Personakt

Karl David Engelbrecht

Underofficer. Blev 74 år.

Född:1705-08-26 1)I husförhörslängden 1773, i vilken födelsedatumen från 1772 är avskrivna, anges han med födelsedatumet 1704-08-26. Det rör sig eventuellt om ett avskrivningsfel.
Förare:omkring 1733 Arbrå kompani, Hälsinge regemente, HÄL 2)(Han nämns också som "Föraren H.r Engelbrecht" i födelsenotisen för dottern Margareta 1739. [C:2, uppsl. 90])
Bosatt:omkring 1739 Kungsgården nr 1, Norrala sn, HÄL 3)Föraren herr Engelbrecht och madam Stina Greta Lindbom skrivs på uppslaget för födda i Kungsgården (nr 1) i samband med barnens födelse 1739-1744. [C:2, uppsl. 90] - "Sergeanten Carl David Engelbrect [och] Madame Christina Lindbom" skrivs också i den följande ministerialboken på uppslaget för födda i "Kungsgården N.o 1." i samband med barnens födelse 1744 och 1748. [C:3, p. 320]
Omnämns:1739 4)Han omnämns i samband med att hans piga Karin flyttar till Söderala, med attestdatum 1739-10-28 ("H.r Engelbrechts piga Care Uti Kungsgården").
Fadderskap:1747 Svarven nr 2 ("Heden nr 1"), Norrala sn, HÄL 5)"H.r Sergeanten Carl Engelbrect, [och] Mad. Stina Lindbom i Kungsgården" står 1747 som faddrar till Mickel (f. 1747-06-14), son till Hans Olsson och Anna Olsdotter i Svarven nr 2.
Sergeant:omkring 1747 6)
Fadderskap:1751 Sand+ (Svarven), Norrala sn, HÄL 7)"Fendrik Carl David Engelbreth [och] Fru Christina Lindbohm", utan angiven vistelseort, står 1751 som faddrar till Anna Katarina (f. 1751-11-01), dotter till [pastorsadjunkten] Petrus Hambraeus och hu. Kristina Elfvik. Födelsenotisen är införd bland födda i prästgården, men familjen bodde åtminstone 1759 i Svarven, sannolikt på Sand.
Fänrik:omkring 1752 8)
Fadderskap:1761 Kungsgården nr 2, Norrala sn, HÄL 9)"Fendrick Engelbret [och] Fru Christ. Lindbom", utan angiven vistelseort, står 1761 som faddrar till Karin (f. 1761-02-21), dotter och första barnet till Hans Larsson och hu. Kerstin Svensdotter i Kungsgården nr 2.
Död:1780-06-13 Kungsgården nr 1, Norrala sn, HÄL 10)Dödsnotisen med datumet den 13 juni 1780 lyder: "Fendriken Carl David Engelbrekt efter from lefnad af ålder". Åldern 75 år 7 månader.
Bouppteckning:1780-08-28 Kungsgården nr 1+, Norrala sn, HÄL 11)Bouppteckningen inleds: "Åhr 1780. d: 28. aug. upteknades, wärderades och delades all qwarlåtenskapen efter framledne Fendriken Wälädle Herr Carl David Engelbrecht i närwaro af des Enka Fru Christina Margareta Lindbom och des Ombud Stads Landtm-Mätaren och krono-Länsmannen Nils Magnus Hofwerberg [dvs. Hofverberg], sonen Carl Jan och Dottren h: Magdalena Brandberg, ej när, men i des ställe efter Fullmagt Länsmannen Mickel Hambraeus; Dottren Anna Dorotea, gifter med Caporalen [sic] Lars Bröms, Dottren Sara Brita omyndig, hwars förmynderskap Bonden Lars Michelsson i Wad sig åtagit, och bör förordnas, Dottren Margareta gifter med Hjulmakaren Jan Nordfjell, alla när". Ingen fast egendom upptas. Under "Boets Skuld" upptas bl.a. till "Sonen Carl Jan Engelbrecht"; "Smeden Norling i Söderala" [dvs. Anders Norling, född i Norrala]; "Mågen Nordfjell i Arbro för Smör och Ost". Undertecknande bytesdeltagare är N. M. Hofverberg såsom ombud för änkefrun; "Mikaël Hambraeus för Sonen Carl Jan och Dottren Christina Magdalena"; "Sara Brita Engelbreckt" och hennes förmyndare Lars Mickelsson i Vad; Lars Bröms å sin hustru Anna Doroteas vägnar; "Jan Nordfiell å sin Hustru Margretas" vägnar.

Familj med Kristina Margareta Lindbom (~1701 - 1784)

Vigsel:1733-01-30 Kungsgården nr 1, Norrala sn, HÄL 12)Vigselnotisen på sidan för vigda i Kungsgården (nr 1) lyder: "1733 Januar 30 war H.r Inspectorens Lindboms dotter, Jungfru Christina Margreta Brud [i marginalen tillagt: "Lindbom"], och bekom til man, Föraren af Arbro Compagnie, H.r Carl David Engelbrecht."

