Personakt Antavla

Jon [!] Jonsson Eliasson

Tjänstedräng, husman. Blev 58 år.

Far:Jon [!] Eliasson Staka (~1713 - 1743)
Mor:Brita Jonsdotter (1710 - 1781)

Född:1741-11-28 Ringa+, Norrala sn, HÄL 1)Födelsenotisen för "Jonas" är införd på uppslaget för "Skomakare". Föräldrar: Skomakardrängen Jon Eliasson och hu. Brita, utan angiven vistelseort. (När deras son Elias föds 1740-07-04 anges de emellertid vara bosatta i Ringa. [C:2, uppsl. 96] Faddrar: Lars Andersson och hu. Karin i Ringa; Lars Persson och hu. Brita därstädes. (Ungfaddrar:) Drängen Per Andersson i Ringa, pigan Brita Persdotter i Fors.
Bosatt:omkring 1754 Styvje, Norrala sn, HÄL 2)
Bosatt:omkring 1759 Styvje nr 4, Norrala sn, HÄL 3)I husförhörslängden 1759, förhör i Styvje den 9 februari, skrivs sist hos bonden Mickel Ersson i Styvje nr 4 "Dräng Jon Eliesson" (f. 1741-11-28), 18 år. "Exam. i sacristian", "absens" [dvs. frånvarande].
Bosatt:omkring 1759 Haga, Norrala sn, HÄL 4)
Tjänstedräng:omkring 1759 Styvje nr 4, Norrala sn, HÄL 5)
Fadderskap:1759 Styvje nr 4, Norrala sn, HÄL 6)"Jon Jonsson Eliae [dvs. Eliasson]", utan angiven vistelseort, står 1759 som drängfadder till Margta (f. 1759-04-13), dotter till Per Jonsson och hu. Margta Persdotter i Styvje nr 4.
Fadderskap:1767 Borg nr 4, Norrala sn, HÄL 7)"Drgn. [dvs. drängen] Jon Jonsson Elison i Stywe" står 1767 som ungfadder till Olof (f. 1767-10-02), son och första barnet till Jon Larsson och Anna Olofsdotter i Borg nr 4.
Fadderskap:1767 Haga nr sub 2, Norrala sn, HÄL 8)Jon Eliasson ("Jon Elison") i Haga står 1759 som drängfadder till Lars (f. 1767-03-24), son till Anders Andersson och hu. Elisabet Larsdotter i Haga nr sub 2.
Bosatt:omkring 1767 Styvje, Norrala sn, HÄL 4)
Bosatt:omkring 1770 Sund, Norrala sn, HÄL 4)
Fadderskap:1770 Sund nr 5, Norrala sn, HÄL 9)Jon Eliasson ("Elison") därsammastädes - vilket sannolikt åsyftar byn Sund som nämns för de direkt föregående faddrarna - står 1770 som drängfadder till Nils (f. 1770-02-27), son till Erik Larsson och Margta Nilsdotter i Sund nr 5.
Fadderskap:1771 Sund nr 2, Norrala sn, HÄL 10)"Jon Jonsson Elison" [sic], utan angiven vistelseort, står 1771 - jämte pigan Sara Persdotter [i] Sund - som ungfadder till Per (f. 1771-12-24), son till Olof Persson och hu. Margta Olsdotter i Sund nr 2.
Bosatt:omkring 1782 Kungsgården nr 2, Norrala sn, HÄL 11)I husförhörslängden 1782 skrivs bland tjänstefolket hos gästgivaren Hans Norell på Kungsgården nr 2 drängen Jon Jonsson, utan uppgift om födelseår.
Tjänstedräng:till 1783 Kungsgården, Norrala sn, HÄL 12)
Bosatt:omkring 1794 Svarven nr 2 ("Heden nr 1"), Norrala sn, HÄL 13)Han gifte sig med den åldriga bondänkan Anna Olsdotter från Svarven nr 2. Eftersom hon anges bo där vid sin död 1794 bör också han ha bott där.
Husman:till 1800 Styvje, Norrala sn, HÄL 14)
Bosatt:till 1800-04-11 Styvje, Norrala sn, HÄL 14)
Död:1800-04-11 Styvje, Norrala sn, HÄL 15)Dödsnotisen med datumet den 11 april 1800 lyder: "Husm. Jon Jonsson i Styfje __ FlussFeber". Åldern 59 år.
Bouppteckning:1800-10-13 Styvje, Norrala sn, HÄL 16)Bouppteckningen inleds: "År 1800, d. 13. October upteknades qwarlåtenskapen efter afledne Husmannen Jon Jonsson i Styje [sic], Änkan Hustru Karen Eansdotter ensam arftagare ägendomen upgafs och wärderades som följer". Ingen fast egendom upptas. Den lösa egendomen består av: ett tennfat, fyra blecktallrikar, en gryta, en stekpanna, en järnskopa, en hagyxa och en gammal täljyxa, träkärl, två kistor och ett gammalt skrin, en kniv[?], en ko, en kviga, gångkläder, två stolar. Följande skulder upptas: Mickel Olofsson i Styvje 18 daler kopparmynt; Olof Perssons änka därstädes 6 daler; Per Hansson därstädes 6 daler; Karin Jonsdotter därstädes 4 daler 16 öre; Jon Hansson i Sund 18 daler; färgaren Skedin i Söderhamn 6 daler; fru Gren därstädes 22 daler; Närbergs[?] änka 2 daler 8 öre; Jon Larsson i Vad 12 daler; Anders Andersson i Haga 16 daler. Undertecknande bytesdeltagare är Karin Hansdotter.

