Personakt Antavla

Anders [!] Persson

Bonde.

Far:XII:385 Per [!] Nilsson
Mor:XII:386 Brita Olsdotter+

Född:Haga nr 5+, Norrala sn, HÄL 1)I den renoverade domboken från Norrala ting 1677 uppges Anders Persson vara son till salig Per Svensson. [Sikeborg, Urban: äldre genealogier från 1978-1989 (bör dubbelkontrolleras)] Patronymikonet Svensson är troligen felskrivning för Nilsson. Att döma av domboken från Norrala ting den 10 december 1657 var Anders Persson bosatt på sin salig fars hemman i Haga, med vilken sannolikt avses bonden Per Nilsson i Haga (nr 5).
Bosatt:omkring 1651 Haga nr 5, Norrala sn, HÄL 2)Anders Persson skrivs som bonde på hemmanet i Haga (nr 5) fr.o.m. 1651, då han erlägger mantalsskatt för sig och sin hustru. (Han efterträdde Hans Persson som bonde där.) I mantalslängden 1654 erlägger han mantalsskatt för sig, sin hustru, en son och en piga. 1670 erlägger han mantalsskatt för sig, sin hustru, en son, en sonhustru, en piga och två inhyseshjon. 1673 - den sista mantalslängden före 1679 - erlägger Anders Persson mantalsskatt för sig, sin hustru, en son, en sonhustru och en dräng. (1679 har han efterträtts av Erik Andersson.) [Mantalslängder, Västernorrland, KA, Riksarkivet] - I jordebokn 1655 anges Anders Persson vara "huusarm" för sitt hemman om 5 öres- 6 penningland. [Jordebok 1655, Norrland, KA, Riksarkivet]
Bonde:från 1651 Haga nr 5, Norrala sn, HÄL 3)
Övrigt tingsärende:1657-12-10 Norrala ting, HÄL 4)Vid Norrala ting den 10 december 1657 noteras i domboken: "Anlangande dhen gamble Rest på knechteståndh som Anders Person i Haga will på rächna sin Sal. Faders Hemman ibid, och dher medh will begynna afrächna hans Medarffwingars rättigheet af Huuss och Jordh. Så wardt så af Nämbden öfuerwägat och afsagdt, att Rätten kunde icke mehra tillrächna Honom än dhe 46 D[aler] 8 öre koppar Myntt som hans Broders Son Hans Person i Söderhambn Honom i Rächningh affördt hafwer. Och sädan skall Anders Persson effter gode mäns Rächningh bethala sijne Syskon huadh dhe kunna medh Rätt för Huus och Jordh hafua till att fordra."
Anklagad i häxprocesserna:1673-09-19 Norrala ting, HÄL 5)Vid trolldomsrannsakningen i Norrala pastorat den 19 september 1673 noteras följande i domboken: "Anders Persson i Haga, 76 år, bliver av efterskrevne barn tillvitt, nämligen Jon Carlsson i Ingsta, 14 år, Mårten Olsson i Svartvik, 8, Per Larsson i Losjö, 7, Sven Mattsson i Ringa, 12, Karin Larsdotter i Svartvik, 7, Annika Andersdotter i Varberg, 6 1/2 år, Margret Andersdotter ibidem, 4 år, Per Hansson i Kolsta, 20 år, Olof Olofsson i Borg, 9 år, Pelle i Varberg, 8, och hustru Bothila i Åkre, 51 år.
Karin Larsdotter i Svartvik, 7 år, säger sig hava blivit utav Anders Persson slagen med ormar uti Blåkulla. Anders säger sig icke mera veta därav än den dag han skall dö och beder Gud bevara sig därifrån. Per Hansson i Kolsta säger sig hava blivit tagen en gång av honom, men eljest haver han sett honom var natt där i Blåkulla. Hustru Bothila i Åkre säger sig hava sett honom länge där i Blåkulla, att han haver ett sår som han haver haft länge ved öga och den elaka plåstrar om honom var natt. Nu känner hon honom grannt igen, att det är han samma som hon i Blåkulla [s. 180:] haver varse blivit. Per Hansson säger, att Anders Persson är landsherre där i Blåkulla. Per Andersson i Varberg, 8 år, säger sig hava sett honom, men intet att han förer sig. Karin i Svartvik säger, att Anders Persson i Haga haver lovat Sathan, han skall aldrig sig bekänna.
Anders Persson nekar alldeles.
Per Hansson i Kolsta säger, att de hava varit till Trundhem i natt. Hans son Anders Andersson, 16 år, är skarprättare där i Blåkulla och haver halshuggit Per Hansson fyra gånger.
Anders i Haga säger sig icke kunna bekänna sig själv; säger om han bekänner så bliver han 'en helvetis eldbran'.
Karin Larsdotter i Svartvik bekänner, att det kommer alltid en gammal käring utur samma gård som Anders Persson bor, och haver hon kommit till henne uti Blåkulla och lindar tillhopa klutar som ett dockhuvud, som hon kvävde henne med, så att Karin var all blå och blodig i näsan. Och hava änglarna sagt till flickan, om inte hennes moder står på flickans rätt, skall Gud kräva blodet utur hennes händer. Samma hustru haver ock tvänne barn till sig som hon inte känner.
Hans Persson i Kolsta säger, att när Anders Persson i Haga haver kommit hemman ifrån, haver han mött en tjänstedräng, som hade quesan [dvs. värk eller bulnad] i handen. Haver han så stannat sin häst och strax läst Fader vår (över) drängens hand, då drängen sedan litet därefter blev kvitt och blivit arbetsborg, det Anders Persson i Haga icke kunde neka till att han läste Fader vår på qvesan och drängen blev bättre.
Jon Persson i Sund säger, när de hava varit ute i fiskehamnen hava ynglingarna gjort illa därutinnan att de hava 'gjort sina tarvor intet långt ifrå Kottan'. Då haver Anders Persson sagt, att vara huru det vill så skall han få rätt därföre. Strax haver Jon Perssons son blivit sjuk. Och då haver han sagt, han bliver väl god igen, och strax blev gossen frisk. Anders Persson nekar alldeles därtill och sade de säga sin vilja däruti. Per Hansson i Kolsta säger, att han brukar stämma råttor på folk. Och allmogen säger sig hava hört allehanda apespel av honom gjort.
[Den 22 september:]
Olof Persson, gevaldier i Söderhamn, refererade, att Anders Persson i Haga haver fört i förledne natt till Blåkulla pedagogi herr Peders i Söderhamn trenne stycken döttrar och hos Olof Svarvares barn därsammastädes. Anders Persson nekar, ehuruväl de flera barnen vita honom som den 19 hujus stå antecknade."
I domslutet från den 22 september sägs om Anders Persson: "Anders Persson i Haga kunde nämnden icke för dödsstraffet befria, efter som han haver förr haft elakt rykte med signande och annat avguderi, och vid denna rannsakning tillstått sig missbrukat bönen Fader vår." Anders var en av nio personer - alla de övriga kvinnor - i Norrala som dömdes till döden. Ingen av domarna verkställdes emellertid utan trolldomskommissionen upplöstes något år därefter.
 