Barn:
Kristina Magdalena Engelbrecht Brandtberg (~1733 - 1789)
Anna Dorothea Engelbrecht (Bröms) (1735 - 1814)
Sara Brita Engelbrecht (1737 - 1819)
Margareta Engelbrecht (1739 - )
Karl Johan Engelbrecht (1744 - )
(Dödfödd Son) (1748 - )

Noteringar

I husförhörslängden 1752, förhör i "Kungsgårds Rota" den 13 mars, skrivs för Kungsgården nr 1 [AI:1, 1752, p. 19]:
"H.r Fendrich C. D. Engelbreth", 44 år. [Luthers katekes:] "bene"
"Fru Christina Engelbreth", 50 år
"Mademois. Christina", 19 år. [Luthers katekes:] "bene"; [Svebilii katekes:] "bene"
"D.o Anna Dorothea", 17 år. [Luthers katekes:] "beneqdm"
"D.o Sara Brita", 15 år. [Luthers katekes:] "bene"; [Svebilii katekes:] "bene"
"D.o Margareta", 13 år. [Luthers katekes:] "bene"; [Svebilii katekes:] "bene"
"Son Carl Johan", 8 år, "a.b.c."
Drängen Olof Hellberg, 18 år. [Luthers katekes:] "bene"
"D.o Anders Lind", 28 år. [Luthers katekes:] "Simpl.". I kommentarskolumnen: "d. 27 apr. exam. och i en prob. at gå til skrift. Attesterad til Tröne d. 4 Nov."
---
I husförhörslängden 1759 [AI:1, 1759, p. 22] skrivs för Kungsgården nr 1 dessa:
Fänrik C.D. Engelbrecht, 53 år
Fru Kristina Lindbom, 57 år
Madem. Anna Brita Lindbom
Madem. Sara Brita (f. 1737-03-16), 22 år
Dotter Margareta (f. 1739-10-27), 20 år
Carolus Johannes (f. 1744-05-06), 15 år, "studiosus"
Korpral Lars Broms (f. 1729), 30 år
Mad. Anna Dorothea Engelbrecht (f. 1735-07-06), 24 år
Drängen Sven Moberg, "utan Ålder och födelse-ort. Gått bort utan lof; wetel. ingen heder kan sig uppgifva"
Pigan Kerstin Larsdotter, 31 år
---
I husförhörslängden 1766, förhör i Kungsgården den 15 februari, skrivs för Kungsgården nr 1 [AI:1, 1766, p. 27]:
"Fendrik Engelbreth", 60 år. [Luthers katekes:] "bene"
"Fru Christina Lindbohm", 64 år. [Luthers katekes:] "bene"; [Svebilii katekes:] "bene"
"Corporal Lars Broms" (f. 1729), 37 år, "abs." [dvs. frånvarande]
Hu. Anna Dorotea Engelbrecht (f. 1735-07-16), 31 år. [Luthers katekes:] "bene"; [Svebilii katekes:] "aliqd."
Dotter Kristina (f. 1759-05-16), 7 år, "aegrtans sed praesens" [dvs. sjuklig men närvarande]
Dotter Anna (f. 1761-05-09), 5 år
D:o Sara Brita (f. 1763-08-13), 3 år
Drängen Sven Svensson (f. 1739-02-10), 27 år, "abs."
Pigan Kerstin Hansdotter (f. 1742-09-11), 24 år. [Innantilläsning:] "beneqdm"; [Luthers katekes:] "bene". I kommentarskolumnen: "Simpl. resp."
---
I husförhörslängden 1772 skrivs för Kungsgården nr 1 [AI:1, 1772, p. 25]:
Fadern, fänriken "C. D. Engelbrect" (f. 1705-08-26), 68 år, "abs." [dvs. frånvarande]
Fru Kristina Lindbom (f. 1701), 71 år. [Luthers katekes:] "bene"; [Svebilii katekes:] "Simpl"
Måg, korpralen Lars Bröms (f. 1729 i juli), 44 år. [Luthers katekes:] "bene"; [Svebilii katekes:] "beneq"
Hu. Anna "Engelbr." (f. 1735-07-06), 38 år. [Luthers katekes:] "bene"; [Svebilii katekes:] "beneq"
Son David (f. 1766-09-29), 7 år, "abs."
- Markus (f. 1770-08-19), 3 år
Dotter Anna (f. 1761-05-09), 12 år. [Innantilläsning:] "bene"; [Luthers katekes:] "bene"
- Sara Brita (f. 1763-08-13), 10 år. [Luthers katekes:] "beneq"
Drängen Olof (f. 1749-08-20), 24 år. [Innantilläsning:] "bene"; [Luthers katekes:] "bene"; [Svebilii katekes:] "bene"
Drängen Per Nilsson, 19 år. [Innantilläsning:] "male"; [Luthers katekes:] "bene"; [Svebilii katekes:] "bene". I kommentarskolumnen står: "obs. bör skaffa attest".
Pigan Sara (f. 1747-01-14 [ev. 1747-06-14]), 26 år. [Innantilläsning:] "male"; [Luthers katekes:] "bene"; [Svebilii katekes:] "beneq"
Pigan Brita (f. 1753-07-02), 21 år. [Innantilläsning:] "beneq"; [Luthers katekes:] "bene"; [Svebilii katekes:] "beneq"
---
I husförhörslängden 1773 anges Lars Bröms och hans familj bo i Kungsgården nr sub 1. För Kungsgården nr 1 skrivs [AI:1, 1773, p. 20]:
Fadern, fänriken "C: D: Engelbrect" (f. 1704-08-26 [sic]), 69 år. [Luthers respektive Svebilii katekeser:] "aliquid"
Fru Kristina Lindbom (f. 1707), 71 år. [Luthers katekes:] "bene"; [Svebilii katekes:] "Simpl."
Dotter jungfru Sara Brita (f 1737 i maj), 37 år. [Luthers katekes:] "bene"; [Svebilii katekes:] "beneqd"
Drängen Olof Jonsson (f. 1749-08-20), 25 år. [Innantilläsning:] "bene"; [Luthers katekes:] "bene"; [Svebilii katekes:] "bene"
Pigan Lisa Hansdotter (f. 1752), 22 år. [Luthers katekes:] "bene"; [Svebilii katekes:] "Simpl." I kommentarskolumnen: "kom med attest fr: Söderhamn".
---
Bland efterlysningar i Släkthistoriskt Forum 2001:01 (utgiven av Sveriges släktforskarförbund), s. 37, efterlyser Ullagreta Carlsson (Grangärdevägen 8, 167 75 Bromma) uppgifter om fadern till hennes farmors farmors farfar, Carl David Engelbrecht. Hon anför dessa uppgifter om honom: "f 1704 2/8 (enl Norrala hfl 1776), d. 1780 13/7 i Norrala, (X). I 1735 års rulla för Arbrå komp. Hälsinge reg., finns uppgift om att furiren vid Livkomp. Carl David Engelbrecht den 13 juni 1732 blivit antagen som fältväbel. Sergeanten Carl David Engelbrecht erhöll avsked med fänriks karaktär den 24 dec 1750. (KrA.)"


