Personakt Antavla

Anders Jonsson

Husman, landbonde, bonde.

Far:Jon Svensson (1724 - 1769)
Mor:Anna Larsdotter (1722 - 1797)

Född:1757-09-26 Borg nr sub 1, Norrala sn, HÄL 1)Födelsenotisen för "Anders" är införd på den andra hälften av uppslaget för födda i "Borg N.o 1.", dvs. den del som får benämningen nr sub 1. (Den första hälften är reserverad för landbondefamiljen på Borg nr 1.) Föräldrar: Åbon Jon Svensson och hu. Anna Larsdotter. Faddrar: Hans Hansson och hu. Karin Johansdotter i Borg; Anders Larsson och hu. Anna Olsdotter i Berge, Trönö sn ("i Berge och Tröne"). Drängfadder Olof Persson i Borg, pigan Kerstin Persdotter i Borg.
Bosatt:omkring 1786 Borg, Norrala sn, HÄL 2)
Bonde:från 1786 till 1792 Remsta nr 2, Norrala sn, HÄL 3)
Bosatt:från 1786 till 1792 Remsta nr 2, Norrala sn, HÄL 4)Intervallet är beräknat utifrån att Anders Jonsson enligt den refererade överenskommelsen 1786 ska överta Remsta nr 2 och bruka det i sju år, tills framlidne Lars Erssons barn blivit tillräckligt stora.
Bosatt:omkring 1794 Remsta, Norrala sn, HÄL 5)
Husman:omkring 1796 Remsta, Norrala sn, HÄL 6)I samband med sonen Anders' födelse 1796 tituleras han husman ("Husm.").
Bosatt:omkring 1803 Borg nr sub sub 1, Norrala sn, HÄLI samband med sonen Pers födelse 1803 anges han som landbonde i Borg. [C:4, f. 48v]
Landbonde:omkring 1803 Borg nr sub sub 1, Norrala sn, HÄL 3)
Arvsskifte:1804-06-18 Remsta nr 2, Norrala sn, HÄL 7)Arvsskiftet efter svärmodern Gölin Jonsdotter hålls i Remsta den 18 juni 1804; då deltar dottern Brita och hennes make, landbonden Anders Jonsson i Borg. Se utdrag ur bouppteckningen i Gölins personakt.
Bonde:omkring 1810 Borg nr sub sub 1, Norrala sn, HÄL 8)Anders Larsson skriver om sin gård Borg 1:7 ("Sven Jons"): "I slutet av 1700-talet är det en Ulrika Robsam, kyrkoherde Grans änka, som står som ägare av detta hemman. Omkring år 1810 köptes det av Anders Jonsson född 1757 och hustru Brita Larsdotter. Deras son Lars Andersson född 1787, gift med Sara Ersdotter, övertog halva fastigheten eller 4 öresland. (Den andra halvan fick brodern Erik Andersson som flyttade till nuvarande Torvalds. Sedan har ägarna varit:
Sonen Anders Larsson född 1817 var nämndeman, gift med Lisa Larsdotter född 1833 i Varberg.
Dottern Anna Andersdotter född 1859, gift med Sven Jonsson född 1857 i Kohlstad. Gården har ända tills senare tid kallats 'Sven Jons' efter honom.
Dottern Elida Svensson född 1891, gift med Lars Johansson född 1890 i Borg 4:2. Han var trädgårdsmästare. Elida och Lars Johansson fick ej några barn."
 
Sockenstämma:1813-06-10 Norrala sn, HÄL 9)Gösta Berglöw uppger i sin historik: "Några notiser tagna ur Norrala sockenstämmoprotokoll: (---) 10 juni 1813. Anders Jonsson i Borg nr ss1, är utsedd av sockenstämman, med flera av socknens förtroendemän, att resa till Gävle för inköp av en kyrkorgel."
Jordtransaktion:1823-04-21 Borg nr sub sub 1, Norrala sn, HÄL 10)Se utdrag i Noteringar.
Död:

Familj med Brita Larsdotter (1760 - )

Vigsel:1786-11-05 Norrala sn, HÄL 11)Vigselnotisen med datumet den 5 november 1786 lyder: "And. Jonsson i Borg och Bonddot. Brita Larsdott. i Remsta __ 2-- [resten av åldersuppgiften oläslig p.g.a. skadad marginal]".

