Personakt

Gabriel Wagner

Fänrik, länsman. Blev ca 77 år.

Född:beräknat 1675 Hannover, Tyskland 1)
Fänrik:1718 1)
Länsman:till 1722 Hille sn, GÄS 1)
Bosatt:omkring 1722 Norrala sn, HÄL 1)
Immigrerade:omkring 1722 Norrala sn, HÄL 1)
Länsman:från 1722 till 1752 Norrala sn, HÄL 1)
Omnämns:1725-01-10 Norrala sn, HÄL 2)I protokollet från prostvisitationen i Norrala pastorat 1725-01-10 står bl.a.: "När man frågade om Casus och Samwetsmåhl, så angafs Länssmannen Gabriel Wagner, at han tillika med sin Hustro altför länge sig afhållit ifrå then Helga Nattwardens begående. Man frågade effter Honom i Kyrkian; men som han allaredan war borta, kallades han til Prästegården fölljande dagen; Th·han sig infan och man honom förhålt huru förargel. för hela Församblingen och huru Siäla-äfwentyrl. för honom sielfwa en sådan försum(m)else och wårdslöshet wara månde. hälst han ingen särdeles orsak hade til at förbära, hwarföre han sat thet dyra Salighetsmedlet tilbaka. hwarigenom man finner sig nödtwungen til at anmäla thetta erendet för thet Högw: domCapitlet. Men emedan han betygade, en ängslan här öfwer, och Vtlofwade bättring; tilstadde man honom, at effter föregångit Catechismi förhör, och Gudel. beredelse, få blifwa vtaf thenna stora förmånen dehlacthig. Här [f. 40v] med icke försum(m)ades the åtwarningar, som et sådant måhl Kräfjer."
Fadderskap:1726 Nygården nr 1, Norrala sn, HÄL 3)"Länsman Wagner", utan angiven vistelseort, står 1726 som fadder till Johan (f. 1726-11-01), son till landbonden Nils Bertilsson och hu. Karin Ersdotter i Nygården nr 1.
Fadderskap:1726 Nygården nr 1, Norrala sn, HÄL 3)"Länssman Gabr: Wagner", utan angiven vistelseort, står 1726 som fadder till Elisabet (f. 1726-08-02), dotter till landbonden Hans Bengtsson och hu. Elisabet Johansdotter i Nygården nr 1.
Omnämns:1734-03-25 Norrala sn, HÄL 4)Protokollet från prostvisitationen i Norrala pastorat 1734-03-25 avslutas med följande kommentar: "Eljest berättade H.r Kyrkjoherden, at han hade något til at andraga, angående Lensman Gabriel Wagner; Men som grannarne intygade at Lensman för sin siukdom skull förmåtte icke kom(m)a til kyrkjan, så wille H.r Hyrkjoherden thet til lägligare tid upskiuta."
Omnämns:1738 5)Han omnämns i samband med hustruns begravning 1738 ("Lensmannens Gabriel Wagners hustru").
Fadderskap:1742 Ringa nr 7, Norrala sn, HÄL 6)"Lensman Gabr. Wagner med sin hustru", utan angiven vistelseort, står 1742 som faddrar till Anders (f. 1742-09-03), son till Lars Andersson och Karin Olsdotter i Ringa nr 7.
Fadderskap:1743 Ale nr 2, Norrala sn, HÄL 7)"Lensman Gabr. Wagner" och hans ej namngivna hustru, utan angiven vistelseort, står 1743 som faddrar till Erik (f. 1743-02-21), son till bonden Jon Olsson och Brita Ersdotter i Ale nr 2.
Fadderskap:1747 Ringa nr sub 7, Norrala sn, HÄL 8)"Lensm. Gabr. Wagner [och] hustru Barbro", utan angiven vistelseort, står 1747 som faddrar till Sara (f. 1747-06-14), dotter till Jon Andersson och Sigrid Olsdotter i Ringa nr sub 7.
Fadderskap:1750 Hamre+, Norrala sn, HÄL 9)"Lensman Gabriel Wagner och hans hustru", utan angiven vistelseort, står 1750 som faddrar till Margta (f. 1750-06-04), dotter till båtsmannen Erik Jakobsson Flygare och hu. Kerstin Olsdotter Åman. Födelsenotisen är införd på uppslaget för "Cronobåtsman för 14 Rotan, Hambre och Ingsta."
Död:1752-05-10 Norrala sn, HÄL 10)Dödsnotisen på sidan för avlidna bland "Länsemanni" [sic] lyder: "1752 d. 10 Maji, eller Pingest morgon dödde Lensman Gabriel Wagner. Barnfödd i Hanover, antog krigstjenst i Swerje 1708, blef fendrick när Armén gick åt Norje 1718, wid hemresan kylde sina fötter, måste taga afsked, och wardt först Lensman i Hille, och sedan Lensman här 1722, och stod manl. för den syslan 20 års tid har sedan legat mycket siuk för sina förkylda lem(m)ar skull under Norjes resan. Begge församlingarna wårdat sig årl. wackert om hans uppehälle; ganska tol. under sitt kors och wäntat med bön och glädje effter en sal. förlossning; warit gift 2 resor. Begrofs d. 13 Maji el.r 4.de dag Pingst om afton. 77 År gam(m)al. Undfick 1753 dubbel fendrichs pension af krigs Collegio, och emedan han war afliden fick änkan njuta halfparten deraf, 150 D.r kopp.mt i begrafnings omkostnad, då hon lemnade deraf Testament til kyrkan 9 D.r kopp.mt."

