Personakt Antavla

Barbro Eriksdotter

Far:Erik Jakobsson Flygare Hamrell (1727 - 1782)
Mor:Kerstin Olsdotter Åman (1726 - 1807)

Född:1766-01-11 Hamre+, Norrala sn, HÄL 1)Födelsenotisen för "Barbro" är införd på uppslaget för "Cronobåtsman för 14 Rotan, Hambre och Ingsta". Föräldrar: Erik Jakobsson Flygare och hu. Kerstin Olofsdotter Åman. Faddrar: Anders Svensson och hu. Karin Mickelsdotter i Ingsta; Georg Lustig och hu. Brita "Barnmoderska". Pigfadder "Ingrid och Brodren" Per Hansson i Hamre.
Arvsskifte:1782-10-08 Hamre, Norrala sn, HÄL 2)Bouppteckningen efter fadern inleds: "År 1782. Den 8. October upteknades, wärderades och delades all qwarlåtenskapen, efter afl.e Afskjedade Båtsmannen Ärlige och Manhaftige Eric Hamrell uti Hambre by, emellan des efterlemnade Enka Hustru Kjerstin Olofsdotter och Fem Barnen, Sonen Jakob Hamrell Sjelf myndig; men ej när, utan i des ställe war Bonden Pär Hansson N3 [dvs. i nr 3] i Hambre närvarande och des rätt bewakade, Sonen Pär, sjelf myndig, Sonen Olof, och Dottren Barbro åtig sig unge Bonden Pär Hansson N.o 4 i Hambre förmynderskap före, och bör förordnas, Dottren Margeta gifter med Skomakaren Anders Larsson i Losjö. Att såsom målsman biträda Enkan, åtog sig Bonden Erik Ersson i Kiellene alla närwarande". Egendomen inleds med "1 st. Stufwa med Kammare och Förstufwa i fulkomligt stånd"; "1 st. källarstufwa med Portlider"; "1 st. Fähus med Foderbod"; "1 st. Bod och wedlider"; "1 st. Kornlada med loge"; 1 st. Härberge". Under skulder nämns en skuld på 3 daler till "Pigan Karin Hansdotter på Sand". Arvslotterna nämns som "Enkan Hustru Kjerstins andel"; "Sonen Jacob Hamrells andel"; "Sonen Pär Erssons andel"; "Sonen Olof Erssons andel"; "Dottren Margetas andel"; "Dottren Barbros andel". Undertecknande bytesdeltagare är Per Hansson "N.o 3" å Jakob Hamrells vägnar; Per Eriksson Hamrell; Per Hansson "N.o 4" i Hamre, förmyndare för sonen Olof och dottern Barbro; skomakaren Anders Larsson i Losjö å sin hustrus vägnar; Erik Eriksson i Källene å änkans vägnar.
Bosatt:omkring 1793 Hamre, Norrala sn, HÄL 3)
Bosatt:omkring 1807 Långbro, Trönö sn, HÄL 4)
Arvsskifte:1807-10-01 Långbro, Trönö sn, HÄL 5)Bouppteckningen efter modern inleds: "År 1807. den 1. Octobr hölts Laga Bouptekning efter Afledne Båtsmanen Erik Flygares Änka Hustru Kjersten Olsdotter ifrån Hamre, Norrala S:n och som härstädes den 1sta sidstledne Junii med döden afled hos sin dotter Barbro Ersdotter och Måg Husman Gustaf Jansson i Långbro, Trönö S:n hwilka upgåfwo dess Egendom". Ingen fast egendom upptas. Boets behållning är 18 riksdaler 30 skillingar. Undertecknande bytesdeltagare är "Mågen" Gustav Jansson i Långbro "å min Hustru Barbro ErsDotter wägnar arftagare".

Familj med Gustav Johansson Långberg (1769 - 1852)

Vigsel:1792-09-30 Norrala sn, HÄL 6)Vigselnotisen med datumet den 30 september 1792 lyder: "Gustaf Jonsson 25 År Barbro Olsdotter 26 År".

Barn:
Kerstin Gustavsdotter+ (1793 - )
Margareta Gustavsdotter+ (1796 - 1796)
Erik Gustavsson+ (1798 - )

Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1766 Födelse 1766-01-11 Hamre+, Norrala sn, HÄL.  1)
1769 3 år Maken Gustav Johansson Långberg föds 1769-09-14 Trönö sn, HÄL 7).
1770 4 år Brodern Olof Eriksson+ dör 1770-10-20 Norrala sn+, HÄL 1).
1770 4 år Brodern Olof [!] Gren föds 1770-11-30 Hamre+, Norrala sn, HÄL 1).
1782 16 år Fadern Erik Jakobsson Flygare Hamrell dör 1782-07-20 Norrala sn, HÄL 8).
1782 16 år Arvsskifte 1782-10-08 Hamre, Norrala sn, HÄL.  2)
1792 26 år Vigsel Gustav Johansson Långberg 1792-09-30 Norrala sn, HÄL.  6)
~1793 Bosatt omkring 1793 Hamre, Norrala sn, HÄL.  3)
1793 27 år Dottern Kerstin Gustavsdotter+ föds 1793-01-21 Hamre, Norrala sn, HÄL 9).
1796 29 år Dottern Margareta Gustavsdotter+ föds 1796-01-08 Hamre, Norrala sn, HÄL 10).
1796 30 år Dottern Margareta Gustavsdotter+ dör 1796-06-27 Hamre, Norrala sn, HÄL 11).
1798 32 år Sonen Erik Gustavsson+ föds 1798-01-11 Hamre, Norrala sn, HÄL 12).
~1807 Bosatt omkring 1807 Långbro, Trönö sn, HÄL.  4)
1807 41 år Modern Kerstin Olsdotter Åman dör 1807-06-01 Långbro, Trönö sn, HÄL 13).
1807 41 år Arvsskifte 1807-10-01 Långbro, Trönö sn, HÄL.  5)
1808 Brodern Olof [!] Gren dör 1808 Mo sn, HÄL 14).
1814 48 år Systern Margareta Eriksdotter Flygare dör 1814-06-17 Losjö, Norrala sn, HÄL 15).
1852 86 år Maken Gustav Johansson Långberg dör 1852-07-03 Trönö sn, HÄL 7).

Källor

1)C:3, p. 386
  
2)Bouppteckningar 1781-1783, nr 95, Norrala häradsrätt, Ala tingslag, Sydöstra Hälsinglands domsaga, Gävleborgs län, HLA
  
3)Jämför barnens födelsenotiser
  
4)Se Arvsskifte
  
5)Bouppteckningar 1805-1807, nr 154, Norrala häradsrätt, Ala tingslag, Sydöstra Hälsinglands domsaga, Gävleborgs län, HLA
  
6)C:4, f. 99v
  
7)Åkerlind, Eva-Lisa: Karl XI:s indelningsverk. Trönö båtsmän 1660-1912 (offsettryck 1993, utg. av Trönö hembygdsförening), s. 177
  
8)C:4, f. 115r
  
9)C:4, f. 25r
  
10)C:4, f. 31r
  
11)C:4, f. 120r
  
12)C:4, f. 36r
  
13)Se Bouppteckning
  
14)Mo (HÄL) AI:4, husförhörslängd 1803-1809, uppsl. 157, Genline ID: 2213.29.65200
  
15)C:4, f. 136v