Personakt

Jakob Persson ("Olsson") Berg

Kronobåtsman. Blev ca 67 år.

Född:beräknat 1696 1)(Födelseåret överensstämmer också med åldersuppgiften i husförhörslängden 1752. [AI:1, 1752, p. 11])
Kronobåtsman:från 1712 till 1753 Båtsmansrote 115 (omfattade 1737 Sund nr 2, Sund nr 3, Sund nr 4, Sund nr 5, Haga nr 1), Norrala sn, HÄL 2)I det maskinskrivna registret anges att Jakob Olsson [sic] Berg antagits som båtsman i rote 115 år 1712. (Som nästa båtsman med tillnamn Berg anges Mickel Olsson - se dennes personakt -, vilket stämmer väl med uppgiften om tjänstgöringsår i Jakobs dödsnotis.)
Fadderskap:1723 Ringa nr 7, Norrala sn, HÄL 3)"Båtsman Jacob Berg", utan angiven vistelseort, står 1723 so m ungfadder till Margareta (f. 1723-03-04), dotter till Anders Larsson och hu. Sara Persdotter i Ringa nr 7.
Bosatt:omkring 1723 Borg+, Norrala sn, HÄL 4)
Fadderskap:1736 Haga nr 5, Norrala sn, HÄL 5)"Jacob Berg i Trönö" [sic - bör vara felskrivning] och hu. Margta Eriksdotter står 1736 som faddrar till Karin (f. 1736-06-03), dotter till Anders Eriksson och hu. Magdalena Eriksdotter i Haga nr 5.
Bosatt:omkring 1736 Trönö sn, HÄL 6)
Omnämns:1741 7)Han omnämns i samband med att svärmodern dör i Sund och begravs 1741-05-03 ("Åboens, sal. Eric Päderssons Änka i Borg, en tid wistande i Sund hos[?] sin måg Jacob Berg, Hustru Elisabet Olofsdotter").
Omnämns:1747 8)Han nämns i samband med att hans son Olof Andersson Dalkarl trolovar sig 1747 med Brita Jakobsdotter i Sund med vilken han haft otidigt sängelag: "blefwo wid Tinget med hwar an(n)an trolofwade jemte Fadrens Anders Ohlssons i fattigstugan; och hennes fader Jacob Bergs samt[tycke] [slutleden av ordet oläsligt p.g.a. missfärgning och skadad marginal]".
Bosatt:omkring 1747 Sund, Norrala sn, HÄL 9)Se Noteringar.
Fadderskap:1758 Sund nr 5, Norrala sn, HÄL 10)Jakob Berg och hu. Kerstin Ersdotter i Sund står 1758 som faddrar till Kerstin (f. 1758-01-04), dotter till Lars Olofsson och Brita Ersdotter i Sund nr 5.
Omnämns:1763 11)Som kommentar till underrubriken "Besynnerliga händelsen af någons Vådeliga Död" till sockentabellen för Norrala 1763 står: "D. 3 Febr. en g. siuklig Båtsman på wägen til sin hewist under kalt urwäder låg til döds frusen."
Död:1763-02-08 Sund, Norrala sn, HÄL 12)Dödsnotisen i avdelningen för avlidna bland båtsmansfolket lyder: "1763 den 8 febr. afled Jacob Berg på Sunds qwarnwäg om aftonen i skymningen, komen ifrå Styfwe, och der klagat sig öf.r et swårt språng i ryggen, at han grufwat sig huru han skulle förmå gå hem, kölden war stark. Haft pension af kronan, warit båtsman ifrå 18 år gl [dvs. gammal] och tjente uti 38 år. begrofs d. 20 febr. 67 år gl."
Omnämns:1768 13)Han nämns i samband med att hans änka gifter om sig 1768-11-27 ("Jacob Bergs änka hustru Cherstin Eriksdotter i Sund").
Omnämns:1769 14)Han omnämns i samband med att hans dotter dör 1769-04-25: "dödde Afl. Båtsm. Olof DalCarls Änka [hänvisning till samtida kommentar direkt under notisen: "Hustru Brita Jacobsdotter, barnfödder i Ale, sedan Båtsm. Jacobs Bergs hustru i Sund. (sic!)"] i Borg".

Familj med Margareta [!] Eriksdotter (~1695 - 1756)

Vigsel:1723-12-28 Borg, Norrala sn, HÄL 15)Vigselnotisen i avdelningen för båtsmansfolk och övriga lyder: "Borg Jacob Berg giffte sig med Hustru Margareta Erichsd.r i Borg __ 1723 Dec. 28." (Den inledande ortsangivelsen Borg kan syfta på hustruns vistelseort före vigseln.)

Barn:
Brita Jakobsdotter Berg (1724 - 1769)
Erik Jakobsson Flygare Hamrell (1727 - 1782)
Per Jakobsson+ (1733 - )
Olof Jakobsson+ (1737 - 1739)

Familj med Kerstin Eriksdotter (1723 - )

Vigsel:1757-07-24 Sund, Norrala sn, HÄL 16)Vigselnotisen i avdelningen för vigda bland "Crono-Båtsmän" lyder: "1757. 24 Julii gifte sig 2 gången afskedade Båtsman Jacob Berg i Sund med pigan Kerstin Eriksdotter ibidem [dvs. därstädes]."

