Personakt Antavla

Barbro Persdotter Wagner

Blev ca 68 år.

Far:IX:127 Per [!] Simonsson
Mor:Brita [!] Jakobsdotter (~1658 - 1737)

Född:beräknat 1698 Ringa nr 7+, Norrala sn, HÄL 1)Födelseåret är baserat på åldersuppgiften i dödsnotisen. Födelsenotisen saknas i ministerialboken C:1 för Norrala vilken emellertid är ofullständigt förd. Att hon är född i Ringa nr 7 indikeras av att hon testamenterar sin egendom till sin systerson Jon Andersson i Ringa (nr sub 7, nyligen utbruten) och därför måste vara syster till dennes mor Sara Persdotter, född i hemmanet. (Se Bouppteckning.) Hon står också som fadder till Sara Persdotters son Lars Anderssons' son Anders, född i Ringa nr 7 1742.
Fadderskap:1717 Ringa nr 7, Norrala sn, HÄL 2)Hon är sannolikt identisk med den Barbro Persdotter - utan angiven vistelseort - som 1717 står som ungfadder till Per (f. 1717-07-28), son till bonden Anders Larsson och hu. Sara Persdotter i Ringa nr 7.
Utomäktenskaplig förbindelse:1720 3)Den utomäktenskapliga dottern Ingrid föddes 1720-10-22.
Bosatt:till 1734 Ringa, Norrala sn, HÄL 4)Till den utomäktenskapliga dottern Ingrids dop 1720 väljer hon också som reguljära faddrar två bondpar i just Ringa.
Bosatt:före 1738 Kattön (Svarven), Norrala sn, HÄL 1)
Bosatt:till 1738-12-26 Ringa, Norrala sn, HÄL 4)
Fadderskap:1742 Ringa nr 7, Norrala sn, HÄL 5)"Lensman Gabr. Wagner med sin hustru", utan angiven vistelseort, står 1742 som faddrar till Anders (f. 1742-09-03), son till Lars Andersson och Karin Olsdotter i Ringa nr 7.
Fadderskap:1743 Ale nr 2, Norrala sn, HÄL 6)"Lensman Gabr. Wagner" och hans ej namngivna hustru, utan angiven vistelseort, står 1743 som faddrar till Erik (f. 1743-02-21), son till bonden Jon Olsson och Brita Ersdotter i Ale nr 2.
Fadderskap:1747 Ringa nr sub 7, Norrala sn, HÄL 7)"Lensm. Gabr. Wagner [och] hustru Barbro", utan angiven vistelseort, står 1747 som faddrar till Sara (f. 1747-06-14), dotter till Jon Andersson och Sigrid Olsdotter i Ringa nr sub 7.
Fadderskap:1750 Hamre+, Norrala sn, HÄL 8)"Lensman Gabriel Wagner och hans hustru", utan angiven vistelseort, står 1750 som faddrar till Margta (f. 1750-06-04), dotter till båtsmannen Erik Jakobsson Flygare och hu. Kerstin Olsdotter Åman. Födelsenotisen är införd på uppslaget för "Cronobåtsman för 14 Rotan, Hambre och Ingsta."
Bosatt:omkring 1754 Ale, Norrala sn, HÄL 9)
Död:1766-03-06 Norrala sn, HÄL 10)Dödsnotisen på sidan för döda bland "Länsemanni" [sic] lyder: "1766 d. 6 Martii dödde Lensman Wagners Änka Hustru Barbro Pärsdotter, begrafdes d. 16. Skickade sig alt wäl emot sin man och lefwat sedan i stillhet, Ärl. och Christel. fast hon ung försåg sig med lägersmål af en Westerbotnings Soldat wid pass 1714 då det regemente låg här öf.r wintren inqvarterat. War gift några år med g. [dvs. gamle] Knijn på Kattön före än Lensman tog henne. Siuk i hela kroppen i 7 dygn. Åldren 68 År."
Bouppteckning:1766-09-06 Norrala sn, HÄL 11)Bouppteckningen inleds: "Åhr 1766 d. 6 Septembr. upteknades och wärderades all qwarlåtenskapen efter Afledne Fendricken och Länsmannen Gabriel Wagners Enka, Hustru Barbro PehrsDotter Wagner, hwilken ägendom hon år 1762 d. 22 Aug. testementerat til sin Systers son, Jon Andersson i Ringa." Undertecknande bytesdeltagare är Jon Andersson i Ringa.