Barn:
Lars Andersson (1787 - )
Anna Andersdotter+ (1790 - )
Jon Andersson+ (1792 - )
Erik Andersson (1794 - 1866)
Anders Andersson (1796 - )
Britta Andersdotter (1799 - 1835)
Per Andersson+ (1803 - )

Noteringar

Identifieringen med Anders Jonsson i Borg 1786 och den Anders Jonsson som föds 1757 i Borg nr 1 baseras på att det är den ende med detta namn som fötts i byn och att han som faddrar till sonen Erik väljer bondparet från Källene nr 1, varifrån Anders född 1757 stammade. Han och familjen nämns inte i husförhörslängden 1816-21 under Remsta.
---
I den antavla för Pehr Olsson-Rosén i Järvsö som med all sannolikhet upprättats av framlidne Anders Olof Nilsson i Edvik ingår följande sammanställning över Borg nr sub sub 1:
"Nämnda hemman ägdes i slutet av 1700- och början av 1800-talet av 'Enkefru prostinnan' Ulrika Gran född Robsahm, änka efter [blankt] Gran kyrkoherde i Söderhamn ? ?.
Borg nr 1 om 24 öresl. 14 penningland gick länge under benämningen Doctor Djurbergs hemman. En Doktor Diurberg ifrån Söderhamn ägde hemmanet i hela slutet av 1600- och början av 1700-talet. Det var i hans släkts ägo under hela 1700-talet och ett stycke inpå 1800-talet. Prosten O. Edenlöf i Litslena som förmodligen var en ättling i rätt nedstigande led till dr Djurberg var den siste ägaren av dr Di[u]rbergs släkt[.] Av Borg nr 1 om 8 öresl. 14 pgld. Denna hemmansdel övergick i ny släkt år 1833.
Borg nr sub 1. Siste ägare av Dr Diurbergs släkt ?var Daniel Qvist-Andersson inspector vid Tunabergs Kopparverk. Han försålde nämnda hemman om 8 öresland den 14 Nov. 1781, för 305 Rdr 26 skill. 8 runst. till bonden Olof Hansson bördig från Medelpad. Nämnda köp avslutadesx [sic] den 4 Jan. 1788. 1:sta uppbudet fick Olof Hansson den 22 October 1789.
Borg nr sub sub 1. siste ägare av Dr Diurbergs släkt ? var ovannämnda Fru Ulrica Gran. Hon eller hennes arvingar försålde det i början av 1800-talet till Anders Jonsson och hans hustru Brita Larsdotter.
D.3 [signum syftande på antavlan] ANDERS JONSSON född 26/9 1757 i Borg, död 23/8 1840.. Gift nov. 5 1786 med
D.4 BRITA LARSDOTTER född 22/7 1760, dpt 25/7.? f. [sic] 25/10 1760 ?, död ../....: /Brita Larsdr var född i Remsta nr 2./
BARN:
L a r s född 25/10 1787 i Remsta. Delade h.t m. sin broder Eric.
E r i c född 8/10 1794 i Remsta. Delade h:5 m. s. br. Lars, och utflyttade.
A n d e r s född 22/6 1796 i Remsta. Utv. till U.S.A. ?
B r i t a född 21/8 1799 i Remsta. bl. gift med bond. Pehr Olsson i Ale nr 1 f. 1797 d. 1835. Se Ale nr 1 ell. C.1. och C.2. [syftar på signa i antavlan]
L e n a född 15/2 1807 i Borg.
J o n a s A n d e r s s o n, född 8/2 1792. Bonde å Hamre nr 1.
Anders Jonsson var född å Borg nr 1, och son till landbonden Jon Svensson född 1729 [därefter med penna tillagt frågetecken och året 1724] i october och hans Anna Larsdotter född 30/11 1722. De sistn. barn voro: S a r a född 30/1 1748. L a r s född 17/2 1750. S v e n född 1753 död 1758. och Ann d e r s [sic] född 26/9 1757.
Anders Jonsson bosatte sig efter sitt giftermål i Remsta och var där bosatt till i början av 1800-talet. År 1787 [därefter med penna tillagt frågetecken och året 1784] den 13 febr. dog hans svärfader hemmansäg. Lars Ersson i Remsta nr 2. Svågern Erik Larsson född den 29/5 1769 var då för ung att överta hemmanet. Det blev nu överenskommet emellan Anders Jonsson och Erik Larsson och hans syskon att 'Anders Jonsson och hans hustru Brita Larsdotter skulle uti Sju års tid innehafva och bruka hemmanet /6 öresland 5 penningl./ men efter samma tids förlopp afträda det till Erick Larsson emot det Anders och hans hustru Brita Larsdotter fingo några förmåner vid hemmanet, undantagne.' År 1797 har Erik Larsson övertagit hemmanet. Anders Jonsson stannade ännu några år i Remsta, som husman, men år 1807 är han med sin familj bosatt i Borg och då ägare ? till Borg nr sub sub 1 om 8 öresland det han då? inköpt av Fru Ulrika Gran eller hennes arvingar.
Den 21 april 1823 upplåter och försäljer Anders Jonsson sitt hemman Borg nr sub. sub. 1. om åtta öresland till sina båda söner Lars Andersson och Erik Andersson för Åtta hundrade Riksdaler Banco. Lars Andersson och Erik Andersson dela sedan hemmanet varvid Erik utflyttar till ny plats och uppför ny bostadsgård under det att Lars blir kvar på hemgården. Tredje uppbudet å nämnda köp blir meddelat den 3 Dec. 1824.
Anders Jonsson och Brita Larsdotter undantager dessutom förmåner, förbehåller till husrum 'framkammaren och barnstuvan vid gården samt till föda två tunnor råg, fyra tunnor korn, ett lisp smör ett lisp. kött, ett lisp. ost årligen Ett stop mjölk om dagen, två marker ull om året, ochh [sic] trädgården så länge vi lever, jämte nödiga slitkläder samt vedbrand att taga i vedlidret av hemmansåboen och tillika utså fyra fjärdingar potatis på åkerstycket nedan om eller vid ladan, men skulle vi finna oss nögde att vara i samma brödlag med någondera så försvinner fyra tunnor säd, allt kött, smör, ost och mjölk och det övriga utbekommas som ofvanföre finnes vara antecknat. Beträffande vår syster Anna skall få tillöking uti Lopmyran ?tre mål jord att uppodla i sin och sin blivande mans livstid innehava, det deras barn av den föreskrivna jorden sex mål uti sin tid behålla att sålunda vara överenskommet det bestyrkes av våra namns underskrifter som skedde i Norrala och Borg den 7 april 1824.'
Anders Jonsson Lars Andersson Erik Andersson"