Noteringar

Han nämns som Jakob Persson Berg, utan angiven vistelseort, i samband med barnens födelse (1724-1737); deras födelsenotiser är införda i avdelningen för båtsmansfolk och övriga. [C:2, uppsl. 98]
---
I husförhörslängden 1747 upptas under Sund följande [AI:1, 1747, p. 13]:
Kronobåtsman Jakob Berg
Hustru Margta
---
I husförhörslängden 1752 upptas under Sund (förhör den 3 mars) [AI:1, 1752, p. 11]:
Båtsman Jakob Berg, 56 år
Hustru Margta, 57 år, "sjuk"
---
I husförhörslängden 1753 upptas under Sund (förhör den 11 februari) [AI:1, 1753, p. 14]:
Avskedad båtsman Jakob Berg, 57 år
Hustru Margareta, 58 år
---
I husförhörslängden 1754 upptas under "Sunds Rota" (förhör den 12 februari) [AI:1, 1754, p. 16]:
Avskedad båtsman Jakob Berg, 58 år. [Luthers katekes:] "Simp." I kommentarskolumnen står: "Vir no optimae faecis(?)"
Hustru Margta, 59 år. [Luthers katekes:] "beneqdm". I kommentarskolumnen står: "morbo obnoxia" (dvs. hemfallen åt sjukdom)
---
I husförhörslängden 1756 upptas under Sund (förhör den 19 februari) [AI:1, 1756, p. 19]:
Kronobåtsman Jakob Berg, 60 år
Hustru Margta, 61 år, "aegrotat." (dvs. sjuklig), "död 21 Octob."
---
I husförhörslängden 1759 skrivs under Sund (förhör den 7 februari) [AI:1, 1759, p. 14]:
Ordinarie (båtsman) Jakob Berg, 63 år, absens (dvs. frånvarande)
Hustru Kerstin Eriksdotter ("Erici") (f. 1723-11-03), "Informerar barn med nytta."


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
~1696 Födelse beräknat 1696.  1)
>1712 Kronobåtsman från 1712 till 1753 Båtsmansrote 115 (omfattade 1737 Sund nr 2, Sund nr 3, Sund nr 4, Sund nr 5, Haga nr 1), Norrala sn, HÄL.  2)
1723 Fadderskap 1723 Ringa nr 7, Norrala sn, HÄL.  3)
~1723 Bosatt omkring 1723 Borg+, Norrala sn, HÄL.  4)
1723 Makan Kerstin Eriksdotter föds 1723-10-03 Sund nr 5, Norrala sn, HÄL 17).
1723 Vigsel Margareta [!] Eriksdotter 1723-12-28 Borg, Norrala sn, HÄL.  15)
1724 Dottern Brita Jakobsdotter Berg föds 1724-01-29 Ale, Norrala sn, HÄL 18).
1727 Sonen Erik Jakobsson Flygare Hamrell föds 1727-08-24 Norrala sn, HÄL 18).
1733 Sonen Per Jakobsson+ föds 1733-07-27 Norrala sn, HÄL 18).
1736 Fadderskap 1736 Haga nr 5, Norrala sn, HÄL.  5)
~1736 Bosatt omkring 1736 Trönö sn, HÄL.  6)
1737 Sonen Olof Jakobsson+ föds 1737-11-26 Norrala sn+, HÄL 18).
1739 Sonen Olof Jakobsson+ dör 1739-08-25 Norrala sn, HÄL 18).
1741 Omnämns 1741.  7)
1747 Omnämns 1747.  8)
~1747 Bosatt omkring 1747 Sund, Norrala sn, HÄL.  9)
1756 Makan Margareta [!] Eriksdotter dör 1756-10-22 Sund, Norrala sn, HÄL 19).
1757 Vigsel Kerstin Eriksdotter 1757-07-24 Sund, Norrala sn, HÄL.  16)
1758 Fadderskap 1758 Sund nr 5, Norrala sn, HÄL.  10)
1763 Omnämns 1763.  11)
1763 Död 1763-02-08 Sund, Norrala sn, HÄL.  12)
1768 Omnämns 1768.  13)
1769 Omnämns 1769.  14)

Källor

1)Se Död
  
2)Register till båtsmansrullor Gävleborgs 1745-1816, Västernorrlands II 1736-1795, Västernorrlands läns landskontor 1736-1795 (fiche S02375), vol. G I b:14
  
3)C:2, uppsl. 87
  
4)Se Vigsel
  
5)C:2, uppsl. 57
  
6)Se Fadderskap
  
7)C:3, p. 514
  
8)C:3, p. 351 (efter p. 561!)
  
9)AI:1, 1747, p. 13
  
10)C:3, p. 239
  
11)Socken- och prosteritabeller 1749-1801, Norrala sn, Gävleborgs län (mikrofiche 2768)
  
12)C:3, p. 521
  
13)C:3, p. 116
  
14)C:3, p. 523
  
15)C:2, f. 164v
  
16)C:3, p. 112
  
17)C:2, uppsl. 52
  
18)C:2, uppsl. 98
  
19)C:3, p. 511