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1705 Födelse 1705-08-26.  1)
~1733 Förare omkring 1733 Arbrå kompani, Hälsinge regemente, HÄL.  2)
~1733 Dottern Kristina Magdalena Engelbrecht Brandtberg föds beräknat 1733 8).
1733 27 år Vigsel Kristina Margareta Lindbom 1733-01-30 Kungsgården nr 1, Norrala sn, HÄL.  12)
1735 29 år Dottern Anna Dorothea Engelbrecht (Bröms) föds 1735-07-06 2).
1737 31 år Dottern Sara Brita Engelbrecht föds 1737-08-13 13).
~1739 Bosatt omkring 1739 Kungsgården nr 1, Norrala sn, HÄL.  3)
1739 Omnämns 1739.  4)
1739 34 år Dottern Margareta Engelbrecht föds 1739-10-27 Kungsgården nr 1, Norrala sn, HÄL 3).
1744 38 år Sonen Karl Johan Engelbrecht föds 1744-05-06 Kungsgården nr 1, Norrala sn, HÄL 14).
1747 Fadderskap 1747 Svarven nr 2 ("Heden nr 1"), Norrala sn, HÄL.  5)
~1747 Sergeant omkring 1747.  6)
1748 42 år Sonen (Dödfödd Son) föds 1748-03-24 Kungsgården nr 1, Norrala sn, HÄL 14).
1751 Fadderskap 1751 Sand+ (Svarven), Norrala sn, HÄL.  7)
~1752 Fänrik omkring 1752.  8)
1761 Fadderskap 1761 Kungsgården nr 2, Norrala sn, HÄL.  9)
1780 74 år Död 1780-06-13 Kungsgården nr 1, Norrala sn, HÄL.  10)
1780 75 år Bouppteckning 1780-08-28 Kungsgården nr 1+, Norrala sn, HÄL.  11)

Källor

1)AI:1, 1772, p. 25
  
2)Se Vigsel
  
3)C:2, uppsl. 90
  
4)C:2, f. 176r
  
5)C:3, p. 324
  
6)Se Fadderskap
  
7)C:3, p. 344a
  
8)AI:1, 1752, p. 19
  
9)C:3, p. 322
  
10)C:4, f. 114r
  
11)Bouppteckningar 1777-1780, nr 143, Norrala häradsrätt, Ala tingslag, Sydöstra Hälsinglands domsaga, Gävleborgs län, HLA
  
12)C:2, f. 155v
  
13)AI:1, 1766, p. 27
  
14)C:3, p. 320