Personakt Antavla

Hans Eriksson Frisk Hamrell Hammar

Kronobåtsman. Blev 65 år.

Far:Erik Hansson (1730 - 1782)
Mor:Karin Olsdotter (1737 - 1808)

Född:1761-10-04 1)Att han är son till husmannen Erik Hansson är baserat på följande indicier: 1) Hans saknas i födelseboken för Norrala. Erik Hansson var en tid landbonde i Enångers sn och möjligen också annorstädes. 2) Hans, då bosatt i Stockholm, står med sin hustru som fadder till Erik Hanssons dotter Annas första barn i Norrala. Det är antagligen denna Anna Ersdotter och hennes bror Olof Ersson som står som ungfaddrar till Hans Erssons första barn. 3) Husmannen Erik Hansson hade en son Hans Ersson, född 1761-10-04, enligt husförhörslängderna. Hans Ersson Hamrell ska enligt en mantalslängd för Hedvig Eleonora församling i Stockholm vara 38 år år 1800, dvs. född ca 1761-1762. 4) I den delvis defekta husförhörslängden från 1782 saknas Hans Ersson Frisk, eftersom denne då vistas i Stockholm. Dessutom saknas Erik Hanssons son Hans, som tidigare varit tjänstedräng i Hamre, i denna längd. 5) Erik Hanssons far hade tidigare varit båtsman med namnet Frisk i Hamre. - "Hans Erickson Hammar" (båtsmansnamnet Hammar och Hamrell används om vartannat för rote 120) är dessutom representant för Erik Hanssons arvingar vid arvsskiftet efter dennes bror Hans Hansson i Borg 1792 (se Arvskifte).
Bosatt:omkring 1773 Hamre, Norrala sn, HÄL 1)I husförhörslängden 1773 skrivs han med föräldrarna bland inhysesfolk i Hamre som sonen Hans (f. 1761-10-04), 13 år. [Innantilläsning:] "nihil"; [Luthers katekes:] "bene". I kommentarskolumnen står: "abs NB."
Tjänstedräng:omkring 1776 Hamre nr 1, Norrala sn, HÄL 2)
Bosatt:omkring 1776 Hamre nr 1, Norrala sn, HÄL 3)I den odaterade husförhörslängd som troligen härrör från 1776 skrivs bland tjänstefolket hos bonden Per Persson i Hamre nr 1 drängen Hans Ersson (f. 1761-10-04), 16 år. [Innantilläsning:] "bene"; [Luthers katekes:] "bene"; [Svebilii katekes:] "beneqd". [AI:1, odat., p. 16] - Han skrivs också där i husförhörslängden 1777 som drängen Hans Ersson med samma födelsedatum och betyg. [AI:1, 1777, p. 18]
Bosatt:omkring 1781 Hamre, Norrala sn, HÄL 4)
Omnämns:1781-09-28 5)I bouppteckningen efter kyrkvärden Hans Persson i Hamre nr 4, daterad 1781-09-28, upptas under skulder: "till Drängen Hans Ersson i Hambre" 24 daler kopparmynt.
Arvsskifte:1783-04-22 Hamre, Norrala sn, HÄL 6)Bouppteckningen efter fadern, husman Erik Hansson, hålls i Hamre den 22 april 1783. Se utdrag ur bouppteckningen i dennes personakt.
Fördubblingsbåtsman:från 1788 Båtsmansrote 120 (omfattade 1737 Hamre nr 2, Hamre nr 3, Hamre nr 4, Ingsta nr 1, Ingsta nr 2), Norrala sn, HÄL 7)Enligt det maskinskrivna registret antogs Hans Ersson Frisk som båtsman i rote 120 år 1788. (Han skrivs inte i roten i husförhörslängden 1782. [AI:1, 1782, p. 15, 16])
Bosatt:omkring 1791 Båtsmansrote 120+, Norrala sn, HÄL 8)
Kronobåtsman:från 1791 Båtsmansrote 120 (omfattade 1737 Hamre nr 2, Hamre nr 3, Hamre nr 4, Ingsta nr 1, Ingsta nr 2), Norrala sn, HÄL 9)I det maskinskrivna registret anges att Hans Ersson Hamrell antagits som båtsman i rote 120 år 1791.
Arvsskifte:1792-06-04 Borg nr 5, Norrala sn, HÄL 10)Bouppteckningen efter farbrodern inleds: "Åhr 1792 den 4.de Juni upteknades och ärderades all Befintelig qwarlåtenskap efter afle Bonden Hans Hansson i Borg då hans fyra afledne Bröders arwingar woro merendels tilstädes då efterföliande öfwerenskommelse träfwades [sic]". Inledningsvis hänvisas till "1764. Åhrs avittringslängd". Det noteras att "Jon Larsson utlagt i Conttant för sin stufader", att han "kiöpt Tobak åt sin stufader" och dessutom lagt ut för begravningskostnaderna för honom. Efter att skulderna dragits av värderas boet till 337 daler kopparmynt. Arvingarna kommer överens om följande: "Kommo de sålunda öfwerens att Jon Larsson gifwer godwilligt Till sin stufaders afledne Bröders arwingar 1 Rd.r specie [motsvarande 18 daler kopparmynt] wardera Neml. till afl. Pär Hansons baren [sic] i Hambre"; "till afl. Olof Hanssons baren på Heden"; "Till afle Lars Hansons baren i Åsbo [Söderala sn]; "Till afl. Erick Hansons baren i Hambre". Undertecknande bytesdeltagare är "drängen Anders Olsson" på sin --- [ord dolt av marginalskugga i den mikrofilmade kopian, men är sannolikt faders] Olof Hanssons arvingars vägnar; Hans Eriksson Hamrell ("Hammerell") på den avlidne Erik Hanssons arvingars vägnar; avlidne Per Hanssons änka hustru Ingrid ("Ingren") Persdotter på sina barns vägnar.
Fadderskap:1797 Solberg, Norrala sn, HÄL 11)Båtsman Hans Hamrell ("Hambrell") och hu. Katarina Berg i Hamre står 1797 som faddrar till [Hans' brorsdotter] Anna (f. 1797-05-11), dotter till torparen Olof Ersson och hu. Sigrid Månsdotter i Solberg.
Bosatt:omkring 1797 Hamre, Norrala sn, HÄL 12)
Bosatt:omkring 1813 Stockholm 12)
Fadderskap:1813 Hamre, Norrala sn, HÄL 13)Avskedade båtsmannen Hans Hamrell och hans hu. Karin Olsdotter [sic] i Stockholm står 1813 som faddrar till Nils (f. 1813-06-14), son till arbetaren Nils Håkansson och hans hu. Anna Ersdotter i Hamre. (Här avses sannolikt utanvidsområdet i Vågbro.) Vid samma tillfälle står drängen Gustav Ham--- [slutleden av namnet är inte läsligt p.g.a. marginalskugga i den mikrofilmade kopian men namnet är sannolikt Hamrell] i Stockholm som ungfadder.
Död:1827-02-19 Hedvig Eleonora församling, Stockholm 14)

