Personakt Antavla

Hans Dahlman

Kronobåtsman, tiggare. Blev 36 år.

Far:Hans Hansson Dahlman Lind
Mor:Anna Andersdotter Dahlman (~1658 - 1736)

Född:1703-09-03 Skettene, Norrala sn, HÄL 1)Föräldrar "ut supra", dvs. båtsmannen Hans Dahlman och hustrun Anna. Faddrar: Per Larsson och hustrun Margareta i Kolsta; Per Sverkilsson samt hustru Margareta, "Mickel Matssons Broders hustro". Ungfaddrar: Nils Persson i Skettene, Gertrud Persdotter i Kolsta.
Bosatt:före 1740 Söderala sn, HÄL 2)
Kronobåtsman:före 1740 Söderala sn, HÄL 3)
Flåare:före 1740 Norrala sn, HÄL 2)
Bosatt:till 1740 Skensta, Norrala sn, HÄL 2)
Immigrerade:1740 Skensta, Norrala sn, HÄL 2)
Bosatt:1740 Stockholm 2)
Emigrerade:1740 Ärentuna sn, UPP 4)På sidan "Attester för afresande utu[r] församl:" upptas för den 22 mars 1740: "För Hans Dahlman til Ehrentuna effter des kyrkjoherdes L. Wråbergs begäran"; dvs. han fick attesten i efterskott.
Straffad/dömd:1740 Stockholm 2)
Tiggare:1740 Stockholm 2)
Död:1740-06-04 Skensta, Norrala sn, HÄL 2)
Begravd:1740-06-08 Norrala kyrkogård, Norrala sn, HÄL 5)Begravningsnotisen i avdelningen för husmansfolk och övriga lyder: "1740 D(omi)n(i)ca 1 Trinit. begrofs Hans Dahlman, som en tid betjent församlingen med diurs flående, war förr en tid Båtsman i Söderala, nu wid slutet reste med sin hustru och barn til stockholm [tillagt i marginalen: "utan attest och någons egentl. wetenskap"] i tanka at der bo. men som han icke kunde der hielpa sig fram med tiggeri, så kom han med de sina at swälta tilbaka i sin koja wid Skensta wiken den1 Junii hel siuk, och dödde den 4, utan at Presten wiste af hans hemkomst. Åldren 37 år och lades in wid borgården norr om klockstapeln. Lefwernet har warit ostadigt, och eftter hustruns berättelse legat några dagar uti fängelse i Stockholm för fylleri o Herre gack icke til doms med oss etc. för fattigdom skull gafs intet Testam. dock ringdes såsom en Sam(m)anringning."

Noteringar

Antagandet att Hans Dahlman är identisk med kronobåtsmannen Hans Dahlmans son Hans utgår från tillnamnet och de var födda samma år; 1703 föddes i Norrala bara en Hans.


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1703 Födelse 1703-09-03 Skettene, Norrala sn, HÄL.  1)
1708 4 år Systern Anna (Dal-Annika) Hansdotter föds 1708-08-11 Skettene, Norrala sn, HÄL 1).
1736 Modern Anna Andersdotter Dahlman dör 1736 Norrala sn, HÄL 2).
<1740 Bosatt före 1740 Söderala sn, HÄL.  2)
<1740 Kronobåtsman före 1740 Söderala sn, HÄL.  3)
<1740 Flåare före 1740 Norrala sn, HÄL.  2)
<1740 Bosatt till 1740 Skensta, Norrala sn, HÄL.  2)
1740 Immigration 1740 Skensta, Norrala sn, HÄL.  2)
1740 Bosatt 1740 Stockholm.  2)
1740 Emigration 1740 Ärentuna sn, UPP.  4)
1740 Straffad/dömd 1740 Stockholm.  2)
1740 Tiggare 1740 Stockholm.  2)
1740 36 år Död 1740-06-04 Skensta, Norrala sn, HÄL.  2)
1740 36 år Begravning 1740-06-08 Norrala kyrkogård, Norrala sn, HÄL.  5)

Källor

1)C:1, f. 89v
  
2)Se Begravning
  
3)Se Bosatt
  
4)C:2, f. 176r
  
5)C:2, f. 168r