Familj med Barbro Persdotter Wagner (~1698 - 1766)

Vigsel:1738-12-26 Norrala sn, HÄL 11)Vigselnotisen i avdelningen för båtsmansfolk och övriga lyder: "1738 den 26 Dec. gifte sig Länsman Gabriel Wagner senare gången med Änkan, hustru Barbro Pädersdotter ifrån Ringa."

Familj med N.N. Holm+ (1670 - 1738)

Vigsel: 12)Äktenskapet är belagt genom begravningsnotisen för henne.

Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
~1675 Födelse beräknat 1675 Hannover, Tyskland.  1)
~1698 Makan Barbro Persdotter Wagner föds beräknat 1698 Ringa nr 7+, Norrala sn, HÄL 1).
1718 Fänrik 1718.  1)
<1722 Länsman till 1722 Hille sn, GÄS.  1)
~1722 Bosatt omkring 1722 Norrala sn, HÄL.  1)
~1722 Immigration omkring 1722 Norrala sn, HÄL.  1)
>1722 Länsman från 1722 till 1752 Norrala sn, HÄL.  1)
1725 Omnämns 1725-01-10 Norrala sn, HÄL.  2)
1726 Fadderskap 1726 Nygården nr 1, Norrala sn, HÄL.  3)
1726 Fadderskap 1726 Nygården nr 1, Norrala sn, HÄL.  3)
1734 Omnämns 1734-03-25 Norrala sn, HÄL.  4)
1738 Makan N.N. Holm+ dör 1738 Norrala sn, HÄL 13).
1738 Omnämns 1738.  5)
1738 Vigsel Barbro Persdotter Wagner 1738-12-26 Norrala sn, HÄL.  11)
1742 Fadderskap 1742 Ringa nr 7, Norrala sn, HÄL.  6)
1743 Fadderskap 1743 Ale nr 2, Norrala sn, HÄL.  7)
1747 Fadderskap 1747 Ringa nr sub 7, Norrala sn, HÄL.  8)
1750 Fadderskap 1750 Hamre+, Norrala sn, HÄL.  9)
1752 Död 1752-05-10 Norrala sn, HÄL.  10)

Källor

1)Se Död
  
2)LI:1, f. 40r, 40v
  
3)C:2, uppsl. 2
  
4)LI:1, f. 56r
  
5)C:2, f. 167r
  
6)C:3, p. 316
  
7)C:3, p. 154
  
8)C:3, p. 317
  
9)C:3, p. 386
  
10)C:3, p. 503
  
11)C:2, f. 170v
  
12)C:1, f. 167r
  
13)Se Begravning