Personakt Antavla

Hans Norell

Handelsbokhållare, gästgivare. Blev 51 år.

Far:Hans Larsson Norell (1734 - 1798)
Mor:Kerstin Svensdotter (1731 - 1773)

Född:1771-11-23 Kungsgården nr 2, Norrala sn, HÄL 1)Föräldrar till "Hans": Hans Larsson och hu. Kerstin Svensdotter i Kungsgården nr 2. Faddrar: Organist Nils Ahl och madam Brita Eriksdotter ("Erici"); Per Svensson och hu. Karin Persdotter i Kolsta. Drängfadder ("Drgf.") Per Ersson i Ale, pigan Kerstin Olsdotter i Svartvik.
Fadderskap:1798 Söderhamn, HÄL 2)Gästgivaren H. Norell i Norrala och mamsell Br. A. Hillberg från Järvsö står 1798 som (ung-)faddrar till Hans Peter (f. 1798-08-28), son till källarmästaren Erik Hagbom och hans fru Katarina Norell i Söderhamn. (Hans Peter Hagbom blir senare kyrkoherde i Norrala.)
Bokhållare:omkring 1798 3)
Arvsskifte:1799-01-03 Kungsgården nr 2, Norrala sn, HÄL 4)Arvsskiftet efter fadern Hans Norell hålls i Kungsgården den 3 januari 1799. Se utdrag ur bouppteckningen i dennes personnotis.
Jordtransaktion:1809 Daglösa, Trönö sn, HÄL 5)
Bonde:omkring 1816 Kungsgården nr 2, Norrala sn, HÄL 6)
Bosatt:omkring 1816 Kungsgården nr 2, Norrala sn, HÄL 6)
Gästgivare:till 1823-11-03 Kungsgården nr 2, Norrala sn, HÄL 6)För slutdatum, se dödsnotisen.
Död:1823-11-03 Kungsgården nr 2, Norrala sn, HÄL 7)Dödsnotisen med datumet den 3 november 1823 lyder: "Gästgifvaren Hans Norell från Kungsgården. Sörjd af Maka och 6 Barn. Välaktad i sina hälsodagar". Död av slag, 51 år, 11 månader och 10 dagar gammal.

Familj med Brita Magdalena Hillberg Norell (1776 - )

Vigsel:1798-10-04 Järvsö sn, HÄL 8)Enligt släktregistret tituleras Hans Norell handelsbokhållare vid vigseln.

Barn:
Elisabet Kristina Norell+ (1799 - )
Anders Norell (1801 - 1853)
Brita Magdalena Norell+ (1804 - )
Hans Erik ("Hampus") Norell (1805 - 1863)
Anna Johanna Norell (1810 - 1894)
Katarina Andrietta Norell (1816 - 1884)

Noteringar

I Bodin, Sigvard: "Gästgivarsläkt blev prästsläkt" i ALIR-anor 200:3 (medlemsblad för Forskarföreningen Alir, Söderhamn med omnejd), s. 4, anges följande om Hans Norell:
"I: Hans Norell var gift med Brita Magdalona (Lona) Hillberg född 1776 i Järvsö. I äktenskapet föddes 2 söner och 4 döttrar: Anders 1801 (I:1), Hans Erik 1805 (I:2), Elisabeth Christina 1799 (gift med kapellpredikanten i Nianfors Olof Stålberg), Brita Magdalona 1804, Anna Johanna 1810 och Catharina Andrietta 1816. Familjen tog dessutom fosterdottern Andrietta Christina Näslund född 1814 (---).
Hans drev gästgiveriet i Kungsgården liksom sin far. Det betecknades som snyggt och renligt med god mathållning, ja, det var som en oas i öknen, skriver en besökare 1809.
På grund av gästgiverirörelsen och tilltagande sjuklighet överlät han 1814 skötseln och avkastningen av halva hemmanet under åren 1814-1819 till drängen Olof Jonsson i Tygsta, Trönö. Ett omfattande kontrakt upprättades, där alla mellanhavanden noga redovisades. 1809 köpte han en gård i Daglysa, Trönö, efter avlidne skomakaren Jan Flyberg i okänt syfte. Strax före sin bortgång upprättade han ett testamente till förmån för sin hustru, som ensam skulle äga hans tullmjölkvarn i Norralaån. 'I sina välmakts dagar ganska aktad och verksam, mot slutet sjuklig.'
Efter Hans Norells död gifte Brita Lona om sig med drängen Olof (1793-1865) på gården. Han övertog skötseln av gästgiveriet och var även byvaktare från 1847. Han antog i samband med giftermålet namnet Norell."
---
I husförhörslängden 1816-1821 skrivs för Kungsgården nr 2 om åtta öresland [AI:2, uppsl. 164]:
[Överstruken:] Änkan Sara Elis. Sätergren (f. 1750, d. 1818-09-04). I kommentarskolumnen: "Befr.[iad]"
"Gästgif: Hans Norell" (f. 1771), byvaktare
Hu. Brita Lena Hillberg (f. 1776)
Son Anders (f. 1801-11-04), "B.[evärings]K.[arl]". I kommentarskolumnen tillagt: "Studerar."
Son Hans Erik (f. 1805-05-30). I kommentarskolumnen tillagt: "Studerar."
Dotter Elisabet Kristina (f. 1799-12-09)
Dotter Brita Magdalena (f. 1804-04-01). Tog nattvarden första gången 1819.
Dotter Anna Johanna (f. 1810-11-10)
Dotter Katarina Andrietta (f. 1816-05-03).
(Därefter följer tjänstefolket.)
---
I husförhörslängden 1822-1827 skrivs på uppslaget för Kungsgården nr 2 om åtta öresland [AI:3, uppsl. 204]:
[Överstruken:] Gästgivaren Hans Norell (f. 1771, "död d. 1 Nov. 1823 af Slag"). I kommentarskolumnen står: "I sina välmakts dagar ganska [dvs. mycket] aktad och ---ig [otydligt ord] mot slutet sjuklig".
Hu. [ändrat till "Enkefru"] Brita Lona Hillberg (f. 1776)
Son Anders (f. 1801-11-04), utflyttad "till Erstavik i Södermanland. Upland". I kommentarskolumnen står först en mycket otydlig notering, därefter "Bev.[ärings k.[arl", följt av "Student 1821." Enda noteringen för honom avser nattvardsgång den 25 mars 1822.
Son Hans Erik (f. 1805-05-30). I utflyttningskolumnen står en överstruken notering att han år 1824 flyttat till "Boll--[?]" Tog nattvarden första gången 1821. "Gymnasist: Student 1820"
Dotter Elisabet Kristina (f. 1799-12-09), utflyttad till Järvsö sn 1821, inflyttad från Järvsö 1825
Dotter Brita Magdalena (f. 1804-04-01), utflyttad till Tuna (dvs. Hälsingtuna sn) 182x (sista siffran otydlig), återinflyttad därifrån 1824. I utflyttningskolumnen står dessutom ett svårtytt ord. Inga noteringar om nattvardsgång och bevistade husförhör finns för henne år 1823.
Dotter Anna Johanna (f. 1810-11-10), tog nattvarden första gången 1826 [otydligt datum].
Dotter Katarina Andrietta (f. 1816-05-03)
Fosterdotter Andrietta ("Andreetta") Kristina [tillagt ovanför:] Näslund (f. 1814 i Järvsö sn, inflyttad från Järvsö 1827.


