Personakt Antavla

Jon [!] Eliasson Staka

Skomakardräng, fördubblingsbåtsman. Blev ca 30 år.

Far:VIII:7 Elias Jonsson
Mor:VIII:8 N.N. (- 1747)

Född:beräknat 1713 Söderhamn, HÄL 1)Att han är bror till båtsmanshustrun Karin Eliasdotter i Norrala indikeras av att han liksom hon anges vara född i Söderhamn, det för bygden unika patronymikonet, och att de står som faddrar till varandras barn.
Tjänstedräng:omkring 1730 Arklo nr 1, Norrala sn, HÄL 2)Han anges i fadderskapsnotisen 1730 vara bosatt i Arklo, som vid denna tid bestod av ett enda hemman. Eftersom han inte har någon belagd koppling till familjen där var han kanske tjänstedräng.
Fadderskap:1730 Arklo nr 1, Norrala sn, HÄL 3)"Jonas Eliaeson i Arklo" står 1730 som ungfadder till Lars (f. 1730-11-27), son till Erik Larsson och Brita Jonsdotter i Arklo nr 1.
Fadderskap:1734 Snarböle nr 1, Norrala sn, HÄL 4)"Jon Elison i Berje" står 1734 som ungfadder till Brita (f. 1734-10-27), dotter till Erik Andersson och Elisabet Jonsdotter i Snarböle nr 1.
Fadderskap:1736 Svartvik, Norrala sn, HÄL 5)Jon Eliasson ("Elisson") i Berge står 1736 som ungfadder till Elisabet (f. 1736-10-12), dotter till Olof Olsson Ström och Sara Ersdotter i Svartvik.
Fadderskap:1737 Arklo+, Norrala sn, HÄL 6)"Jonas Elison ibdm" [dvs. därstädes, syftande på byn Berge som nämns direkt ovanför] står 1737 som ungfadder till Elias (f. 1737-10-06?), son till båtsman Per Fisk och hu. Gertrud Eliasdotter, utan angiven vistelseort i socknen.
Bosatt:omkring 1737 Berge, Norrala sn, HÄL 7)
Omnämns:1738 8)Han omnämns i samband med begravningen av hans dödfödda barn 1738 ("Jon Elisons barn i Berge"). Notisen är införd i avdelningen för båtsmansfolk och övriga; Jon var därför antagligen kronobåtsman eller husman.
Bosatt:omkring 1740 Ringa, Norrala sn, HÄL 5)I samband med sonen Elias födelse 1740 anges Jon Eliasson vara skomakare i Ringa.
Skomakardräng:omkring 1740 Ringa, Norrala sn, HÄL 5)I avdelningen för födda, på sidan för "Gift lejofolks barn", skrivs "Skomakardrängen Jon Elisson Brita Jonsdotter", utan angiven vistelseort, i samband med sonens födelse 1740. [C:3, p. 393] I dubblettfödelsenotisen i den föregående ministerialboken anges de emellertid vara bosatta i Ringa (Jon tituleras då "skomakaren"). [C:2, uppsl. 96]. (När sonen Elias föds 1741 skrivs födelsenotisen in på uppslaget med rubriken "skomakare". Dennes föräldrar anges då vara "Skomakardrängen Jon Elison och hustru Brita", utan angiven vistelseort. [C:3, p. 355])
Fördubblingsbåtsman:från 1742 till 1743 Båtsmansrote 117 (omfattade 1737 Styvje nr 2, Styvje nr 3, Styvje nr 4, Styvje nr 5, Styvje nr 6;), Norrala sn, HÄL 1)Staka användes som tillnamn för fördubblingsbåtsmännen i den elfte roten.
Bosatt:från 1742 till 1743 Styvje, Norrala sn, HÄL 1)
Död:1743-07-29 Stockholm 9)Dödsnotisen i avdelningen för avlidna bland båtsmansfolket lyder: "15. 1743 [sic] d. 9 Octob [rättat från: "Sept."] gordes tacksäjelse efter Båtsman i Styfwe Jonas Elison Staka, som d. 29 Julii nyss förnekne [sic] dödde af rödsoten i Stockholm, född i Söderhamn, war tilförne Skomakardräng men måste bli båtsman förl. wåhr. lefuat mycket sachtmodel. och wackert här i församl. och likaledes med sin Hustru i 6 År. Åldren 30 1/2 År."
Omnämns:1754 10)Han nämns i samband med att hans änka och son skrivs i Styvje i husförhörslängden 1754, förhör den 14 februari ("Jon Eliesons Enka Hust: Brita").

