Personakt

XI:266 Karin

Bosatt:omkring 1623 Remsta nr 1, Norrala sn, HÄL 1)Hustru Karin skrivs 1623 för hemmanet Remsta nr 1 om 6 öresland och 18 penningland. [Jordebok 1623, Hälsinglands handlingar 1623:8, p. 167, KA] Hustru Karin ägde 1625 en häst, två stutar, åtta kor, fyra kvigor, två ungnöt, en risbit (ungbock), sex gamla får, fyra unga får, två gamla svin och ett ungsvin. Åkerutsädet uppgick till 3 1/2 tunna, svedjeutsädet till en fjärding. [Boskaps- m.fl. skatter, Norrland, 1625, Kammararkivet]. 1626 skrivs tillfälligt en Per Jonsson för gården i längden för kvarntullen [d:o, kvarntullen 1625-27, vol. 13, f. 78r], medan hustru Karin samma år skrivs i boskapslängden, då med tio kor. Denne Per var kanske en son, liksom den Jon Jonsson som upptas för gården i mantalslängden 1627 [roterings- och utskrivningslängder, Krigsarkivet], medan Karin själv skrivs för gården i tiondelängden kring hösten 1627 [tiondelängd i Hälsinglands handlingar 1628]. Hon förestår officiellt hemmanet sista gången 1633 [jordebok Norrland, Kammararkivet].
Fordran:1635 Norrala ting, HÄL 2)I domboken från Norrala ting 1635 (utan datum) upptas: "H. Karijn i Remstadh tillthaladhe H: Kierstin i Ingestadh om 7 T(unno)r Sädh, som S: Anders Joensson i Remstadh hadhe insatt hooss sin Brodher Joen Joensson i Ingestadh, som Kyrckioheerden W: Her Oluff och hans hustru witnadhe, att S: Joen Joensson hadhe bekendt före honom på sitt ythersta att han hadhe be.te Sädh inan hooss sigh."
Testamente:omkring 1657 Norrala kyrka, Norrala sn, HÄL 3)Bland posterna för till kyrkan inlämnade testamenterade penningar räkenskapsåret 1657 (vilket löpte från den 1 maj) upptas som första post: "Joen Andersson i Remstad epter sin moder Sal. hust: Karijn" 4 daler kopparmynt.
Död:omkring 1657 Remsta nr 1, Norrala sn, HÄL 4)

Familj med XI:265 Anders [!] Jonsson

Vigsel: 2)

Barn:
X:133 Jon Andersson (- <1672)

Noteringar

Att hemmanet 1623 är ganska exakt en tredjedel så stort som Remsta nr 2 tyder på att gårdarna har gemensamt ursprung, helst som endast en bonde skrivs för Remsta i den äldsta jordeboken i Hälsinglands handlingar 1542:2. Det finns emellertid inga belägg för om och i så fall hur Karin har någon koppling till den föregående ägaren Abraham Olsson.


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
~1623 Bosatt omkring 1623 Remsta nr 1, Norrala sn, HÄL.  1)
1635 Fordran 1635 Norrala ting, HÄL.  2)
~1657 Testamente omkring 1657 Norrala kyrka, Norrala sn, HÄL.  3)
~1657 Död omkring 1657 Remsta nr 1, Norrala sn, HÄL.  4)
<1672 Sonen X:133 Jon Andersson dör före 1672-10-01 Fors nr 2+, Norrala sn, HÄL 5).

Källor

1)Skattelängder för Norrala sn
  
2)Dombok för Hälsingland 1635 (Norrala ting), renoverad, Västmanland:2, f. 299r, Häradsrätter, Advokatfiskalen, Svea Hovrätts arkiv, Riksarkivet
  
3)LI:1, f. 139v, Genline ID: 700.18.53000
  
4)Se Testamente
  
5)Se Omnämns