Familj med Anna Olsdotter (1714 - 1794)

Vigsel:1783-10-10 Norrala sn, HÄL 17)Vigselnotisen med datumet den 10 oktober 1783 lyder: "Dräng. Jonas Jonsson på Kungsgården 42 År och Enkan Anna Olsdotter på Heden 69 [sic] År."

Familj med Karin Hansdotter (1751 - )

Vigsel:1795-10-07 Norrala sn, HÄL 18)Vigselnotisen med datumet den 7 oktober 1795 lyder: "Husm. Jon Jonsson och Änk H. Carin Hansd.r i Styfje [Ålder:] 54. 4-- [sista siffran i hennes ålder dold av marginalskugga i den mikrofilmade kopian]".

Noteringar

Att husmannen Jon Jonsson i Styvje är identiskt med båtsmanssonen Jon Jonsson "Eliasson" från Styvje indikeras av följande:

- Båda är födda samma år. Ingen annan Jon Jonsson finns född i Norrala åren 1738-1742 än Jon Eliassons son.
- Jon Jonsson Eliasson är tidvis bosatt i Styvje, där modern bor till sin död 1781. Jon Jonsson är husman i Styvje.
- Jon Jonsson Eliasson är tjänstedräng i socknen liksom Jon Jonsson.
- Ingen döds- eller vigselnotis finns för Jon Jonsson Eliasson, endast för Jon Jonsson.


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1741 Födelse 1741-11-28 Ringa+, Norrala sn, HÄL.  1)
1743 1 år Fadern Jon [!] Eliasson Staka dör 1743-07-29 Stockholm 19).
1751 Makan Karin Hansdotter föds 1751 20).
~1754 Bosatt omkring 1754 Styvje, Norrala sn, HÄL.  2)
~1759 Bosatt omkring 1759 Styvje nr 4, Norrala sn, HÄL.  3)
~1759 Bosatt omkring 1759 Haga, Norrala sn, HÄL.  4)
~1759 Tjänstedräng omkring 1759 Styvje nr 4, Norrala sn, HÄL.  5)
1759 Fadderskap 1759 Styvje nr 4, Norrala sn, HÄL.  6)
1767 Fadderskap 1767 Borg nr 4, Norrala sn, HÄL.  7)
1767 Fadderskap 1767 Haga nr sub 2, Norrala sn, HÄL.  8)
~1767 Bosatt omkring 1767 Styvje, Norrala sn, HÄL.  4)
~1770 Bosatt omkring 1770 Sund, Norrala sn, HÄL.  4)
1770 Fadderskap 1770 Sund nr 5, Norrala sn, HÄL.  9)
1771 Fadderskap 1771 Sund nr 2, Norrala sn, HÄL.  10)
1781 39 år Modern Brita Jonsdotter dör 1781-06-08 Styvje, Norrala sn, HÄL 21).
~1782 Bosatt omkring 1782 Kungsgården nr 2, Norrala sn, HÄL.  11)
<1783 Tjänstedräng till 1783 Kungsgården, Norrala sn, HÄL.  12)
1783 41 år Vigsel Anna Olsdotter 1783-10-10 Norrala sn, HÄL.  17)
~1794 Bosatt omkring 1794 Svarven nr 2 ("Heden nr 1"), Norrala sn, HÄL.  13)
1794 52 år Makan Anna Olsdotter dör 1794-08-06 Svarven nr 2 ("Heden nr 1"), Norrala sn, HÄL 22).
1795 53 år Vigsel Karin Hansdotter 1795-10-07 Norrala sn, HÄL.  18)
<1800 Husman till 1800 Styvje, Norrala sn, HÄL.  14)
<1800 Bosatt till 1800-04-11 Styvje, Norrala sn, HÄL.  14)
1800 58 år Död 1800-04-11 Styvje, Norrala sn, HÄL.  15)
1800 58 år Bouppteckning 1800-10-13 Styvje, Norrala sn, HÄL.  16)

Källor

1)C:3, p. 355
  
2)AI:1, 1754, p. 19
  
3)AI:1, 1759, p. 16
  
4)Se Fadderskap
  
5)Se Bosatt
  
6)C:3, p. 256
  
7)C:3, p. 270
  
8)C:3, p. 243
  
9)C:3, p. 349
  
10)C:3, p. 232
  
11)AI:1, 1782, p. 14
  
12)Se Vigsel
  
13)Baserat på indicier
  
14)Se Död
  
15)C:4, f. 121v
  
16)Bouppteckningar 1798-1800, nr 131, Norrala häradsrätt, Ala tingslag, Sydöstra Hälsinglands domsaga, Gävleborgs län, HLA
  
17)C:4, f. 98v
  
18)C:4, f. 100v
  
19)C:3, p. 509
  
20)AI:1, 1782, p. 17
  
21)C:4, f. 114v
  
22)C:4, f. 119v