Personakt Antavla

VIII:65 Anders [!] Jonsson

Bonde, sexman, nämndeman, kyrkvärd.

Far:IX:129 Jon Andersson (- ~1655)
Mor:IX:130 Brita

Född:Borg nr 1+, Norrala sn, HÄL 1)Att han är son till Jon Andersson (son till kyrkoherden Andreas Olai Chrochius) indikeras av att han tidigast är bosatt i Borg, där Jon Andersson (och dennes mor, prästänkan Ingrid) tidigare bott, och därefter är bonde på Å nr 1, som ägdes av arvingarna till Andreas Olai Chrochius. Domböckerna innehåller inga uppgifter om att hemmanet skulle ha gått ur släkten och herr Anders dotter Kerstin Krok bor kvar på hemmanet i Å (nr 1) ännu 1690. Den 18 maj 1693 inlämnades testamente till kyrkan efter hustru Karin Krok i Å, dvs. Jon Anderssons syster, som alltså var bosatt på hemmanet i Å när Anders Jonsson var bonde där. [LI:1] En indikation är möjligen också att Anders Jonssons sociala status var betydande: han innehade de viktigaste förtroendemannasysslorna i socknen såsom sexman, kyrkvärd och nämndeman.
Bosatt:omkring 1683 Borg nr 1+, Norrala sn, HÄL 2)Anders Jonsson i Borg nämns 1683 som halvbror till Lars Hansson i Ale.
Bosatt:efter 1683 Å nr 1, Norrala sn, HÄL 1)
Bonde:efter 1683 Å nr 1, Norrala sn, HÄL 1)
Fadderskap:1689 Kattön+ (Svarven), Norrala sn, HÄL 3)Han och hustrun Brita Svensdotter står 1689 som faddrar till Hans (f. 1689-04-11), son till båtsmannen Hans Olofsson och hustrun Margareta Persdotter. (De var kanske bosatta redan då på på Kattön, där deras dotter Margareta föds 1692 - se C:1, f. 109v.)
Fadderskap:1691 Fors nr 1, Norrala sn, HÄL 4)Han och hustrun Brita Svensdotter står 1691 som faddrar till Ingrid (f. 1691-01-18), dotter till bonden Lars Persson och hu. Elin Hansdotter i Fors nr 1.
Fadderskap:1692 Kattön (Svarven), Norrala sn, HÄL 3)Han och hustrun Brita Svensdotter står 1692 som faddrar till ett av tvillingbarnen Jon och Margareta (f. 1692-04-05), barn till båtsmannen Hans Olofsson och hustrun Margareta Persdotter på Kattön. [C:1, f. 109v]
Fadderskap:1692 Skettene nr 2, Norrala sn, HÄL 5)Han och hustrun Brita Svensdotter står 1692 som faddrar till Karin (f. 1692-08-23), dotter till bonden Lars Olsson och hu. Karin Larsdotter i Skettene nr 2.
Fadderskap:1695 Fors nr 1, Norrala sn, HÄL 6)Han och hustrun Brita Svensdotter står 1695 som faddrar till Margta (f. 1695-04-xx), dotter till bonden Sven Jönsson och hu. Kerstin Jonsdotter i Fors nr 1.
Nämndeman:omkring 1699 Norrala tingslag, Hälsinglands domsaga, HÄL 7)
Sexman:omkring 1704 Norrala sn, HÄL 8)"Anders Jonsson i Åå" är en av de sexmän som sätter sitt bomärke i protokollet från prostvisitationen den 21-22 februari 1704.
Fordran:1705 Vad nr 1, Norrala sn, HÄL 9)Bonden Anders Jonsson i Å låter vid tinget i Mo i oktober 1705 inteckna sin fordran om två tunnor sädeskorn i "Lars Ohlsons Hemman i Wad; warder honom in qvantum iuris intecknadt i Protocollet cum reservato ut in Protocollo."
Kyrkvärd:omkring 1709 Norrala kyrka, Norrala sn, HÄL 10)I ett protokoll från den 11 juli 1709 i Norrala kyrkoräkenskaper omnämns "Kyrkiowärdarne, Olof Michelsson i Styfie och Anders Jonsson i Åå", vilka deltagit i översynen av kyrkans penningmedel, "hwilka nu warande Pastor samt Kyrkiowärdarne emottogo, och i Kyrkians Kista förwarade".

