Personakt Antavla

Anna Dorothea Engelbrecht (Bröms)

Blev 78 år.

Far:Karl David Engelbrecht (1705 - 1780)
Mor:Kristina Margareta Lindbom (~1701 - 1784)

Född:1735-07-06 1)Födelsenotisen saknas i ministerialboken C:2 för Norrala, vilken emellertid är ofullständigt förd och har många luckor.
Fadderskap:1769 Kungsgården nr 2, Norrala sn, HÄL 2)"Lars Bröms, [och] hustru Dorothea Engelbrecht i Kungsgården" står 1769 som faddrar till Sven (f. 1769-05-10), son till Hans Larsson och hu. Kerstin Svensdotter i Kungsgården nr 2.
Bosatt:till 1772 Kungsgården nr 1, Norrala sn, HÄL 3)
Bosatt:från 1773 till 1814-05-02 Kungsgården nr sub 1, Norrala sn, HÄL 4)"Lars Bröms [och] Dorothea Engelbrect" skrivs på uppslaget för födda i "Kungsgården N.o 1." (vilket också omfattade det senare utbrutna nr sub 1) i samband med barnens födelse 1759-1775. (För startår, se husförhörslängden. [AI:1, 1773, p. 20] För slutdatum, se dödsnotisen.)
Arvsskifte:1780-08-28 Kungsgården nr 1+, Norrala sn, HÄL 5)Arvsskiftet efter fadern Karl David Engelbrecht hålls i Kungsgården den 28 augusti 1780. Se utdrag ur bouppteckningen i dennes personakt.
Arvsskifte:1785-09-19 Kungsgården nr 1+, Norrala sn, HÄL 6)Arvsskiftet efter modern Kristina Margareta Lindbom hålls i Kungsgården den 19 september 1785. Se utdrag ur bouppteckningen i hennes personakt.
Arvsskifte:1789-05-04 7)Bouppteckningen efter systern inleds: "Åhr 1789 den 4. Maji förrättades Bouptekning efter Afledne Organist Enkan Madame Christina Magdalena Brandtberg, född Engelbrecht, i närwaro af dess 2:ne Systrar Sara Brita och Anna Dorothea Engelbrecht med des Männer [sic] Lars Enqvist och Lars Bröms". Ingen fast egendom uppges. Den omfattande egendomen - i persedlar räknat - värderas till 1.789 daler kopparmynt. Då har en skuld "Till Herr Casseuren Engelbrecht efter räkning af d: 23. Martii 1759." på 1.649 daler räknats av. Undertecknande bytesdeltagare är Lars Bröms; Lars Enqvist; N.M.C. Hofverberg på "Casseuren Engelbrechts" vägnar. (Dessa liksom vittnena är alla bosatta i Norrala.)
Död:1814-05-02 Kungsgården nr 1, Norrala sn, HÄL 8)Dödsnotisen med datumet den 2 maj 1814 lyder: "Kungsgården. Enkan An(n)a Dorothea Bröms". Dödsorsak: "Ålderdom". Åldern: "i dess 79 ålders År".

Familj med Lars Bröms (1729 - 1806)

Vigsel:1758-03-29 Kungsgården nr 1, Norrala sn, HÄL 9)Vigselnotisen på sidan för vigda i Kungsgården (nr 1) lyder: "1758 d. 29 Martii eller 4 dag Påsk trädde Corporalen Lars Broms i ägtenskap med Jungf. Anna Dorothaea Engelbrecht. Han född i Jerfsö 1729 fadren Lars Matsson, modr. hust. Cherstin Simonsdotter i Wik. Hennes föräldrar, W.e fendrick Carl David Engelbrecht mad. fru Christina Lindbom. Bruden född 1735 d. 6 Julii och lofwade Swärföräldrarna honom wid trolofningen halfwa hemanet, hwartill witne [sic] woro Olof Nordlinder, och Mag. Pet. Hambraeus."