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1771 Födelse 1771-11-23 Kungsgården nr 2, Norrala sn, HÄL.  1)
1773 2 år Modern Kerstin Svensdotter dör 1773-11-25 Kungsgården nr 2, Norrala sn, HÄL 9).
1776 4 år Makan Brita Magdalena Hillberg Norell föds 1776-02-27 Öje, Järvsö sn, HÄL 8).
1798 Fadderskap 1798 Söderhamn, HÄL.  2)
~1798 Bokhållare omkring 1798.  3)
1798 26 år Vigsel Brita Magdalena Hillberg Norell 1798-10-04 Järvsö sn, HÄL.  8)
1798 27 år Fadern Hans Larsson Norell dör 1798-12-28 Kungsgården nr 2, Norrala sn, HÄL 10).
1799 27 år Arvsskifte 1799-01-03 Kungsgården nr 2, Norrala sn, HÄL.  4)
1799 28 år Dottern Elisabet Kristina Norell+ föds 1799-12-09 Kungsgården nr 2, Norrala sn, HÄL 11).
1801 29 år Sonen Anders Norell föds 1801-11-04 Kungsgården nr 2, Norrala sn, HÄL 12).
1804 32 år Dottern Brita Magdalena Norell+ föds 1804-04-01 Kungsgården nr 2, Norrala sn, HÄL 13).
1805 33 år Sonen Hans Erik ("Hampus") Norell föds 1805-05-30 Kungsgården nr 2, Norrala sn, HÄL 14).
1809 Jordtransaktion 1809 Daglösa, Trönö sn, HÄL.  5)
1810 38 år Dottern Anna Johanna Norell föds 1810-11-10 Kungsgården nr 2, Norrala sn, HÄL 15).
~1816 Bonde omkring 1816 Kungsgården nr 2, Norrala sn, HÄL.  6)
~1816 Bosatt omkring 1816 Kungsgården nr 2, Norrala sn, HÄL.  6)
1816 44 år Dottern Katarina Andrietta Norell föds 1816-05-03 Kungsgården nr 2, Norrala sn, HÄL 16).
<1823 Gästgivare till 1823-11-03 Kungsgården nr 2, Norrala sn, HÄL.  6)
1823 51 år Död 1823-11-03 Kungsgården nr 2, Norrala sn, HÄL.  7)

Källor

1)C:3, p. 323
  
2)Söderhamn C:1, födelsebok 1721-1800, Genline ID: 2233.28.104300
  
3)Se Vigsel
  
4)Bouppteckningar 1798-1800, nr 55, Norrala häradsrätt, Ala tingslag, Sydöstra Hälsinglands domsaga, Gävleborgs län, HLA
  
5)Bodin, Sigvard: "Gästgivarsläkt blev prästsläkt" i ALIR-anor 200:3 (medlemsblad för Forskarföreningen Alir, Söderhamn med omnejd), s. 4 (tillgänglig online: www.alir.se, september 2005)
  
6)AI:2, uppsl. 164
  
7)C:6
  
8)Min släkt. Järvsö. Släkthistorisk samling från Järvsö socken X 25 Gävleborgs län. Forskningsledare K. J. Nilson (Sthlm 1980), s. 31
  
9)C:3, p. 494
  
10)C:4, f. 121r
  
11)C:4, f. 40v
  
12)C:4, f. 43v
  
13)C:4, f. 49v
  
14)C:4, f. 52r
  
15)C:4, f. 65r
  
16)C:4, f. 79v