Personakt

Kerstin

Vittne:1668 Norrala ting, HÄL 1)Kerstin nämns i juni 1668 som vittne i målet mot änkan Elin i Trönbyn, som i över ett år tjänast hos Olof Tomsson i Trönö, och som anklagades för att ha haft sexuellt umgänge med både Olof Tomsson och dennes bror Lars Tomsson i Myra, Enångers sn.
Anders Perssons hustru Kerstin i Haga (nr 5, Norrala), "som nu är Oluf Tomssonss Swärmoder berättade, Att Elijn kom samma dagh om en Morgon, till sigh vthi Fähuset, tå Hustru Kerstin frågade Henne, Hwarifrå hon kom, anthen ifrå Staden eller någon annan ort? Där på swarade Elijn sigh komma ifrå grannens Peder Jonssons gårdh i Haga, frågade så Hustru Kerstin yterligare, om Elijn icke längre wille tiena hoos Oluf Tomsson? Hwar till hon swarade Neij: Han hafwer icke så billigt hanterat migh och mitt barn. Hustru Kerstin sporte huruledes? Swarade hon, Han hafwer illa skämbt migh, Jagh hafwer lijka mycket beställa med Oluf Tomsson och Lars Toms-son, men för Oluf Tomsson är Jagh icke frij."
 
Bosatt:omkring 1668 Haga nr 5, Norrala sn, HÄL 2)

Familj med Anders [!] Persson

Vigsel: 1)

Barn:
Anders Andersson (~1657 - )
IX:39 Erik [!] Andersson (- 1725)

Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
~1657 Sonen Anders Andersson föds beräknat 1657 Haga nr 5+, Norrala sn, HÄL 3).
1668 Vittne 1668 Norrala ting, HÄL.  1)
~1668 Bosatt omkring 1668 Haga nr 5, Norrala sn, HÄL.  2)
1725 Sonen IX:39 Erik [!] Andersson dör 1725-06-18 Haga nr 5, Norrala sn, HÄL 4).

Källor

1)Dombok för Hälsingland 1668, renoverad, Gävleborg:18, p. 242 ff, Häradsrätter, Advokatfiskalen, Svea Hovrätts arkiv, Riksarkivet
  
2)Se Vittne
  
3)Se Anklagad i häxprocesserna
  
4)C:2, f. 140r