Barn:
Kerstin Larsdotter+ (1759 - 1771)
Anna Larsdotter Bröms (1761 - )
Sara Brita Bröms (1763 - )
David Larsson Bröms (1766 - 1828)
Markus Larsson Bröms (1770 - )
Kristina Larsdotter+ (1775 - 1777)
Kristina Margareta Larsdotter Bröms (1777 - 1864)
Karin Larsdotter+ (1780 - 1784)

Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1735 Födelse 1735-07-06.  1)
1737 2 år Systern Sara Brita Engelbrecht föds 1737-08-13 10).
1739 4 år Systern Margareta Engelbrecht föds 1739-10-27 Kungsgården nr 1, Norrala sn, HÄL 11).
1744 8 år Brodern Karl Johan Engelbrecht föds 1744-05-06 Kungsgården nr 1, Norrala sn, HÄL 12).
1748 12 år Brodern (Dödfödd Son) föds 1748-03-24 Kungsgården nr 1, Norrala sn, HÄL 12).
1758 22 år Vigsel Lars Bröms 1758-03-29 Kungsgården nr 1, Norrala sn, HÄL.  9)
1759 23 år Dottern Kerstin Larsdotter+ föds 1759-05-16 Kungsgården nr 1, Norrala sn, HÄL 12).
1761 25 år Dottern Anna Larsdotter Bröms föds 1761-05-09 Kungsgården nr 1, Norrala sn, HÄL 12).
1763 28 år Dottern Sara Brita Bröms föds 1763-08-13 Kungsgården nr 1, Norrala sn, HÄL 12).
1766 31 år Sonen David Larsson Bröms föds 1766-09-29 Kungsgården nr 1, Norrala sn, HÄL 12).
1769 Fadderskap 1769 Kungsgården nr 2, Norrala sn, HÄL.  2)
1770 35 år Sonen Markus Larsson Bröms föds 1770-08-19 Kungsgården nr 1, Norrala sn, HÄL 12).
1771 36 år Dottern Kerstin Larsdotter+ dör 1771-10-05 Kungsgården nr 1, Norrala sn, HÄL 12).
<1772 Bosatt till 1772 Kungsgården nr 1, Norrala sn, HÄL.  3)
>1773 Bosatt från 1773 till 1814-05-02 Kungsgården nr sub 1, Norrala sn, HÄL.  4)
1775 40 år Dottern Kristina Larsdotter+ föds 1775-07-18 Kungsgården nr 1, Norrala sn, HÄL 13).
1777 41 år Dottern Kristina Larsdotter+ dör 1777-06-27 Kungsgården nr 1, Norrala sn, HÄL 14).
1777 42 år Dottern Kristina Margareta Larsdotter Bröms föds 1777-12-22 Kungsgården nr 1, Norrala sn, HÄL 15).
1780 44 år Fadern Karl David Engelbrecht dör 1780-06-13 Kungsgården nr 1, Norrala sn, HÄL 16).
1780 44 år Dottern Karin Larsdotter+ föds 1780-06-29 Kungsgården nr 1, Norrala sn, HÄL 17).
1780 45 år Arvsskifte 1780-08-28 Kungsgården nr 1+, Norrala sn, HÄL.  5)
1784 49 år Dottern Karin Larsdotter+ dör 1784-08-10 Kungsgården nr 1, Norrala sn, HÄL 18).
1784 49 år Modern Kristina Margareta Lindbom dör 1784-09-11 Kungsgården nr 1, Norrala sn, HÄL 18).
1785 50 år Arvsskifte 1785-09-19 Kungsgården nr 1+, Norrala sn, HÄL.  6)
1789 53 år Systern Kristina Magdalena Engelbrecht Brandtberg dör 1789-03-05 Norrala sn, HÄL 19).
1789 53 år Arvsskifte 1789-05-04.  7)
1806 70 år Maken Lars Bröms dör 1806-04-30 Kungsgården nr 1, Norrala sn, HÄL 20).
1814 78 år Död 1814-05-02 Kungsgården nr 1, Norrala sn, HÄL.  8)

Källor

1)Se Vigsel
  
2)C:3, p. 322
  
3)AI:1, 1772, p. 25
  
4)C:3, p. 320, 321
  
5)Bouppteckningar 1777-1780, nr 143, Norrala häradsrätt, Ala tingslag, Sydöstra Hälsinglands domsaga, Gävleborgs län, HLA
  
6)Bouppteckningar 1784-1786, nr 76, Norrala häradsrätt, Ala tingslag, Sydöstra Hälsinglands domsaga, Gävleborgs län, HLA
  
7)Bouppteckningar 1787-1789, nr 144, Norrala häradsrätt, Ala tingslag, Sydöstra Hälsinglands domsaga, Gävleborgs län, HLA
  
8)C:4, f. 136r
  
9)C:3, p. 94
  
10)AI:1, 1766, p. 27
  
11)C:2, uppsl. 90
  
12)C:3, p. 320
  
13)C:3, p. 321
  
14)C:4, f. 113r
  
15)C:4, f. 4v
  
16)C:4, f. 114r
  
17)C:4, f. 7v
  
18)C:4, f. 115v
  
19)C:4, f. 117v
  
20)C:4, f. 126v