Personakt Antavla

Anna (Dal-Annika) Hansdotter

Tjänstepiga. Blev 65 år.

Far:Hans Hansson Dahlman Lind
Mor:Anna Andersdotter Dahlman (~1658 - 1736)

Född:1708-08-11 Skettene, Norrala sn, HÄL 1)Födelsenotisen är införd under rubriken "Cronones Båtsman Hans Dahlman, Anna hustru". Barnet Anna föddes "af förestående båtsmans hustru". Faddrar: Jakob Olofsson och hustrun Karin i Siknäs; båtsman Per Sik och hustrun Karin. Ungfaddrar: Båtsman Olof Dahl och Elin Jakobsdotter i Siknäs.
Tjänstepiga:omkring 1729 prästgården, Norrala sn, HÄL 2)Hon har ingen belagd koppling till familjen i prästgården och hörde troligen till tjänstefolket där.
Bosatt:omkring 1729 prästgården, Norrala sn, HÄL 3)
Fadderskap:1729 Ingsta+, Norrala sn, HÄL 4)"Lars Jonson Prästdräng" och "Pig. Annika Hansd.r ibid. [dvs. därstädes]" står 1729 som ungfaddrar till Anders (f. 1729-07-04), tvillingson till Johan Flygare och hu. Margta Olsdotter, utan angiven vistelseort i socknen.
Fadderskap:1732 Norrala sn, HÄL 5)"Anna Hansd.r i Prästg(ård)en" står 1732 som ungfadder - jämte Knut Olsson i Närby - till Anna (f. 1732-09-08), dotter till Hans Dahl och Gölin Ersdotter, utan angiven vistelseort i socknen. Födelsenotisen är införd i avdelningen för båtsmansfolk och övriga.
Bosatt:från 1741 Forsa sn, HÄL 6)
Tjänstepiga:från 1741 Forsa sn, HÄL 6)
Tjänstepiga:före 1741-09-29 Norrala sn, HÄL 6)
Emigrerade:1741-09-29 Forsa sn, HÄL 7)I avdelningen för in- och utflyttade i ministerialboken C:3 upptas: "Pigan vulgo [dvs. i vardagligt tal] Dal An(n)ika __ [utflyttnings- eller attestdatum:] 1741. 29 Sept. Pigan An(n)a Hansdotter, som nu begif(we)r sig til sin husbonde i Forssa Församl. är här född af mycket fattigt Båtsmansfolk år 1707 [sic] den 11 aug. Kan nog illa läsa i bok, har likwäl lärdt sig Lutheri Cateches och haft tilstånd at gå til Guds bord. Äger eljest godt witnesbörd af dem hon tjent hos för flit och trohet, samt wackert förehållande. J öfrigit, är här fri från ächtenskaps handel, h(wi)lk(e)t betygas, Norala d. 29. Sept. 1741. O. Nordlinder".
Immigrerade:1754-09-30 Norrala sn, HÄL 8)I den avslutande förteckningen över inflyttade i husförhörslängden 1754 står: "Pigan Anna Hansd.r inkom(m)en med attest af Probsten Nils Wettersten af d. 30 Sept. 1754."
Bosatt:från 1754-09-30 Norrala sn, HÄL 9)
Död:1773-08-13 Norrala sn, HÄL 10)Dödsnotisen i avdelningen för avlidna bland "Lejofolk" lyder: "1773. d. 13 augusti dödde g. Pigan Anna Hansdotter, barnfödd i Siettene 1707 [sic] den 11 aug:. Fadren Båtsmannen Hans Hanson Lind, och modren H: Anna Hansdotter. tjent hos åtskilligt, ärligt och hederligit folck, som hennes attester utwisa. Uti 2.ne år drogs hon med en swår swullnad i hela kroppen, som in til hennes sista tiltog och gjorde hennes lefnad högst beklagelig och smärtefull. Åldren 66 [sic] år och 2 dagar."

Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1708 Födelse 1708-08-11 Skettene, Norrala sn, HÄL.  1)
~1729 Tjänstepiga omkring 1729 prästgården, Norrala sn, HÄL.  2)
~1729 Bosatt omkring 1729 prästgården, Norrala sn, HÄL.  3)
1729 Fadderskap 1729 Ingsta+, Norrala sn, HÄL.  4)
1732 Fadderskap 1732 Norrala sn, HÄL.  5)
1736 Modern Anna Andersdotter Dahlman dör 1736 Norrala sn, HÄL 11).
1740 31 år Brodern Hans Dahlman dör 1740-06-04 Skensta, Norrala sn, HÄL 11).
>1741 Bosatt från 1741 Forsa sn, HÄL.  6)
>1741 Tjänstepiga från 1741 Forsa sn, HÄL.  6)
<1741 Tjänstepiga före 1741-09-29 Norrala sn, HÄL.  6)
1741 33 år Emigration 1741-09-29 Forsa sn, HÄL.  7)
1754 46 år Immigration 1754-09-30 Norrala sn, HÄL.  8)
>1754 Bosatt från 1754-09-30 Norrala sn, HÄL.  9)
1773 65 år Död 1773-08-13 Norrala sn, HÄL.  10)

Källor

1)C:1, f. 89v
  
2)Baserat på indicier
  
3)Se Fadderskap
  
4)C:2, uppsl. 104
  
5)C:2, uppsl. 103
  
6)Se Emigration
  
7)C:3, p. 302 (efter p. 561!)
  
8)AI:1, 1754, p. 34
  
9)Se Immigration
  
10)C:3, p. 513
  
11)Se Begravning