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1757 Födelse 1757-09-26 Borg nr sub 1, Norrala sn, HÄL.  1)
1758 5 mån Brodern Sven Jonsson+ dör 1758-03-14 Borg nr sub 1, Norrala sn, HÄL 1).
1760 2 år Makan Brita Larsdotter föds 1760-07-22 Remsta nr 2, Norrala sn, HÄL 12).
1764 6 år Systern Anna Jonsdotter föds 1764-08-13 Källene nr 1, Norrala sn, HÄL 13).
1769 11 år Fadern Jon Svensson dör 1769-03-15 Norrala sn, HÄL 14).
~1786 Bosatt omkring 1786 Borg, Norrala sn, HÄL.  2)
>1786 Bonde från 1786 till 1792 Remsta nr 2, Norrala sn, HÄL.  3)
>1786 Bosatt från 1786 till 1792 Remsta nr 2, Norrala sn, HÄL.  4)
1786 29 år Vigsel Brita Larsdotter 1786-11-05 Norrala sn, HÄL.  11)
1787 30 år Sonen Lars Andersson föds 1787-10-25 Remsta nr 2, Norrala sn, HÄL 15).
1790 32 år Dottern Anna Andersdotter+ föds 1790-02-22 Remsta nr 2+, Norrala sn, HÄL 16).
1792 34 år Sonen Jon Andersson+ föds 1792-02-03 Remsta, Norrala sn, HÄL 17).
~1794 Bosatt omkring 1794 Remsta, Norrala sn, HÄL.  5)
1794 36 år Sonen Erik Andersson föds 1794-01-08 Remsta, Norrala sn, HÄL 18).
~1796 Husman omkring 1796 Remsta, Norrala sn, HÄL.  6)
1796 38 år Sonen Anders Andersson föds 1796-06-22 Remsta, Norrala sn, HÄL 6).
1797 39 år Modern Anna Larsdotter dör 1797-08-20 Hamre, Norrala sn, HÄL 19).
1799 41 år Dottern Britta Andersdotter föds 1799-08-21 Remsta.
~1803 Bosatt omkring 1803 Borg nr sub sub 1, Norrala sn, HÄL.
~1803 Landbonde omkring 1803 Borg nr sub sub 1, Norrala sn, HÄL.  3)
1803 46 år Sonen Per Andersson+ föds 1803-12-05 Borg nr sub sub 1, Norrala sn, HÄL 20).
1804 46 år Arvsskifte 1804-06-18 Remsta nr 2, Norrala sn, HÄL.  7)
~1810 Bonde omkring 1810 Borg nr sub sub 1, Norrala sn, HÄL.  8)
1813 55 år Sockenstämma 1813-06-10 Norrala sn, HÄL.  9)
1815 57 år Systern Sara Jonsdotter dör 1815-03-30 Kolsta nr 4, Norrala sn, HÄL 21).
1820 62 år Brodern Lars Jonsson dör 1820-04-22 Åkre, Norrala sn, HÄL 22).
1823 65 år Jordtransaktion 1823-04-21 Borg nr sub sub 1, Norrala sn, HÄL.  10)
1835 78 år Dottern Britta Andersdotter dör 1835-12-26 Ale 1.
1866 108 år Sonen Erik Andersson dör 1866-07-12 Borg nr sub sub sub 1, Norrala sn, HÄL 23).