Familj med VIII:66 Brita Svensdotter (~1643 - 1726)

Barn:
VII:70 Ingrid Andersdotter (1677 - 1745)
Brita Andersdotter (1679 - 1750)
Helena Andersdotter (1682 - 1754)
VII:33 Jon Andersson (1684 - ~1740)
Sven Andersson (1690 - 1752)

Noteringar

Anders Jonsson i Borg nämns 1683 som halvbror till Lars Hansson i Ale. [Renoverad dombok 1683, Gävleborg, SHA, RA]
Han omnämns 1706 i samband med att hans hustru Brita ("Hust: Brita i Åå, And: Jons. hust.") står själv som ordinarie fadder till Brita (f. 1706-09-09), dotter till båtsmannen Lars Hansson (Lustig) och hustrun Brita Larsdotter. [C:1, f. 90r]
Han anges vara far till Jon Andersson i Å, när denne 1707 står som ungfadder till Helena (f. 1707-12-01), dotter till bonden Per Larsson och hu. Brita Andersdotter i Fors nr 1. [C:1, f. 81v]
I den efterföljande kyrkboken, från 1708, står han som "Anders Joenson", följt av "Sonen Jon Andersson". [C:2, uppsl. 5]


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
~1643 Makan VIII:66 Brita Svensdotter föds beräknat 1643 11).
~1655 Fadern IX:129 Jon Andersson dör omkring 1655 Borg nr 1, Norrala sn, HÄL 12).
1677 Dottern VII:70 Ingrid Andersdotter föds 1677 Å nr 1, Norrala sn, HÄL 13).
1679 Dottern Brita Andersdotter föds 1679 Å nr 1, Norrala sn, HÄL 13).
1682 Dottern Helena Andersdotter föds 1682 Å nr 1, Norrala sn, HÄL 13).
~1683 Bosatt omkring 1683 Borg nr 1+, Norrala sn, HÄL.  2)
>1683 Bosatt efter 1683 Å nr 1, Norrala sn, HÄL.  1)
>1683 Bonde efter 1683 Å nr 1, Norrala sn, HÄL.  1)
1684 Sonen VII:33 Jon Andersson föds 1684 Å nr 1, Norrala sn, HÄL 13).
1689 Fadderskap 1689 Kattön+ (Svarven), Norrala sn, HÄL.  3)
1690 Sonen Sven Andersson föds 1690-07-09 Å nr 1, Norrala sn, HÄL 14).
1691 Fadderskap 1691 Fors nr 1, Norrala sn, HÄL.  4)
1692 Fadderskap 1692 Kattön (Svarven), Norrala sn, HÄL.  3)
1692 Fadderskap 1692 Skettene nr 2, Norrala sn, HÄL.  5)
1695 Fadderskap 1695 Fors nr 1, Norrala sn, HÄL.  6)
~1699 Nämndeman omkring 1699 Norrala tingslag, Hälsinglands domsaga, HÄL.  7)
~1704 Sexman omkring 1704 Norrala sn, HÄL.  8)
1705 Fordran 1705 Vad nr 1, Norrala sn, HÄL.  9)
~1709 Kyrkvärd omkring 1709 Norrala kyrka, Norrala sn, HÄL.  10)
1726 Makan VIII:66 Brita Svensdotter dör 1726 Å nr 1, Norrala sn, HÄL 11).
~1740 Sonen VII:33 Jon Andersson dör omkring 1740 Å nr 1, Norrala sn, HÄL 15).
1745 Dottern VII:70 Ingrid Andersdotter dör 1745-01-03 Hamre nr 4, Norrala sn, HÄL 16).
1750 Dottern Brita Andersdotter dör 1750-05-17 Fors nr 1, Norrala sn, HÄL 17).
1752 Sonen Sven Andersson dör 1752-09-06 Ingsta nr 1, Norrala sn, HÄL 18).
1754 Dottern Helena Andersdotter dör 1754-05-26 Varberg nr 1, Norrala sn, HÄL 19).

Källor

1)Se informationen om övriga händelser
  
2)Dombok för Hälsingland 1683, renoverad, Gävleborg:31, häradsrätter, Advokatfiskalen, Svea Hovrätts arkiv, Riksarkivet
  
3)C:1, f. 109v
  
4)C:1, f. 39v
  
5)C:1, f. 50v
  
6)C:1, f. 38v
  
7)Dombok för Hälsingland 1699, renoverad, Gävleborg:53, häradsrätter, Advokatfiskalen, Svea Hovrätts arkiv, Riksarkivet
  
8)LI:1
  
9)Renoverade småprotokoll 1705, häradsrätter, Gävleborg, vol. 2, pag. 2530, Advokatfiskalen, Svea hovrätt, RA
  
10)LI:1, f. 29r
  
11)Se Begravning
  
12)Norrala kyrkoräkenskaper, LI:1
  
13)Se Dop
  
14)C:1, f. 2v
  
15)Se Testamente
  
16)C:3, p. 480
  
17)C:3, p. 405
  
18)C:3, p. 481
  
19)C:3, p. 485