Familj med Karin Månsdotter Berg (- 1827)

Vigsel: 12)
Vigsel:1790-06-06 Skeppsholmen, Stockholm 14)

Barn:
Katarina Lovisa Hansdotter+ (1792 - )
Gustav Hamrell (1795 - )

Noteringar

Britt Norman skriver följande om sin farmors farmors morfar, båtsmannen Hans Ersson Hamrell, på Anbytarforum (disk. Landskap/Socknar/Norrala, www. genealogi.se, 2003-06-06, kl. 17.00):

"Hans hustrus namn har jag som Katrina Månsdotter Berg. De gifter sig på Skeppsholmen, Sthlm 1790-06-06. Hans heter då Hans Ersson Frisk.
1789-1790, Hans Eriksson Frisk (72 avlönt) matros Jakten Canon.
1791-02-10 Första Västernorrlands Båtsman Comp. Hälsinglands Södra Fögderi Söderhamns Stad. Norrala socken. Hans har avancerat till ordinaree och är kommenderad till Skeppsholmen, plats 120 Hamrell.
1810 hemförlovas Hans till hemorten men han blir kvar i Stockholm.
Hans och Katrina får två barn; Lovisa Katarina född 1792-05-17 och Gustav född 1795-01-10, men jag har inte lyckats hitta dom i några födelseböcker.
Du skriver att Hans är fadder till Nils född 1813-06-14 i Norrala. Modern är Anna Ersdotter, kan det möjligtvis vara en syster till Hans?
Jag har inget födelsedatum på vare sig Hans eller Katrina, men år 1800 i mantalslängd, står det att Hans är 38 år och Katrina 48 år. (1762 och 1752)
Hans Hamrell avlider 1827-02-19 i Hedvig Eleonora och Katrina 1827-04-19 samma församling."