Familj med Anders Andersson

Barn:
Ingrid Andersdotter+ (1720 - )

Familj med Anders [!] Andersson Liten (Kni) (~1661 - 1736)

Vigsel:1734-10-13 Kattön (Svarven), Norrala sn, HÄL 12)Vigselnotisen i avdelningen för båtsmansfolk och övriga lyder: "Anders Anderson på Kattön gifte sig andra gången med Barbo [sic] Pärsdotter i Ringa, som af en Wästerbotnings Soldat under thes inquartering begått lägersmåhl. __ 1734 Oct. 13."

Familj med Gabriel Wagner (~1675 - 1752)

Vigsel:1738-12-26 Norrala sn, HÄL 12)Vigselnotisen i avdelningen för båtsmansfolk och övriga lyder: "1738 den 26 Dec. gifte sig Länsman Gabriel Wagner senare gången med Änkan, hustru Barbro Pädersdotter ifrån Ringa."

Noteringar

Hon är troligen identisk med den Barbro Persdotter som tillsammans med sin make Jöns Olsson i Ringa står som faddrar i Ringa nr 8 1726 och 1727 [C:2, uppsl. 89] (Jöns saknas i död- och begravningsboken.)
---
I husförhörslängden 1754, förhöret i "Ali Rotan" den 6 februari, skrivs bland husfolket efter bönderna i Ale "Enkan. Hust Barbro _ absens [dvs. frånvarande]", 56 år gammal. [AI:1, 1754, p. 3]


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
~1698 Födelse beräknat 1698 Ringa nr 7+, Norrala sn, HÄL.  1)
1701 Brodern Mickel Persson+ föds 1701-01-11 Ringa nr 7, Norrala sn, HÄL 13).
1703 Systern Anna Persdotter+ föds 1703-03-25 Ringa nr 7, Norrala sn, HÄL 14).
1717 Fadderskap 1717 Ringa nr 7, Norrala sn, HÄL.  2)
1720 Utomäktenskaplig förbindelse 1720.  3)
1720 Dottern Ingrid Andersdotter+ föds 1720-10-11 Ringa+, Norrala sn, HÄL 3).
<1734 Bosatt till 1734 Ringa, Norrala sn, HÄL.  4)
1734 Vigsel Anders [!] Andersson Liten (Kni) 1734-10-13 Kattön (Svarven), Norrala sn, HÄL.  12)
1736 Maken Anders [!] Andersson Liten (Kni) dör 1736-12-26 Kattön (Svarven), Norrala sn, HÄL 15).
1737 Modern Brita [!] Jakobsdotter dör 1737 Ringa, Norrala sn, HÄL 15).
<1738 Bosatt före 1738 Kattön (Svarven), Norrala sn, HÄL.  1)
<1738 Bosatt till 1738-12-26 Ringa, Norrala sn, HÄL.  4)
1738 Vigsel Gabriel Wagner 1738-12-26 Norrala sn, HÄL.  12)
1742 Fadderskap 1742 Ringa nr 7, Norrala sn, HÄL.  5)
1743 Fadderskap 1743 Ale nr 2, Norrala sn, HÄL.  6)
1747 Fadderskap 1747 Ringa nr sub 7, Norrala sn, HÄL.  7)
1750 Fadderskap 1750 Hamre+, Norrala sn, HÄL.  8)
1752 Maken Gabriel Wagner dör 1752-05-10 Norrala sn, HÄL 10).
~1754 Bosatt omkring 1754 Ale, Norrala sn, HÄL.  9)
1760 Systern Kerstin Persdotter dör 1760-07-13 Svarven nr 2 ("Heden nr 1"), Norrala sn, HÄL 16).
1766 Död 1766-03-06 Norrala sn, HÄL.  10)
1766 Bouppteckning 1766-09-06 Norrala sn, HÄL.  11)

Källor

1)Se Död
  
2)C:2, uppsl. 87
  
3)C:2, uppsl. 110
  
4)Se Vigsel
  
5)C:3, p. 316
  
6)C:3, p. 154
  
7)C:3, p. 317
  
8)C:3, p. 386
  
9)AI:1
  
10)C:3, p. 503
  
11)Bouppteckningar 1765-1767, nr 54, Norrala häradsrätt, Ala tingslag, Sydöstra Hälsinglands domsaga, Gävleborgs län, HLA
  
12)C:2, f. 170v
  
13)C:1, f. 78v
  
14)C:1, f. 103v
  
15)Se Begravning
  
16)C:3, p. 513