1769 Fadderskap 1769 Ingsta nr sub 1, Norrala sn, HÄL.  13)
1769 Fadderskap 1769 Hamre nr 2, Norrala sn, HÄL.  14)
1769 41 år Systern Brita Jakobsdotter Berg dör 1769-04-25 Borg, Norrala sn, HÄL 21).
1770 Fadderskap 1770 Hamre nr 3, Norrala sn, HÄL.  15)
1770 43 år Sonen Olof Eriksson+ dör 1770-10-20 Norrala sn+, HÄL 18).
1770 43 år Sonen Olof [!] Gren föds 1770-11-30 Hamre+, Norrala sn, HÄL 18).
1782 54 år Död 1782-07-20 Norrala sn, HÄL.  16)

Källor

1)C:2, uppsl. 98
  
2)Register till båtsmansrullor Gävleborgs 1745-1816, Västernorrlands II 1736-1795, Västernorrlands läns landskontor 1736-1795 (fiche S02375), vol. G I b:13
  
3)C:3, p. 284
  
4)C:3, p. 317
  
5)C:3, p. 302
  
6)Se Vigsel
  
7)C:3, p. 382
  
8)C:3, p. 286
  
9)C:3, p. 288
  
10)C:3, p. 303
  
11)C:3, p. 380
  
12)C:3, p. 300
  
13)C:3, p. 301
  
14)C:3, p. 285
  
15)C:3, p. 287
  
16)C:4, f. 115r
  
17)C:3, p. 110
  
18)C:3, p. 386
  
19)C:3, p. 511
  
20)C:3, p. 521
  
21)C:3, p. 523