Källor

1)C:3, p. 265
  
2)Se Vigsel
  
3)Se Bosatt
  
4)Nilsson, Anders Olov, i Edvik, Norrala: maskinskriven släktsammanställning för Per Ohlsson-Rosén, Hälsinglands museums arkiv, Hudiksvall
  
5)Jämför barnens födelsenotiser
  
6)C:4, f. 32r
  
7)Bouppteckningar 1801-1804, nr 202, Norrala häradsrätt, Ala tingslag, Sydöstra Hälsinglands domsaga, Gävleborgs län, HLA
  
8)Borg. Byn vid vägen. Dokumentation över byn Borg utförd av Borg-cirkeln från den 31/7 1979--31/11 1983 (xeroxkopierat kompendium, 1983), s. 20
  
9)Borg. Byn vid vägen. Dokumentation över byn Borg utförd av Borg-cirkeln från den 31/7 1979--31/11 1983 (xeroxkopierat kompendium, 1983), s. 11
  
10)Nilsson, Anders Olof i Edvik, Norrala: Maskinskriven antavla för Pehr Olsson-Rosén, d. 1950, i Järvsö. G. Rodenstams arkiv, Hälsinglands museum
  
11)C:4, f. 99r
  
12)C:3, p. 168
  
13)C:3, p. 275
  
14)C:3, p. 473
  
15)C:4, f. 17v
  
16)C:4, f. 21r
  
17)C:4, f. 23v
  
18)C:4, f. 27v
  
19)C:4, f. 120v
  
20)C:4, f. 48v, Genline ID: 700.16.23100
  
21)C:4, f. 137r
  
22)C:4, f. 143r
  
23)AI:7, uppsl. 210