Familj med Kerstin

Vigsel: 6)

Barn:
Anders Andersson (~1657 - )
IX:39 Erik [!] Andersson (- 1725)

Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
~1651 Bosatt omkring 1651 Haga nr 5, Norrala sn, HÄL.  2)
>1651 Bonde från 1651 Haga nr 5, Norrala sn, HÄL.  3)
~1657 Sonen Anders Andersson föds beräknat 1657 Haga nr 5+, Norrala sn, HÄL 7).
1657 Övrigt tingsärende 1657-12-10 Norrala ting, HÄL.  4)
~1673 Brodern XI:193 Per Persson dör omkring 1673 Sund nr 2, Norrala sn, HÄL 8).
1673 Anklagad i häxprocesserna 1673-09-19 Norrala ting, HÄL.  5)
1725 Sonen IX:39 Erik [!] Andersson dör 1725-06-18 Haga nr 5, Norrala sn, HÄL 9).

Källor

1)Baserat på indicier
  
2)Mantalslängd 1651, Västernorrland, KA, Riksarkivet
  
3)Se Bosatt
  
4)Dombok för Hälsingland 1658, Norrala ting 1657-12-10, f. 336r
  
5)Hanzén, Jonas J:son: Om trolldom och häxprocesser i Hälsingland (1951), s. 179-181, 183
  
6)Dombok för Hälsingland 1668, renoverad, Gävleborg:18, p. 242 ff, Häradsrätter, Advokatfiskalen, Svea Hovrätts arkiv, Riksarkivet
  
7)Se Anklagad i häxprocesserna
  
8)Se Testamente
  
9)C:2, f. 140r