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1761 Födelse 1761-10-04.  1)
1767 5 år Systern Anna Eriksdotter+ föds 1767-02-09 Svartvik nr 2, Norrala sn, HÄL 15).
1767 5 år Brodern Olof Eriksson föds 1767-02-09 Svartvik nr 2, Norrala sn, HÄL 15).
~1770 Systern Anna Eriksdotter+ dör omkring 1770 Svartvik nr 2, Norrala sn, HÄL 15).
1770 8 år Brodern Erik Eriksson+ föds 1770-02-26 Svartvik nr 2, Norrala sn, HÄL 15).
1771 10 år Brodern Erik Eriksson+ dör 1771-11-17 Svartvik nr 2, Norrala sn, HÄL 15).
~1773 Bosatt omkring 1773 Hamre, Norrala sn, HÄL.  1)
1775 13 år Systern Anna [!] Eriksdotter föds 1775-07-10 Hamre, Norrala sn, HÄL 16).
~1776 Tjänstedräng omkring 1776 Hamre nr 1, Norrala sn, HÄL.  2)
~1776 Bosatt omkring 1776 Hamre nr 1, Norrala sn, HÄL.  3)
~1781 Bosatt omkring 1781 Hamre, Norrala sn, HÄL.  4)
1781 19 år Omnämns 1781-09-28.  5)
1782 21 år Fadern Erik Hansson dör 1782-12-29 Hamre, Norrala sn, HÄL 17).
1783 21 år Arvsskifte 1783-04-22 Hamre, Norrala sn, HÄL.  6)
>1788 Fördubblingsbåtsman från 1788 Båtsmansrote 120 (omfattade 1737 Hamre nr 2, Hamre nr 3, Hamre nr 4, Ingsta nr 1, Ingsta nr 2), Norrala sn, HÄL.  7)
1790 28 år Vigsel Karin Månsdotter Berg 1790-06-06 Skeppsholmen, Stockholm.  14)
~1791 Bosatt omkring 1791 Båtsmansrote 120+, Norrala sn, HÄL.  8)
>1791 Kronobåtsman från 1791 Båtsmansrote 120 (omfattade 1737 Hamre nr 2, Hamre nr 3, Hamre nr 4, Ingsta nr 1, Ingsta nr 2), Norrala sn, HÄL.  9)
1792 30 år Dottern Katarina Lovisa Hansdotter+ föds 1792-05-07 Hamre, Norrala sn, HÄL 18).
1792 30 år Arvsskifte 1792-06-04 Borg nr 5, Norrala sn, HÄL.  10)
1795 33 år Sonen Gustav Hamrell föds 1795-01-10 Hamre, Norrala sn, HÄL 19).
1797 Fadderskap 1797 Solberg, Norrala sn, HÄL.  11)
~1797 Bosatt omkring 1797 Hamre, Norrala sn, HÄL.  12)
1808 47 år Modern Karin Olsdotter dör 1808-10-19 Hamre, Norrala sn, HÄL 20).
~1813 Bosatt omkring 1813 Stockholm.  12)
1813 Fadderskap 1813 Hamre, Norrala sn, HÄL.  13)
1827 65 år Död 1827-02-19 Hedvig Eleonora församling, Stockholm.  14)

Källor

1)AI:1, 1773, p. 18
  
2)Se Bosatt
  
3)AI:1, odaterad men enl. åldersuppgifterna från 1776, p. 16
  
4)Se Omnämns
  
5)Bouppteckningar 1781-1783, nr 23, Norrala häradsrätt, Ala tingslag, Sydöstra Hälsinglands domsaga, Gävleborgs län, HLA
  
6)Bouppteckningar 1781-1783, nr 104, Norrala häradsrätt, Ala tingslag, Sydöstra Hälsinglands domsaga, Gävleborgs län, HLA
  
7)Register till båtsmansrullor Gävleborgs 1745-1816, Västernorrlands II 1736-1795, Västernorrlands läns landskontor 1736-1795 (fiche S02375), vol. G I b:22
  
8)Se Kronobåtsman
  
9)Register till båtsmansrullor Gävleborgs 1745-1816, Västernorrlands II 1736-1795, Västernorrlands läns landskontor 1736-1795 (fiche S02377), vol. G I b:22
  
10)Bouppteckningar 1790-1792, nr 169, Norrala häradsrätt, Ala tingslag, Sydöstra Hälsinglands domsaga, Gävleborgs län, HLA
  
11)C:4, f. 34v
  
12)Se Fadderskap
  
13)C:4, f. 72v
  
14)Meddelat av: Norman, Britt, Anbytarforum (http://genealogi.aland.net), disk. Landskap > Socknar > Norrala, inlägg 2003-06-06, kl. 17.00)
  
15)C:3, p. 220
  
16)C:3, p. 397
  
17)C:4, f. 115r
  
18)C:4, f. 24r
  
19)C:4, f. 29r
  
20)C:4, f. 129r