Familj med Brita Jonsdotter (1710 - 1781)

Vigsel:1737-11-13 Berge, Norrala sn, HÄL 11)Vigselnotisen i avdelningen för båtsmansfolk och övriga lyder: "1737 d. 13 Novemb. samwigdes Skomakardrängen ärl. och Skickel. Jon Elison i Berge med ärl. och Sedesam(m)a pigan Brita Jonsdotter, som haft förr sitt tilhåll i Arbro, warifrån hon hade wacker attest. född 1710 i Aug. uti Regnsiö och Biörtomta, fadren Soldat, som dödde i fält 1710, kallad Jon Nilsson Engman, född i Arbro, och hans hustru i Trönhamre."

Barn:
(Dödfött Barn) (1738 - 1738)
Elias Jonsson+ (1740 - 1740)
Jon [!] Jonsson Eliasson (1741 - 1800)

Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
~1713 Födelse beräknat 1713 Söderhamn, HÄL.  1)
~1730 Tjänstedräng omkring 1730 Arklo nr 1, Norrala sn, HÄL.  2)
1730 Fadderskap 1730 Arklo nr 1, Norrala sn, HÄL.  3)
1734 Fadderskap 1734 Snarböle nr 1, Norrala sn, HÄL.  4)
1736 Fadderskap 1736 Svartvik, Norrala sn, HÄL.  5)
1737 Fadderskap 1737 Arklo+, Norrala sn, HÄL.  6)
~1737 Bosatt omkring 1737 Berge, Norrala sn, HÄL.  7)
1737 Vigsel Brita Jonsdotter 1737-11-13 Berge, Norrala sn, HÄL.  11)
1738 Omnämns 1738.  8)
1738 Sonen (Dödfött Barn) föds 1738 Berge, Norrala sn, HÄL 12).
1738 Sonen (Dödfött Barn) dör 1738 Berge, Norrala sn, HÄL 12).
~1740 Bosatt omkring 1740 Ringa, Norrala sn, HÄL.  5)
~1740 Skomakardräng omkring 1740 Ringa, Norrala sn, HÄL.  5)
1740 Sonen Elias Jonsson+ föds 1740-07-04 Ringa, Norrala sn, HÄL 13).
1740 Sonen Elias Jonsson+ dör 1740-08-21 Ringa, Norrala sn, HÄL 13).
1741 Sonen Jon [!] Jonsson Eliasson föds 1741-11-28 Ringa+, Norrala sn, HÄL 14).
>1742 Fördubblingsbåtsman från 1742 till 1743 Båtsmansrote 117 (omfattade 1737 Styvje nr 2, Styvje nr 3, Styvje nr 4, Styvje nr 5, Styvje nr 6;), Norrala sn, HÄL.  1)
>1742 Bosatt från 1742 till 1743 Styvje, Norrala sn, HÄL.  1)
1743 Död 1743-07-29 Stockholm.  9)
1754 Omnämns 1754.  10)

Källor

1)Se Död
  
2)Baserat på indicier
  
3)C:2, uppsl. 23
  
4)C:2, uppsl. 22
  
5)C:2, uppsl. 96
  
6)C:2, uppsl. 107
  
7)Se Vigsel
  
8)C:2, f. 167r
  
9)C:3, p. 509
  
10)AI:1, 1754, p. 19
  
11)C:2, f. 170v
  
12)Se Begravning
  
13)C:3, p. 393
  
14)C:3, p. 355